„Windows“ ieškos gerinimas naudojant indeksą: dažnai užduodami klausimai


Sistema Windows naudoja rodyklę, kad kompiuteryje labai greitai rastų bendriausius failus. Čia rasite atsakymus į bendriausius klausimus apie indeksą. (Norėdami daugiau informacijos apie išplėstines indeksavimo parinktis, žr. Papildomų indeksavimo parinkčių keitimas.)

Rodyti viską

Kurie failai indeksuojami?

Pagal numatytąją reikšmę visi kompiuteryje esantys bendriausi failai yra indeksuoti. Indeksuotos vietos apima visus į bibliotekas įtrauktus aplankus (pvz., viską, ką matote dokumentų bibliotekoje), el. paštą ir autonominius failus. Neindeksuoti failai apima programų ir sistemos failus, kurių daugelis žmonių retai ieško.

Kaip įtraukti arba šalinti rodyklės vietas?

Lengviausias būdas ką nors įtraukti į rodyklę - įtraukti aplanką į biblioteką. Tai padarius, tų aplankų turinys automatiškai indeksuojamas. Norėdami daugiau informacijos, žr. Aplankų įtraukimas į biblioteką.

Į rodyklę galite įtraukti ir nenaudodami bibliotekų. Norėdami įtraukti arba pašalinti rodyklės vietą:

 1. Atidarykite Indeksavimo parinktis spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėdami Valdymo skydas. Ieškos lauke įrašykite indeksavimo parinktys, o tada spustelėkite Indeksavimo parinktys.

 2. Spustelėkite Modifikuoti.

 3. Norėdami įtraukti arba pašalinti vietą, pažymėkite arba išvalykite žymės langelį sąraše Keisti pažymėtas vietas, tada spustelėkite Gerai.

  Jei sąraše nematote visų kompiuterio vietų, spustelėkite Rodyti visas vietas. (Jei visos vietos rodomos, parinktis Rodyti visas vietas bus nepasiekiama.) Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  Jei norite įtraukti aplanką, bet ne visus jo poaplankius, spustelėkite aplanką, tada išvalykite žymės langelius prie visų poaplankių, kurių nenorite indeksuoti. Šie aplankai pasirodys sąrašo Pažymėtų vietų suvestinė stulpelyje Neįtraukti.

Ar galima pristabdyti sistemos Windows ieškos rodyklę?

Sistemos Windows ieškos rodyklė pagerina ieškos efektyvumą sekdama daugumos kompiuteryje saugomų failų vardus ir kitą informaciją. Geriausia, kad rodyklė fone veiktų nenutrūkstamai, bet galite ją laikinai pristabdyti 15 minučių.

Rodyklės pristabdymas

 1. Atidarykite Indeksavimo parinktis spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėdami Valdymo skydas. Ieškos lauke įrašykite indeksavimo parinktys, o tada spustelėkite Indeksavimo parinktys.

 2. Spustelėkite Pristabdyti. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite. (Rodyklė turi veikti, kad būtų pasiekiamas mygtukas Pristabdyti.)

Ar galima indeksuoti visą kompiuterį, kad ieškos būtų greitesnės?

Neturėtumėte to daryti. Jei rodyklę padarysite per didelę arba įtrauksite sistemos failų vietas (pvz., aplanką Programų failai), įprastos ieškos sulėtės. Siekiant geriausių rezultatų, rekomenduojama į rodyklę įtraukti tik tuos aplankus, kuriuose dažnai ieškoma.

Kodėl ieškos rezultatuose nerodomi failai iš indeksuoto aplanko?

Taip gali nutikti dėl šio aplanko saugos parametrų. Kad aplankas ir jo turinys būtų indeksuojami, jis turi būti konfigūruotas su Sistemos teise. Dauguma aplankų jau taip nustatyti, bet kai kuriais atvejais aplankas gali neturėti Sistemos teisės.

Kaip aplankui pridėti sistemos teisę

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite aplanką, Ypatybės, tada spustelėkite skirtuką Sauga.

 2. Jei sąraše Grupės arba vartotojų vardai nematote Sistemos, spustelėkite Redaguoti.

 3. Spustelėkite Pridėti, atsiradusiame lauke įveskite Sistema, tada spustelėkite Tikrinti vardus.

 4. Dalyje Sutampantys vardai spustelėkite Sistema, tada spustelėkite Gerai, kol uždarysite visus atvertus dialogo langus.

Atlikus šį pakeitimą reikia perkurti rodyklę. Norėdami sužinoti apie rodyklės perkūrimą, žr. Papildomų indeksavimo parinkčių keitimas.

Kaip šalinti ieškos ir indeksavimo problemų triktis?

Jei kyla su ieška susijusių problemų, pvz., neįprastai lėtos ieškos arba ne visi ieškos rezultatai, paleiskite ieškos ir indeksavimo trikčių diagnostikos priemonę ir pažiūrėkite, ar ji gali nustatyti problemą.

 • Atidarykite ieškos ir indeksavimo trikčių diagnostikos priemonę spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėdami Valdymo skydas. Ieškos lauke įrašykite trikčių diagnostikos priemonė, o tada spustelėkite Trikčių diagnostika. Spustelėkite Peržiūrėti visus, o tada spustelėkite Ieška ir rodyklės sudarymas.

Atsižvelgiant į problemos rimtumą, ieškos ir indeksavimo trikčių diagnostikos priemonei gali prireikti iš naujo paleisti Windows ieškos tarnybą.

Ką daryti, jei aš naudoju Windows Server 2008 R2?

Gali prireikti kompiuteryje įdiegti failų tarnybų vaidmenį, kad būtų pasiekiamos visos ieškos ir indeksavimo parinktys. Tai galite atlikti naudodami serverio tvarkytuvo konsolę. Norėdami atidaryti konsolę, spustelėkite Pradėti, ieškos lauke įrašykite Serverio tvarkytuvas, tada spustelėkite Serverio tvarkytuvas. Norėdami išsamesnės informacijos apie failų tarnybų vaidmens diegimą, serverio tvarkytuvo konsolės įrankių juostoje spustelėkite Vaidmenys, tada - Vaidmenų suvestinis žinynas.Reikia daugiau pagalbos?