Programos „Internet Explorer“ spartieji klavišai


Programos „Internet Explorer“ sparčiaisiais klavišais galima greitai atlikti daug įvairių užduočių arba dirbti be pelės.

Rodyti viską

Tinklalapių peržiūra ir naršymas

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti tinklalapiams peržiūrėti ir naršyti.

Norėdami tai padaryti
Spauskite

Rodyti žinyną

F1

Perjungti naršyklės lango viso ekrano ir įprastą rodinį

F11

Pereiti prie kito elemento tinklalapyje, adreso juostoje arba parankinių juostoje

Tab

Pereiti prie ankstesnio elemento tinklalapyje, adreso juostoje arba parankinių juostoje

Shift + Tab

Pradėti naršymą su žymikliu

F7

Eiti į pagrindinį puslapį

Alt + Home

Eiti į kitą puslapį

Alt + rodyklė dešinėn

Eiti į ankstesnį puslapį

Alt + rodyklė kairėn arba Backspace

Rodyti saito kontekstinį meniu

Shift + F10

Pereiti prie kito rėmelio ar naršyklės elemento (veikia tik jei išjungtas naršymas naudojant skirtukus)

Ctrl + Tab arba F6

Pereiti prie ankstesnio rėmelio (veikia tik jei išjungtas naršymas naudojant skirtukus)

Ctrl + Shift + Tab

Slinkti dokumento pradžios link

Rodyklė į viršų

Slinkti dokumento pabaigos link

Rodyklė žemyn

Slinkti dokumento pradžios link didesniu žingsniu

Page Up

Slinkti dokumento pabaigos link didesniu žingsniu

Page Down

Grįžti į dokumento pradžią

Home

Pereiti į dokumento pabaigą

End

Ieškoti šiame puslapyje

Ctrl + F

Naujinti dabartinį tinklalapį

F5

Naujinti dabartinį tinklalapį, net jei žiniatinklyje esančios ir kompiuteryje įrašytos tinklalapio versijos laiko žyma sutampa

Ctrl+F5

Nebesiųsti puslapio

Esc

Atidaryti naują svetainę ar puslapį

Ctrl + O

Atidaryti naują langą

Ctrl + N

Atidaryti naują „InPrivate“ naršymo langą

Ctrl+Shift+P

Dubliuoti skirtuką (atidaryti dabartinį skirtuką naujame skirtuke)

Ctrl+K

Paskutinio uždaryto skirtuko atidarymas vėl

Ctrl+Shift+T

Uždaryti dabartinį langą (jei atidarytas tik vienas skirtukas)

Ctrl + W

Įrašyti dabartinį puslapį

Ctrl + S

Spausdinti dabartinį puslapį arba aktyvųjį rėmelį

Ctrl + P

Aktyvinti pažymėtą saitą

Enter

Atidaryti aplanką Parankiniai

Ctrl + I

Atidaryti retrospektyvą

Ctrl + H

Atidaryti Informacijos santraukas

Ctrl + J

Atidaryti meniu Puslapis

Alt + P

Atidaryti įrankių meniu

Alt+T

Atidaryti žinyno meniu

Alt+H

Darbas su skirtukais

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti darbui su skirtukais.

Jei norite tai padaryti
Spauskite

Atidaryti saitus naujame skirtuke fone

Ctrl+spustelėti

Atidaryti saitus naujame skirtuke aktyviajame lange

Ctrl+Shift+spustelėti

Atidaryti naują skirtuką aktyviajame lange

Ctrl + T

Perjungti skirtukus

Ctrl+Tab arba Ctrl+Shift+Tab

Uždaryti dabartinį skirtuką (arba dabartinį langą, jei išjungtas naršymas naudojant skirtukus)

Ctrl+W

Atidaryti naują skirtuką aktyviajame lange iš adreso juostos

Alt + Enter

Prijungti konkretaus numerio skirtuką

Ctrl + n (kur n skaičius nuo 1 iki 8)

Prijungti paskutinį skirtuką

Ctrl+9

Uždaryti kitus skirtukus

Ctrl+Alt+F4

Įjungti arba išjungti sparčiuosius skirtukus (miniatiūrų rodinys)

Ctrl + Q

Mastelio naudojimas

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti masteliui keisti.

Jei norite tai padaryti
Spauskite

Padidinti mastelį (+ 10%)

Ctrl+pliuso ženklas

Sumažinti mastelį (- 10%)

Ctrl+minuso ženklas

Nustatyti 100% mastelį

Ctrl+0

Ieškos naudojimas

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti ieškai vykdyti.

Jei norite tai padaryti
Spauskite

Eiti į ieškos lauką

Ctrl + E

Atidaryti ieškos užklausą naujame skirtuke

Alt+Enter

Atidaryti ieškos teikėjų meniu

Ctrl + rodyklė žemyn

Spaudinio peržiūros naudojimas

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti tinklalapiams peržiūrėti ir spausdinti.

Jei norite tai padaryti
Spauskite

Nustatyti spausdinimo pasirinktis ir spausdinti puslapį

Alt+P

Pakeisti šio puslapio popieriaus rūšį, antraštes ir poraštes, padėtį ir paraštes

Alt+U

Parodyti pirmą spausdinamą puslapį

Alt+Home

Parodyti ankstesnį spausdinamą puslapį

Alt + rodyklė kairėn

Įvesti puslapio, kurį pageidaujate parodyti, numerį

Alt + A

Parodyti kitą spausdinamą puslapį

Alt+rodyklė dešinėn

Parodyti paskutinį spausdinamą puslapį

Alt+End

Nurodyti, kokiu būdu turi būti spausdinami rėmeliai (ši parinktis galima tik spausdinant tinklalapį, kuriame naudojami rėmeliai)

Alt+F

Uždaryti langą Spaudinio peržiūra

Alt + C

Adreso juostos naudojimas

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti darbui su adreso juosta.

Jei norite tai padaryti
Spauskite

Pažymėti tekstą adreso juostoje

Alt + D

Parodyti įvestų adresų sąrašą

F4

Adreso juostoje perkelti žymiklį į kairę prie kito loginio adreso elemento (taško arba dešiniojo brūkšnio)

Ctrl + rodyklė kairėn

Adreso juostoje perkelti žymeklį į dešinę prie kito loginio adreso elemento (taško arba dešiniojo brūkšnio)

Ctrl + rodyklė dešinėn

Pridėti www. pradžioje ir .com pabaigoje prie Adreso juostoje įvesto teksto

Ctrl+Enter

Pasirinkti kitą atitikmenį Automatinio vykdymo sąraše

Rodyklė į viršų

Pasirinkti ankstesnį atitikmenį Automatinio vykdymo sąraše

Rodyklė žemyn

Programos „Internet Explorer“ įrankių juostos meniu išskleidimas

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti programos „Internet Explorer“ įrankių juostos ir komandų juostos meniu išskleisti.

Jei norite tai padaryti
Spauskite

Atidaryti meniu Pagrindinis

Alt + M

Atidaryti meniu Spausdinti

Alt+R

Atidaryti meniu RSS

Alt+J

Atidaryti įrankių meniu

Alt+O

Atidaryti meniu Sauga

Alt + S

Atidaryti žinyno meniu

Alt+L

Darbas su informacijos santraukomis, retrospektyva ir parankiniais

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti darbui su informacijos santraukomis, retrospektyva ir parankiniais.

Jei norite tai padaryti
Spauskite

Įtraukti dabartinį puslapį į aplanką Parankiniai (arba prenumeruoti informacijos santrauką, jei esate santraukų peržiūros tinklalapyje)

Ctrl + D

Naikinti naršymo retrospektyvą

Ctrl+Shift+Del

Atidaryti „InPrivate“ naršymo langą

Ctrl+Shift+P

Atidaryti dialogo langą Tvarkyti aplanką Parankiniai

Ctrl + B

Perkelti pažymėtą elementą aukštyn dialogo lango Tvarkyti aplanką Parankiniai parankinių sąraše

Alt + rodyklė į viršų

Perkelti pažymėtą elementą žemyn dialogo lango Tvarkyti aplanką Parankiniai parankinių sąraše

Alt+ rodyklė žemyn

Atidaryti Parankinių centrą ir rodyti parankinius

Alt+C

Atidaryti Parankinių centrą ir rodyti retrospektyvą

Ctrl+H

Atidaryti Parankinių centrą ir rodyti informacijos santraukas

Ctrl+J

Atidaryti ir prijungti Parankinių centrą bei rodyti informacijos santraukas

Ctrl+Shift+J

Atidaryti meniu Įtraukti į aplanką Parankiniai (arba atidaryti meniu Prenumeruoti informacijos santrauką, jei esate informacijos santraukų peržiūros tinklalapyje)

Alt+Z

Atidaryti meniu juostoje esantį meniu Parankiniai

Alt+A

Rodyti visas informacijos santraukas (jei esate informacijos santraukų peržiūros tinklalapyje)

Alt+I

Pažymėti informacijos santrauką kaip skaitytą (jei esate informacijos santraukų peržiūros tinklalapyje)

Alt+M

Perkelti žymeklį į Ieškos lauką informacijos santraukų peržiūros tinklalapyje

Alt+S

Redagavimas

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti tinklalapiams redaguoti.

Jei norite tai padaryti
Spauskite

Šalinti pažymėtus elementus ir kopijuoti juos į mainų sritį

Ctrl + X

Kopijuoti pažymėtus elementus į mainų sritį

Ctrl + C

Įterpti mainų srities turinį pasirinktoje vietoje

Ctrl + V

Pažymėti visus dabartinio tinklalapio elementus

Ctrl + A

Atidaryti programos „Internet Explorer“ Programų kūrėjo įrankius

F12

Informacijos juostos naudojimas

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti darbui su informacijos juosta.

Jei norite tai padaryti
Spauskite

Perkelti aktyviąją sritį į informacijos juostą

Alt + N

Spustelėti Informacijos juostą

Tarpo klavišasReikia daugiau pagalbos?