Prisijungimas prie darbo grupės arba jos sukūrimas


Nustačius tinklą, Windows, automatiškai sukuriama darbo grupė ir jai suteikiamas pavadinimas. Galima prisijungti prie esamos darbo grupės tinkle arba sukurti naują.

Pastaba

 • Darbo grupės yra failų ir spausdintuvo bendrinimo pagrindas, tačiau jos bendrinimo nenustato. Tuo tarpu šioje Windows versijoje jūs galite sukurti ar prisijungti prie namų grupės, o tai automatiškai namų tinkluose įjungs failų ir spausdintuvo bendrinimą. Jei turite namų tinklą, rekomenduojame sukurti namų grupę ar prisijungti prie jau esančios. Norėdami gauti daugiau informacijos, Žinyne ir palaikyme ieškokite „namų grupė“.

 1. Spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, dešiniuoju pelės mygtuku Kompiuteris, tada - Ypatybės atidarykite parinktį Sistema.

 2. Būdami parinktyje Kompiuterio vardas, domenas ir darbo grupės parametrai spustelėkite Keisti parametrus. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

 3. Dialogo lange Sistemos ypatybės spustelėkite skirtuką Kompiuterio pavadinimas, o tada spustelėkite Keisti.

 4. Dialogo lange Kompiuterio pavadinimo / domeno keitimai, esančiame Narystė, spustelėkite Darbo grupė, o tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami prisijungti prie esamos darbo grupės, įveskite jos pavadinimą, o tada spustelėkite Gerai.

  • Norėdami sukurti naują darbo grupę, įveskite jos pavadinimą, o tada spustelėkite Gerai.

  Dialogo lango Kompiuterio pavadinimo/domeno keitimai paveikslėlis
  Dialogo langas Kompiuterio pavadinimo / domeno keitimai

  Jei prieš prisijungiant prie darbo grupių, kompiuteris buvo domeno dalis, darbo grupė bus panaikinta iš domeno, o kompiuterio abonementas tame domene bus išjungtas.

Pastabos

 • Jei tinkle yra kompiuterių, kuriuose veikia sistema Windows XP, gali prireikti pakeisti darbo grupės pavadinimą tuose kompiuteriuose, kad jis atitiktų darbo grupės pavadinimą tuose kompiuteriuose, kuriuose veikia ši sistemos Windows arba Windows Vista versija, kad galėtumėte matyti ir jungtis prie visų kompiuterių tinkle.Reikia daugiau pagalbos?