Programos „Windows Media Center“ spartieji klavišai


Visas programos „Windows Media Center“ funkcijas galite pasiekti naudodamiesi tik klaviatūra. Be to, programoje „Media Center“ yra nemažai valdymą klaviatūra palengvinančių sparčiųjų klavišų.

Norėdami gauti informacijos apie lengvos prieigos neįgaliesiems funkcijų, pavyzdžiui, diktoriaus ir didinamojo stiklo, naudojimą, žr. Lengvos prieigos neįgaliesiems funkcijų naudojimas programoje „Windows Media Center“.

Šiose lentelėse pateikiami įvairūs programoje „Media Center“ naudojami spartieji klavišai. Daugiau „Windows“ sparčiųjų klavišų rasite peržiūrėję Spartieji klavišai.

Pagrindinio naršymo spartieji klavišai

Ši lentelė rodo, kaip programoje „Media Center“ naudotis pagrindinio naršymo klavišais.

Jei norite
Naudokite šį klavišą arba spartųjį klavišą

Atidaryti programą „Media Center“ arba grįžti į „Media Center“ pradinį ekraną

Windows logotipo klavišas Windows logotipo paveikslėlis+Alt+Enter

Priimti pasirinkimą

Enter

Grįžti į ankstesnį ekraną

Backspace

Eiti prie pirmo elemento sąraše

Home

Eiti prie paskutinio elemento sąraše

End

Eiti į kairę, dešinę, aukštyn arba žemyn

Rodyklių klavišai

Įjungti arba išjungti viso ekrano režimą

Alt+Enter

Garso valdymo spartieji klavišai

Ši lentelė rodo, kaip naudotis garsumo valdymo sparčiaisiais klavišais.

Jei norite
Naudokite šį klavišą arba spartųjį klavišą

Nutildyti garsą arba anuliuoti nutildymą

F8

Sumažinti garsumą

F9

Padidinti garsumą

F10

Eiti į muzikos įrašų bibliotekos puslapį

Ctrl+M

Leisti dainą

Ctrl+Shift+P

Nustoti leisti dainą

Ctrl+Shift+S

Pristabdyti arba tęsti dainą

Ctrl+P

Eiti į leidžiamos dainos pradžią

Ctrl+B

Praleisti ir klausytis kitos dainos

Ctrl+F

Sukti dainą pirmyn

Ctrl+Shift+F

Kopijuoti CD

Ctrl+R

Rodyti laikinąjį meniu

Ctrl+D

TV peržiūros ir įrašymo spartieji klavišai

Ši lentelė rodo, kaip naudojantis sparčiaisiais klavišais žiūrėti ir įrašyti TV.

Jei norite
Naudokite šį klavišą arba spartųjį klavišą

Eiti į įrašytą TV laidą

Ctrl+O

Eiti į vadovą

Ctrl+G

Eiti į tiesioginę TV

Ctrl+T

Keisti ekrano vaizdo formatą (mastelį)

Ctrl+Shift+Z

Įrašyti TV laidą

Ctrl+R

Pristabdyti arba tęsti tiesioginį TV transliavimą arba įrašytą TV laidą

Ctrl+P

Sustabdyti įrašymą arba TV laidos peržiūrėjimą

Ctrl+Shift+S

Tęsti TV laidos rodymą

Ctrl+Shift+P

Atsukti tiesioginį TV transliavimą arba įrašytą TV laidą

Ctrl+Shift+B

Sukti pirmyn tiesioginį TV transliavimą arba įrašytą TV laidą

Ctrl+Shift+F

Praleisti atgal

Ctrl+B

Praleisti pirmyn

Ctrl+F

Rodyti laikinąjį meniu

Ctrl+D

Perjungti kitą kanalą

Page Up

Grįžti į ankstesnį kanalą

Page Down

Nuotraukų peržiūros spartieji klavišai

Ši lentelė parodo, kaip naudotis sparčiaisiais klavišais peržiūrint nuotraukas.

Jei norite
Naudokite šį klavišą arba spartųjį klavišą

Eiti į paveikslėlių aplanką

Ctrl+I

Keisti paveikslėlio mastelį

Enter

Leisti skaidrių demonstravimą

Ctrl+Shift+P

Stabdyti skaidrių demonstravimą

Ctrl+Shift+S

Pristabdyti arba tęsti skaidrių demonstravimą

Ctrl+P

Grįžti į ankstesnę nuotrauką

Rodyklė aukštyn arba kairėn

Praleisti ir žiūrėti kitą nuotrauką

Rodyklė žemyn arba dešinėn

Rodyti laikinąjį meniu

Ctrl+D

Vaizdo įrašų peržiūros spartieji klavišai

Ši lentelė rodo, kaip naudotis vaizdo įrašų peržiūros sparčiaisiais klavišais.

Jei norite
Naudokite šį spartųjį klavišą

Eiti į vaizdo įrašų aplanką

Ctrl+E

Leisti vaizdo įrašą

Ctrl+Shift+P

Pristabdyti arba tęsti vaizdo įrašą

Ctrl+P

Stabdyti vaizdo įrašą

Ctrl+Shift+S

Atsukti vaizdo įrašą

Ctrl+Shift+B

Sukti vaizdo įrašą pirmyn

Ctrl+Shift+F

Praleisti atgal

Ctrl+B

Praleisti pirmyn

Ctrl+F

Keisti ekrano vaizdo formatą (mastelį)

Ctrl+Shift+Z

DVD diskų leidimo spartieji klavišai

Ši lentelė rodo, kaip naudotis DVD diskų leidimo sparčiaisiais klavišais.

Jei norite
Naudokite šį klavišą arba spartųjį klavišą

Eiti į DVD meniu

Ctrl+Shift+M

Leisti DVD

Ctrl+Shift+P

Pristabdyti arba tęsti DVD leidimą

Ctrl+P

Stabdyti DVD leidimą

Ctrl+Shift+S

Atsukti DVD

Ctrl+Shift+B

Sukti DVD pirmyn

Ctrl+Shift+F

Eiti į ankstesnį skyrių

Ctrl+B

Eiti į kitą skyrių

Ctrl+F

Keisti ekrano vaizdo formatą (mastelį)

Ctrl+Shift+Z

Pakeisti DVD garsumo pasirinkimą

Ctrl+Shift+A

Pastaba

  • Atsižvelgiant į jūsų kompiuterio aparatūrą ir leidžiamą mediją kai kurie iš čia išvardytų sparčiųjų klavišų gali neveikti. Pavyzdžiui, neturėdami nustatyto TV imtuvo, negalėsite matyti vadovo.Reikia daugiau pagalbos?