„Microsoft“ paslaugų teikimo sutartis

Atnaujinimo data: 2014 m. birželio 11 d.
Įsigaliojimo data: 2014 m. liepos 31 d.

Atnaujiname naudojimo sąlygas. Naujos sąlygos įsigalios 2015 m. rugpjūčio 1 d. Peržiūrėkite naujas sąlygas čia.

Dėkojame, kad pasirinkote „Microsoft“!

Tai yra sutartis tarp jūsų ir „Microsoft Corporation“ (arba vienos iš su ja susijusių įmonių, atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją vietą, kaip nurodyta 12 skyriuje), kurioje išdėstytos jūsų teisės naudoti 1.1 skyriuje nurodytą programinę įrangą ir paslaugas. Kad būtų patogiau, kai kurias šios Sutarties sąlygas pateikėme klausimų ir atsakymų forma. Turite perskaityti visą Sutartį, nes visos sąlygos yra svarbios ir kartu sudaro teisinę Sutartį, kurios sąlygos, su jomis sutikus, yra taikomos jums. Be to, turite perskaityti šioje Sutartyje nurodytus dokumentus ir strategijas.

1. Sutarties aprėptis, sutikimas su sąlygomis ir pakeitimai

1.1. Kokioms paslaugoms taikoma ši Sutartis? „Outlook.com“ (anksčiau vadinosi „Hotmail“), „OneDrive“ (anksčiau vadinosi „SkyDrive“), „Microsoft“ paskyra, „Microsoft“ šeimos narių apsauga, „Windows“ fotogalerija, „Windows Movie Maker“, „Windows Live“ paštas, „Windows Live Writer“ (šios paslaugos bendrai vadinamos „Windows“ paslaugomis“), „Office.com“, „Microsoft Office 365 Home Premium“, „Microsoft Office 365 University“ ir kitos „Microsoft Office“ prekės ženklo paslaugos, susietos su šia Sutartimi pagal papildomą sutartį („Office“ paslaugos“), „Bing“ ir MSN yra pagrindinės paslaugos, kurioms taikoma ši Sutartis. Šias paslaugas, taip pat kitą programinę įrangą, svetaines ir paslaugas, susijusias su šia Sutartimi, bendrai vadiname „Paslaugomis“.

1.2. Kokios sąlygos man taikomos naudojantis Paslaugomis? Mes siekiame sukurti saugesnę ir patikimesnę aplinką, todėl reikalaujame, kad vartotojai, naudodamiesi Paslaugomis, laikytųsi šių sąlygų (toliau – „ši Sutartis“). Draudžiama naudojantis Paslaugomis siekti pažeisti trečiųjų šalių teises, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bandymą tyčia pakenkti fiziniam arba juridiniam asmeniui.

1.3. Kaip sutikti su šios Sutarties sąlygomis? Pasiūlydama galimybę užsiprenumeruoti ir (arba) užsisakyti Paslaugas, „Microsoft“ pateikia jums pasiūlymą. Turite sutikti su šiomis sąlygomis prieš pradėdami naudotis Paslaugomis ir jos sudaro galiojančią sutartį tarp jūsų ir „Microsoft“. Naudodamiesi arba pasiekdami Paslaugas arba sutikdami su šiomis sąlygomis, kai tokia galimybė pateikiama vartotojo sąsajoje, jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šios Sutarties sąlygų, kurių jūs pakeisti negalite. Jei nesutinkate su sąlygomis, jums draudžiama naudotis Paslaugomis.

1.4. Ar man sutikus su šios Sutarties sąlygomis„Microsoft“ gali vėliau ją pakeisti? Taip. Mes informuosime jus, jei nuspręsime pakeisti šią Sutartį. Galime pakeisti šios Sutarties sąlygas, jei: i) tai yra būtina laikantis taikytinų teisės aktų, įskaitant atvejus, kai pakeičiamas atitinkamas teisės aktas, bet tuo neapsiribojant; ii) tai yra būtina remiantis rekomendacija ir (arba) potvarkiu, pagrįstu taikytinais teisės aktais; iii) jei paslauga ir sąlyga yra nelygiavertės; iv) tai yra būtina techniniu požiūriu; v) tai yra būtina siekiant užtikrinti Paslaugų veikimą; vi) sąlygos bus pakeistos vartotojo naudai. Apie numatomą keitimą informuosime prieš jam įsigaliojant per vartotojo sąsają, el. laišku arba kitomis priimtinomis priemonėmis. Suteiksime jums galimybę atsisakyti Paslaugų likus ne vėliau nei 30 dienų iki keitimo įsigaliojimo datos. Jei neatsisakote Paslaugų per nurodytą laikotarpį (laikantis 4.3 skyriuje aprašytos procedūros), tai reiškia, kad jūs sutinkate su šios Sutarties pakeitimu. Be to, aiškiai nurodysime šį faktą, kai informuosime jus apie numatytą šios Sutartis keitimą.

1.5. Kokių su Paslaugomis susijusių pakeitimų galima tikėtis? Mes nuolat tobuliname Paslaugas, siekdami patobulinti arba atnaujinti funkcijas, pateikti naujų funkcijų arba pritaikyti Paslaugas, todėl mes galime bet kada atitinkamai pakeisti Paslaugas arba panaikinti jos funkcijas, įskaitant atvejus, kai mūsų sutartys su trečiosiomis šalimis nebeleidžia pateikti jų pateikiamo turinio, kai nebeįmanoma teikti paslaugų dėl tobulėjančių technologijų arba jei nusprendžiama imtis keitimų remiantis klientų atsiliepimais, bet tuo neapsiribojant. Iš anksto informuosime apie esminius keitimus, susijusius su mokamomis Paslaugomis. Galime išleisti Paslaugų arba jų funkcijų beta versiją, kuri gali neveikti tinkamai arba taip, kaip veiktų galutinė versija. Be to, informuosime jus iš anksto, jei dėl keitimų, susijusių su Paslaugomis, galite netekti savo Turinio (kaip apibrėžta toliau). Galite bet kada atsisakyti Paslaugų, laikydamiesi 4.3 skyriuje aprašytos procedūros.

1.6. Kokio amžiaus sulaukę asmenys gali naudotis Paslaugomis? Naudodamiesi Paslaugomis jūs pareiškiate, kad esate sulaukę pilnametystės savo gyvenamojoje vietoje arba turite galiojantį tėvų arba teisėtų globėjų leidimą laikytis šios Sutarties sąlygų. Jei nežinote, ar esate sulaukę pilnametystės savo gyvenamojoje vietoje, arba nesuprantate šiame skyriuje pateiktos informacijos, paskyrą kurkite tik paprašę tėvų arba teisėtų globėjų pagalbos. Jei jūs esate vienas iš nepilnamečio, kuriančio paskyrą, tėvų arba teisėtų globėjų, jūs nepilnamečio vardu sutinkate su šios Sutarties sąlygomis ir esate atsakingi už naudojimąsi paskyra arba Paslaugomis, įskaitant visus pirkinius, neatsižvelgiant į tai, ar nepilnamečio paskyra jau veikia, ar bus sukurta vėliau.

2. „Microsoft“ paskyra

2.1. Kas yra „Microsoft“ paskyra? „Microsoft“ paskyra yra paslauga, kurią naudodami galite prisijungti prie „Microsoft“ ir „Microsoft“ pasirinktų partnerių produktų, svetainių ir paslaugų. Norint pasiekti „Windows“ paslaugas ir „Office“ paslaugas reikia prisijungti naudojant „Microsoft“ paskyrą. Kai kursite „Microsoft“ paskyrą, prašysime pateikti tam tikros informacijos, pvz., vardą ir slaptažodį, gimimo datą, tam tikrą demografinę informaciją bei saugos informaciją, pvz., alternatyvųjį el. pašto adresą ar telefono numerį. El. pašto adresas arba vartotojo vardas, kurį naudodami sukursite„Microsoft“ paskyrą, bus unikalus, kol jūsų „Microsoft“ paskyra bus aktyvi. Jei „Microsoft“ arba jūs uždarysite „Microsoft“ paskyrą pagal šios Sutarties sąlygas, el. pašto adresas arba vartotojo vardas gali būti sugrąžintas į mūsų sistemą ir priskirtas kitam vartotojui. Esamiems „Microsoft“ paskyros turėtojams gali reikėti pateikti saugos informaciją, kad jie galėtų toliau naudoti savo „Microsoft“ paskyrą. Norėdami pasiekti ir valdyti savo „Microsoft“ paskyrą ir saugos informaciją, galite apsilankyti saugos informacijos tinklalapyje (https://account.live.com/proofs/Manage). Perskaitykite privatumo nuostatas (kaip apibrėžta toliau), kad žinotumėte, kaip „Microsoft“ renka ir naudoja su jūsų „Microsoft“ paskyra susijusią informaciją. Jūs esate atsakingi už savo paskyros informacijos ir slaptažodžio konfidencialumo užtikrinimą. Naudodami „Microsoft“ paskyrą galite pasiekti kitus „Microsoft“ produktus, svetaines arba paslaugas (pvz., „Windows“, „Xbox“ paslaugas ir „Windows Phone“); tokiu atveju naudojantis produktais, svetainėmis arba paslaugomis gali būti taikomos tų produktų, svetainių arba paslaugų sąlygos, įskaitant atitinkamas privatumo nuostatas, jei jos skiriasi nuo šios Sutarties. Turite periodiškai – bent kartą per metus – prisijungti naudodami savo „Microsoft“ paskyrą, kad su jūsų „Microsoft“ paskyra susietos paslaugos būtų aktyvios, nebent nurodyta kitaip mokamų Paslaugų pasiūlyme. Jei per šį laikotarpį neprisijungsite, mes uždarysime jūsų paskyrą (tai reiškia, kad negalėsite pasiekti „Windows“ paslaugų, „Office“ paslaugų, paskyroje esančio Turinio ir kitų produktų arba paslaugų, kurioms reikia „Microsoft“ paskyros). Jei jūsų Paslaugos bus atšauktos, panaikinsime informaciją arba Turinį (kaip apibrėžta toliau), susietą su jūsų „Microsoft“ paskyra, arba kitokiu būdu tokią informaciją atsiesime nuo jūsų ir jūsų „Microsoft“ paskyros, nebent minėtą informaciją turime išsaugoti remdamiesi teisės aktais.

2.2. Ką daryti, jei negaliu pasiekti savo „Microsoft“ paskyros? Jei pamiršote slaptažodį ar dėl kitų priežasčių negalite pasiekti savo „Microsoft“ paskyros, galite atgauti prieigą prie savo „Microsoft“ paskyros apsilankę slaptažodžio nustatymo iš naujo tinklalapyje (https://account.live.com/password/reset). Dėsime visas pastangas, kad padėtume atkurti prieigą prie jūsų „Microsoft“ paskyros, bet negalime užtikrinti, kad jūsų „Microsoft“ paskyra arba Turinys bus atkurtas.

2.3. Kokios mano teisės, jei „Microsoft“ paskyrą įsigijau ne iš „Microsoft“? „Microsoft“ neleidžia vartotojams perleisti savo „Microsoft“ paskyrų kitiems asmenims, bet tam tikrais atvejais leidžiame įsigyti „Microsoft“ paskyrą iš trečiosios šalies, pvz., mokyklos, verslo įmonės, interneto paslaugų teikėjo (ISP) arba valdomo domeno administratoriaus (http://www.domains.live.com). Tokiu atveju atitinkama trečioji šalis gali turėti papildomų teisių į jūsų „Microsoft“ paskyrą, pvz., galimybę iš naujo nustatyti jūsų slaptažodį, peržiūrėti jūsų paskyros naudojimo arba profilio duomenis, perskaityti arba saugoti Turinį (kaip apibrėžta toliau) jūsų paskyroje arba laikinai sustabdyti ar atšaukti jūsų „Microsoft“ paskyrą. Tokiais atvejais jums taikomos šios Sutarties sąlygos ir bet kokios papildomos atitinkamos trečiosios šalies naudojimo sąlygos, kurias trečioji šalis turi jums pateikti. „Microsoft“ neprisiima jokios atsakomybės už papildomas trečiųjų šalių naudojimo sąlygas. Jei jūs esate valdomo domeno administratorius, jūs esate atsakingi už bet kokią valdomo domeno paskyrose vykdomą veiklą, susijusią su jūsų aplaidumu ar pareigų neatlikimu.

3. Turinys

3.1. Kam priklauso Turinys, kurį įkeliu naudodamasis Paslaugomis? Jis priklauso jums. Naudojantis kai kuriomis Paslaugomis galima bendrauti su kitais asmenimis ir bendrinti arba saugoti įvairių tipų failus, pvz., nuotraukas, dokumentus, muziką ir vaizdo įrašus. Jūsų pranešimų ir failų turinys vadinamas jūsų „Turiniu“, išskyrus medžiagą, kurios licenciją esame suteikę ir kuri gali būti įtraukta į jūsų Turinį (pavyzdžiui, iliustracijos). Mes nepretenduojame į Turinio, kurį pateikiate naudodamiesi Paslaugomis, nuosavybės teises. Jūsų Turinys priklauso jums ir jūs esate už jį atsakingi. Labai rekomenduojame reguliariai kurti atsargines savo Turinio kopijas.

3.2. Kas gali pasiekti mano Turinį? Teisę spręsti, kam suteikti prieigą prie jums priklausančio Turinio, visų pirma turite jūs. Tačiau, jei bendrinate Turinį su Paslaugomis susijusiose viešosiose erdvėse, naudodami funkcijas, leidžiančias viešai bendrinti Turinį, arba jūsų pasirinktose viešosiose erdvėse, kurias gali pasiekti kiti asmenys, jūs aiškiai sutinkate, kad bet kuris asmuo, su kuriuo bendrinate Turinį, gali nemokamai jį naudoti, atkurti, platinti, demonstruoti, persiųsti, įrašyti ir perduoti tik tiek, kiek tai susiję su Paslaugomis ir kitais „Microsoft“ arba jos licencijų turėtojų produktais ir paslaugomis. Jei tokios galimybės kitiems suteikti nenorite, naudodamiesi Paslaugomis nebendrinkite Turinio. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad šios Sutarties galiojimo laikotarpiu turite (ir turėsite) visas būtinąsias teises naudoti Turinį, kurį nusiunčiate arba bendrinate naudodamiesi Paslaugomis, ir kad šiame skirsnyje apibrėžtas Turinio naudojimas nepažeidžia jokių teisės aktų arba trečiųjų šalių teisių.

3.3. Ką „Microsoft“ daro su mano Turiniu? Kai naudodamiesi Paslaugomis perduodate arba nusiunčiate Turinį, jūs suteikiate „Microsoft“ pasaulinę teisę nemokamai naudoti Turinį, jei to reikia siekiant teikti jums Paslaugas (tai gali apimti Turinio dydžio, formos arba formato keitimą saugojimo arba rodymo tikslais), siekiant jus apsaugoti ir siekiant patobulinti „Microsoft“ produktus ir paslaugas. „Microsoft“ naudoja Turinį ir rūpinasi jo apsauga, kaip nurodyta Privatumo nuostatose (kaip apibrėžta 5 skyriuje).

3.4. Kokio tipo reklama pateikiama naudojantis Paslaugomis? Naudojantis kai kuriomis Paslaugomis rodomos reklamos. Funkcijas, leidžiančias valdyti, kaip „Microsoft“ pritaiko reklamą jūsų asmeniniams poreikiams, rasite svetainėje Jūsų privatumas ir „Microsoft“ individualizuotosios reklamos (http://choice.microsoft.com). Parinkdami jums skirtą reklamą nesinaudojame informacija, gauta iš el. laiškų, pokalbių, vaizdo skambučių ar balso pašto. Parinkdami jums skirtą reklamą nesinaudojame jūsų dokumentais, nuotraukomis ar kitais asmeniniais failais. Išsami mūsų reklamavimo strategija pateikiama Privatumo nuostatose.

3.5. Kokio tipo Turinys ar veiksmai laikomi neleistinais? Siekdami apsaugoti savo klientus ir Paslaugas, sukūrėme šias Elgesio taisykles, reglamentuojančias naudojimąsi Paslaugomis. Turinys arba veiksmai, kuriais pažeidžiama ši Sutartis, yra draudžiami.

  1. i. Nebandykite naudodamiesi Paslaugomis daryti ką nors neteisėto.

  2. ii. Nedalyvaukite jokioje veikloje, susijusioje su vaikų išnaudojimu ir skriaudimu, arba veikloje, kuri kelia grėsmę vaikams.

  3. iii. Nesiųskite pašto šiukšlių ir nenaudokite savo paskyros siekdami padėti kitiems siųsti pašto šiukšles. Pašto šiukšlės yra nepageidaujami masiniai el. laiškai, įrašai ar tiesioginiai pranešimai.

  4. iv. Nerodykite viešai netinkamų atvaizdų (pvz., nuogybių, zoofilijos, pornografijos).

  5. v. Neįsitraukite į apgavystes arba klaidinančią veiklą (pvz., bandymai prašyti pinigų apgaulės būdu, apsimetimas kitu asmeniu).

  6. vi. Neužsiimkite veikla, kenkiančia Paslaugoms arba kitiems asmenims (pvz., virusai, persekiojimas, neapykantos kurstymas, smurto prieš kitus skatinimas).

  7. vii. Nepažeiskite kitų asmenų teisių (pvz., neteisėtai nebendrinkite autoriaus teisių saugomos muzikos, neperparduokite ar kitaip neplatinkite „Bing“ žemėlapių, nuotraukų ir kito Turinio).

  8. viii. Nedalyvaukite veikloje, pažeidžiančioje kitų asmenų privatumą.

Daugeliu atvejų apie Elgesio taisyklių pažeidimus „Microsoft“ sužino iš klientų skundų, bet diegiame ir automatizuotas technologijas, leidžiančias aptikti vaikų pornografijos arba piktybinio elgesio, galinčio pakenkti sistemai, klientams ar kitiems asmenims, atvejus. Tirdama tokius atvejus „Microsoft“ arba jos atstovai peržiūrės Turinį, kad galėtų išspręsti problemą. Tai yra papildomos naudojimo sąlygos, taikomos kartu su šios Sutarties ir Privatumo nuostatomis.

3.6. Ar „Microsoft“ gali pašalinti mano Turinį iš Paslaugų? Taip. Mes pasiliekame teisę bet kada atmesti Turinį arba pašalinti jį iš Paslaugų, jei manome, kad jis pažeidžia taikytinus teisės aktus arba šią Sutartį, arba jei jis viršija saugyklos arba failo dydžio limitus. Jei naudojantis Paslaugomis saugomas turinys yra teisėtas ir nepažeidžia šios Sutarties sąlygų, saugomas autoriaus teises reglamentuojančių teisės aktų, ir jūs esate įgalioti naudoti Turinį, suteiksime jums galimybę atgauti Turinį. Tai netaikoma, jei Turinys pašalintas iš mūsų serverių dėl to, kad jūsų „Microsoft“ paskyra nebuvo aktyvi 2.1 skyriuje nurodytą laikotarpį. Be to, galime užblokuoti pranešimą (pvz., el. laišką arba tiesioginį pranešimą), siunčiamą arba gaunamą naudojantis Paslaugomis, siekdami apsaugoti savo Paslaugas arba klientus arba užtikrinti šios Sutarties vykdymą.

4. Paslaugų atšaukimas

4.1. Kas nutiks, jei nesilaikysiu šios Sutarties sąlygų? Jei nusikalstamai pažeisite šios Sutarties sąlygas ir toliau nesilaikysite atitinkamų įsipareigojimų gavę įspėjimą nustoti pažeidinėti sąlygas per atitinkamą ir pagrįstą laikotarpį, mes galime imtis prieš jus veiksmų, įskaitant reikalavimą susilaikyti nuo tam tikros veiklos, jūsų Turinio pašalinimą iš Paslaugų, jūsų prieigos prie Paslaugų laikiną sustabdymą arba panaikinimą, jūsų „Microsoft“ paskyros išjungimą ir (arba) kreipimąsi į atitinkamas institucijas dėl tokios veiklos, bet tuo neapsiribojant. Ši nuostata neturi įtakos „Microsoft“ papildomoms įstatyminėms teisėms nedelsiant atšaukti šią Sutartį esant įtikinamai priežasčiai. Tai irgi taikoma, jei pažeidžiate esminį šios Sutarties įsipareigojimą. Esminiai įsipareigojimai apima bet kokius įsipareigojimus, kuriuos reikia įvykdyti siekiant tinkamai vykdyti šią Sutartį, kurie padeda pasiekti šios Sutarties tikslų ir kurie, vartotojų manymu, paprastai turi būti įvykdyti remiantis šios Sutarties paskirtimi ir turiniu. Turinio pašalinimas ir Paslaugų atšaukimas reiškia, kad bus panaikintas arba atsietas su jūsų „Microsoft“ paskyra susijęs Turinys ir informacija. Informacija ir Turinys bus panaikintas arba atsietas ir jo nebebus galima atgauti, todėl rekomenduojame reguliariai kurti atsarginę informacijos ir Turinio, saugomo naudojantis Paslaugomis, kopiją.

4.2. Kokiais kitais atvejais galiu neteikti prieigos prie Paslaugų? Galite netekti prieigos, jei neprisijungsite naudodami savo „Microsoft“ paskyrą (per „Outlook.com“, „OneDrive“ arba bet kokią kitą paslaugą, kuriai reikia „Microsoft“ paskyros) bent kartą per metus (žr. 2.1 skyrių) arba jei „Microsoft“ nustoja teikti kokią nors Paslaugų dalį, kaip nurodyta 1.5 skyriuje. Tokiais atvejais jūsų duomenys bus visam laikui panaikinti iš tos Paslaugų dalies arba atsieti nuo jūsų ir jūsų „Microsoft“ paskyros, nebent duomenis turime išsaugoti remdamiesi teisės aktais. Jei atšauksime mokamą Paslaugą, grąžinsime jums proporcingą jūsų atliktų mokėjimų dalį, atitinkančią likusios paslaugos dalį iki atšaukimo dienos. Jei užsisakysite mokamą Paslaugos dalį ir laiku už ją nesumokėsite, galime laikinai sustabdyti arba atšaukti jūsų Paslaugą (daugiau informacijos žr. 9.11 skyriuje).

4.3. Kaip atšaukti Paslaugų teikimą? Su „Microsoft“ paskyra susietų Paslaugų teikimą galite atšaukti bet kada ir dėl bet kokios priežasties nuėję į savo paskyros tinklalapį (https://account.live.com/closeaccount.aspx). Norėdami atšaukti mokamą Paslaugą, žr. 9.10 skyrių. Nutarę atšaukti Paslaugų teikimą, greičiausiai naudojantis Paslaugomis saugomą savo Turinį pašalinsite patys: rankiniu būdu pašalinkite jį iš įvairių Paslaugų komponentų (pvz., patys panaikinkite el. laiškus). Tačiau atminkite, kad nors panaikinto arba su uždaryta paskyra susieto Turinio patys pasiekti nebegalėsite, kurį laiką jis vis dar gali būti saugomas mūsų sistemose, kol panaikintas Turinys šalinamas iš mūsų sistemų, ir jūs neprieštaraujate tokiam būtinam duomenų apdorojimo procesui. Jei reikia daugiau informacijos apie „Microsoft“ saugojimo strategijas, žr. Privatumo nuostatas.

4.4. Kokios pasekmės atšaukus Paslaugas? Atšaukus Paslaugų teikimą (nesvarbu, ar tai atliksite jūs, ar mes) jūs iš karto netenkate teisės naudotis Paslaugomis ir netenkate licencijos naudoti programinę įrangą. Tokiu atveju turite pašalinti programinę įrangą, o jei to nepadarysite, mes galime ją išjungti. Atšaukus jūsų „Microsoft“ paskyrą (nesvarbu, ar tai atliksite jūs, ar mes) jūs iš karto netenkate teisės naudotis „Microsoft“ paskyra. Atšaukus Paslaugas mes panaikinsime su jūsų „Microsoft“ paskyra susietą informaciją arba Turinį (kaip apibrėžta pirmiau) arba kitaip jį atsiesime nuo jūsų ir jūsų „Microsoft“ paskyros, nebent jį turime išsaugoti remdamiesi teisės aktais. Mes neįsipareigojame jums grąžinti Turinio, todėl rekomenduojame reguliariai kurti atsargines savo Turinio kopijas.

5. Privatumas

Jūsų privatumas mums yra svarbus. „Windows“ paslaugų privatumo nuostatos (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=253457), „Bing“ privatumo nuostatos (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686), MSN privatumo nuostatos (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248688) ir „Office“ paslaugų privatumo nuostatos (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=327851) (toliau bendrai vadinama „Privatumo nuostatomis“) aprašo, kaip naudojame ir stengiamės apsaugoti jūsų Turinį ir bet kokią mūsų apie jus surinktą informaciją. Tai yra svarbu, todėl atidžiai perskaitykite minėtas nuostatas. Šioje Sutartyje pateikiamos nuorodos į Privatumo nuostatas. Naudodamiesi Paslaugomis arba sutikdami su šiomis sąlygomis, sutinkate, kad „Microsoft“ rinktų, naudotų ir atskleistų jūsų Turinį ir informaciją, kaip aprašyta Privatumo nuostatose.

6. Paslaugų triktys ir atsarginių kopijų kūrimas

Stengiamės užtikrinti, kad Paslaugos veiktų tinkamai, tačiau bet kokių internete teikiamų paslaugų veikimas kartais gali sutrikti. Turite reguliariai kurti atsargines naudojantis Paslaugomis saugomo Turinio kopijas. Jei turėsite reguliaraus atsarginio kopijavimo planą ir jo laikysitės, galite apsisaugoti nuo Turinio praradimo. Išsamios informacijos apie paslaugos būseną galima rasti paslaugos būsenos svetainėje (http://status.live.com).

7. Programinė įranga

7.1. Kokios sąlygos taikomos naudojant su Paslaugomis teikiamą programinę įrangą? Jei nepateikiama atskira licencijos sutartis, bet kokiai kartu su Paslaugomis mūsų teikiamai programinei įrangai taikomos šios Sutarties sąlygos. Programinė įranga yra licencijuojama, o ne parduodama, todėl „Microsoft“ pasilieka visas teises į programinę įrangą, kurių „Microsoft“ aiškiai nesuteikia pagal licencijos sąlygas. Jei ši Sutartis taikoma peržiūrimai svetainei, visi su šia svetaine susieti arba joje pateikti trečiųjų šalių scenarijai arba kodai yra licencijuojami trečiųjų šalių, kurioms tie kodai priklauso, o ne „Microsoft“.

7.2. Kaip galiu naudoti programinę įrangą, teikiamą su Paslaugomis? Naudojantis Paslaugomis suteikiame jums teisę viename įrenginyje bet kurioje pasaulio vietoje įdiegti ir naudoti vieną programinės įrangos kopiją, kurią vienu metu gali naudoti tik vienas asmuo, jei laikysitės visų kitų šioje Sutartyje nurodytų sąlygų.

7.3. Ar yra veiksmų, kurių naudojantis programine įranga arba Paslaugomis atlikti negalima? Taip. Be kitų šioje Sutartyje pateikiamų apribojimų, draudžiama bandyti apeiti arba nepaisyti kokių nors technologinių apsaugos priemonių, taikomų programinei įrangai arba Paslaugoms, išskaidyti, dekompiliuoti arba perdaryti kokios nors programinės įrangos arba kitų Paslaugų elementų, įtrauktų arba pasiekiamų naudojantis Paslaugomis, nebent taip, kaip tai aiškiai leidžia daryti atitinkami autoriaus teises reglamentuojantys teisės aktai; atskirti programinės įrangos arba Paslaugų komponentus ketinant naudoti juos kituose įrenginiuose; programinę įrangą arba Paslaugas publikuoti, kopijuoti, išnuomoti, teikti išperkamosios nuomos pagrindais arba skolinti; perleisti programinę įrangą, programinės įrangos licencijas ar bet kokias prieigos prie Paslaugų arba naudojimosi jomis teises. Negalite naudotis Paslaugomis jokiu neleistinu būdu, kuriuo būtų trukdoma kitam asmeniui naudotis paslaugomis arba bandoma pasiekti kokią nors paslaugą, duomenis, paskyrą arba tinklą. Negalite neįgaliotoms trečiųjų šalių programoms suteikti prieigos prie Paslaugų.

7.4. Kaip atnaujinama programinė įranga? Mes automatiškai tikriname jūsų programinės įrangos versiją ir tai yra būtina, kad galėtume teikti Paslaugas. Be to, galime automatiškai atsiųsti į jūsų kompiuterį programinės įrangos naujinimus, kad galėtume atnaujinti, tobulinti ir toliau plėtoti Paslaugas. Galite būti paraginti sutikti su tokiais naujinimais pagal šias sąlygas, nebent naujinimams taikomos papildomos arba kitos sąlygos. Jei sutinkate, tos kitos sąlygos bus taikomos atnaujintai programine įrangai, o jei nesutinkate su kitomis naujinimams taikomomis sąlygomis, jūs negalite naudoti arba gauti naujinimų. Jei norint gauti naujinimą jūsų neprašoma sutikti su kokiomis nors papildomomis arba kitomis sąlygomis, naujinimui taikomos šios Sutarties sąlygos. „Microsoft“ neįsipareigoja teikti naujinimų ir negarantuoja, kad teiksime sistemos, kurioje licencijavote programinę įrangą, versijos palaikymą.

8. Papildomos „Office“ paslaugoms, MSN ir „Bing“ taikomos sąlygos

8.1. „Office“ paslaugų medijos elementai ir šablonai. Jei naudojatės „Office“ paslaugomis, jums gali būti suteikta prieiga prie medijos vaizdų, iliustracijų, animacijos, garso, muzikos, vaizdo įrašų, šablonų ir kitos formos medžiagos (toliau – „medijos elementų“), teikiamos su Office.com siūloma programine įranga arba paslauga, susijusia su programine įranga. „Microsoft“ suteikia jums licenciją kopijuoti, platinti, vykdyti ir rodyti kartu su „Office“ paslaugomis teikiamus medijos elementus projektuose ir dokumentuose, bet negalite i) parduoti, licencijuoti arba platinti medijos elementų kopijų tokių, kokios jos yra, arba kaip produkto, jei pirminę produkto vertę sudaro medijos elementai; ii) suteikti savo klientams teisės toliau licencijuoti arba platinti medijos elementus; iii) komerciniais tikslais licencijuoti arba platinti medijos elementų, jei iš juose esančių vaizdų galima atpažinti asmenis, valstybės institucijas, logotipus, prekių ženklus ar emblemas, arba naudoti šių tipų atvaizdų taip, kad būtų galima numanyti sąsajas su jūsų produktu, subjektu arba veikla; arba iv) naudodami medijos elementus kurti nepadoraus arba įžeidžiančio turinio kūrinių. Kitų medijos elementų, pasiekiamų kitose svetainėse naudojantis kai kuriomis „Office“ paslaugomis, naudojimui taikomos tų svetainių sąlygos.

8.2. „Bing“ ir MSN medžiaga. „Bing“ ir MSN prieinami straipsniai, nuotraukos, vaizdo įrašai, trečiųjų šalių medžiaga ir įdedamas vaizdo įrašų leistuvas yra skirti tik nekomerciniam, asmeniniam naudojimui. Jei kurioje nors šios Sutarties vietoje nėra nurodyta kitaip arba negautas aiškus „Microsoft“ leidimas, jų negalima atsisiųsti, kopijuoti, publikuoti, išnuomoti, teikti išperkamosios nuomos pagrindais, skolinti arba platinti be teisių turėtojų įgaliojimo, išskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai leidžia galiojantys autoriaus teises reglamentuojantys teisės aktai. Ši medžiaga yra licencijuojama, o ne parduodama, todėl „Microsoft“ ar kiti teisių turėtojai pasilieka visas teises į medžiagą, kurių pagal licencijos sąlygas „Microsoft“ tiesiogiai nesuteikia, įskaitant numanomas, įgyjamas praradus prieštaravimo teisę ir kitokias teises. Trečiosios šalys gali sukurti papildomą per „Bing“ ar MSN parduodamą arba licencijuojamą medžiagą arba paslaugas. „Microsoft“ nėra atsakinga už šią medžiagą ar paslaugas. Negavus tiesioginio rašytinio mūsų sutikimo, įdedamo vaizdo įrašų leistuvo negalima naudoti jokioje svetainėje, kurios pagrindinis tikslas yra skelbti reklamą arba rinkti prenumeratos įmokas, arba jei ji tiesiogiai konkuruoja su „Bing“ arba MSN. Jūs sutinkate, kad naudojant įdedamą vaizdo įrašų leistuvą gali būti taikomi papildomi trečiųjų šalių numatyti įkainiai, mokesčiai ir honorarai, įskaitant jūsų šalyje arba regione nustatytus honorarus už viešus pasirodymus.

8.3. „Bing“ žemėlapių vaizdai iš paukščio skrydžio. „Bing“ žemėlapių programoje be atskiro mūsų raštiško patvirtinimo negalima naudoti Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Meksikos, Naujosios Zelandijos, Australijos arba Japonijos vaizdų iš paukščio skrydžio vyriausybiniais tikslais.

9. Jei mokate „Microsoft“, jums taikomos toliau nurodytos sąlygos.

9.1. Mokesčiai. Jei kuriai nors Paslaugų daliai taikomas mokestis, jūs sutinkate sumokėti atitinkamą mokestį. Į nurodytą Paslaugoms taikomą kainą įtraukiami visi taikytini valstybiniai mokesčiai ir valiutos keitimo įkainiai, nebent nurodyta kitaip.

9.2. Jūsų atsiskaitymo paskyra. Kad galėtumėte sumokėti už Paslaugas, registruojantis prie konkrečios Paslaugos reikės nurodyti mokėjimo būdą. Galite pasiekti ir pakeisti atsiskaitymo paskyros informaciją ir mokėjimo būdą atsiskaitymo ir sąskaitų valdymo svetainėje (https://commerce.microsoft.com). Jūs sutinkate nuolat atnaujinti savo atsiskaitymo paskyros informaciją. Be to, jūs leidžiate „Microsoft“ naudoti bet kokią atnaujintą paskyros informaciją apie jūsų banko arba atitinkamo mokėjimo tinklo patvirtintą mokėjimo būdą. Jei mums liepsite nebenaudoti jūsų mokėjimo būdo, bet nenurodysite kito mokėjimo būdo per atitinkamą mūsų atsiųstame pranešime nurodytą laikotarpį, galime laikinai sustabdyti arba atšaukti jūsų mokamą Paslaugą esant įtikinamai priežasčiai. Jūsų mums pateiktas pranešimas neturės įtakos mokesčiams, kuriuos priskyrėme jūsų atsiskaitymo paskyrai iki to laiko, kol galėjome atitinkamai reaguoti į pakeistą jūsų atsiskaitymo paskyros informaciją.

9.3. Atsiskaitymas. Nurodydami „Microsoft“ mokėjimo būdą, jūs i) pareiškiate, kad turite teisę naudoti nurodytą mokėjimo būdą ir kad visa pateikta mokėjimo informacija yra teisinga ir tiksli; ii) suteikiate „Microsoft“ teisę išskaityti mokestį už Paslaugas naudojant jūsų nurodytą mokėjimo būdą; ir iii) suteikiate „Microsoft“ teisę išskaityti iš jūsų mokestį už bet kurią mokamą Paslaugų funkciją, prie kurios prisiregistruosite arba kurią užsisakysite šios Sutarties galiojimo laikotarpiu. Mokestis už paslaugas naudojant jūsų nurodytą mokėjimo būdą gali būti išskaitomas taip, kaip esame sutarę, įskaitant šiuos variantus: a) įsigijimo metu, b) netrukus po įsigijimo arba c) reguliariai už prenumeruojamas Paslaugas. Jums sutikus mokestis gali būti išskaitomas iš anksto. Be to, galime išskaityti ne didesnę, nei jūsų patvirtintą sumą, ir iš anksto informuosime jus apie skirtumą, susijusį su periodiškai prenumeruojamomis Paslaugomis. Galime pateikti bendrą sąskaitą už kelis ankstesnius ir dabartinį atsiskaitymo laikotarpius.

9.4. Automatinis atnaujinimas. Jei jūsų šalyje, rajone arba apskrityje leidžiama vykdyti automatinį atnaujinimą, informuosime jus, kad Paslauga bus automatiškai atnaujinama, kai prisiregistruosite prie Paslaugos arba prieš automatiškai atnaujinant jūsų Paslaugą. Jus informavę apie tai, kad Paslaugos bus atnaujinamos automatiškai, mes galime automatiškai atnaujinti jūsų Paslaugas ir atnaujinimo laikotarpiu taikyti tuo metu galiojančią kainą. Taip pat jums priminsime, kad atnaujindami Paslaugas išskaitysime atitinkamą mokestį naudodami jūsų pasirinktą mokėjimo būdą, ir pateiksime jums instrukcijas, kaip galite atsisakyti Paslaugos. Atnaujinimo laikotarpiu taikysime tuo metu galiojančią kainą, nebent mus informuosite, kad norite atšaukti šią Sutartį, likus ne mažiau nei mėnesiui iki Sutarties arba bet kokio atnaujinimo laikotarpio galiojimo pabaigos, arba kitais mūsų nurodytais būdais.

9.5. Internetiniai mokėjimo dokumentai ir klaidos. Mes pateiksime jums internetinį mokėjimo dokumentą atsiskaitymo ir sąskaitų valdymo svetainėje (https://commerce.microsoft.com), kurioje galite peržiūrėti ir išspausdinti savo mokėjimo dokumentą. Jūs privalote reguliariai tikrinti internetinius mokėjimo dokumentus ir bent kartą per mėnesį. Tai yra vienintelis mokėjimo dokumentas, kurį mes pateikiame. Jūs esate atsakingi už visų internetinių mokėjimo dokumentų kopijų išspausdinimą arba įrašymą ir tų kopijų išsaugojimą archyve. Jei jums išrašytoje sąskaitoje įsivėlė klaida, mes nedelsdami ją ištaisysime gavę jūsų pranešimą ir išanalizuosime informaciją apie mokestį. Turite mums pranešti apie klaidą per 120 dienų nuo datos, kada akivaizdi klaida pirmą kartą atsirado jūsų sąskaitoje. Jei nepranešite mums per nurodytą laiką, jūs atleidžiate mus nuo bet kokios atsakomybės ir neturite pretenzijų dėl nuostolių, susijusių su šia klaida, atsiradusia dėl nedidelio nerūpestingumo; tokiu atveju mes neprivalėsime ištaisyti klaidos ar grąžinti pinigų. Kitais atvejais, kai „Microsoft“ aptiks klaidą išrašytoje sąskaitoje, informuosime jus ir nedelsdami imsimės veiksmų jai pašalinti.

9.6. Persigalvojimo laikotarpis arba teisė atsisakyti. Paprašius mūsų teikti Paslaugas, jums bus taikomas atšaukimo arba persigalvojimo laikotarpis, kuris galios 15 dienų nuo Paslaugų teikimo pradžios datos. Galite atšaukti Paslaugas, kaip nurodyta 9.10 skyriuje. Informacijos apie „Microsoft“ pinigų grąžinimo strategijas ieškokite 9.9 skyriuje.

9.7. Bandomojo laikotarpio pasiūlymai. Jei naudojatės kokiu nors bandomojo laikotarpio pasiūlymu, iki bandomojo laikotarpio pabaigos turite atšaukti Paslaugas, kad jums nebūtų pradėti taikyti nauji mokesčiai, nebent nurodytume kitaip. Paslaugas galima atšaukti, kaip nurodyta 9.10 skyriuje. Jei neatšauksite Paslaugų ir mes jus informavome, kad pasibaigus bandomajam laikotarpiui Paslaugos bus konvertuotos į mokamą prenumeratą, ir informavome apie taikomus mokesčius ir kitas taikomas sąlygas, tada jūs suteikiate mums teisę išskaityti tuo metų galiojantį mokestį už Paslaugas naudojant jūsų mokėjimo būdą.

9.8. Kainos pakeitimai. Jei jūsų Paslaugų pasiūlymui taikomas konkretus laikotarpis ir konkreti kaina, nurodyta kaina galios iki pasiūlymo laikotarpio pabaigos. Jei norėsite toliau naudotis Paslaugomis, turėsite sutikti su naujo pasiūlymo sąlygomis ir kaina. Jei jūsų Paslaugos teikiamos periodiškai (pvz., mėnesinė prenumerata), kai nenurodytas konkretus laikotarpis ir tai nėra bandomojo laikotarpio pasiūlymas, galime padidinti Paslaugų kainą iki 5 procentų per metus apie tai jus informuodami mažiausiai prieš 30 dienų iki pakeitimo įsigaliojimo. Turėsite galimybę atšaukti Paslaugas prieš įsigaliojant pakeistoms kainoms. Kai informuosime apie kainų pakeitimą, taip pat akcentuosime, kad nauja kaina įsigalios, jei jūs neatšauksite Paslaugų. Jei pasibaigus nurodytam laikotarpiui neatšauksite Paslaugų, jūsų Paslaugoms bus taikoma nauja kaina. Jei nesutinkate su pakeistomis kainomis, turite atšaukti Paslaugas ir nustoti jomis naudotis prieš įsigaliojant pakeistoms kainoms. Jei nuspręsite atšaukti Paslaugas, jos bus teikiamos iki esamo Paslaugų teikimo laikotarpio pabaigos arba, jei periodiškai išskaitome mokestį iš jūsų sąskaitos, iki laikotarpio, kuriuo atšaukėte Paslaugas, pabaigos.

9.9. Pinigų grąžinimo strategijos. Paprastai pinigai už mokesčius negrąžinami, nebent pinigai grąžinami esant įprastam atšaukimui arba atšaukimui dėl įtikinamos priežasties, dėl „Microsoft“ netinkamo elgesio arba neveikimo, įskaitant atvejus, kai Paslaugos teikiamos neefektyviai. Jei jums taikomas persigalvojimo laikotarpis, kaip nurodyta 9.6 skyriuje, per atitinkamą laikotarpį bus atlyginta jūsų sumokėta suma.

9.10. Paslaugų atšaukimas. Galite bet kada atšaukti paslaugas dėl bet kokios priežasties arba be priežasties. Eikite į atsiskaitymo ir sąskaitų valdymo svetainę (https://commerce.microsoft.com), kurioje rasite atitinkamos informacijos ir nurodymus, kaip atšaukti Paslaugas. Peržiūrėkite pasiūlymą, kuriame aprašomos jums teikiamos Paslaugos, nes i) jums gali reikėti sumokėti visus mokesčius už Paslaugas, priskirtus jūsų atsiskaitymo paskyrai iki atšaukimo datos, arba ii) atšaukę Paslaugas galite netekti prieigos prie „Microsoft“ paskyros.

9.11. Pavėluoti mokėjimai. Jei vėluojate sumokėti, jūs turite atlyginti visas pagrįstas išlaidas, kurias mes patiriame bandydami surinkti visas nesumokėtas sumas, įskaitant pagrįstus mokesčius advokatams ir kitus teisinius mokesčius bei išlaidas, kiek tai leidžia įstatymai. Jei jūs gavę mūsų priminimą (kuriame grasinama laikinai sustabdyti ir (arba) atšaukti Paslaugas) sumokėti reikiamą sumą per nurodytą laiką, laiku nesumokėsite visos reikiamos sumos, galime laikinai sustabdyti arba atšaukti jums teikiamas Paslaugas. Paslaugos nebus laikinai sustabdytos ar atšauktos, jei sumokėsite reikiamą sumą per priminime nurodytą atitinkamą laikotarpį. Jei trūkstama suma yra ribinė, taikoma kita procedūra. Jei trūkstama suma nesiekia 2 procentų bendros sąskaitos faktūros vertės, ji laikoma ribine. Jei Paslaugos laikinai sustabdomos arba atšaukiamos dėl neapmokėtų sąskaitų, galite netekti prieigos prie savo „Microsoft“ paskyros.

9.12. Jums skirti mokėjimai. Jei mes turime jums sumokėti, jūs turite laiku ir tiksliai pateikti visą informaciją, kurios mums reikia, kad galėtume jums sumokėti. Visus mokesčius, kurie gali būti taikomi atliekant šį jums skirtą mokėjimą, turite sumokėti jūs. Jei mokėjimą gausite per klaidą, mes galime atšaukti mokėjimą arba reikalauti grąžinti sumokėtą sumą ir mums siekiant tai padaryti jūs sutinkate su mumis bendradarbiauti.

9.13. Interneto prieigos ir kiti mokesčiai. Jūs turite sumokėti interneto prieigos arba „Wi‑Fi“ teikėjo taikomus mokesčius. Šiuos mokesčius turite sumokėti papildomai, neskaitant mokesčių, kuriuos mokate mums už Paslaugas. Jei prie Paslaugų jungiatės belaidžiu įrenginiu (pvz., mobiliuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu), jūsų belaidžio ryšio operatorius gali apmokestinti jus už gaunamus įspėjimus, naršymą žiniatinklyje, pranešimų siuntimą ir kitas paslaugas, kurias teikiant naudojamos duomenų perdavimo belaidžiu ryšiu tarnybos. Informacijos apie mokesčius, kurie gali būti jums taikomi, teiraukitės savo operatoriaus. Jūs visiškai atsakote už tai, kad būtų sumokėti visi mokesčiai, taikomi prisijungiant prie Paslaugų per bet kurią belaidžio arba kitokio ryšio tarnybą.

10. JOKIŲ PAPILDOMŲ GARANTIJŲ NESUTEIKIAME

IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI NESĄŽININGAI NUSLEPIAME TRŪKUMUS ARBA KAI DĖL TRŪKUMŲ NEĮMANOMA NAUDOTIS PASLAUGOMIS, TEIKIAME PASLAUGAS TOKIAS, KOKIOS JOS YRA, SU VISAIS TRŪKUMAIS IR TADA, KADA JOS PASIEKIAMOS. NEGARANTUOJAME, KAD PASLAUGŲ PATEIKIAMA INFORMACIJA PATEIKIAMA LAIKU IR TIKSLIAI. JŪS PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD KOMPIUTERIŲ IR TELEKOMUNIKACIJŲ SISTEMŲ TRIKTYS IR KARTKARTĖMIS PASITAIKANČIOS PRASTOVOS YRA GALIMOS. NEGALIME GARANTUOTI, KAD PASLAUGOS BUS TEIKIAMOS SKLANDŽIAI, LAIKU, SAUGIAI IR BE KLAIDŲ. MES IR SU MUMIS SUSIJUSIOS ĮMONĖS, PARDAVĖJAI, PLATINTOJAI IR TIEKĖJAI NESUTEIKIA JOKIŲ AIŠKIŲ GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ. JUSM TAIKOMOS VISOS ĮSTATYMAIS NUMATYTOS GARANTIJOS, BET JOKIŲ KITŲ GARANTIJŲ MES NESUTEIKIAME. ATMETAME VISAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, PATENKINAMOS KOKYBĖS IR PAŽEIDIMO NEBUVIMO, KIEK TAI LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI.

11. Atsakomybės ribojimas

11.1. „Microsoft“ nebus atsakinga už jokį vartotojų pateiktą Turinį, įskaitant trečiųjų šalių svetainių saitus, ir vartotojų veiklą. Toks Turinys ir veikla nepriskiriami „Microsoft“ ir nereprezentuoja „Microsoft“ požiūrio.

11.2. „Microsoft“ bus laikoma atsakinga tik už nedidelį „Microsoft“, jos netiesioginių agentų ir (arba) teisėtų jos atstovų nerūpestingumą, jei pažeidžiami esminiai šios Sutarties įsipareigojimai. Esminiai įsipareigojimai apima bet kokius įsipareigojimus, kuriuos reikia įvykdyti siekiant tinkamai vykdyti šią Sutartį, kurie padeda Microsoft pasiekti šios Sutarties tikslų ir kurie, vartotojų manymu, paprastai turi būti įvykdyti remiantis šios Sutarties paskirtimi ir turiniu.

11.3. „Microsoft“, jos netiesioginiai agentai ir (arba) teisėti atstovai nebus atsakingi už jokią nenumatomus nuostolius, netipiškus nuostolius ir (arba) finansinius nuostolius, susijusius su kokiais nors netiesioginiais nuostoliais, įskaitant pelno praradimą, nebent „Microsoft“, jos netiesioginius agentus ir (arba) teisėtus jos atstovus galima apkaltinti bent dideliu neatsargumu.

11.4. Atsakomybės ribojimas niekaip nekeičia jokios „Microsoft“ įstatyminės atsakomybės be kaltės, įskaitant atsakomybę pagal atsakomybės už produktą aktą ir įstatyminę atsakomybę dėl garantijos pažeidimo, bet tuo neapsiribojant. Tas pats taikoma „Microsoft“, jos netiesioginių agentų ir (arba) teisėtų atstovų atsakomybei, kai dėl aplaidumo pakenkiama asmens sveikatai arba kyla grėsmė gyvybei.

11.5. Jokios kitos sutartinės arba teisinės pretenzijos, be nurodytųjų šio 11 skyriaus 11.1–11.4 skirsniuose, negali būti reiškiamos remiantis šia Sutartimi ir (arba) naudojantis paslaugomis, išskyrus bet kokią sutartinę ir (arba) teisinę „Microsoft“ atsakomybę dėl mirties ir (arba) asmens sužalojimo, kuris nebuvo pirmiau aprašytas šiame 11 skyriuje.

12. Sutartį sudarantis „Microsoft“ subjektas, su kuriuo sudaroma sutartis, teisminio nagrinėjimo vieta ir taikytina teisė – Europa

Jei gyvenate (arba jei jūsų įmonės pagrindinė būstinė yra) Europoje ir naudojatės nemokamomis Paslaugų dalimis (pvz., „Bing“ ir MSN), sutartį sudarote su „Microsoft Corporation“, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. JAV Vašingtono valstijos įstatymai taikomi visoms su nemokamomis Paslaugomis susijusioms pretenzijoms nepažeidžiant privalomų įstatymų nuostatų, taikomų šalyje, kurioje teikiame Paslaugas. Jei sumokėjote, kad galėtumėte naudotis Paslaugų dalimi (pvz., „Ad-Free Outlook.com“ arba „Office" paslaugomis), sutartį sudarote su „Microsoft Luxembourg S.à.r.l.“, 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Šalies, kurioje jums teikiame Paslaugas, įstatymai taikomi visoms su mokamomis Paslaugomis susijusioms pretenzijoms, įskaitant pretenzijas dėl vartotojų teisių apsaugos.

13. Trečiųjų šalių svetainės

Jusm gali būti suteikta galimybė naudojantis Paslaugomis pasiekti trečiųjų šalių svetaines ar paslaugas, kurių „Microsoft“ nekontroliuoja ir nepublikuoja. „Microsoft“ neatsako už trečiųjų šalių svetaines, paslaugas arba medžiagą, kurią galima pasiekti naudojantis Paslaugomis. Visą atsakomybę už sandorius su trečiosiomis šalimis (įskaitant reklamuotojus) prisiimate jūs. Naudojantis trečiųjų šalių svetainėmis arba paslaugomis gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos.

14. Skaitmeninis teisių valdymas

Kai pasieksite skaitmeninio teisių valdymo (DRM) technologija apsaugotą medžiagą, DRM programinė įranga gali automatiškai internetu pateikti užklausą teisių serveriui dėl laikmenos naudojimo teisių, o tada atsiųsti ir įdiegti DRM naujinimus, kad galėtumėte leisti medžiagą.

15. „Microsoft .NET Framework“ programinė įranga

Programinėje įrangoje gali būti „Microsoft .NET Framework“ programinė įranga. Ši programinė įranga yra „Windows“ dalis. Naudojant „.NET Framework“ programinę įrangą taikomos „Windows“ licencijos sąlygos.

16. Sąlygų galiojimas

6, 9 (dėl išlaidų, patiriamų iki šios Sutarties galiojimo pabaigos), 10, 11, 12, 19 ir kiti skyriai, kurie pagal juose išdėstytas sąlygas tebėra taikomi pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui, lieka galioti atšaukus šią Sutartį.

17. Priskyrimas ir perleidimas

Mes galime bet kada be išankstinio įspėjimo priskirti, perleisti ar kitaip atsisakyti savo teisių ir įsipareigojimų, iš dalies arba visiškai, pagal šią Sutartį, jei toks priskyrimas nedaro jums žalos.

18. Pranešimai

Ši sutartis pateikiama elektronine forma. Galime jums elektroniniu būdu siųsti informaciją apie Paslaugas, papildomą informaciją ir informaciją, kurią privalome pateikti pagal įstatymus. Mes galime pateikti reikalingą informaciją el. pašto adresu, kurį nurodėte prisiregistruodami prie Paslaugų, arba ją galite rasti mūsų nurodytoje „Microsoft“ svetainėje. Rekomenduojame tikrinti ir išlaikyti savo nurodytą el. pašto adresą. Jei nesutinkate pranešimų gauti elektroniniu būdu, turite nustoti naudotis Paslaugomis. Galite teikti pranešimus „Microsoft“, kaip nurodyta Paslaugų klientų aptarnavimo svetainėse, kaip nurodyta 22 skyriuje.

19. Sutarties aiškinimas

Tai yra vientisa tarp jūsų ir „Microsoft“ sudaryta naudojimąsi Paslaugomis apibrėžianti Sutartis. Ji pakeičia visas ankstesnes tarp jūsų ir „Microsoft“ sudarytas naudojimosi Paslaugomis sutartis. Šios Sutarties skyrių pavadinimai pateikti tik kaip nuorodos ir neturi jokio teisinio poveikio. Gali būti taikomos atskiros arba papildomos sąlygos, jei naudojatės kitomis„Microsoft“ paslaugomis, kurioms netaikoma ši Sutartis, arba jomis naudojatės.

20. Jokių trečiosios šalies naudos gavėjų

Ši Sutartis sudaroma tik mūsų ir jūsų naudai. Ji negali būti naudojama jokio kito asmens naudai, išskyrus leistinus teisių perėmėjus ir įgaliotinius.

21. Šriftų komponentai

Norėdami peržiūrėti ir išspausdinti medžiagą, šriftus galite naudoti tik tol, kol galite naudotis Paslaugomis. Jokių šriftų įdėjimo apribojimų apeiti negalima.

22. Palaikymas

Palaikymas „Windows“ paslaugų klientams teikiamas Microsoft Community (http://answers.microsoft.com) ir Windows (http://windows.microsoft.com) svetainėse. MSN interneto prieigą naudojantiems klientams palaikymas teikiamas MSN palaikymo svetainėje (https://support.msn.com). Pagalba klientams el. paštu dėl „Bing“ ir „Bing“ klientų palaikymas teikiamas „Bing“ palaikymo svetainėje (https://support.discoverbing.com). Bet kokios pretenzijos dėl šios Sutarties vykdymo turi būti pateikiamos šiame straipsnyje nurodytose svetainėse. Ribotasis „Office 365 Home Premium“ ir „Office 365 University“ klientų palaikymas teikiamas „Office“ palaikymo svetainėje (http://office.com/support) (žinynas / mokomoji medžiaga) ir „Microsoft“ palaikymo svetainėje (http://support.microsoft.com/ph/13615) (techninė pagalba).

23. Eksporto apribojimai

Nemokamai „Microsoft“ programinei įrangai ir paslaugoms taikomi Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų jurisdikcijų eksporto ir technologijų įstatymai ir jūs sutinkate laikytis visų programinei įrangai ir (arba) paslaugoms taikomų įstatymų ir nuostatų. Norint perleisti šią nemokamą programinę įrangą ir paslaugas kurios nors šalies, kurioje taikomas embargas, vyriausybei arba tam tikroms uždraustoms šalims, būtina gauti Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės leidimą. Daugiau informacijos žr. JAV iždo departamento svetainėje (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). Be to, mokamoms paslaugoms taikomi Jungtinių Amerikos Valstijų eksporto įstatymai ir nuostatos, kurių turite laikytis. Šie įstatymai apima paskirties, galutinių vartotojų ir galutinio vartojimo apribojimus. Papildomos informacijos žr. svetainėje apie „Microsoft“ produktų eksportavimą (http://www.microsoft.com/exporting).

PASTABOS

Pranešimas apie intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą ir pretenzijų dėl šio pažeidimo pareiškimo procedūra „Microsoft“ gerbia trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises. Jei turite pretenzijų dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, įskaitant pretenzijas dėl autorių teisių pažeidimo, rekomenduojame nusiųsti apie tai pranešimą „Microsoft“ paskirtam agentui. Išsamios informacijos ir kontaktinės informacijos rasite Pranešimo apie intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą ir pretenzijų dėl šio pažeidimo pareiškimo procedūros svetainėje (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm). Atsakydama į pranešimus dėl autoriaus teisių pažeidimo „Microsoft“ vykdo veiksmus, nurodytus Jungtinių Valstijų kodekso 17 straipsnio 512(c)(2) skyriuje. Atitinkamomis aplinkybėmis „Microsoft“ gali išjungti arba nutraukti „Microsoft“ paslaugų vartotojų paskyras, kuriose pakartotinai nustatoma pažeidimų.

Atsakydama į pranešimus dėl autoriaus teisių pažeidimo „Microsoft“ vykdo veiksmus, nurodytus Jungtinių Valstijų kodekso 17 straipsnio 512(c)(2) skyriuje. Atitinkamomis aplinkybėmis „Microsoft“ gali išjungti arba nutraukti „Microsoft“ paslaugų vartotojų paskyras, kuriose pakartotinai nustatoma pažeidimų.

Pranešimas apie intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus reklamoje ir pretenzijų pateikimo procedūra. Peržiūrėkite intelektinės nuosavybės gaires (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207), susijusias su intelektinės nuosavybės klausimais mūsų reklamos tinkluose.

Pastabos dėl autoriaus teisių ir prekių ženklų. Visų Paslaugų dalių teisės priklauso © „Microsoft Corporation“, 2013, ir (arba) jos tiekėjams, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Visos teisės ginamos. Mums arba mūsų tiekėjams priklauso pavadinimai, autoriaus teisės ir kitokios Paslaugų ir jų turinio intelektinės nuosavybės teisės. „Microsoft“ ir visų „Microsoft“ produktų, programinės įrangos ir paslaugų pavadinimai, logotipai bei piktogramos gali būti „Microsoft“ prekių ženklai (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) arba Jungtinėse Valstijose ir (arba) kitose šalyse registruotieji prekių ženklai. Faktinių įmonių ir produktų pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai. Visos tiesiogiai šioje Sutartyje nenurodytos teisės yra ginamos. Tam tikra kai kuriuose „Microsoft“ svetainių serveriuose naudojama programinė įranga yra iš dalies pagrįsta „Independent JPEG Group“ darbu. © Thomas G. Lane, 1991–1996. Visos teisės ginamos. Tam tikruose „Microsoft“ svetainių serveriuose naudojamos „gnuplot“ programinės įrangos teisės pagal 1986–1993 m. suteiktas autoriaus teises priklauso Thomas Williams, Colin Kelley. Visos teisės ginamos.

Vertybinių popierių kursas ir indeksavimo duomenys (įskaitant indeksavimo vertes). © „Morningstar, Inc.“, 2013. Visos teisės ginamos. Čia pateikiama informacija: 1) nuosavybės teisėmis priklauso „Morningstar“ ir (arba) jos turinio teikėjams; 2) jos negalima kopijuoti arba platinti; 3) negarantuojama, kad ji yra tiksli, išsami ir naujausia. Nei „Morningstar“, nei jos turinio teikėjai nėra atsakingi už jokią žalą arba nuostolius, patirtus naudojant šią informaciją. Remiantis ankstesniais veiklos rezultatais negalima garantuoti, kad taip bus ir ateityje

Negalite naudoti jokių „Dow Jones“ indeksųSM, indeksų duomenų arba „Dow Jones“ žymų, išduodami, kurdami, remdami, parduodami, pristatydami rinkai arba reklamuodami kokias nors finansines priemones arba investicijų produktus (pvz., išvestinius, struktūrinius produktus, investicijų fondus, prekybos užsienio valiuta fondus, investicijų portfelius ir pan., kai priemonės arba investicijų produkto kaina, grąža ir (arba) rezultatas yra pagrįstas, susijęs arba ketinamas sieti su bet kokiais indeksais arba bet kokių indeksų tarpininku), nebent gautumėte rašytinį „Dow Jones“ sutikimą.

Finansinės pastabos. Pagal Jungtinių Amerikos Valstijų federalinį vertybinių popierių įstatymą arba kitų jurisdikcijų vertybinių popierių įstatymus „Microsoft“ nėra tarpininkas, makleris arba registruotasis investicijų patarėjas ir nepataria asmenims dėl investavimo, vertybinių popierių ir kitų finansinių produktų bei paslaugų pirkimo ir pardavimo. Nė vienas šių Paslaugų komponentas nėra pasiūlymas arba prašymas pirkti arba parduoti kokius nors vertybinius popierius. Nei „Microsoft“, nei jos vertybinių popierių arba indeksavimo duomenų licencijų išdavėjai neskatina ir nerekomenduoja naudoti kokių nors konkrečių finansinių produktų arba paslaugų. Joks Paslaugų komponentas neturi būti laikomas profesionalų patarimu, įskaitant su investicijomis arba mokesčiais susijusius patarimus, bet jais neapsiribojant.

Pastaba dėl vaizdo standartų H.264/AVC, „MPEG-4 Visual“ ir VC-1. Programinėje įrangoje gali būti naudojama H.264/AVC, „MPEG-4 Visual“ ir (arba) VC-1 kodekų technologija, kuriai licenciją galėjo suteikti MPEG LA, L.L.C. Ši technologija yra vaizdo informacijos duomenų glaudinimo formatas. MPEG LA, L.L.C. reikalauja pateikti šią pastabą:

ŠIS PRODUKTAS YRA LICENCIJUOTAS PAGAL H.264/AVC, „MPEG-4 VISUAL“ IR VC-1 PATENTŲ PAKETŲ LICENCIJAS ASMENINIAMS IR NEKOMERCINIAMS VARTOTOJO TIKSLAMS, KAI SIEKIAMA A) UŽŠIFRUOTI VAIZDO ĮRAŠUS PAGAL ŠIUOS STANDARTUS („VAIZDO STANDARTUS“) IR (ARBA) B) IŠŠIFRUOTI H.264/AVC, „MPEG-4 VISUAL“ IR VC-1 VAIZDO ĮRAŠUS, UŽŠIFRUOTUS VARTOTOJO ASMENINIAIS IR NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS IR (ARBA) ĮSIGYTUS IŠ LICENCIJĄ TEIKTI TOKIUS VAIZDO ĮRAŠUS TURINČIO TEIKĖJO. NĖ VIENA IŠ ŠIŲ LICENCIJŲ NETAIKOMA JOKIAM KITAM PRODUKTUI, NESVARBU, AR TOKS PRODUKTAS YRA PATEIKTAS TOJE PAČIOJE ŠIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS KOPIJOJE. JOKIAIS KITAIS NAUDOJIMO TIKSLAIS LICENCIJA NESUTEIKIAMA IR TOKS JOS NAUDOJIMAS NĖRA NUMANOMAS. PAPILDOMOS INFORMACIJOS GALIMA GAUTI IŠ „MPEG LA, L.L.C.“. ŽR. MPEG LA SVETAINĘ (http://www.mpegla.com).

Paaiškinimas: ši pastaba neriboja ir netrukdo pagal šią Sutartį teikiamos programinės įrangos naudoti verslo tikslais, tiesiogiai susijusiais su tuo verslu, išskyrus i) programinės įrangos platinimą trečiosioms šalims arba ii) medžiagos kūrimą naudojant su VAIZDO STANDARTAIS suderinamas technologijas, siekiant platinti turinį trečiosioms šalims.

Suarchyvuota „Microsoft“ paslaugų teikimo sutartis

Atnaujinta 2012 m. rugpjūčio 27 d
Įsigalioja nuo 2012 m. spalio 19 d.

Dėkojame, kad pasirinkote „Microsoft“!

Tai sutartis tarp jūsų ir „Microsoft Corporation“ (arba vienos iš su ja susijusių įmonių, atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją vietą), joje išdėstytos jūsų teisės naudoti 1.1 skyriuje nurodytą programinę įrangą ir paslaugas. Kad būtų patogiau, kai kuriuos šioje sutartyje vartojamus terminus pateikėme klausimų ir atsakymų forma. Turite perskaityti visą sutartį, nes visos sąlygos yra svarbios ir kartu sudaro teisinę sutartį, su kurios sąlygomis esate sutikę ir kurios sąlygos jums taikomos. Be to, šią sutartį susiejome su tam tikrais dokumentais ir strategijomis, kuriuos taip pat raginame perskaityti.

1. Sutarties apimtis, sutikimas ir pakeitimai

1.1. Kokioms paslaugoms taikomos šios sutarties sąlygos? Šios sutarties sąlygos taikomos „Microsoft Hotmail“, „Microsoft SkyDrive“, „Microsoft“ abonementui, „Windows Live Messenger“, „Windows“ fotogalerijai, „Windows Movie Maker“, „Microsoft Mail Desktop“, „Windows Live Writer“ (kartu visos paminėtos paslaugos vadinamos firminėmis „Microsoft“ paslaugomis), taip pat „Bing“, MSN, „Office.com“ ir bet kokiai kitai su šia sutartimi susijusiai programinei įrangai, žiniatinklio svetainei arba paslaugai (apskritai – paslaugoms).

1.2. Kokias sąlygas turiu vykdyti naudodamas šias paslaugas? Mūsų tikslas – sukurti saugesnę ir patikimesnę aplinką, todėl reikalaujame, kad paslaugas naudojantys vartotojai vykdytų šias sąlygas, „Microsoft“ apsaugos nuo pašto šiukšlių strategiją (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) ir „Microsoft“ elgesio taisykles (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), kurios šiomis nuorodomis yra įtrauktos į šią sutartį (sutartį). Paslaugų negalima naudoti taip, kad būtų pažeistos trečiųjų šalių teisės, įskaitant sąmoningą kenkimą asmeniui arba subjektui, bet tuo neapsiribojant.

1.3. Kaip sutikti su šios sutarties sąlygomis? Suteikdama galimybę užsiprenumeruoti ir (arba) užsisakyti paslaugas, „Microsoft“ teikia pasiūlymą. Kad galėtumėte naudoti paslaugas, turite pažymėdami sutikimo laukelį, taip nurodydami, kad sutinkate su šiomis sąlygomis; tada sutartis tarp jūsų ir „Microsoft“ laikoma galiojančia. Naudodami paslaugas arba prie jų prisijungdami, taip pat pasinaudoję vartotojo sąsajoje siūloma parinktimi sutikti su šiomis sąlygomis, patvirtinate, kad sutinkate vykdyti šios sutarties sąlygas jų nekeisdami. Jei nesutinkate, paslaugų naudoti negalite.

1.4. Ar „Microsoft“ gali pakeisti šias sąlygas, kai su jomis jau esu sutikęs? Taip. Apie planuojamus šios sutarties keitimus jums bus pranešama. Šios sutarties sąlygos gali būti keičiamos, jei: i) tai būtina siekiant vykdyti galiojantį įstatymą, įskaitant tokio įstatymo pakeitimą, bet tuo neapsiribojant; ii) tai būtina siekiant vykdyti rekomendaciją ir (arba) įsakymą, pateiktą galiojančio įstatymo numatyta tvarka; iii) pažeidžiama paslaugos ir jos pagrįstumo ekvivalentiškumo proporcija; iv) tai būtina dėl techninių priežasčių; v) tai būtina siekiant užtikrinti paslaugų teikimo efektyvumą; arba vi) sąlygas ketinama keisti siekiant naudos vartotojui. Apie numatytus keitimus pranešime per vartotojo sąsają, el. laišku arba kitomis teisėtomis priemonėmis, kai jie dar nebus pritaikyti. Jūs turėsite galimybę atsisakyti paslaugų ne vėliau kaip likus 30 dienų iki pakeitimų įsigaliojimo. Jei per nurodytą laikotarpį paslaugų neatsisakysite, bus laikoma, kad sutinkate su šios sutarties pakeitimais. Šią aplinkybę tiesiogiai nurodysime ir pranešdami apie ketinamus atlikti šios sutarties pakeitimus.

1.5. Kokių tipų paslaugų pakeitimų galima tikėtis? Mes nuolat tobuliname paslaugas siekdami pagerinti arba atnaujinti jų funkcijas, pasiūlyti naujų funkcijų ir pritaikymo galimybių, todėl bet kada galime pakeisti paslaugas arba panaikinti kokias nors funkcijas. Jei paslaugos mokamos, iš anksto pranešime apie materialinius su jomis susijusius pakeitimus. Paslaugų galite bet kada atsisakyti. Galime išleisti paslaugų arba jų funkcijų beta versiją, kuri gali veikti netinkamai arba kitaip, nei galutinė versija.

2. „Microsoft“ abonementas

2.1. Kas yra „Microsoft“ abonementas? Kad būtų suteikta prieiga prie tam tikros dalies paslaugų, pvz., firminių „Microsoft“ paslaugų, reikia turėti „Microsoft“ abonementą. „Microsoft“ abonementas, anksčiau vadintas „Windows Live ID“, – tai kredencialai, pagal kuriuos būsite autentifikuojami mūsų tinkle. Norėdami sukurti „Microsoft“ abonementą, turite pateikti vartotojo vardą ir slaptažodį, tam tikrą demografinę informaciją ir „abonemento įrodymus“, pvz., alternatyvųjį el. pašto adresą arba telefono numerį. Dabartiniams „Microsoft“ abonementų turėtojams, norintiems ir toliau naudoti „Microsoft“ abonementus, gali tekti pateikti „abonemento įrodymus“. Atsakomybę už savo abonemento informacijos ir slaptažodžio konfidencialumą prisiimate jūs. Savo „Microsoft“ abonementą galite naudoti norėdami pasiekti kitus „Microsoft“ produktus, svetaines ar tarnybas (pvz., „Windows“, „Xbox LIVE“ ir „Windows Phone“); tačiau, jeigu šių produktų, svetainių ar tarnybų nuostatos ir sąlygos skiriasi nuo šios sutarties, jos taip pat galios jums naudojant tą produktą, svetainę ar tarnybą. Norint naudoti firmines „Microsoft“ paslaugas būtina kartkartėmis, ne rečiau kaip kas 270 dienų, prisijungti prie „Microsoft“ abonemento, kad visų paslaugų grupei priklausančios firminės „Microsoft“ paslaugos būtų suaktyvintos, nebent mokamų paslaugų teikimo pasiūlyme būtų nurodyta kitaip. Jei per šį laikotarpį neprisijungsite, prieiga prie firminių „Microsoft“ paslaugų gali būti atšaukta. Jei firminės „Microsoft“ paslaugos bus atšauktos dėl to, kad jūs nebuvote prisijungę, jūsų duomenys gali būti visam laikui panaikinti iš mūsų serverių.

2.2. Ką daryti, jei nepavyksta prisijungti prie „Microsoft“ abonemento? Jei užmiršote slaptažodį arba dėl kitos priežasties negalite prisijungti prie „Microsoft“ abonemento, „Microsoft“ abonementą galite atkurti apsilankę slaptažodžio atstatymo tinklalapyje (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). „Microsoft“ neteikia garantijos, kad „Microsoft“ abonementą atkurti pavyks arba turinys (apibrėžtas toliau) bus išsaugotas.

2.3. Kokios mano teisės, jei „Microsoft“ abonementą įsigijau ne iš „Microsoft“? Kartais „Microsoft“ abonementą leidžiame įsigyti per trečiąją šalį, pvz., mokyklą, įmonę, interneto paslaugų teikėją arba valdomo domeno administratorių (http://www.domains.live.com). Tokiais atvejais ta trečioji šalis gali turėti papildomų teisių į jūsų „Microsoft“ abonementą, pvz., galimybę atstatyti slaptažodį, peržiūrėti abonemento naudojimo arba profilio duomenis, skaityti abonemento turinį arba tokį turinį saugoti, taip pat laikinai sustabdyti arba atšaukti „Microsoft“ abonemento veikimą. Tokiais atvejais jums taikomos šios sutarties sąlygos ir bet kokios papildomos trečiosios šalies naudojimo sąlygos, kurias ta trečioji šalis turi jums pateikti. „Microsoft“ neatsako už trečiųjų šalių teikiamas papildomas naudojimo sąlygas. Jei esate valdomo domeno administratorius, visą atsakomybę už jūsų aplaidumo arba nerūpestingumo sukeltą valdomam domenui priklausančių abonementų veikimą prisiimate jūs.

3. Turinys

3.1. Kam priklauso turinys, kurį įkeliu naudodamas paslaugas? Turiniu laikoma visa, ką nusiunčiate į paslaugas, jose saugote arba jomis naudodamiesi perduodate, pvz., duomenys, dokumentai, nuotraukos, vaizdo įrašai, muzika, el. laiškai ir tiesioginiai pranešimai („turinys“). Teisių į paslaugose pateiktą turinį nereiškiame, nebent tai yra į jums priklausantį turinį įtraukta medžiaga, kurią naudojate pagal mūsų suteiktą licenciją (pvz., iliustracijos). Jūsų turinys ir toliau priklauso jums ir jūs esate už jį atsakingas. Primygtinai patariame reguliariai kurti atsargines savo turinio kopijas. Mes nekontroliuosime, netikrinsime, neapmokėsime ir neparemsime turinio, kuris jūsų ar kitų asmenų dėka bus pasiekiamas tarnybose.

3.2. Kam suteikiama prieiga prie mano turinio? Teisę spręsti, kam suteikti prieigą prie jums priklausančio turinio, visų prima turite jūs. Bendrindami turinį viešosiose paslaugų srityse arba jūsų pasirinktų asmenų pasiekiamose viešosiose srityse tiesiogiai pareiškiate, kad bet kuris asmuo, su kuriuo bendrinamas turinys, gali nemokamai jį naudoti, atkurti, platinti, demonstruoti, perduoti, įrašyti ir teikti tik tiek, kiek tai susiję su paslaugomis ir kitais „Microsoft“ arba jos licencijų turėtojų produktais ir paslaugomis. Jei tokios galimybės kitiems suteikti nenorite, naudodami paslaugas turinio nebendrinkite. Turinio bendrinimas paslaugose pažeidžiant kitų autorių teises, prekių ženklus, kitas intelektinės nuosavybės teises arba privatumą laikomas šios sutarties pažeidimu. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad šios sutarties galiojimo laikotarpiu turite (ir turėsite) visas būtinąsias teises naudoti į paslaugas nusiunčiamą arba jose bendrinamą turinį ir kad šioje pastraipoje apibrėžtas turinio naudojimas nepažeidžia jokių įstatymų arba trečiųjų šalių teisių.

3.3. Kaip „Microsoft“ gali naudoti mano turinį? Įkeldami savo turinį į tarnybas jūs sutinkate, kad jis gali būti keičiamas, modifikuojamas, pritaikomas, įrašomas, reprodukuojamas, platinamas ir rodomas apimtimi, reikiama siekiant apsaugoti jus ir suteikti, apsaugoti ir pagerinti „Microsoft“ produktus ir tarnybas. Pavyzdžiui, kartais mes galime naudoti automatines informacijos izoliavimo nuo el. pašto, pokalbių ar nuotraukų priemones, kuriomis siekiama aptikti ir apsaugoti nuo pašto šiukšlių ir kenkėjiškų programų arba tam, kad tarnybas papildytume naujomis funkcijomis, dėl kurių bus lengviau jomis naudotis. Apdorodama jūsų turinį „Microsoft“ imsis veiksmų, padedančių išsaugoti jūsų privatumą.

3.4. Kokio tipo turinys laikomas neleistinu? Paslaugose negalima naudoti turinio, kuriuo pažeidžiama ši sutartis (į kurią įtraukta ir „Microsoft“ apsaugos nuo pašto šiukšlių strategija (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) bei „Microsoft“ elgesio taisyklės (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426)) arba vietiniai įstatymai. Siekdama užtikrinti tinkamą šios sutarties sąlygų vykdymą, „Microsoft“ pasilieka teisę turinį peržiūrėti. „Microsoft“ gali užblokuoti arba kitaip neleisti į paslaugas perduoti arba iš jų atsisiųsti bet kokio tipo el. laiškų, tiesioginių pranešimų arba kitos korespondencijos, jei tai susiję su mūsų siekiu apsaugoti paslaugas arba klientus ir kitomis priemonėmis užtikrinti tinkamą šios sutarties sąlygų vykdymą.

3.5. Ar „Microsoft“ gali pašalinti paslaugose saugomą mano turinį? Taip. Mes pasiliekame teisę bet kada atmesti turinį arba pašalinti jį iš paslaugų, jei jis bus pripažintas pažeidžiančiu galiojančius įstatymus arba šią sutartį, taip pat jei jis viršys saugotinų elementų arba failų dydžio apribojimus. Atsisakyti publikuoti turinį arba jį pašalinti galime ir dėl bet kokios priežasties arba be priežasties. Jei saugomas turinys yra teisėtas ir neprieštarauja šiai sutarčiai, jei jis apsaugotas autorių teisių įstatymu, bet jūs turite teisę jį naudoti, jums bus suteikta galimybė turinį nuskaityti. Jei turinys iš serverių bus pašalintas todėl, kad per 2.2 skyriuje nurodytą laikotarpį nebuvo suaktyvintas jūsų „Microsoft“ abonementas, tokios galimybės neturėsite.

4. Paslaugų atšaukimas

4.1. Kas bus, jei nevykdysiu šių sąlygų? Jie pažeisite šią sutartį, ir, gavę nurodymą per pakankamą laikotarpį sustabdyti pažeidžiančią veiklą, toliau nevykdysite įsipareigojimų, mes galime imtis prieš jus nukreiptų veiksmų, įskaitant (bet neapsiribojant) turinio pašalinimą iš paslaugų, laikiną prieigos prie paslaugų sustabdymą, nurodymą nevykdyti tam tikros veiklos, paslaugų atšaukimą ir (arba) pranešimą apie tokią veiklą atitinkamoms institucijoms. Ši nuostata nėra susijusi su papildomomis „Microsoft“ teisėmis nedelsiant nutraukti sutartį esant pakankamam pagrindui. Tai gali būti padaryta, pvz., jums pažeidus esminius šios sutarties įsipareigojimus. Esminiai įsipareigojimai – tai visi įsipareigojimai, kuriuos privalu vykdyti siekiant užtikrinti tinkamą šios sutarties sąlygų vykdymą, kurie užtikrina šios sutarties tikslų įgyvendinimą ir kuriuos vartotojai gali apibendrinti kaip įsipareigojimus, kuriuos reikia vykdyti, atsižvelgiant į šios sutarties pobūdį ir turinį. Pašalinant turinį ir atšaukiant paslaugas bus panaikinti duomenys. Duomenys bus panaikinti neatitaisomai, todėl primygtinai patariame reguliariai kurti atsargines paslaugose saugomų duomenų ir turinio kopijas.

4.2. Ar yra dar kokių nors priežasčių, dėl kurių galiu netekti prieigos prie paslaugų teisės? Taip. Norėdami naudoti tam tikras paslaugas (t. y. firmines „Microsoft“ paslaugas) turite bent kartą per 270 dienų prisijungti prie „Microsoft“ abonemento (žr. 2.2 skyrių). Be to, „Microsoft“ gali nustoti teikti tam tikras paslaugas ir dėl kitų priežasčių, įskaitant (bet neapsiribojant) atvejus, kai teikti paslaugą tampa nebeįmanoma, kai sukuriama pažangesnių technologijų, kai klientų atsiliepimai nurodo, kad paslaugą būtina keisti, arba kai tolesnis paslaugos teikimas tampa nepagrįstas arba neracionalus dėl išorinių priežasčių. Tokiu atveju iš tos paslaugų dalies jūsų duomenys bus visam laikui pašalinti. Jei be priežasties pilnutinai atšauksime mokamą paslaugą, grąžinsime jums sumą, proporcingą už paslaugas, kuriomis iki atšaukimo nepasinaudojote, jūsų sumokėtai sumai. Jei prisiregistruosite prie mokamos paslaugų dalies, bet laiku neatliksite mokėjimo, paslaugos teikimą galime laikinai sustabdyti arba atšaukti (išsamesnės informacijos žr. 9.11 skyriuje).

4.3. Kaip nutraukti paslaugų teikimą? Paslaugų teikimą galite nutraukti bet kada ir dėl bet kokios priežasties. Norėdami tai atlikti, apsilankykite savo abonemento svetainėje (https://account.live.com) ir vykdykite joje nurodytus abonemento uždarymo veiksmus. Kaip atšaukti mokamos paslaugos teikimą, žr. 9.10 skyriuje. Nutarę atšaukti paslaugų teikimą, greičiausiai paslaugose saugomą savo turinį galėsite pašalinti patys: rankiniu būdu pašalinkite jį iš įvairių paslaugų komponentų (pvz., patys panaikinkite el. laiškus). Tačiau nepamirškite, kad nors panaikinto arba su uždarytu abonementu susieto turinio patys naudoti nebegalėsite, kurį laiką jis vis dar gali būti saugomas mūsų sistemoje.

4.4. Kokios bus pasekmės, jei paslaugų teikimas man bus atšauktas arba nutrauktas? Jei paslaugų teikimas bus atšauktas arba nutrauktas (nesvarbu, ar tai atliksite jūs, ar mes), jūs nedelsiant neteksite teisės naudoti paslaugas ir baigsis turimos programinės įrangos naudojimo licencijos galiojimas. Tada programinę įrangą turėsite pašalinti, o jei to nepadarysite, mes galime ją išjungti. Jei „Microsoft“ abonementas bus atšauktas arba nutrauktas (nesvarbu, ar tai atliksite jūs, ar mes), jūs nedelsiant neteksite teisės naudoti „Microsoft“ abonemento. Jei paslaugų teikimas bus atšauktas arba nutrauktas, mes galime visam laikui panaikinti jūsų turinį iš savo serverių neįsipareigodami grąžinti jo jums. Todėl patariame reguliariai kurti atsargines savo turinio kopijas.

5. Privatumas

5.1. Ar „Microsoft“ renka mano asmeninę informaciją? Mums rūpi jūsų privatumas. Siekdami užtikrinti paslaugų veikimą ir teikimą, naudojame tam tikrą iš jūsų surinktą informaciją. Be to, teikiant paslaugą gali būti automatiškai nusiųsta informacija apie jūsų kompiuterį, paslaugų naudojimo ypatumus ir jų efektyvumą. Jeigu norite sužinoti apie tai, kaip naudojame ir apsaugome jūsų informaciją, perskaitykite „Microsoft Online“ privatumo patvirtinimą (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457).

5.2. Ar paslaugos naudoja slapukus? Taip, paslaugos naudoja slapukus. Slapukas yra mažas teksto failas, kurį žiniatinklio serveris įkelia į įrenginį. Slapukuose esantį tekstą gali nuskaityti tik slapuką išdavusio domeno žiniatinklio serveris. Pvz., jei slapuką išduoda Bing.com, tą slapuką gali nuskaityti tik Bing.com žiniatinklio serveriai. Paslaugos slapukus naudoja dėl įvairių priežasčių, įskaitant jūsų nuostatų ir parametrų saugojimą, turinio pritaikymą jūsų poreikiams ir žmonių naudojimosi paslaugomis ypatumų analizavimą, leidžiantį mums tobulinti paslaugas. Slapukus naudojame ir autentifikuodami jūsų „Microsoft“ abonementą bei reklamuodamiesi internete (įskaitant pagal veiklą parinktų skelbimų rodymą). Norėdami sužinoti, kaip užblokuoti, valdyti ir panaikinti slapukus, įsikaitant ir „Microsoft“ teikiamos pagal veiklą parinktos reklamos atsisakymą, perskaitykite privatumo patvirtinimo skyrių „Slapukų naudojimas“ (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74170). Naudodami paslaugas sutinkate, kad jūsų įrenginyje mes galime nustatyti slapukus, kiek tai leidžia jūsų individualizuoti parametrai.

5.3. Ar „Microsoft“ atskleidžia mano asmeninę informaciją už „Microsoft“ ribų? Jūs tiesiogiai pareiškiate pritarimą ir sutikimą, kad „Microsoft“ gali pasiekti, atskleisti arba saugoti informaciją, susijusią su jūsų naudojimusi paslaugomis, įskaitant (bet neapsiribojant) jūsų asmeninę informaciją ir turinį arba jums naudojant „Microsoft“ paslaugas gautą su jumis susijusią informaciją (pvz., interneto protokolo adresą arba kitą trečiosios šalies informaciją), jei „Microsoft“ yra įsitikinusi, kad taip elgtis būtina siekiant: a) vykdyti galiojančius įstatymus arba dalyvauti atsakingų valstybinių instancijų vykdomuose teisiniuose procesuose; b) priversti vykdyti šią sutartį arba apginti „Microsoft“ arba mūsų klientų teises arba nuosavybę; arba c) padėti užkirsti kelią bet kurio asmens gyvybės praradimui arba sunkiam fiziniam sužalojimui.

5.4. Kaip „Microsoft“ dalyvauja teisiniame procese? Kaip ir kiti interneto paslaugų teikėjai, „Microsoft“ vykdo įstatymo vykdomųjų, vyriausybinių institucijų ir privačių bylų šalininkų teisinius reikalavimus bei prašymus, susijusius su tinkle saugomu turiniu. Ši informacija gali būti susijusi su kriminaliniu nusikaltimu arba civiline medžiaga ir paprastai ją pateikti reikalaujama vykdant įprastą teisinį procesą toje šalyje arba vietovėje, kurioje buvo užfiksuota netinkama veikla. „Microsoft“ gali būti įsipareigojusi vykdyti prašymus pateikti jūsų informaciją arba turinį, kaip reikalingus vykdant tokius tyrimus arba procesinius veiksmus.

6. Paslaugų triktys ir atsarginių kopijų kūrimas

Siekiame, kad paslaugos nuolat ir efektyviai veiktų, tačiau visų internetinių paslaugų veikimas kartais sutrikdomas arba laikinai nutrūksta. Turite reguliariai kurti atsargines paslaugose saugomo turinio kopijas. Jei turėsite reguliaraus atsarginio kopijavimo planą ir jį vykdysite, turinio pavyks neprarasti.

7. Programinė įranga

7.1. Kokios sąlygos taikomos naudojant paslaugas teikiamai programinei įrangai? Jei teikdami paslaugas mes leidžiame jums naudoti arba atsisiųsti programinę įrangą, ją naudodami turite vykdyti viename iš dviejų licencinių sąlygų rinkinių išdėstytas sąlygas („licencijos sąlygas“). Jei jums bus siūloma sudaryti atskirą programinės įrangos naudojimo licencijos sutartį ir jūs sutiksite su joje išdėstytomis sąlygomis, pateiktos licencinės sąlygos bus taikomos išskirtinai tai programinei įrangai. Jei su licencinėmis sąlygomis nesutiksite, naudoti arba gauti programinės įrangos negalėsite. Jei jokios licencijos sutarties atskirai sudaryti nesiūloma, bus išskirtinai taikomos šioje sutartyje išdėstytos sąlygos. Programinė įranga yra licencijuojama, o ne parduodama, todėl „Microsoft“ pasilieka visas teises į programinę įrangą, kurių pagal licencines sąlygas „Microsoft“ tiesiogiai nesuteikia. Jei ši sutartis taikoma peržiūrimai žiniatinklio svetainei, visi su šia žiniatinklio svetaine susieti arba joje pateikti trečiųjų šalių scenarijai arba kodai yra licencijuojami trečiųjų šalių, kurioms tokie kodai priklauso, o ne „Microsoft“.

7.2. Ką daryti norint naudoti programinę įrangą, teikiamą su paslaugomis? Jums naudojant paslaugas mes suteikiame teisę viename įrenginyje įdiegti ir naudoti vieną programinės įrangos kopiją, kurią vienu metu gali naudoti tik vienas asmuo ir tik tada, jei jūs laikysitės visų kitų šioje sutartyje nurodytų sąlygų.

7.3. Ar yra veiksmų, kurių naudojant programinę įrangą arba paslaugas atlikti negalima? Taip. Be kitų šioje sutartyje nurodytų apribojimų, jūs negalite: apeiti arba nepaisyti jokių technologinės apsaugos priemonių, įtaisytų programinėje įrangoje ar paslaugose arba su jomis susijusių; išskaidyti, dekompiliuoti arba perdaryti kokios nors programinės įrangos arba kitų paslaugų elementų, įtrauktų arba pasiekiamų naudojant paslaugas, nebent ir tik tiek, kiek tai tiesiogiai leidžia galiojantis autorių teisių įstatymas; atskirti programinės įrangos arba paslaugų komponentus ketinant naudoti juos kituose įrenginiuose; programinę įrangą arba paslaugas publikuoti, kopijuoti, išnuomoti, teikti išperkamosios nuomos pagrindais arba skolinti; perleisti programinę įrangą, programinės įrangos licencijas ar bet kokias su paslaugomis susijusias teises, nebent tai tiesiogiai leidžiama pagal šią sutartį. Jūs negalite naudoti paslaugų kaip nors neteisėtai, jei taip būtų trikdomas kurio nors kito asmens naudojimas arba siekiama prisijungti prie kokios nors paslaugos, duomenų, abonemento arba tinklo. Prieigos prie paslaugų neteisėtoms trečiųjų šalių taikomosioms programoms suteikti negalima.

7.4. Kaip naujinama programinė įranga? Mes galime automatiškai patikrinti jūsų programinės įrangos versiją. Siekdami atnaujinti ir patobulinti paslaugas bei išplėsti jų galimybes, jūsų neapmokestindami į jūsų kompiuterį galime automatiškai atsiųsti programinės įrangos naujinimų. Jūs sutinkate gauti pagal šias sąlygas siunčiamus naujinimus, nebent su naujinimais būtų pateiktos kitos sąlygos. Tokiu atveju atnaujintai programinei įrangai būtų taikomos tos kitos sąlygos, ir jei su kitomis naujinimams taikomomis sąlygomis jūs nesutiksite, naudoti arba gauti naujinimų negalėsite. „Microsoft“ nėra įsipareigojusi teikti kokių nors naujinimų ir negarantuoja, kad bus palaikoma sistemos, kuriai skirtos programinės įrangos licenciją įsigijote, versija.

8. Papildomos „Office.com“, MSN ir „Bing“ taikomos sąlygos

8.1. „Office.com“ ir „Office Web App“ medijos elementai ir šablonai. Jei naudojate „Microsoft“, „Office.com“ arba kitas „Microsoft Office Web Apps“, jums gali būti suteikta prieiga prie medijos vaizdų, iliustracijų, animacijos, garso, muzikos, vaizdo įrašų, šablonų ir kitos formos turinio („medijos elementų“), teikiamo su „Office.com“ siūloma programine įranga arba kaip paslauga, susijusi su programine įranga. Medijos elementus galite kopijuoti ir naudoti kurdami projektus bei dokumentus. Negalite i) parduoti arba platinti medijos elementų kopijų tokių, kokios jos yra, arba kaip produkto, jei pirminę produkto vertę sudaro medijos elementai; ii) suteikti savo klientams teisės toliau licencijuoti arba platinti medijos elementus; iii) komerciniais tikslais licencijuoti arba platinti medijos elementus, jei iš juose esančių vaizdų galima atpažinti asmenis, valstybės institucijas, logotipus, prekių ženklus ar emblemas, arba naudoti šių tipų vaizdus taip, kad būtų galima numanyti sąsajas su jūsų produktu, subjektu arba veikla; arba iv) naudodami medijos elementus kurti nepadoraus turinio kūrinius. Daugiau informacijos žr. „Microsoft“ autoriaus teisių saugomam turiniui naudoti skirtame tinklalapyje (http://www.microsoft.com/permission).

8.2. „MSN Video“. „MSN Video“ siūlomi vaizdo įrašai ir įdedami vaizdo įrašų leistuvai yra skirti tik nekomerciniam, asmeniniam naudojimui ir jų negalima atsisiųsti, kopijuoti arba platinti negavus teisių turėtojų leidimo, nebent kurioje nors šios sutarties vietoje yra nurodyta kitaip. Negavus tiesioginio rašytinio mūsų sutikimo, įdedamo vaizdo įrašų leistuvo negalima naudoti žiniatinklio svetainėje, kurios pagrindinis tikslas yra skelbti reklamą arba rinkti prenumeratos įmokas, arba jei ji tiesiogiai konkuruoja su „MSN Video“. Jūs sutinkate, kad naudojant įdedamą vaizdo įrašų leistuvą gali būti taikomi papildomi trečiųjų šalių numatyti mokėjimai, mokesčiai ir honorarai, įskaitant jūsų šalyje arba regione nustatytus honorarus už viešus pasirodymus.

8.3 Balsu suaktyvinama „Bing“ ieška. Naudodami „Bing“ taikomosios programos siūlomą balsu suaktyvinamos ieškos funkciją tiesiogiai sutinkate, kad „Microsoft“ gali įrašyti ir rinkti jūsų balso įvestis. Jūsų balso įvestis naudosime tik siekdami užtikrinti „Bing“ paslaugos teikimą ir tobulindami „Microsoft“ balso atpažinimo produktus ir paslaugas.

8.4. Vieta ir „m.bing.com“ Jeigu naudodamiesi m.bing.com savo prietaise esate įjungę vietos nustatymą, jūs specialiai sutinkate su tuo, kad „Microsoft“ remiantis „Microsoft Online“ privatumo patvirtinimu (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457) gali kaupti ir naudoti duomenis apie jūsų buvimo vietą. Jūsų vietos informaciją naudojame siekdami pateikti tikslesnius ieškos ir žemėlapių rezultatus.

9. Jei mokate „Microsoft“, jums taikomos toliau nurodytos sąlygos

9.1. Mokesčiai. Jei su kuriuo nors paslaugos elementu yra susietas mokestis, jūs sutinkate mokėti tą mokestį. Į nurodytą paslaugų kainą yra įtraukti visi taikomi mokesčiai ir valiutos keitimo išlaidos, nebent būtų nurodyta kitaip.

9.2. Jūsų atsiskaitymo sąskaita. Kad galėtumėte sumokėti paslaugos naudojimo mokesčius, prisiregistruodami prie paslaugos būsite paprašyti nurodyti mokėjimo būdą. Pateiktą atsiskaitymo sąskaitos informaciją ir nurodytą mokėjimo būdą galite peržiūrėti bei keisti atsiskaitymo ir sąskaitų valdymo žiniatinklio svetainėje (https://billing.microsoft.com). Jūs sutinkate užtikrinti, kad atsiskaitymo sąskaitos informacija visada būtų faktinė. Be to, sutinkate leisti „Microsoft“ naudoti visą atnaujintą su mokėjimo būdu susijusią sąskaitos informaciją, pateikiamą išdavusio banko arba nurodomą atitinkamame mokėjimo tinkle. Jei nurodysite nebenaudoti mokėjimo būdo ir, paprašyti per pakankamą laikotarpį nurodyti kitą mokėjimo būdą, to nepadarysite, mes laikysime tai pakankamu pagrindu atšaukti mokamos paslaugos teikimą. Kol negalėsime pagrįstai veikti atsižvelgdami į pakeistą atsiskaitymo sąskaitos informaciją, jūsų pranešimas neturės įtakos taikyti mokesčių atsiskaitymo sąskaitą.

9.3. Atsiskaitymas. Nurodydami „Microsoft“ mokėjimo būdą, jūs i) pareiškiate, kad turite teisę naudoti nurodytą mokėjimo būdą ir visa pateikta mokėjimo informacija yra teisinga ir tiksli; ii) suteikiate „Microsoft“ teisę jus apmokestinti už paslaugų naudojimą taikant jūsų nurodytą mokėjimo būdą; ir iii) suteikiate „Microsoft“ teisę apmokestinti jus už bet kurios mokamos paslaugų funkcijos, kurią nutarsite prisiregistruoti arba naudoti šios sutarties galiojimo laikotarpiu, naudojimą. Atsiskaitymas už paslaugas jūsų nurodytu mokėjimo būdu gali būti vykdomas atsižvelgiant į abipusį susitarimą, įskaitant: a) atliekant pirkimą; b) iškart po pirkimo; arba c) kelis kartus, jei paslaugos yra prenumeruojamos. Jums sutinkant gali būti vykdomas išankstinis atsiskaitymas. Be to, jus apmokestinti mes galime ne didesne kaip jūsų patvirtinta suma, ir turime iš anksto pranešti apie mokėjimo už kartotinių prenumeruojamų paslaugų skirtumus. Galime apmokestinti daugiau nei už ankstesnį ir dabartinį atsiskaitymo laikotarpius.

9.4. Automatinis naujinimas. Jei jūsų šalyje, apskrityje arba rajone leidžiama vykdyti automatinį naujinimą, apie tai, kad paslauga bus automatiškai naujinama, pranešime jums prisiregistruojant gauti paslaugą arba prieš automatiškai naujindami paslaugą. Pranešę, kad paslaugos bus automatiškai naujinamos, mes galime automatiškai atnaujinti paslaugas ir apmokestinti jus nurodydami tuo metu galiojančią kainą už atnaujinimo laikotarpį. Taip pat priminsime, kad atsiskaitymas už paslaugų naujinimą bus vykdomas pasirinktu mokėjimo būdu, ir pateiksime instrukcijas, kaip atšaukti paslaugas. Būsite apmokestinti tuo metu galiojančia kaina už atnaujinimo laikotarpį, nebent ne vėliau kaip likus mėnesiui iki sutarties galiojimo arba atnaujinimo laikotarpio pabaigos, arba vykdydami instrukcijas, kaip atšaukti, kurias galėjome pateikti, būsite pranešę mums kad sutartį norite nutraukti.

9.5. Internetiniai išrašai ir klaidos. Atsiskaitymo ir sąskaitų valdymo žiniatinklio svetainėje (https://billing.microsoft.com) pateiksite internetinį atsiskaitymo išrašą; jį galėsite peržiūrėti ir išspausdinti. Esate įsipareigoję reguliariai, t. y. ne rečiau kaip kartą per mėnesį, tikrinti, ar nepateikta internetinių išrašų. Tai vienintelis mūsų pateikiamas mokėjimo pranešimas. Už tai, kad kiekvienas internetinis išrašas būtų išspausdintas arba įrašytas kaip kopija, kurią būtų galima peržiūrėti vėliau, atsakote jūs. Jei sąskaitoje bus klaidų, mes nedelsdami jas ištaisysime, kai tik mums apie jas pranešite ir mes ištirsime apmokestinimo atvejį. Apie neabejotiną klaidą sąskaitoje turite pranešti per 120 dienų nuo tada, kai ją pirmą kartą pastebėjote. Jei per šį laikotarpį nebus pranešta, mes neprisiimame jokios atsakomybės atlyginti nuostolius, patirtus dėl kokios nors per mažiausio laipsnio neatsargumą ar nerūpestingumą padarytos klaidos; be to, tokiu atveju nebus galima reikalauti, kad ištaisytume klaidą arba grąžintume pinigus. Visais kitais atvejais, jei klaidą sąskaitoje aptiktų „Microsoft“, apie ją praneštumėme ir imtumėmės reikiamų veiksmų, kad ją kuo greičiau ištaisytumėme.

9.6. Pasirinkimo laikotarpis. Jums pageidaujant, kad teiktume paslaugą, suteiksime penkiolikos dienų atšaukimo arba pasirinkimo laikotarpį, nebent paslaugos bus pradėtos teikti nedelsiant – tada atšaukimo arba pasirinkimo laikotarpis nebus suteiktas. Paslaugas galite atšaukti vykdydami 9.10 skyriuje nurodytą procedūrą. „Microsoft“ pinigų grąžinimo strategijų žr. 9.9 skyriuje.

9.7. Bandomojo laikotarpio pasiūlymai. Jei naudojatės kokiu nors bandomojo laikotarpio pasiūlymu, iki bandomojo laikotarpio pabaigos paslaugas turite atšaukti, kad nebūtų pradėti taikyti nauji mokesčiai, nebent nurodytume kitaip. Paslaugas galima atšaukti, kaip nurodyta 9.10 skyriuje. Jei paslaugų neatšauksite, o mes būsime pranešę, kad pasibaigus bandomajam laikotarpiui jos bus konvertuotos į mokamą prenumeratą, be to, būsime pranešę apie taikomus mokesčius ir visas kitas sąlygas, kurios galės būti taikomos, suteiksite mums teisę apmokestinti jus taikant nurodytą mokėjimo būdą ir nurodant tuo metu galiojančią paslaugų kainą.

9.8. Kainos pakeitimai. Jei paslaugos pasiūlyme nurodytas konkretus laikotarpis ir kaina, ta kaina liks galioti iki pasiūlymo laikotarpio pabaigos. Jei paslaugas norite gauti ir toliau, turite priimti kokį nors naują pasiūlymą ir sutikti mokėti nurodytą kainą. Jei paslaugos teikiamos periodiškai (pvz., kas mėnesį), laikotarpis nenurodytas, ir tai nėra bandomasis pasiūlymas, paslaugų kainą galime pakeisti ne daugiau kaip 5 proc. per metus ir tik pranešę apie tai likus ne mažiau kaip 30 dienų iki pakeitimo įsigaliojimo. Prieš pasikeičiant kainai paslaugas galėsite atšaukti. Pranešdami apie kainos pakeitimą stengsimės ypač pabrėžti, kad paslaugų neatšaukus pradės galioti nauja kaina. Pasibaigus terminui ir jums neatšaukus paslaugų, nors apie tokią galimybę buvome pranešę, už paslaugų naudojimą būsite apmokestinami taikant naują kainą. Jei nauja kaina jums nepriimtina, turite atšaukti paslaugas ir nustoti jas naudoti pieš įsigaliojant kainos pakeitimui. Jei paslaugas atšauksite, jos bus nebeteikiamos pasibaigus dabartiniam paslaugų teikimo laikotarpiui, o jei abonementas apmokestinamas periodiškai, – pasibaigus laikotarpiui, kuriuo atšaukėte.

9.9. Pinigų grąžinimo strategijos. Paprastai mokesčiai yra negrąžinami, nebent grąžinimas būtų pagrįstas įprastu atšaukimu arba atšaukimu esant pakankamam pagrindui, taip pat dėl nusikalstamos „Microsoft“ veiklos arba veiksmų nevykdymo, įskaitant ir netinkamą paslaugų teikimą. Jei pagal 9.6 skyrių jums suteikiamas pasirinkimo laikotarpis, per pagrįstą laikotarpį jums bus atlygintos visos faktiškai sumokėtos sumos.

9.10. Paslaugų atšaukimas. Paslaugas galite bet kada atšaukti dėl kokios nors priežasties arba be priežasties. Norėdami gauti daugiau informacijos ir nurodymų, kaip atšaukti paslaugas, eikite į atsiskaitymo ir sąskaitų valdymo žiniatinklio svetainę (https://billing.microsoft.com). Turite vėl peržiūrėti pasiūlyme pateiktą paslaugų aprašą, nes i) galite būti įpareigoti sumokėti visus jūsų atsiskaitymo sąskaitai taikomus mokesčius už paslaugas iki atšaukimo datos; arba ii) atšaukę paslaugas galite netekti prieigos prie „Microsoft“ abonemento.

9.11. Pavėluoti mokėjimai. Jūs turite atlyginti visas pagrįstas išlaidas, kurias mes patiriame surinkdami visas nesumokėtas sumas, įskaitant mokesčius advokatams ir kitus įstatymų ir nuostatų numatytus teisinius mokesčius bei išlaidas. Jei mums atsiuntus priminimą atlikti mokėjimą per atitinkamą laikotarpį – su grasinimu laikinai sustabdyti ir (arba) nutraukti paslaugų teikimą – visos sumos laiku nesumokėsite, galime laikinai sustabdyti arba atšaukti paslaugų teikimą. Jei per atitinkamą priminime nurodytą laikotarpį reikiamą sumą sumokėsite, laikino sustabdymo arba atšaukimo pavyks išvengti. Jei trūkstama suma yra nedidelė, gali būti vykdoma kitokia procedūra. Trūkstamos sumos, sudarančios mažiau nei 2 proc. bendrosios sąskaitos faktūros vertės, visada bus laikomos nedidelėmis. Jei dėl nemokėjimo paslaugų teikimas bus laikinai sustabdytas arba atšauktas, galite netekti prieigos prie „Microsoft“ abonemento.

9.12. Mokėjimas jums. Jei mes turime jums sumokėti, jūs turite laiku ir tiksliai pateikti visą informaciją, kurios mums reikia, kad jums sumokėtume. Visus mokesčius, kurie gali būti taikomi atliekant šį jums skirtą mokėjimą, turite sumokėti jūs. Jei mokėjimą gausite per klaidą, mes galime atšaukti mokėjimą arba reikalauti grąžinti sumokėtą sumą ir mums siekiant tai padaryti jūs privalėsite su mumis bendradarbiauti.

9.13. Interneto prieigos paslaugos ir kiti mokesčiai. Jei interneto prieigos paslauga į paslaugas neįtraukta, interneto prieigos teikėjo taikomus mokesčius turite sumokėti jūs. Šiuos mokesčius turite sumokėti papildomai, neskaitant už paslaugų teikimą mokamų mokesčių. Jei prie paslaugų jungiatės belaidžiu įrenginiu (pvz., mobiliuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu), belaidžio tinklo operatorius gali apmokestinti jus už gaunamus įspėjimus, žiniatinklio naršymą, pranešimų siuntimą ir kitas paslaugas, kurias teikiant naudojamas laidos laikas ir duomenų perdavimo belaidžiu būdu tarnybos. Ar gali būti taikomi kokie nors mokesčiai, teiraukitės savo operatoriaus. Jūs visiškai atsakote už tai, kad būtų sumokėti visi mokesčiai, taikomi prisijungiant prie paslaugų per bet kurią belaidžio arba kitokio ryšio tarnybą.

10. JOKIŲ PAPILDOMŲ GARANTIJŲ NESUTEIKIAME

TEIKIAME PASLAUGĄ TOKIĄ, KOKIA JI YRA, SU VISOMIS KLAIDOMIS IR TADA, KAI GALIME. NEGARANTUOJAME PASLAUGŲ INFORMACIJOS TIKSLUMO ARBA PATEIKIMO LAIKU. JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD KOMPIUTERIŲ IR TELEKOMUNIKACIJŲ SISTEMŲ TRIKTYS, TAIP PAT KARTKARTĖMIS PASITAIKANČIOS PRASTOVOS YRA GALIMOS. MES NEGALIME GARANTUOTI, KAD PASLAUGOS BUS TEIKIAMOS SKLANDŽIAI, LAIKU, SAUGIAI ARBA BE TRIKČIŲ. MES IR SU MUMIS SUSIJUSIOS ĮMONĖS, PARDAVĖJAI, PLATINTOJAI IR TIEKĖJAI JOKIŲ TIESIOGIAI IŠREIKŠTŲ GARANTIJŲ NESUTEIKIA IR SĄLYGŲ NEPATEIKIA. SUTEIKIAMOS VISOS ĮSTATYMU NUMATYTOS GARANTIJOS, BET JOKIŲ KITŲ GARANTIJŲ MES NESUTEIKIAME. ATMETAME VISAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, KONKREČIAM TIKSLUI, TINKAMO VEIKIMO IR PAŽEIDIMO NEBUVIMO.

11. Atsakomybės ribojimas

11.1. „Microsoft“ neatsako už jokį vartotojų pateiktą turinį, įskaitant saitus su trečiųjų šalių žiniatinklio svetainėmis, ir vykdomą veiklą. Tokio turinio ir veiklos „Microsoft“ neturi aiškinti ir jis nėra laikomas išreiškiančiu „Microsoft“ nuomonę.

11.2. „Microsoft“ atsako tik už esminių sutarties įsipareigojimų pažeidimą, atsiradusį dėl „Microsoft“, netiesioginių jos agentų ir (arba) teisinių atstovų neatsargumo ar nerūpestingumo. Esminiai įsipareigojimai – tai visi įsipareigojimai, kuriuos privalu vykdyti siekiant užtikrinti tinkamą šios sutarties sąlygų vykdymą, kurie užtikrina šios sutarties tikslų įgyvendinimą ir kuriuos vartotojai gali apibendrinti kaip įsipareigojimus, kuriuos reikia vykdyti, atsižvelgiant į šios sutarties pobūdį ir turinį.

11.3. „Microsoft“, netiesioginiai jos agentai ir (arba) teisiniai atstovai neatsako už jokią nenumatytą žalą, nebūdingą žalą ir (arba) finansinius nuostolius, patirtus dėl kokios nors netiesioginės žalos, įskaitant pelno praradimą, nebent „Microsoft“, netiesioginių jos agentų ir (arba) teisinių atstovų veikla būtų laikoma bent sąmoningu nerūpestingumu.

11.4. Jokiai įstatymų galią turinčiai objektyviai „Microsoft“ atsakomybei, įskaitant atsakomybės už produktą akte numatytą atsakomybę, taip pat įstatymų galią turinčią atsakomybę už garantijos nesilaikymą, bet ja neapsiribojant, atsakomybės ribojimas įtakos neturi. Tas pats pasakytina ir apie „Microsoft“, netiesioginių jos agentų ir (arba) teisinių atstovų atsakomybę aplaidumo sukelto asmens gyvybės praradimo, kūno sužalojimo arba pakenkimo sveikatai atveju.

11.5. Vykdant šią sutartį ir (arba) naudojant paslaugas gali būti pareikštos tik šio 11 skyriaus 11.1–11.4 poskyriuose apibrėžtos įstatymų galią turinčios ir teisinės pretenzijos, nebent tai būtų anksčiau 11 skyriuje nenumatytas įstatymų galią turinčios ir (arba) teisinės „Microsoft“ atsakomybės už asmens mirtį ir (arba) sužalojimą atvejis.

12. Sutartį su „Microsoft“ sudarantis juridinis asmuo

12.1 Europa. Jei gyvenate (arba jūsų įmonės pagrindinė būstinė yra) Europoje, sutartį sudarote su „Microsoft Luxembourg S.à.r.l.“ (adresas – 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg) ir ši sutartis aiškinama bei pretenzijos dėl jos pažeidimo nagrinėjamos vadovaujantis Liuksemburgo įstatymais, neatsižvelgiant į skirtingų įstatymų principų nesutapimą, nebent jūs gyvenate arba jūsų pagrindinė būstinė yra Ispanijoje: tokiu atveju sutartis aiškinama vadovaujantis Ispanijos įstatymais. Visos kitos pretenzijos, įskaitant pretenzijas, susijusias su vartotojų apsaugos įstatymais, nesąžiningos konkurencijos įstatymais ir civilinės teisės pažeidimais, bus nagrinėjamos pagal šalies, kurioje teikiame paslaugas, įstatymus. Jūs ir „Microsoft“ galite pasirinkti šalį, kurioje teikiamos paslaugos, pagal kurios jurisdikciją bus sprendžiami visi vykdant šią sutartį kylantys arba su ja susiję ginčai, arba galite pasirinkti atsakingąjį Liuksemburgo teismą.

12.2. Jungtinės Amerikos Valstijos.Jeigu gyvenate (ar turite verslą ir būstinę) Jungtinėse Valstijose, jūs sudarote sutartinius santykius su „Microsoft Corporation“, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, JAV. Ši sutartis, pretenzijos dėl jos pažeidimo ir visos kitos pretenzijos (įskaitant pretenzijas dėl vartotojų apsaugos, nesąžiningos konkurencijos ir civilinės teisės pažeidimų), neatsižvelgiant į teisės principų prieštaravimus aiškinamos remiantis valstijos, kurioje gyvenate, įstatymais. Jūs ir mes besąlygiškai sutinkame, kad visi dėl šios sutarties kylantys ir su ja arba paslaugomis susiję teisme (ne arbitražo arba nedidelių ieškinių) nagrinėjami ginčai turi būti sprendžiami pagal išskirtinę jurisdikciją teisminio nagrinėjimo vietoje – valstijos arba federaliniame teisme, esančiame Vašingtone, King apygardoje.

12.3. Šiaurės arba Pietų Amerikos teritorija, nepriklausanti Jungtinėms Amerikos Valstijoms. Jeigu gyvenate (ar turite verslą ir būstinę) Šiaurės ar Pietų Amerikoje, bet ne Jungtinėse Valstijose, jūs sudarote sutartinius santykius su „Microsoft Corporation“, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, JAV. Ši sutartis aiškinama remiantis Vašingtono valstijos įstatymais ir, neatsižvelgiant į pasirinktus teisės principus, galioja pretenzijoms dėl jos pažeidimo. Visos kitos pretenzijos, įskaitant pretenzijas, susijusias su vartotojų apsaugos įstatymais, nesąžiningos konkurencijos įstatymais ir civilinės teisės pažeidimais, bus nagrinėjamos pagal šalies, kurioje teikiame paslaugas, įstatymus.

12.4. Vidurio Rytai arba Afrika. Jei gyvenate (arba jūsų įmonės pagrindinė būstinė yra) Vidurio Rytuose arba Afrikoje, sutartį sudarote su „Microsoft Luxembourg S.à.r.l.“, (adresas – 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg) ir ši sutartis aiškinama bei pretenzijos dėl jos pažeidimo nagrinėjamos vadovaujantis Liuksemburgo įstatymais, neatsižvelgiant į skirtingų įstatymų nesutapimą. Visos kitos pretenzijos, įskaitant pretenzijas, susijusias su vartotojų apsaugos įstatymais, nesąžiningos konkurencijos įstatymais ir civilinės teisės pažeidimais, bus nagrinėjamos pagal šalies, kurioje teikiame paslaugas, įstatymus. Jūs ir mes besąlygiškai sutinkame, kad visi dėl šios sutarties kylantys ir su ja susiję ginčai turi būti sprendžiami pagal išskirtinę jurisdikciją teisminio nagrinėjimo vietoje – Liuksemburgo teismuose.

12.5. Azijos arba Ramiojo vandenyno pietinės dalies šalys, jei jūsų šalis konkrečiai nenurodyta. Jeigu gyvenate (ar turite verslą ir būstinę) Azijoje ar Ramiojo vandenyno regione, jūs sudarote sutartinius santykius su „Microsoft Regional Sales Corp.“ – akcine bendrove, įsteigta remiantis JAV Nevados valstijos įstatymais ir turinčia filialą Singapūre, kurio pagrindinė verslo vieta yra adresu 438B Alexandra Road, #047-09/12, B Block, Alexandra Technopark, Singapure, 119968 – ši sutartis, neatsižvelgiant į teisės principų prieštaravimus, aiškinama pagal Vašingtono valstijos įstatymus. Bet kuris dėl šios sutarties kylantis arba su ja susijęs ginčas, įskaitant visus klausimus dėl jos egzistavimo, pagrįstumo arba nutraukimo, bus nagrinėjamas ir galutinai išspręstas arbitražo tvarka Singapūre vykdant Singapūro tarptautinio arbitražo centro (SIAC) nustatytas arbitražo taisykles, kurios yra laikomos įtrauktomis į šį skirsnį kaip nuoroda. Tribunolą sudarys vienas arbitras, kurį paskirs SIAC pirmininkas. Arbitražo proceso kalba – anglų. Arbitro sprendimas bus galutinis, saistantis, neginčijamas ir galės būti laikomas pagrindu sprendžiant ginčus bet kurioje kitoje šalyje arba regione.

12.6. Japonija. Jei gyvenate (arba jūsų įmonės pagrindinė būstinė yra) Japonijoje, sutartį sudarote su „Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK)“, (adresas – Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075). Tokiu atveju ši sutartis yra aiškinama ir dėl jos kylantys bei su ja susiję klausimai sprendžiami vadovaujantis Japonijos įstatymais. Jūs ir mes besąlygiškai sutinkame, kad visi dėl šios sutarties kylantys ir su ja susiję ginčai turi būti sprendžiami pagal išskirtinę pradinę jurisdikciją teisminio nagrinėjimo vietoje – Tokijo apygardos teisme.

12.7. Kinija. Jei gyvenate (arba jūsų įmonės pagrindinė būstinė yra) Kinijoje, MSN, „Bing“ arba „Windows Live Messenger“ naudojimo sutartį sudarote su „Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited“ (adresas – Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Shanghai, PRC); ši sutartis aiškinama vadovaujantis PRC įstatymais, nes ji yra susijusi su šioje sutartyje numatytų paslaugų, kurias valdo „Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited“, naudojimu. Pagal šią sutartį naudojant MSN, „Bing“ arba „Windows Live Messenger“, bet kuris dėl šios sutarties kylantis arba su ja susijęs ginčas, įskaitant visus klausimus dėl šios sutarties egzistavimo, pagrįstumo arba nutraukimo, bus nagrinėjamas ir galutinai išspręstas arbitražo tvarka Honkonge su Honkongo tarptautinio arbitražo centro (HKIAC) parama vykdant UNCITRAL arbitražo taisykles, kurios yra laikomos įtrauktomis į šį skirsnį kaip nuoroda. Tokiame arbitražo procese dalyvaus vienas arbitras, kurį pagal UNCITRAL arbitražo taisykles paskirs HKIAC. Arbitražo proceso kalba – anglų. Arbitro sprendimas bus galutinis, saistantis, neginčijamas ir galės būti laikomas pagrindu sprendžiant ginčus Kinijoje arba kitoje šalyje. Kad remdamiesi šia sutartimi galėtumėte naudoti visas kitas tarnybas, jūs sudarote sutartinius santykius su „Microsoft Corporation“, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, JAV. Sutartis, šių tarnybų atžvilgiu, neatsižvelgiant į teisės principų prieštaravimus, aiškinama remiantis Vašingtono valstijos įstatymais. Valstijos ar federalinio teismo, esančio King apygardoje, Vašingtone, JAV, jurisdikcija nėra išskirtinė.

12.8. Korėjos Respublika. Jei gyvenate (arba jūsų įmonės pagrindinė būstinė yra) Korėjos Respublikoje, sutartį sudarote su „Microsoft Korea, Inc.“ (adresas – 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea) ir ši sutartis aiškinama vadovaujantis Korėjos Respublikos įstatymais. Jūs ir mes besąlygiškai sutinkame, kad visi dėl šios sutarties kylantys ir su ja susiję ginčai turi būti sprendžiami pagal išskirtinę pradinę jurisdikciją teisminio nagrinėjimo vietoje – Seulo apygardos teisme.

12.9. Taivanas. Jei gyvenate (arba jūsų įmonės pagrindinė būstinė yra) Taivane, sutartį sudarote su „Microsoft Taiwan Corp.“ (adresas – 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110) ir ši sutartis aiškinama vadovaujantis Taivano įstatymais. Jūs ir mes besąlygiškai įvardijame Taipėjaus apygardos teismą kaip pirmos instancijos teismą, turintį jurisdikciją nagrinėti bet kokius dėl šios sutarties kylančius arba su ja susijusius ginčus.

13. Trečiųjų šalių žiniatinklio svetainės

Naudodami paslaugas galite prisijungti prie trečiųjų šalių žiniatinklio svetainių arba paslaugų, kurių „Microsoft“ nekontroliuoja ir nepublikuoja. „Microsoft“ neatsako už trečiųjų šalių svetaines, paslaugas arba turinį, kurį galima pasiekti naudojant paslaugas. Visą atsakomybę už sandorius su trečiosiomis šalimis (įskaitant reklamuotojus) prisiimate jūs. Naudojant trečiųjų šalių žiniatinklio svetaines arba paslaugas gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos.

14. DRM

Jums prisijungus prie „Microsoft“ skaitmeniniu teisių valdymu (DRM) apsaugoto turinio, programinė įranga gali automatiškai internetu pateikti užklausą teisių serveriui dėl laikmenos naudojimo teisių, o tada atsiųsti ir įdiegti DRM naujinimus, kad galėtumėte leisti turinį. Daugiau informacijos žr. „Microsoft Silverlight“ privatumo patvirtinimo DRM informacijai skirtoje dalyje (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857).

15. „Microsoft .NET Framework“ programinė įranga

Programinę įrangą gali sudaryti „Microsoft .NET Framework“ programinė įranga. Ši programinė įranga yra „Windows“ dalis. „Windows“ licencijos sąlygos galioja .NET Framework programinės įrangos naudojimui.

16. Sąlygų galiojimas

6, 9 (išlaidų, patiriamų iki šios sutarties galiojimo pabaigos, dalis), 10, 11, 12, 19 skyriai, taip pat tie, kurie pagal juose išdėstytas sąlygas tebėra taikomi pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui, lieka galioti po bet kokio šios sutarties nutraukimo arba atšaukimo.

17. Priskyrimas ir perleidimas

Mes galime bet kada iš anksto nepranešę visiškai arba iš dalies priskirti, perleisti arba kitaip valdyti šios sutarties suteikiamas teises ir pagal ją prisiimtus įsipareigojimus, jei toks priskyrimas nedaro žalos jums.

18. Pranešimai

Ši sutartis yra elektroninės formos. Elektronine forma galime atsiųsti informacijos apie paslaugas, papildomos informacijos ir informacijos, kurią turime pateikti pagal įstatymą. Būtinąją informaciją galime pateikti el. laiške, siunčiamame adresu, kurį nurodėte prisiregistruodami prie paslaugų, arba jums prisijungus prie nurodytos „Microsoft“ žiniatinklio svetainės. Nurodytą el. pašto adresą rekomenduojame stebėti ir išlaikyti. Jei elektroniniu būdu pranešimų gauti nesutinkate, turite nustoti naudoti paslaugas. Pranešimus „Microsoft“ galite teikti kaip nurodyta 22 skyriaus dalyje dėl paslaugas naudojančių klientų aptarnavimo.

19. Sutarties aiškinimas

Tai yra visa tarp jūsų ir „Microsoft“ sudaryta paslaugų naudojimą apibrėžianti sutartis. Ji pakeičia visas ankstesnes jūsų ir „Microsoft“ sutartis dėl paslaugos naudojimo. Sutarties skyrių pavadinimai pateikti tik kaip nuorodos ir jokio teisinio poveikio jie neturi. Naudojant kitas, čia neapibrėžtas, „Microsoft“ teikiamas paslaugas arba už jas mokant, gali būti taikomos kitos arba papildomos sąlygos. Visos šios sutarties dalys taikomos tiek, kiek tai leidžia atitinkami įstatymai. Teismui pripažinus, kad kuri nors šios sutarties dalis negali įsigalioti tokia, kokia yra parašyta, tas sąlygas galime pakeisti panašiomis sąlygomis tiek, kiek to reikės, kad jos būtų laikomos galiojančiomis pagal atitinkamą įstatymą, bet likusioji šios sutarties dalis nepakis.

20. Tretieji naudos iš sutarties gavėjai

Ši sutartis sudaroma tik mūsų ir jūsų naudai. Ji neteikia naudos jokiems kitiems asmenims, išskyrus leistinus teisių ir kt. perėmėjus.

21. Šriftų komponentai

Norėdami peržiūrėti ir išspausdinti turinį, šriftus galite naudoti tik tol, kol galite naudoti paslaugas. Jokių šriftų įdėjimo apribojimų apeiti negalima.

22. Palaikymas

„Microsoft“ firminių tarnybų techninės priežiūros paslaugos pasiekiamos „Microsoft Answers“ (http://answers.microsoft.com) ir „Windows“ svetainėje (http://windows.microsoft.com). MSN interneto prieigą naudojantys klientai aptarnaujami MSN aptarnavimo svetainėje (https://support.msn.com). „Bing“ ir „Bing“ klientai, naudojantys el. paštą, aptarnaujami „Bing“ aptarnavimo svetainėje (https://support.discoverbing.com). Visi su šios sutarties vykdymu susiję skundai turi būti pateikti šiame skirsnyje nurodytose žiniatinklio svetainėse.

23. Eksporto apribojimai

Nemokama „Microsoft“ programinė įranga ir paslaugos yra Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų jurisdikcijų eksporto ir technologijų įstatymų objektas ir jūs sutinkate vykdyti visus programinei įrangai ir (arba) paslaugoms taikomus įstatymus. Norint perduoti šią nemokamą programinę įrangą ir paslaugas kurios nors šalies, kurioje taikomas embargas, vyriausybei arba tam tikroms uždraustoms šalims, būtina gauti Jungtinių Amerikos Valstijų leidimą. Daugiau informacijos žr. JAV finansų ministerijos žiniatinklio svetainėje (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206). Be to, mokamos paslaugos taip pat yra Jungtinių Amerikos Valstijų eksporto įstatymų ir nuostatų, kurių turite laikytis, objektas. Tokie įstatymai apima paskirties, galutinių vartotojų ir galutinio vartojimo apribojimus. Papildomos informacijos žr. „Microsoft“ produktų eksportavimui skirtoje žiniatinklio svetainėje (http://www.microsoft.com/exporting).

PASTABOS

Pastabos ir procedūra dėl pranešimo apie pažeistas autorių teises. Pranešimus apie nustatytus autorių teisių pažeidimus reikia siųsti „Microsoft“ paskirtam agentui. NEBUS PAISOMA SU ŠIA PROCEDŪRA NESUSIJUSIŲ UŽKLAUSŲ Norėdami sužinoti daugiau ir kontaktinius duomenis žr. Pranešimo ir pretenzijos dėl autoriaus teisių pažeidimo pateikimo procedūra (http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).

Pastabos ir procedūra, susijusios su intelektinės nuosavybės klausimais skelbiant reklamą remiamose svetainėse. Peržiūrėkite mūsų intelektinės nuosavybės nuorodas (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207), susijusias su intelektinės nuosavybės klausimais reklamos tinkluose.

Pastabos dėl autorių teisių ir prekių ženklų. Viso tarnybų turinio autoriaus teisės priklauso „Microsoft Corporation“ ir/arba jos tiekėjams © 2012, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, JAV. Visos teisės ginamos. Mums arba mūsų tiekėjams priklauso pavadinimai, autoriaus teisės ir kitokios tarnybų ir jų turinio intelektinės nuosavybės teisės. „Microsoft“ ir visų „Microsoft“ produktų, programinės įrangos ir tarnybų pavadinimai, emblemos bei piktogramos gali būti „Microsoft“ (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) prekių ženklai arba Jungtinėse Valstijose ir/arba kitose šalyse registruotieji prekių ženklai. Faktinių įmonių ir produktų pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai. Visos tiesiogiai šioje sutartyje nenurodytos teisės išlieka. Tam tikra kai kuriuose „Microsoft“ žiniatinklio svetainės serveriuose naudojama programinė įranga yra iš dalies pagrįsta nepriklausomos JPEG grupės darbu. © Thomas G. Lane, 1991–1996. Visos teisės ginamos. Tam tikruose „Microsoft“ žiniatinklio svetainės serveriuose naudojamos „gnuplot” programinės įrangos teisės pagal 1986–1993 m. suteiktas autorių teises priklauso Thomas Williams, Colin Kelley. Visos teisės ginamos.

Vertybinių popierių kursas ir indeksavimo duomenys (įskaitant indeksavimo vertes). Visa į paslaugas įtraukta „Interactive Data Corporation“ (IDC) ir su ja susijusių įmonių teikiama informacija (IDC informacija) priklauso arba yra licencijuota IDC ir su ja susijusių įmonių. Saugoti, naudoti, analizuoti, performatuoti, spausdinti ir demonstruoti IDC informaciją leidžiama tik asmeninio naudojimo tikslais. Kokiu nors formatu publikuoti, kartotinai kam nors perduoti, platinti ar kitokiu būdu perdaryti kokios nors IDC informacijos negalima. Be to, jokios IDC informacijos negalima naudoti jokioje įmonėje arba komercinėje įstaigoje, taip pat vykdant su ja susijusią veiklą, įskaitant bet kokias su vertybiniais popieriais, investicijomis, apskaita, bankininkyste, teise arba žiniasklaida susijusias įmonės arba įstaigas, bet jomis neapsiribojant. Prieš pradėdami IDC informacija pagrįstą prekybą vertybiniais popieriais, pasikonsultuokite su savo agentu arba kitu finansų atstovu ir pasitikslinkite kainų informaciją. Nei IDC, nei su ja susijusios įmonės arba juos atstovaujantys licencijų išdavėjai nėra įsipareigoję jokiam vartotojui ar kitam subjektui atsakyti už kokį nors IDC informacijos sutrikdymą, netikslumą, atidėjimą, klaidą arba praleidimą, neatsižvelgiant į priežastį, taip pat už jokią dėl to patirtą žalą (nesvarbu, tiesioginę, ar netiesioginę, logiškai išplaukiančią, ar baudžiamąją). Šiame skyriuje išdėstytos sąlygos atitinka „Microsoft“ susitarimą su IDC ir su ja susijusiomis įmonėmis, ir jūs sutinkate, kad šis, o ne kuris nors kitas šios sutarties skyrius bus taikomas IDC informacijai, jei būtų prieštaravimų arba nesuderinamumų su kita šios sutarties sąlyga.

Negalite naudoti jokių „Dow Jones IndexesSM“ žymų, indeksavimo duomenų arba „Dow Jones“ žymų, siekdami išduoti, sukurti, paremti, parduoti, pristatyti rinkai arba reklamuoti kokius nors finansinius dokumentus arba investicijų produktus (pvz., išvestinius, struktūrinius produktus, investicijų fondus, prekybos užsienio valiuta fondus arba investicijų portfelius, kai dokumento arba investicijų produkto kaina, grąžinimas ir (arba) veikimas yra pagrįstas, susijęs arba ketinamas sieti su kokiais nors indeksais arba kokių nors indeksų atstovu), nebent gautumėte rašytinį „Dow Jones“ sutikimą.

Finansinės pastabos. Pagal Jungtinių Amerikos Valstijų federalinį vertybinių popierių įstatymą arba kitų jurisdikcijų vertybinių popierių įstatymus, „Microsoft“ nėra tarpininkas, makleris arba registruotasis investicijų patarėjas ir nepataria asmenims dėl investavimo, vertybinių popierių ir kitų finansinių produktų bei paslaugų pirkimo ir pardavimo. Nė vienas šios paslaugos komponentas nėra pasiūlymas arba prašymas pirkti arba parduoti kokius nors vertybinius popierius. Nei „Microsoft“, nei jos akcijų išrašų arba indeksavimo duomenų licencijų išdavėjai neskatina arba nerekomenduoja naudoti kokių nors konkrečių finansinių produktų arba paslaugų. Joks paslaugos komponentas neturi būti laikomas profesionaliu patarimu, įskaitant su investicijomis arba mokesčiais susijusius patarimus, bet jais neapsiribojant.

Pastaba dėl vaizdo standarto H.264/AVC ir vaizdo įrašų standarto VC-1. Programinėje įrangoje gali veikti H.264/MPEG-4 AVC ir (arba) VC-1 dekodavimo technologija. „MPEG LA, L.L.C.“ reikalauja šios pastabos:

ŠIS PRODUKTAS YRA LICENCIJUOTAS PAGAL „AVC“ IR „VC-1“ PATENTŲ PAKETŲ LICENCIJAS ASMENINIAMS IR NEKOMERCINIAMS VARTOTOJO TIKSLAMS, KAI SIEKIAMA A) UŽŠIFRUOTI VAIZDO ĮRAŠUS PAGAL ŠIUOS STANDARTUS („VAIZDO STANDARTAI“) IR (ARBA) B) IŠŠIFRUOTI „AVC“ IR „VC-1“ VAIZDO ĮRAŠUS, UŽŠIFRUOTUS VARTOTOJO ASMENINIAIS IR NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS IR (ARBA) ĮSIGYTUS IŠ LICENCIJĄ TIEKTI TOKIUS VAIZDO ĮRAŠUS TURINČIO TEIKĖJO. NĖ VIENA IŠ ŠIŲ LICENCIJŲ NETAIKOMA JOKIAM KITAM PRODUKTUI, NESVARBU, AR TOKS PRODUKTAS YRA PATEIKTAS SU BENT VIENA ŠIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS KOPIJA. NAUDOTI JOKIU KITU TIKSLU LICENCIJA NESUTEIKTA IR NEGALI BŪTI NUMANOMA. PAPILDOMOS INFORMACIJOS GALITE GAUTI IŠ „MPEG LA, L.L.C.“. ŽR. MPEG LA SVETAINĖJE (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31690).

Paaiškinimas: šiame skyriuje esantis pranešimas neriboja ir netrukdo pagal šią sutartį teikiamos programinės įrangos naudoti verslo tikslais, tiesiogiai susijusiais su tuo verslu, išskyrus i) programinės įrangos platinimą trečiosioms šalims arba ii) turinio kūrimą pasitelkus su vaizdo įrašų standartais suderinamas technologijas, siekiant platinti turinį trečiosioms šalims.