„Microsoft“ paslaugų teikimo sutartis

Atnaujinta 2014 m. birželio 11 d.
Galioja nuo 2014 m. liepos 31 d.

Dėkojame, kad pasirinkote „Microsoft“!

Tai yra sutartis tarp jūsų ir „Microsoft“ (arba vienos iš su ja susijusių įmonių, atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją vietą, kaip nurodyta 12 skyriuje), kurioje išdėstytos jūsų teisės naudoti 1.1 skyriuje nurodytą programinę įrangą ir paslaugas. Kad būtų patogiau, kai kuriuos šioje Sutartyje vartojamus terminus pateikėme klausimų ir atsakymų forma. Turite perskaityti visą Sutartį, nes visos sąlygos yra svarbios ir kartu sudaro teisinę Sutartį, kurios sąlygos, jas priėmus, yra taikomos jums. Be to, šioje Sutartyje pateikiame nuorodas į tam tikrus dokumentus ir strategijas, kuriuos taip pat turėtumėte perskaityti.

1. Sutarties aprėptis, sutikimas ir pakeitimai

1.1. Kokias paslaugas apima ši sutartis? „Outlook.com“ (anksčiau „Hotmail“), „OneDrive“ (anksčiau „SkyDrive“), „Microsoft“ abonementas, „Microsoft“ šeimos narių apsauga, „Windows“ nuotraukų galerija, „Windows Movie Maker“, „Windows Live“ paštas, „Windows Live Writer“ (šios paslaugos bendrai vadinamos „Windows“ Paslaugomis); „Office.com“, „Microsoft Office 365 Home Premium“, „Microsoft Office 365 University“ ir kitos „Microsoft Office“ prekės ženklo paslaugos, susijusios su šia Sutartimi per papildomą sutartį („Office“ Paslaugos); „Bing“ ir MSN yra pagrindinės paslaugos, kurias apima ši Sutartis. Šias paslaugas, taip pat kitą programinę įrangą, žiniatinklio svetaines ir paslaugas, susijusias su šia Sutartimi, drauge vadiname „Paslaugomis“.

1.2. Kokių sąlygų turiu laikytis naudodamas šias Paslaugas? Siekiame sukurti saugesnę aplinką, todėl reikalaujame, kad vartotojai naudodami Paslaugas laikytųsi šių sąlygų (ši Sutartis). Negalite naudoti šių Paslaugų tokiu būdu, kuris pažeidžia trečiųjų šalių teises, įskaitant, bet neapsiribojant, tyčinį pakenkimą asmeniui ar juridiniam asmeniui.

1.3. Kaip priimti šią Sutartį? Suteikdama galimybę užsiprenumeruoti ir (arba) užsisakyti Paslaugas, „Microsoft“ jums pateikia pasiūlymą. Turite sutikti su šiomis sąlygomis prieš naudodami Paslaugas, jos sudaro galiojančią sutartį tarp jūsų ir „Microsoft“. Naudodami arba pasiekdami Paslaugas arba sutikdami su šiomis sąlygomis, kai tokia parinktis jums pateikiama vartotojo sąsajoje, patvirtinate, kad sutinkate laikytis šios Sutarties be jokių savo pakeitimų. Jei nesutinkate, šių Paslaugų naudoti negalite.

1.4. Ar „Microsoft“ gali pakeisti šią Sutartį, kai aš ją priėmiau? Taip. Informuosime jus, jei ketinsime pakeisti šią Sutartį. Šios Sutarties sąlygas galime pakeisti, jei: i) tai būtina siekiant vykdyti galiojantį įstatymą, įskaitant tokio įstatymo pakeitimą, bet tuo neapsiribojant; ii) tai būtina siekiant vykdyti rekomendaciją ir (arba) įsakymą, pateiktą galiojančio įstatymo numatyta tvarka; iii) pažeidžiamas paslaugos ir atlyginimo už ją proporcingumas; iv) tai būtina dėl techninių priežasčių; v) tai būtina siekiant užtikrinti Paslaugų teikimą arba vi) sąlygas ketinama keisti siekiant naudos vartotojui. Apie planuojamą pakeitimą jus informuosime dar prieš jam įsigaliojant naudodami vartotojo sąsają, el. laišką ar kitas pagrįstas priemones. Jūs turėsite galimybę atsisakyti Paslaugų ne vėliau kaip likus 30 dienų iki pakeitimų įsigaliojimo. Jei per nurodytą laikotarpį Paslaugų neatsisakysite (laikydamiesi 4.3 skyriuje apibrėžto proceso), bus laikoma, kad sutinkate su šios sutarties pakeitimais. Šią aplinkybę tiesiogiai nurodysime ir pranešdami apie ketinamus atlikti šios Sutarties pakeitimus.

1.5. Kokių tipų Paslaugų pakeitimų galima tikėtis? Mes nuolat tobuliname Paslaugas siekdami pagerinti arba atnaujinti jų funkcijas, pasiūlyti naujų funkcijų ir pritaikymo galimybių, todėl bet kada galime pakeisti Paslaugas arba panaikinti kokias nors funkcijas, pvz., (be apribojimų) nebegalėsime teikti trečiųjų šalių medžiagos, kai mūsų sutartys su šiomis šalimis nebeleis mums ja naudotis, taip pat atnaujinę technologijas arba jei pakeitimų reikia atsižvelgiant į klientų atsiliepimus. Jei Paslaugos mokamos, iš anksto pranešime apie materialinius su jomis susijusius pakeitimus. Galime išleisti Paslaugų arba jų funkcijų beta versiją, kuri gali veikti netinkamai arba kitaip, nei galutinė versija. Taip pat iš anksto pranešime, jei dėl Paslaugų pakeitimų neteksite savo Turinio (kaip apibrėžta toliau). Paslaugų galite bet kada atsisakyti atlikę 4.3 skyriuje nurodytus veiksmus.

1.6. Nuo kokio amžiaus galima naudotis šiomis Paslaugomis? Naudodamiesi Paslaugomis pareiškiate, kad esate pilnametis (pagal vietos įstatymų apibrėžimą) arba turite galiojantį tėvų ar teisėtų globėjų sutikimą laikytis šios Sutarties sąlygų. Jei nežinote, ar pagal vietos įstatymus esate pilnametis, arba nesuprantate šio skyriaus, abonementą kurkite tik paprašę tėvų arba teisėtų globėjų pagalbos. Jei esate abonementą kuriantis nepilnamečio tėvas arba teisėtas globėjas, sutinkate su šios Sutarties sąlygomis nepilnamečio vardu ir esate atsakingi už visą abonementų arba Paslaugų naudojimą, įskaitant pirkimą, neatsižvelgiant į tai, ar nepilnamečio abonementas jau veikia, ar bus sukurtas vėliau.

2. „Microsoft“ abonementas

2.1. Kas yra „Microsoft“ abonementas? „Microsoft“ abonementas yra paslauga, leidžianti prisijungti prie „Microsoft“ produktų, žiniatinklio svetainių ir paslaugų, taip pat ir tam tikrų „Microsoft“ partnerių. Kad pasiektumėte „Windows“ paslaugas ir „Office“ paslaugas, turite būti prisiregistravę naudodami „Microsoft“ abonementą. Kuriant „Microsoft“ abonementą paprašysime pateikti vartotojo vardą ir slaptažodį, tam tikrą demografinę informaciją (šalį, gimimo datą, lytį ir pašto kodą) ir saugos informaciją, pvz., alternatyvųjį el. pašto adresą arba telefono numerį. El. pašto adresas arba vartotojo vardas, kuriuos naudosite kurdami „Microsoft“ abonementą, bus unikalūs, kol jūsų „Microsoft“ abonementas bus aktyvus. Jei savo „Microsoft“ abonementą uždarysite patys arba jis bus uždarytas „Microsoft“ pagal šios Sutarties sąlygas, el. pašto adresas arba vartotojo vardas bus pateiktas perdirbti mūsų sistemai ir jie bus priskirti kitam vartotojui. Esamiems „Microsoft“ abonemento turėtojams gali reikėti pateikti saugos informaciją, kad galėtų toliau naudoti savo „Microsoft“ abonementą. Norėdami pasiekti ir valdyti savo „Microsoft“ abonemento ir saugos informaciją, galite apsilankyti saugos informacijos tinklalapyje (https://account.live.com/proofs/Manage). Peržiūrėkite Privatumo patvirtinimus (kaip apibrėžta toliau), kad suprastumėte, kaip „Microsoft“ renka ir naudoja su jūsų „Microsoft“ abonementu susijusią informaciją. Už abonemento informacijos ir slaptažodžio konfidencialumo išsaugojimą esate atsakingi jūs. Galite naudoti mūsų „Microsoft“ abonementą, kad gautumėte prieigą prie kitų „Microsoft“ produktų, žiniatinklio svetainių ar paslaugų (pvz., „Windows, Xbox“ paslaugų ir „Windows Phone“); tačiau, jeigu šių produktų, svetainių ar tarnybų nuostatos ir sąlygos skiriasi nuo šios Sutarties, jos taip pat galios jums naudojant tą produktą, svetainę ar paslaugą. Turite periodiškai bent kartą per metus prisijungti prie savo „Microsoft“ abonemento, kad su „Microsoft“ abonementu susijusios paslaugos liktų aktyvios, nebent mokamų Paslaugų teikimo pasiūlyme būtų nurodyta kitaip. Jei per šį laikotarpį neprisijungsite, jūsų abonementas gali būti uždarytas (vadinasi, nebeturėsite prieigos prie „Windows“ paslaugų, „Office“ paslaugų, Turinio, laikomo jūsų abonemente, ir visų kitų produktų bei paslaugų, kurios naudoja „Microsoft“ abonementą). Jei Paslaugos bus atšauktos, panaikinsime informaciją arba Turinį (kaip nurodyta toliau), susijusį su jūsų „Microsoft“ abonementu, arba kitaip atsiesime jį nuo jūsų ir jūsų „Microsoft“ abonemento, nebent turėsime jį išlaikyti pagal įstatymus.

2.2. Ką daryti, jei negaliu pasiekti savo „Microsoft“ abonemento? Jei užmiršote slaptažodį ar dėl kitų priežasčių negalite pasiekti savo „Microsoft“ abonemento, galite atkurti „Microsoft“ abonementą apsilankę slaptažodžio nustatymo iš naujo tinklalapyje (https://account.live.com/password/reset). Labai pasistengsime, kad jums padėtume atkurti „Microsoft“ abonementą, tačiau negalime garantuoti, kad jūsų „Microsoft“ abonementas ar Turinys bus atkurtas.

2.3. Kokios mano teisės, jei „Microsoft“ abonementą įsigijau ne iš „Microsoft“? „Microsoft“ neleidžia vartotojams perleisti savo „Microsoft“ abonementų, nors kai kuriais atvejais leidžiame „Microsoft“ abonementą įsigyti per trečiąją šalį, pvz., mokyklą, įmonę ar interneto paslaugų teikėją (ISP) arba valdomo domeno administratorių (http://www.domains.live.com). Tokiais atvejais ta trečioji šalis gali turėti papildomų teisių į jūsų „Microsoft“ abonementą, pvz., galimybę nustatyti slaptažodį iš naujo, peržiūrėti abonemento naudojimo arba profilio duomenis, skaityti abonemento Turinį arba tokį Turinį saugoti (kaip nurodyta toliau), taip pat laikinai sustabdyti arba atšaukti „Microsoft“ abonemento veikimą. Tokiais atvejais jums taikomos šios Sutarties sąlygos ir bet kokios papildomos trečiosios šalies naudojimo sąlygos, kurias ta trečioji šalis turi jums pateikti. „Microsoft“ neatsako už trečiųjų šalių teikiamas papildomas naudojimo sąlygas. Jei esate valdomo domeno administratorius, visą atsakomybę už jūsų aplaidumo arba nerūpestingumo sukeltą valdomam domenui priklausančių abonementų veikimą prisiimate jūs.

3. Turinys

3.1. Kam priklauso Turinys, kurį įkeliu naudodamas Paslaugas? Jums. Naudojant kai kurias Paslaugas galima bendradarbiauti su kitais asmenimis ir bendrai naudoti arba saugoti įvairių tipų failus, pvz., nuotraukas, dokumentus, muziką ir vaizdo įrašus. Jūsų ryšių ir failų Turinys vadinamas jūsų „Turiniu“, išskyrus medžiagą, kurios licenciją esame suteikę ir kuri gali būti įtraukta į jūsų Turinį (pavyzdžiui, iliustracijos). Nepretenduojame į Turinio, kurį pateikiate Paslaugose, nuosavybės teises. Jūsų Turinys ir toliau priklauso jums ir jūs esate už jį atsakingi. Primygtinai patariame reguliariai kurti atsargines savo Turinio kopijas.

3.2. Kam suteikiama prieiga prie mano Turinio? Teisę spręsti, kam suteikti prieigą prie jums priklausančio Turinio, visų pirma turite jūs. Tačiau, jei bendrinate Turinį viešosiose Paslaugų srityse, naudodami funkcijas, leidžiančias viešai bendrinti Turinį, arba jūsų pasirinktų asmenų pasiekiamose viešosiose srityse, tiesiogiai pareiškiate, kad bet kuris asmuo, su kuriuo bendrinamas Turinys, gali nemokamai jį naudoti, atkurti, platinti, demonstruoti, perduoti, įrašyti ir teikti tik tiek, kiek tai susiję su Paslaugomis ir kitais „Microsoft“ arba jos licencijų turėtojų produktais ir paslaugomis. Jei tokios galimybės kitiems suteikti nenorite, naudodami Paslaugas Turinio nebendrinkite. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad šios Sutarties galiojimo laikotarpiu turite (ir turėsite) visas būtinąsias teises naudoti į Paslaugas nusiunčiamą arba jose bendrinamą Turinį ir kad šioje pastraipoje apibrėžtas Turinio naudojimas nepažeidžia jokių įstatymų arba trečiųjų šalių teisių.

3.3. Ką „Microsoft“ daro su mano Turiniu? Perkeldami arba nusiųsdami Turinį į Paslaugas jūs suteikiate „Microsoft“ visuotinę teisę be mokesčio naudoti Turinį (kada to reikia): teikiant jums Paslaugas (gali būti keičiamas Turinio dydis, forma arba formatas, kad jį būtų galima geriau išsaugoti arba jums rodyti), apsaugą ir tobulinant „Microsoft“ produktus bei paslaugas. „Microsoft“ naudoja ir saugo jūsų Turinį, kaip nurodoma Privatumo patvirtinime (apibrėžtame 5 skyriuje).

3.4. Kokio tipo reklama naudojama Paslaugose? Kai kurias Paslaugas remia reklamos teikėjai. Funkcijas, leidžiančias valdyti, kaip „Microsoft“ pritaiko reklamą jums, rasite savo privatumo ir „Microsoft“ reklamos pritaikymo svetainėje (http://choice.microsoft.com). Taikydami jums reklamą nesinaudojame informacija, gauta iš el. laiškų, pokalbių, vaizdo skambučių ar balso pašto. Taikydami jums reklamą nesinaudojame jūsų dokumentais, nuotraukomis ar kitais asmeniniais failais. Išsami mūsų reklamavimo strategija pateikiama Privatumo patvirtinimuose.

3.5. Kokio tipo Turinys ar veiksmai laikomi neleistinais? Siekdami apsaugoti klientus ir Paslaugas, sukūrėme šias elgesio taisykles, reglamentuojančias Paslaugų naudojimą. Turinys arba veiksmai, kuriais pažeidžiama ši Sutartis, yra draudžiami.

  1. i. Nenaudokite Paslaugų darydami ką nors neteisėto.

  2. ii. Nesiimkite jokių veiksmų, kuriais išnaudojami, skriaudžiami vaikai arba kuriuos atliekant kyla grėsmė jiems pakenkti.

  3. iii. Nesiųskite nepageidaujamo el. pašto ir nenaudokite abonemento padėdami kitiems siųsti nepageidaujamą el. paštą. Nepageidaujamas el. paštas yra neprašomi masiniai el. laiškai, įrašai ar tiesioginiai pranešimai.

  4. iv. Nerodykite viešai netinkamų atvaizdų (pvz., nuogybių, zoofilijos, pornografijos).

  5. v. Neįsitraukite į apgavystes arba klaidinančią veiklą (pvz., bandymus prašyti pinigų apgaulės būdu, apsimetant kitu asmeniu).

  6. vi. Neužsiimkite veikla, kenkiančia Paslaugoms arba kitiems asmenims (pvz., virusais, persekiojimu, keiksmais, smurto prieš kitus skatinimu).

  7. vii. Nepažeiskite kitų asmenų teisių (pvz., neteisėtai nebendrinkite autorių teisių saugomos muzikos, neperparduokite ar kitaip neplatinkite „Bing“ žemėlapių, nuotraukų ir kito Turinio).

  8. viii. Nedalyvaukite veikloje, pažeidžiančioje kitų asmenų privatumą.

Daugeliu atvejų apie elgesio taisyklių pažeidimus „Microsoft“ įspėjama per klientų skundus, tačiau diegiame ir automatines technologijas, skirtas vaikų pornografijai arba piktybiniam elgesiui, galinčiam pakenkti sistemai, klientams ar kitiems asmenims, nustatyti. Tirdama šiuos dalykus „Microsoft“ arba jos atstovai peržiūrės Turinį, kad galėtų išspręsti problemą. Tai yra šioje Sutartyje ir Privatumo patvirtinimuose aprašyto naudojimo papildymas.

3.6. Ar „Microsoft“ gali pašalinti mano Turinį iš Paslaugų? Taip. Mes pasiliekame teisę bet kada atmesti Turinį arba pašalinti jį iš Paslaugų, jei jis bus pripažintas pažeidžiančiu galiojančius įstatymus arba šią Sutartį, taip pat jei jis viršys saugotinų elementų arba failų dydžio apribojimus. Jei Paslaugose saugomas Turinys yra teisėtas ir neprieštarauja šiai Sutarčiai, jei jis apsaugotas autorių teisių įstatymu, o jūs turite teisę jį naudoti, jums bus suteikta galimybė Turinį nuskaityti. Jei Turinys iš serverių bus pašalintas todėl, kad per 2.1 skyriuje nurodytą laikotarpį nebuvo suaktyvintas jūsų „Microsoft“ abonementas, tokios galimybės neturėsite. Taip pat galime užblokuoti į Paslaugas siunčiamus ar iš jų gaunamus ryšius (pvz., el. laiškus ar tiesioginius pranešimus) bandydami apsaugoti Paslaugas arba savo klientus arba įgyvendindami kitas šios Sutarties sąlygas.

4. Paslaugų atšaukimas

4.1. Kas bus, jei nevykdysiu šios Sutarties sąlygų? Jei rimtai pažeisite šią Sutartį, ir, gavę nurodymą per pagrįstą laikotarpį sustabdyti pažeidžiančią veiklą, toliau nevykdysite įsipareigojimų, mes galime imtis prieš jus nukreiptų veiksmų, įskaitant (bet neapsiribojant) nurodymą nevykdyti tam tikros veiklos, Turinio pašalinimą iš Paslaugų, laikiną prieigos prie Paslaugų sustabdymą, Paslaugų atšaukimą, jūsų „Microsoft“ abonemento išjungimą ir (arba) pranešimą apie tokią veiklą atitinkamoms institucijoms. Ši nuostata nėra susijusi su papildomomis „Microsoft“ teisėmis nedelsiant nutraukti sutartį esant pakankamam pagrindui. Tai gali būti padaryta, pvz., jums pažeidus esminius šios Sutarties įsipareigojimus. Esminiai įsipareigojimai – tai visi įsipareigojimai, kuriuos privalu vykdyti siekiant užtikrinti tinkamą šios Sutarties sąlygų vykdymą, kurie užtikrina šios Sutarties tikslų įgyvendinimą ir kuriuos vartotojai gali apibendrinti kaip įsipareigojimus, kuriuos reikia vykdyti, atsižvelgiant į šios Sutarties pobūdį ir Turinį. Pašalinant Turinį ir atšaukiant Paslaugas, su jūsų „Microsoft“ abonementu susieta informacija ir Turinys bus panaikinti arba atsieti. Informacija ir Turinys bus panaikinti arba atsieti neatitaisomai, jų nebebus galima nuskaityti, todėl primygtinai patariame reguliariai kurti atsargines Paslaugose saugomos informacijos ir Turinio kopijas.

4.2. Ar yra dar kokių nors priežasčių, dėl kurių galiu netekti prieigos prie Paslaugų teisės? Taip. Jei neprisijungsite prie savo „Microsoft“ abonemento (per „Outlook.com, OneDrive“ ar bet kurią kitą paslaugą, kuri naudoja „Microsoft“ abonementą) bent kartą per metus (žr. 2.1 skyrių) arba jei „Microsoft“nustos teikti Paslaugų dalis pagal sąlygas, nurodytas 1.5 skyriuje. Tokiu atveju iš tos Paslaugų dalies jūsų duomenys bus visam laikui pašalinti arba atsieti nuo jūsų ir jūsų „Microsoft“ abonemento, jei įstatymai nereikalauja šių duomenų išsaugoti. Jei atšauksime mokamą Paslaugą, grąžinsime jums sumą, proporcingą už paslaugas, kuriomis iki atšaukimo nepasinaudojote, jūsų sumokėtai sumai. Jei prisiregistruosite naudotis mokama Paslaugų dalimi, bet laiku neatliksite mokėjimo, Paslaugos teikimą galime laikinai sustabdyti arba atšaukti (išsamesnės informacijos žr. 9.11 skyriuje).

4.3. Kaip galiu atšaukti Paslaugas? Su jūsų „Microsoft“ abonementu susijusias Paslaugas galite bet kada ir dėl bet kokios priežasties atšaukti apsilankę savo abonemento tinklalapyje (https://account.live.com/closeaccount.aspx). Kaip atšaukti mokamos Paslaugos teikimą, žr. 9.10 skyriuje. Nutarus atšaukti Paslaugų teikimą, greičiausias būdas pašalinti Paslaugose saugomą savo Turinį yra patiems neautomatiškai pašalinti jį iš įvairių Paslaugų komponentų (pvz., patiems panaikinti el. laiškus). Tačiau nepamirškite, kad nors panaikinto arba su uždarytu abonementu susieto Turinio patys naudoti nebegalėsite, kurį laiką jis vis dar gali būti saugomas mūsų sistemoje, kol imsimės panaikinto Turinio šalinimo iš sistemos veiksmų, ir sutikdami su šios Sutarties sąlygomis jūs aiškiai sutinkate su tokiu būtinu duomenų apdorojimu. Daugiau informacijos apie „Microsoft“ saugojimo strategiją rasite Privatumo patvirtinimuose.

4.4. Kokios bus pasekmės, jei Paslaugų teikimas man bus atšauktas? Jei Paslaugų teikimas bus atšauktas (nesvarbu, ar tai atliksite jūs, ar mes), jūs iš karto neteksite teisės naudoti Paslaugas ir nustos galioti turimos programinės įrangos naudojimo licencija. Tada programinę įrangą turėsite pašalinti, o jei to nepadarysite, mes galime ją išjungti. Jei jūsų „Microsoft“ abonementas bus atšauktas (nesvarbu, ar tai atliksite jūs, ar mes), jūs iš karto neteksite teisės naudoti „Microsoft“ abonementą. Jei jūsų Paslaugos bus atšauktos, panaikinsime su jūsų „Microsoft“ abonementu susijusią informaciją ar Turinį (kaip apibrėžta anksčiau) arba kitaip jį atsiesime nuo jūsų ir jūsų „Microsoft“ abonemento, (nebent turėsime jį išlaikyti pagal įstatymus). Neprisiimame jokių įsipareigojimų grąžinti jums Turinį. Todėl patariame reguliariai kurti atsargines savo Turinio kopijas.

5. Privatumas

Mes rūpinamės jūsų privatumu. „Windows“ paslaugų Privatumo patvirtinime (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=253457), „Bing“ Privatumo patvirtinime (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686), MSN Privatumo patvirtinime (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248688) ir „Office“ paslaugų Privatumo patvirtinime (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=327851) (bendrai vadinamuose „Privatumo patvirtinimais“) aprašoma, kaip naudojame ir saugome jūsų Turinį ir bet kokią apie jus renkamą informaciją. Tai svarbu, todėl atidžiai juos perskaitykite. Šioje Sutartyje Privatumo patvirtinimai pateikiami kaip nuoroda. Naudodami Paslaugas arba sutikdami su šiomis sąlygomis, sutinkate, kad „Microsoft“ rinktų, naudotų ir atskleistų jūsų Turinį ir informaciją, kaip aprašoma Privatumo patvirtinimuose.

6. Paslaugų triktys ir atsarginių kopijų kūrimas

Siekiame, kad Paslaugos nuolat ir efektyviai veiktų, tačiau visų internetinių paslaugų veikimas kartais sutrikdomas arba laikinai nutrūksta. Turite reguliariai kurti atsargines Paslaugose saugomo Turinio kopijas. Jei turėsite reguliaraus atsarginio kopijavimo planą ir jį vykdysite, Turinio pavyks neprarasti. Išsamią informaciją apie paslaugos būseną stengiamės teikti Paslaugos būsenos svetainėje (http://status.live.com).

7. Programinė įranga

7.1. Kokios sąlygos taikomos naudojant su Paslaugomis teikiamą programinę įrangą? Jei nepateikiama atskira licencijos sutartis, bet kokia mūsų teikiama programinė įranga laikoma Paslaugų dalimi ir jos naudojimą reglamentuoja šios Sutarties sąlygos. Programinė įranga yra licencijuojama, o ne parduodama, todėl „Microsoft“ pasilieka visas teises į programinę įrangą, kurių pagal licencines sąlygas „Microsoft“ tiesiogiai nesuteikia. Jei ši Sutartis taikoma peržiūrimai žiniatinklio svetainei, visi su šia žiniatinklio svetaine susieti arba joje pateikti trečiųjų šalių scenarijai arba kodai yra licencijuojami trečiųjų šalių, kurioms tokie kodai priklauso, o ne „Microsoft“.

7.2. Kaip galiu naudoti programinę įrangą, teikiamą su Paslaugomis? Naudojant Paslaugas suteikiame teisę viename įrenginyje bet kurioje pasaulio vietoje įdiegti ir naudoti vieną programinės įrangos kopiją, kurią vienu metu gali naudoti tik vienas asmuo ir tik tada, jei laikysitės visų kitų šioje Sutartyje nurodytų sąlygų.

7.3. Ar yra veiksmų, kurių naudojant programinę įrangą arba Paslaugas atlikti negalima? Taip. Be kitų šioje Sutartyje pateikiamų apribojimų, negalite apeiti arba nepaisyti jokių technologinės apsaugos priemonių, įtaisytų programinėje įrangoje ar Paslaugose arba su jomis susijusių; išskaidyti, dekompiliuoti arba perdaryti kokios nors programinės įrangos arba kitų Paslaugų elementų, įtrauktų arba pasiekiamų naudojant Paslaugas, nebent ir tik tiek, kiek tai tiesiogiai leidžia galiojantis autorių teisių įstatymas; atskirti programinės įrangos arba Paslaugų komponentus ketinant naudoti juos kituose įrenginiuose; programinę įrangą arba paslaugas publikuoti, kopijuoti, išnuomoti, teikti išperkamosios nuomos pagrindais arba skolinti; perleisti programinę įrangą, programinės įrangos licencijas ar bet kokias prieigos prie Paslaugų arba jų naudojimo teises. Negalite naudoti Paslaugų jokiu neįgaliotu būdu, jei taip būtų trikdomas kurio nors kito asmens naudojimas arba siekiama prisijungti prie kokios nors paslaugos, duomenų, abonemento arba tinklo. Negalima neįgaliotoms trečiųjų šalių taikomosioms programoms suteikti prieigos prie Paslaugų.

7.4. Kaip naujinama programinė įranga? Galime automatiškai patikrinti, ar turite programinės įrangos versiją, būtiną norint teikti Paslaugas. Siekdami atnaujinti ir patobulinti Paslaugas bei išplėsti jų galimybes, į jūsų kompiuterį nemokamai galime automatiškai atsiųsti programinės įrangos naujinimų. Galite būti paraginti sutikti gauti pagal šias sąlygas siunčiamus naujinimus, nebent su naujinimais būtų pateiktos papildomos arba kitos sąlygos. Jums sutikus, atnaujintai programinei įrangai būtų taikomos tos kitos sąlygos, ir jei su kitomis naujinimams taikomomis sąlygomis nesutiksite, naudoti arba gauti naujinimų negalėsite. Jei priimdami naujinimą nesate raginami sutikti su jokiomis papildomomis arba kitomis sąlygomis, naujinimui galioja šios Sutarties sąlygos. „Microsoft“ nėra įsipareigojusi teikti kokių nors naujinimų ir negarantuoja, kad bus palaikoma sistemos, kuriai skirtos programinės įrangos licenciją įsigijote, versija.

8. Papildomos „Office“ paslaugoms, MSN ir „Bing“ taikomos sąlygos

8.1. „Office“ paslaugų medijos elementai ir šablonai. Jei naudojate „Office“ paslaugas, jums gali būti suteikta prieiga prie medijos vaizdų, iliustracijų, animacijos, garso, muzikos, vaizdo įrašų, šablonų ir kitos formos medžiagos („medijos elementų“), teikiamos su „Office.com“ siūloma programine įranga arba kaip paslauga, susijusi su programine įranga. „Microsoft“ suteikia jums licenciją kopijuoti, platinti, vykdyti ir rodyti medijos elementus, taip pat ir naudojant „Office“ tarnybas projektuose ir dokumentuose, tik negalite i) parduoti, licencijuoti arba platinti medijos elementų kopijų tokių, kokios jos yra, arba kaip produkto, jei pirminę produkto vertę sudaro medijos elementai; ii) suteikti savo klientams teisės toliau licencijuoti arba platinti medijos elementus; iii) komerciniais tikslais licencijuoti arba platinti medijos elementus, jei iš juose esančių vaizdų galima atpažinti asmenis, valstybės institucijas, logotipus, prekių ženklus ar emblemas, arba naudoti šių tipų atvaizdus taip, kad būtų galima numanyti sąsajas su jūsų produktu, subjektu arba veikla; arba iv) naudodami medijos elementus kurti nepadoraus arba įžeidžiančio turinio kūrinius. Kitų medijos elementų, pasiekiamų kitose svetainėse naudojant kai kurias „Office“ paslaugas, naudojimui taikomos šios svetainės sąlygos.

8.2. „Bing“ ir MSN medžiaga. „Bing“ ir MSN prieinami straipsniai, nuotraukos, vaizdo įrašai, trečiosios šalies medžiaga ir įdedamas vaizdo įrašų leistuvas yra skirti tik nekomerciniam, asmeniniam naudojimui (nebent kurioje nors šios sutarties vietoje yra nurodyta kitaip arba gautas aiškus „Microsoft“ leidimas). Jų negalima atsisiųsti, kopijuoti, publikuoti, išnuomoti, teikti išperkamosios nuomos pagrindais, skolinti arba platinti be teisių turėtojų įgaliojimo, nebent ir tik tiek, kiek tai tiesiogiai leidžia galiojantis autorių teisių įstatymas. Ši medžiaga yra licencijuojama, o ne parduodama, todėl „Microsoft“ ar kiti teisių turėtojai pasilieka visas teises į medžiagą, kurių pagal licencines sąlygas „Microsoft“ tiesiogiai, netiesiogiai, pagal patento turėtojo sutikimą ar kitaip nesuteikia. Trečiosios šalys gali sukurti papildomą per „Bing“ ar MSN parduodamą arba licencijuojamą medžiagą arba paslaugas. „Microsoft“ nėra atsakinga už šią medžiagą ar paslaugas. Negavus tiesioginio rašytinio mūsų sutikimo, įdedamo vaizdo įrašų leistuvo negalima naudoti žiniatinklio svetainėje, kurios pagrindinis tikslas yra skelbti reklamą arba rinkti prenumeratos įmokas, arba jei ji tiesiogiai konkuruoja su „Bing“ ar MSN. Esate informuoti, kad naudojant įdedamą vaizdo įrašų leistuvą gali būti taikomi papildomi trečiųjų šalių numatyti mokėjimai, mokesčiai ir honorarai, įskaitant jūsų šalyje arba regione nustatytus honorarus už viešus pasirodymus.

8.3. „Bing“ žemėlapių vaizdai iš paukščio skrydžio. „Bing“ žemėlapių programoje be atskiro mūsų raštiško patvirtinimo vyriausybiniais tikslais negalima naudoti Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Meksikos, Naujosios Zelandijos, Australijos arba Japonijos vaizdų iš paukščio skrydžio.

9. Jei mokate „Microsoft“, jums taikomos toliau nurodytos sąlygos

9.1. Mokesčiai. Jei su kuria nors Paslaugos dalimi yra susietas mokestis, sutinkate tą mokestį mokėti. Į nurodytą Paslaugų kainą yra įtraukti visi taikomi mokesčiai ir valiutos keitimo išlaidos, nebent būtų nurodyta kitaip.

9.2. Jūsų atsiskaitymo sąskaita. Kad galėtumėte sumokėti Paslaugos naudojimo mokesčius, prisiregistruodami prie Paslaugos būsite paprašyti nurodyti mokėjimo būdą. Pateiktą atsiskaitymo sąskaitos informaciją ir nurodytą mokėjimo būdą galite peržiūrėti ir keisti atsiskaitymo ir sąskaitų valdymo svetainėje (https://commerce.microsoft.com). Jūs sutinkate užtikrinti, kad atsiskaitymo sąskaitos informacija visada būtų atnaujinta. Be to, sutinkate leisti „Microsoft“ naudoti visą atnaujintą su mokėjimo būdu susijusią sąskaitos informaciją, pateikiamą išdavusio banko arba nurodomą atitinkamame mokėjimo tinkle. Jei nurodysite nebenaudoti mokėjimo būdo ir, paprašyti per atitinkamą laikotarpį nurodyti kitą mokėjimo būdą, to nepadarysite, mes laikysime tai pakankamu pagrindu laikinai sustabdyti arba atšaukti mokamos Paslaugos teikimą. Kol negalėsime pagrįstai veikti atsižvelgdami į pakeistą atsiskaitymo sąskaitos informaciją, jūsų pranešimas neturės įtakos taikyti mokesčių atsiskaitymo sąskaitą.

9.3. Atsiskaitymas. Nurodydami „Microsoft“ mokėjimo būdą, jūs i) pareiškiate, kad turite teisę naudoti nurodytą mokėjimo būdą ir visa pateikta mokėjimo informacija yra teisinga ir tiksli; ii) suteikiate „Microsoft“ teisę jus apmokestinti už paslaugų naudojimą taikant jūsų nurodytą mokėjimo būdą; ir (iii) suteikiate „Microsoft“ teisę apmokestinti jus už bet kurios mokamos paslaugų funkcijos, kurią nutarsite prisiregistruoti arba naudoti šios sutarties galiojimo laikotarpiu, naudojimą. Atsiskaitymas už paslaugas jūsų nurodytu mokėjimo būdu gali būti vykdomas atsižvelgiant į abipusį susitarimą, įskaitant a) atliekant pirkimą, b) iškart nupirkus arba c) periodiškai, jei Paslaugos yra prenumeruojamos. Jums sutinkant atsiskaitymas gali būti ir išankstinis. Be to, galime išskaityti sumą, ne didesnę nei jūsų patvirtinta suma, ir iš anksto pranešime apie pasikeitusias periodinių prenumeruojamų Paslaugų kainas. Galime vienu kartu pateikti sąskaitą už daugiau nei vieną ankstesnį ir dabartinį atsiskaitymo laikotarpius.

9.4. Automatinis atnaujinimas. Jei jūsų šalyje leidžiama vykdyti automatinį atnaujinimą, apie tai, kad Paslauga bus automatiškai naujinama, pranešime jums registruojantis naudoti Paslaugą arba prieš automatiškai atnaujindami Paslaugą. Pranešę, kad Paslaugos bus automatiškai naujinamos, mes galime automatiškai atnaujinti Paslaugas ir apmokestinti jus nurodydami tuo metu galiojančią kainą už atnaujinimo laikotarpį. Taip pat priminsime, kad atsiskaitymas už Paslaugų naujinimą bus vykdomas pasirinktu mokėjimo būdu, ir pateiksime instrukcijas, kaip atšaukti Paslaugas. Už atnaujinimo laikotarpį bus pritaikyta tuo metu galiojanti kaina, nebent pranešite mums, kad šią Sutartį norite nutraukti, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki Sutarties galiojimo arba atnaujinimo laikotarpio pabaigos, arba vykdydami instrukcijas, kaip atšaukti, kurias galėjome pateikti.

9.5. Internetiniai išrašai ir klaidos. Atsiskaitymo ir sąskaitų valdymo svetainėje (https://commerce.microsoft.com) pateiksime internetinį atsiskaitymo išrašą, jį galėsite peržiūrėti ir išspausdinti. Privalote reguliariai, t. y. ne rečiau kaip kartą per mėnesį, tikrinti, ar nepateikta internetinių išrašų. Tai vienintelis mūsų pateikiamas mokėjimo pranešimas. Už tai, kad kiekvienas internetinis išrašas būtų išspausdintas arba įrašytas kaip kopija, kurią būtų galima peržiūrėti vėliau, atsakote jūs. Jei sąskaitoje bus klaidų, mes nedelsdami jas ištaisysime, kai tik mums apie jas pranešite ir ištirsime apmokestinimo atvejį. Apie neabejotiną klaidą sąskaitoje turite pranešti per 120 dienų nuo tada, kai ją pirmą kartą pastebėjote. Jei per šį laikotarpį nebus pranešta, mes neprisiimame jokios atsakomybės atlyginti nuostolius, patirtus dėl tokios per nedidelį neatsargumą ar nerūpestingumą padarytos klaidos; be to, tokiu atveju nebus galima reikalauti, kad ištaisytume klaidą arba grąžintume pinigus. Visais kitais atvejais, jei klaidą sąskaitoje aptiktų „Microsoft“, apie ją praneštumėme ir imtumėmės reikiamų veiksmų, kad ją kuo greičiau ištaisytumėme.

9.6. Pasirinkimo laikotarpis arba atsisakymo teisė. Jums pageidaujant, kad teiktume Paslaugą, suteiksime 15 dienų nuo Paslaugos teikimo pradžios atšaukimo arba pasirinkimo laikotarpį. Paslaugas galite atšaukti atlikdami 9.10 skyriuje nurodytus veiksmus. Apie „Microsoft“ pinigų grąžinimo strategijas žr. 9.9 skyrių.

9.7. Bandomojo laikotarpio pasiūlymai. Jei naudojatės kokiu nors bandomojo laikotarpio pasiūlymu, iki bandomojo laikotarpio pabaigos Paslaugas turite atšaukti, kad nebūtų pradėti taikyti nauji mokesčiai, nebent nurodytume kitaip. Paslaugas galima atšaukti, kaip nurodyta 9.10 skyriuje. Jei Paslaugų neatšauksite, o mes būsime pranešę, kad pasibaigus bandomajam laikotarpiui jos bus konvertuotos į mokamą prenumeratą, be to, būsime pranešę apie taikomus mokesčius ir visas kitas sąlygas, kurios galės būti taikomos, suteiksite mums teisę apmokestinti jus taikant nurodytą mokėjimo būdą ir nurodant tuo metu galiojančią Paslaugų kainą.

9.8. Kainos pakeitimai. Jei Paslaugos pasiūlyme nurodytas konkretus laikotarpis ir kaina, ta kaina liks galioti iki pasiūlymo laikotarpio pabaigos. Jei Paslaugas norite gauti ir toliau, turite priimti bet kurį naują pasiūlymą ir sutikti mokėti nurodytą kainą. Jei Paslaugos teikiamos periodiškai (pvz., kas mėnesį), laikotarpis nenurodytas, ir tai nėra bandomasis pasiūlymas, paslaugų kainą galime pakeisti ne daugiau kaip 5 proc. per metus ir tik pranešę apie tai likus ne mažiau kaip 30 dienų iki pakeitimo įsigaliojimo. Prieš pasikeičiant kainai Paslaugas galėsite atšaukti. Pranešdami apie kainos pakeitimą stengsimės ypač pabrėžti, kad Paslaugų neatšaukus pradės galioti nauja kaina. Pasibaigus terminui ir jums neatšaukus Paslaugų, nors apie tokią galimybę buvome pranešę, už paslaugų naudojimą būsite apmokestinami taikant naują kainą. Jei nauja kaina jums nepriimtina, turite atšaukti Paslaugas ir nustoti jas naudoti pieš įsigaliojant kainos pakeitimui. Jei Paslaugas atšauksite, jos bus nebeteikiamos pasibaigus dabartiniam Paslaugų teikimo laikotarpiui, o jei abonementas apmokestinamas periodiškai, – pasibaigus laikotarpiui, kuriuo atšaukėte.

9.9. Pinigų grąžinimo strategijos. Paprastai mokesčiai yra negrąžinami, nebent grąžinimas būtų pagrįstas įprastu atšaukimu arba atšaukimu esant pakankamam pagrindui, taip pat dėl nusikalstamos „Microsoft“ veiklos arba veiksmų nevykdymo, įskaitant ir netinkamą Paslaugų teikimą. Jei pagal 9.6 skyrių jums suteikiamas pasirinkimo laikotarpis, per pagrįstą laikotarpį jums bus atlygintos visos faktiškai sumokėtos sumos.

9.10. Paslaugų atšaukimas. Paslaugas galite bet kada atšaukti dėl bet kokios priežasties arba be priežasties. Norėdami gauti daugiau informacijos ir nurodymų, kaip atšaukti Paslaugas, eikite į atsiskaitymo ir sąskaitų valdymo svetainę (https://commerce.microsoft.com). Turite vėl peržiūrėti pasiūlyme pateiktą Paslaugų aprašą, nes i) galite būti įpareigoti sumokėti visus jūsų atsiskaitymo sąskaitai taikomus mokesčius už Paslaugas iki atšaukimo datos; arba ii) atšaukę Paslaugas galite netekti prieigos prie „Microsoft“ abonemento.

9.11. Pavėluoti mokėjimai. Pavėlavę atlikti mokėjimus turite atlyginti visas pagrįstas išlaidas, kurias mes patiriame surinkdami visas nesumokėtas sumas, įskaitant mokesčius teisininkams ir kitus įstatymų ir nuostatų numatytus teisinius mokesčius bei išlaidas. Jei mums atsiuntus priminimą atlikti mokėjimą per atitinkamą laikotarpį – su grasinimu laikinai sustabdyti ir (arba) atšaukti Paslaugų teikimą – visos sumos laiku nesumokėsite, galime laikinai sustabdyti arba atšaukti Paslaugų teikimą. Jei per atitinkamą priminime nurodytą laikotarpį reikiamą sumą sumokėsite, laikino sustabdymo arba atšaukimo pavyks išvengti. Jei trūkstama suma yra nedidelė, gali būti vykdoma kitokia procedūra. Trūkstamos sumos, sudarančios mažiau nei 2 proc. bendrosios sąskaitos vertės, visada bus laikomos nedidelėmis. Jei dėl nemokėjimo Paslaugų teikimas bus laikinai sustabdytas arba atšauktas, galite netekti prieigos prie savo „Microsoft“ abonemento.

9.12. Mokėjimas jums. Jei mes turime jums sumokėti, jūs turite laiku ir tiksliai pateikti visą informaciją, kurios mums reikia, kad jums sumokėtume. Visus mokesčius, kurie gali būti taikomi atliekant šį jums skirtą mokėjimą, turite sumokėti jūs. Jei mokėjimą gausite per klaidą, mes galime atšaukti mokėjimą arba reikalauti grąžinti sumokėtą sumą ir mums siekiant tai padaryti jūs privalėsite su mumis bendradarbiauti.

9.13. Interneto prieigos paslaugos ir kiti mokesčiai. Interneto prieigos arba „Wi‑Fi“ teikėjo taikomus mokesčius turite sumokėti jūs. Šiuos mokesčius turite sumokėti papildomai, neskaitant už Paslaugų teikimą mokamų mokesčių. Jei prie Paslaugų jungiatės belaidžiu įrenginiu (pvz., telefonu arba planšetiniu kompiuteriu), belaidžio tinklo operatorius gali apmokestinti jus už gaunamus įspėjimus, žiniatinklio naršymą, pranešimų siuntimą ir kitas paslaugas, kurias teikiant naudojamas laidos laikas ir duomenų perdavimo belaidžiu būdu tarnybos. Ar gali būti taikomi kokie nors mokesčiai, teiraukitės savo operatoriaus. Jūs visiškai atsakote už tai, kad būtų sumokėti visi mokesčiai, taikomi prisijungiant prie Paslaugų per bet kurią belaidžio arba kitokio ryšio tarnybą.

10. JOKIŲ PAPILDOMŲ GARANTIJŲ NESUTEIKIAME

IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI ATSIRANDA PASLĖPTŲ TRŪKUMŲ DĖL NESĄŽININGUMO ARBA TRŪKUMŲ, DĖL KURIŲ PASLAUGOMIS NAUDOTIS NEĮMANOMA, TEIKIAME PASLAUGĄ TOKIĄ, KOKIA JI YRA, SU VISOMIS KLAIDOMIS IR TADA, KAI GALIME. NEGARANTUOJAME PASLAUGŲ INFORMACIJOS TIKSLUMO ARBA PATEIKIMO LAIKU. JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD KOMPIUTERIŲ IR TELEKOMUNIKACIJŲ SISTEMŲ TRIKTYS, TAIP PAT KARTKARTĖMIS PASITAIKANČIOS PRASTOVOS YRA GALIMOS. MES NEGALIME GARANTUOTI, KAD PASLAUGOS BUS TEIKIAMOS SKLANDŽIAI, LAIKU, SAUGIAI ARBA BE TRIKČIŲ. MES IR SU MUMIS SUSIJUSIOS ĮMONĖS, PARDAVĖJAI, PLATINTOJAI IR TIEKĖJAI JOKIŲ TIESIOGIAI IŠREIKŠTŲ GARANTIJŲ NESUTEIKIA IR SĄLYGŲ NEPATEIKIA. SUTEIKIAMOS VISOS ĮSTATYMU NUMATYTOS GARANTIJOS, BET JOKIŲ KITŲ GARANTIJŲ MES NESUTEIKIAME. ATMETAME VISAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, KONKREČIAM TIKSLUI, TINKAMO VEIKIMO IR PAŽEIDIMO NEBUVIMO, KIEK TAI LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI.

11. Atsakomybės ribojimas

11.1. „Microsoft“ neatsako už jokį vartotojų pateiktą Turinį, įskaitant saitus su trečiųjų šalių žiniatinklio svetainėmis, ir vykdomą veiklą. Tokio turinio ir veiklos „Microsoft“ neturi aiškinti ir jis nėra laikomas išreiškiančiu „Microsoft“ nuomonę.

11.2. „Microsoft“ atsako tik už esminių šios Sutarties įsipareigojimų pažeidimą, atsiradusį dėl „Microsoft“, netiesioginių jos agentų ir (arba) teisinių atstovų neatsargumo ar nerūpestingumo. Esminiai įsipareigojimai – tai visi įsipareigojimai, kuriuos privalu vykdyti siekiant užtikrinti tinkamą šios Sutarties sąlygų vykdymą, kurie užtikrina šios Sutarties tikslų įgyvendinimą ir kuriuos vartotojai gali apibendrinti kaip įsipareigojimus, kuriuos reikia vykdyti, atsižvelgiant į šios Sutarties pobūdį ir Turinį.

11.3. „Microsoft“, netiesioginiai jos agentai ir (arba) teisiniai atstovai neatsako už jokią nenumatytą žalą, nebūdingą žalą ir (arba) finansinius nuostolius, patirtus dėl kokios nors netiesioginės žalos, įskaitant pelno praradimą, nebent „Microsoft“, netiesioginių jos agentų ir (arba) teisinių atstovų veikla būtų laikoma bent sąmoningu nerūpestingumu.

11.4. Jokiai įstatymų galią turinčiai objektyviai „Microsoft“ atsakomybei, įskaitant atsakomybės už produktą akte numatytą atsakomybę, taip pat įstatymų galią turinčią atsakomybę už garantijos nesilaikymą, bet ja neapsiribojant, atsakomybės ribojimas įtakos neturi. Tas pats pasakytina ir apie „Microsoft“, netiesioginių jos agentų ir (arba) teisinių atstovų atsakomybę aplaidumo sukelto asmens gyvybės praradimo, kūno sužalojimo arba pakenkimo sveikatai atveju.

11.5. Vykdant šią Sutartį ir (arba) naudojant paslaugas gali būti pareikštos tik šio 11 skyriaus 11.1–11.4 poskyriuose apibrėžtos įstatymų galią turinčios ir teisinės pretenzijos, nebent tai būtų anksčiau 11 skyriuje nenumatytas įstatymų galią turinčios ir (arba) teisinės „Microsoft“ atsakomybės už asmens mirtį ir (arba) sužalojimą atvejis.

12. Sutartį su „Microsoft“ sudarantis juridinis asmuo, ginčų nagrinėjimas teisme ir taikomi įstatymai – Europa

Jei gyvenate (arba jūsų įmonės pagrindinė būstinė yra) Europoje ir naudojatės nemokamomis Paslaugų dalimis (pvz., „Bing“ ir MSN), sutartį sudarote su „Microsoft Corporation“, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Visos pretenzijos dėl nemokamų Paslaugų nagrinėjamos vadovaujantis Vašingtono valstijos (JAV) įstatymais, nepažeidžiant privalomų įstatymų nuostatų, taikomų šalyje, kurioje teikiamos Paslaugos. Jei sumokėjote už Paslaugų (pvz., „Ad Free Outlook.com“ arba „Office“ paslaugų) naudojimą, sudarote sutartį su „Microsoft Luxembourg S.à.r.l.“, 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Visos pretenzijos dėl mokamų Paslaugų, įskaitant pretenzijas dėl klientų apsaugos nagrinėjamos pagal šalies, kurioje teikiamos Paslaugos, įstatymus.

13. Trečiųjų šalių žiniatinklio svetainės

Naudodami Paslaugas galite prisijungti prie trečiųjų šalių žiniatinklio svetainių arba paslaugų, kurių „Microsoft“ nekontroliuoja ir nepublikuoja. „Microsoft“ neatsako už trečiųjų šalių žiniatinklio svetaines, paslaugas arba medžiagą, kurią galima pasiekti naudojant Paslaugas. Visą atsakomybę už sandorius su trečiosiomis šalimis (įskaitant reklamuotojus) prisiimate jūs. Naudojant trečiųjų šalių žiniatinklio svetaines arba paslaugas gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos.

14. Skaitmeninių teisių valdymas

Jums prisijungus prie „Microsoft“ skaitmeniniu teisių valdymu (DRM) apsaugotos medžiagos, DRM programinė įranga gali automatiškai internetu pateikti užklausą teisių serveriui dėl laikmenos naudojimo teisių, o tada atsiųsti ir įdiegti DRM naujinimus, kad galėtumėte leisti medžiagą.

15. „Microsoft .NET Framework“ programinė įranga

Programinę įrangą gali sudaryti „Microsoft .NET Framework“ programinė įranga. Ši programinė įranga yra „Windows“ dalis. „Windows“ licencijos sąlygos galioja „.NET Framework“ programinės įrangos naudojimui.

16. Sąlygų galiojimas

6, 9 (išlaidų, patiriamų iki šios Sutarties galiojimo pabaigos, dalis), 10, 11, 12, 19 skyriai, taip pat tie, kurie pagal juose išdėstytas sąlygas tebėra taikomi pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui, lieka galioti po bet kokio šios Sutarties atšaukimo.

17. Priskyrimas ir perleidimas

Mes galime bet kada iš anksto nepranešę visiškai arba iš dalies priskirti, perleisti arba kitaip valdyti šios Sutarties suteikiamas teises ir pagal ją prisiimtus įsipareigojimus, jei toks priskyrimas nedaro žalos jums.

18. Pranešimai

Ši sutartis yra elektroninės formos. Elektronine forma galime atsiųsti informacijos apie Paslaugas, papildomos informacijos ir informacijos, kurią turime pateikti pagal įstatymą. Būtinąją informaciją galime pateikti el. laiške, siunčiamame adresu, kurį nurodėte prisiregistruodami prie Paslaugų, arba jums prisijungus prie nurodytos „Microsoft“ žiniatinklio svetainės. Nurodytą el. pašto adresą rekomenduojame stebėti ir išlaikyti. Jei elektroniniu būdu pranešimų gauti nesutinkate, turite nustoti naudoti Paslaugas. Pranešimus „Microsoft“ galite teikti, kaip nurodyta 22 skyriuje dėl Paslaugas naudojančių klientų aptarnavimo.

19. Sutarties aiškinimas

Tai yra visa tarp jūsų ir „Microsoft“ sudaryta Paslaugų naudojimą apibrėžianti Sutartis. Ji pakeičia visas ankstesnes jūsų ir „Microsoft“ sutartis dėl Paslaugų naudojimo. Šios Sutarties skyrių pavadinimai pateikti tik kaip nuorodos ir neturi jokio teisinio poveikio. Naudojant kitas, šioje Sutartyje neapibrėžtas, „Microsoft“ teikiamas paslaugas arba už jas mokant, gali būti taikomos kitos arba papildomos sąlygos.

20. Trečiosios šalies naudos iš sutarties gavėjai negalimi

Ši Sutartis sudaroma tik mūsų ir jūsų naudai. Ji neteikia naudos jokiems kitiems asmenims, išskyrus leistinus teisių perėmėjus.

21. Šriftų komponentai

Norėdami peržiūrėti ir išspausdinti medžiagą, šriftus galite naudoti tik tol, kol galite naudoti Paslaugas. Jokių šriftų įdėjimo apribojimų apeiti negalima.

22. Palaikymas

„Windows“ paslaugų klientams palaikymas teikiamas „Microsoft“ bendruomenės žiniatinklio svetainėje (http://answers.microsoft.com) ir „Windows“ žiniatinklio svetainėje (http://windows.microsoft.com). MSN interneto prieigą naudojantys klientai aptarnaujami MSN palaikymo svetainėje (https://support.msn.com). „Bing“ ir „Bing“ klientai, naudojantys el. paštą, aptarnaujami „Bing“ palaikymo svetainėje (https://support.discoverbing.com). Visi su šios Sutarties vykdymu susiję skundai turi būti pateikti šiame skirsnyje nurodytose žiniatinklio svetainėse. Ribotasis „Office 365 Home Premium“ ir „Office 365 University“ klientų palaikymas teikiamas „Office“ palaikymo svetainėje (http://office.com/support) (help/how to) ir „Microsoft“ palaikymo svetainėje (http://support.microsoft.com/ph/13615) (techninė pagalba).

23. Eksporto apribojimai

Nemokama „Microsoft“ programinė įranga ir paslaugos yra Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų jurisdikcijų eksporto ir technologijų įstatymų objektas ir jūs sutinkate vykdyti visus programinei įrangai ir (arba) paslaugoms taikomus įstatymus. Norint perduoti šią nemokamą programinę įrangą ir paslaugas kurios nors šalies, kurioje taikomas embargas, vyriausybei arba tam tikroms uždraustoms šalims, būtina gauti Jungtinių Amerikos Valstijų leidimą. Daugiau informacijos žr. JAV finansų ministerijos žiniatinklio svetainėje (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). Be to, mokamos paslaugos taip pat yra Jungtinių Amerikos Valstijų eksporto įstatymų ir nuostatų, kurių turite laikytis, objektas. Šie įstatymai apima paskirties, galutinių vartotojų ir galutinio vartojimo apribojimus. Papildomos informacijos žr. „Microsoft“ produktų eksportavimui skirtoje žiniatinklio svetainėje (http://www.microsoft.com/exporting).

PASTABOS

Pastabos ir procedūra dėl pranešimo apie intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą. „Microsoft“ gerbia trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises. Jei turite pretenzijų dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, įskaitant pretenzijas dėl autorių teisių pažeidimo, rekomenduojame išsiųsti pranešimą apie tai „Microsoft“ paskirtam agentui. Norėdami gauti išsamesnę ir kontaktinę informaciją žr. Pranešimo ir pretenzijos dėl autorių teisių pažeidimo pateikimo procedūra (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm). Atsakydama į pranešimus dėl autorių teisių pažeidimo „Microsoft“ vykdo veiksmus, nurodytus 17 dalies, Jungtinių Valstijų kodeksas, 512(c)(2) skyriuje. Atitinkamomis aplinkybėmis „Microsoft“ gali išjungti arba nutraukti „Microsoft“ Paslaugų vartotojų abonementus, kuriuose pakartotinai nustatoma pažeidimų.

Atsakydama į pranešimus dėl autorių teisių pažeidimo „Microsoft“ vykdo veiksmus, nurodytus 17 dalies, Jungtinių Valstijų kodeksas, 512(c)(2) skyriuje. Atitinkamomis aplinkybėmis „Microsoft“ gali išjungti arba nutraukti „Microsoft“ Paslaugų vartotojų abonementus, kuriuose pakartotinai nustatoma pažeidimų.

Pastabos ir procedūra, susijusios su intelektinės nuosavybės klausimais skelbiant reklamą. Peržiūrėkite mūsų intelektinės nuosavybės nuorodas (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207), susijusias su intelektinės nuosavybės klausimais reklamos tinkluose.

Pastabos dėl autorių teisių ir prekių ženklų. Visų Paslaugų dalių teisės priklauso © „Microsoft Corporation“, 2013, ir (arba) jos tiekėjams, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, JAV. Visos teisės ginamos. Mums arba mūsų tiekėjams priklauso pavadinimai, autoriaus teisės ir kitokios Paslaugų ir jų turinio intelektinės nuosavybės teisės. „Microsoft“ ir visų „Microsoft“ produktų, programinės įrangos ir paslaugų pavadinimai, logotipai bei piktogramos gali būti „Microsoft“ (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) prekių ženklai arba Jungtinėse Valstijose ir (arba) kitose šalyse registruotieji prekių ženklai. Faktinių įmonių ir produktų pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai. Visos tiesiogiai šioje Sutartyje nenurodytos teisės išlieka. Tam tikra kai kuriuose „Microsoft“ žiniatinklio svetainės serveriuose naudojama programinė įranga yra iš dalies pagrįsta „Independent JPEG Group“ darbu. © Thomas G. Lane, 1991–1996. Visos teisės ginamos. Tam tikruose „Microsoft“ žiniatinklio svetainės serveriuose naudojamos „gnuplot” programinės įrangos teisės pagal 1986–1993 m. suteiktas autorių teises priklauso Thomas Williams, Colin Kelley. Visos teisės ginamos.

Vertybinių popierių kursas ir indeksavimo duomenys (įskaitant indeksavimo vertes). © „Morningstar, Inc.“, 2013. Visos teisės ginamos. Čia pateikiama informacija: (1) yra patentuota „Morningstar“ ir (arba) jos turinio teikėjų nuosavybė; (2) jos negalima kopijuoti arba platinti, ir (3) negarantuojama, kad ji yra tiksli, išsami ir naujausia. Nei „Morningstar“, nei jos teikėjai nėra atsakingi už bet kokią žalą arba nuostolius, atsiradusius dėl šios informacijos naudojimo. Ankstesnis efektyvumas negarantuoja, kad taip bus ir ateityje.

Negalite naudoti jokių „Dow Jones“ indeksųSM, indeksų duomenų arba „Dow Jones žymų, išduodami, kurdami, remdami, parduodami, pristatydami rinkai arba reklamuodami kokius nors finansinius instrumentus arba investicijų produktus (pvz., išvestinius, struktūrinius produktus, investicijų fondus, prekybos užsienio valiuta fondus, investicijų portfelius ir pan., kai instrumento arba investicijų produkto kaina, grąža ir (arba) našumas yra pagrįstas, susijęs arba ketinamas sieti su bet kokiais indeksais arba bet kokių indeksų tarpininku), nebent gautumėte rašytinį „Dow Jones“ sutikimą.

Finansinės pastabos.Pagal Jungtinių Amerikos Valstijų federalinį vertybinių popierių įstatymą arba kitų jurisdikcijų vertybinių popierių įstatymus „Microsoft“ nėra tarpininkas, makleris arba registruotasis investicijų patarėjas ir nepataria asmenims dėl investavimo, vertybinių popierių ir kitų finansinių produktų bei paslaugų pirkimo ir pardavimo. Nė vienas šių Paslaugų komponentas nėra pasiūlymas arba prašymas pirkti arba parduoti kokius nors vertybinius popierius. Nei „Microsoft“, nei jos vertybinių popierių arba indeksavimo duomenų licencijų išdavėjai neskatina ir nerekomenduoja naudoti kokių nors konkrečių finansinių produktų arba paslaugų. Joks Paslaugų komponentas neturi būti laikomas profesionaliu patarimu, įskaitant su investicijomis arba mokesčiais susijusius patarimus, bet jais neapsiribojant.

Pastaba dėl vaizdo standartų H.264/AVC, „MPEG-4 Visual“ ir VC-1. Programinė įranga gali apimti H.264/AVC, „MPEG-4 Visual“ ir (arba) VC-1 kodekų technologiją, kuriai licenciją galėjo suteikti MPEG LA, L.L.C. Ši technologija yra vaizdo įrašų informacijos duomenų glaudinimo formatas. MPEG LA, L.L.C. reikalauja šios pastabos:

ŠIS PRODUKTAS YRA LICENCIJUOTAS PAGAL „H.264/AVC“, „MPEG-4 VISUAL“ IR „VC-1“ PATENTŲ PAKETŲ LICENCIJAS ASMENINIAMS IR NEKOMERCINIAMS VARTOTOJO TIKSLAMS, KAI SIEKIAMA A) UŽŠIFRUOTI VAIZDO ĮRAŠUS PAGAL ŠIUOS STANDARTUS (VAIZDO STANDARTAI) IR (ARBA) B) IŠŠIFRUOTI „H.264/AVC“, „MPEG-4 VISUAL“ IR „VC-1“ VAIZDO ĮRAŠUS, UŽŠIFRUOTUS VARTOTOJO ASMENINIAIS IR NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS IR (ARBA) ĮSIGYTUS IŠ LICENCIJĄ TIEKTI TOKIUS VAIZDO ĮRAŠUS TURINČIO TEIKĖJO. NĖ VIENA IŠ ŠIŲ LICENCIJŲ NETAIKOMA JOKIAM KITAM PRODUKTUI, NESVARBU, AR TOKS PRODUKTAS YRA PATEIKTAS SU BENT VIENA ŠIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS KOPIJA. NAUDOTI JOKIU KITU TIKSLU LICENCIJA NESUTEIKTA IR NEGALI BŪTI NUMANOMA. PAPILDOMOS INFORMACIJOS GALIMA GAUTI IŠ „MPEG LA, L.L.C.“. ŽR. „MPEG LA“ ŽINIATINKLIO SVETAINĖJE (http://www.mpegla.com).

Paaiškinimas: šiame skyriuje esantis pranešimas neriboja ir netrukdo pagal šią Sutartį teikiamos programinės įrangos naudoti verslo tikslais, tiesiogiai susijusiais su tuo verslu, išskyrus i) programinės įrangos platinimą trečiosioms šalims arba ii) medžiagos kūrimą naudojant su VAIZDO STANDARTAIS suderinamas technologijas, siekiant platinti turinį trečiosioms šalims.

Suarchyvuota „Microsoft“ paslaugų teikimo sutartis

Atnaujinta 2012 m. rugpjūčio 27 d
Įsigalioja nuo 2012 m. spalio 19 d.

Dėkojame, kad pasirinkote „Microsoft“!

Tai sutartis tarp jūsų ir „Microsoft Corporation“ (arba vienos iš su ja susijusių įmonių, atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją vietą), joje išdėstytos jūsų teisės naudoti 1.1 skyriuje nurodytą programinę įrangą ir paslaugas. Kad būtų patogiau, kai kuriuos šioje sutartyje vartojamus terminus pateikėme klausimų ir atsakymų forma. Turite perskaityti visą sutartį, nes visos sąlygos yra svarbios ir kartu sudaro teisinę sutartį, su kurios sąlygomis esate sutikę ir kurios sąlygos jums taikomos. Be to, šią sutartį susiejome su tam tikrais dokumentais ir strategijomis, kuriuos taip pat raginame perskaityti.

1. Sutarties apimtis, sutikimas ir pakeitimai

1.1. Kokioms paslaugoms taikomos šios sutarties sąlygos? Šios sutarties sąlygos taikomos „Microsoft Hotmail“, „Microsoft SkyDrive“, „Microsoft“ abonementui, „Windows Live Messenger“, „Windows“ fotogalerijai, „Windows Movie Maker“, „Microsoft Mail Desktop“, „Windows Live Writer“ (kartu visos paminėtos paslaugos vadinamos firminėmis „Microsoft“ paslaugomis), taip pat „Bing“, MSN, „Office.com“ ir bet kokiai kitai su šia sutartimi susijusiai programinei įrangai, žiniatinklio svetainei arba paslaugai (apskritai – paslaugoms).

1.2. Kokias sąlygas turiu vykdyti naudodamas šias paslaugas? Mūsų tikslas – sukurti saugesnę ir patikimesnę aplinką, todėl reikalaujame, kad paslaugas naudojantys vartotojai vykdytų šias sąlygas, „Microsoft“ apsaugos nuo pašto šiukšlių strategiją (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) ir „Microsoft“ elgesio taisykles (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), kurios šiomis nuorodomis yra įtrauktos į šią sutartį (sutartį). Paslaugų negalima naudoti taip, kad būtų pažeistos trečiųjų šalių teisės, įskaitant sąmoningą kenkimą asmeniui arba subjektui, bet tuo neapsiribojant.

1.3. Kaip sutikti su šios sutarties sąlygomis? Suteikdama galimybę užsiprenumeruoti ir (arba) užsisakyti paslaugas, „Microsoft“ teikia pasiūlymą. Kad galėtumėte naudoti paslaugas, turite pažymėdami sutikimo laukelį, taip nurodydami, kad sutinkate su šiomis sąlygomis; tada sutartis tarp jūsų ir „Microsoft“ laikoma galiojančia. Naudodami paslaugas arba prie jų prisijungdami, taip pat pasinaudoję vartotojo sąsajoje siūloma parinktimi sutikti su šiomis sąlygomis, patvirtinate, kad sutinkate vykdyti šios sutarties sąlygas jų nekeisdami. Jei nesutinkate, paslaugų naudoti negalite.

1.4. Ar „Microsoft“ gali pakeisti šias sąlygas, kai su jomis jau esu sutikęs? Taip. Apie planuojamus šios sutarties keitimus jums bus pranešama. Šios sutarties sąlygos gali būti keičiamos, jei: i) tai būtina siekiant vykdyti galiojantį įstatymą, įskaitant tokio įstatymo pakeitimą, bet tuo neapsiribojant; ii) tai būtina siekiant vykdyti rekomendaciją ir (arba) įsakymą, pateiktą galiojančio įstatymo numatyta tvarka; iii) pažeidžiama paslaugos ir jos pagrįstumo ekvivalentiškumo proporcija; iv) tai būtina dėl techninių priežasčių; v) tai būtina siekiant užtikrinti paslaugų teikimo efektyvumą; arba vi) sąlygas ketinama keisti siekiant naudos vartotojui. Apie numatytus keitimus pranešime per vartotojo sąsają, el. laišku arba kitomis teisėtomis priemonėmis, kai jie dar nebus pritaikyti. Jūs turėsite galimybę atsisakyti paslaugų ne vėliau kaip likus 30 dienų iki pakeitimų įsigaliojimo. Jei per nurodytą laikotarpį paslaugų neatsisakysite, bus laikoma, kad sutinkate su šios sutarties pakeitimais. Šią aplinkybę tiesiogiai nurodysime ir pranešdami apie ketinamus atlikti šios sutarties pakeitimus.

1.5. Kokių tipų paslaugų pakeitimų galima tikėtis? Mes nuolat tobuliname paslaugas siekdami pagerinti arba atnaujinti jų funkcijas, pasiūlyti naujų funkcijų ir pritaikymo galimybių, todėl bet kada galime pakeisti paslaugas arba panaikinti kokias nors funkcijas. Jei paslaugos mokamos, iš anksto pranešime apie materialinius su jomis susijusius pakeitimus. Paslaugų galite bet kada atsisakyti. Galime išleisti paslaugų arba jų funkcijų beta versiją, kuri gali veikti netinkamai arba kitaip, nei galutinė versija.

2. „Microsoft“ abonementas

2.1. Kas yra „Microsoft“ abonementas? Kad būtų suteikta prieiga prie tam tikros dalies paslaugų, pvz., firminių „Microsoft“ paslaugų, reikia turėti „Microsoft“ abonementą. „Microsoft“ abonementas, anksčiau vadintas „Windows Live ID“, – tai kredencialai, pagal kuriuos būsite autentifikuojami mūsų tinkle. Norėdami sukurti „Microsoft“ abonementą, turite pateikti vartotojo vardą ir slaptažodį, tam tikrą demografinę informaciją ir „abonemento įrodymus“, pvz., alternatyvųjį el. pašto adresą arba telefono numerį. Dabartiniams „Microsoft“ abonementų turėtojams, norintiems ir toliau naudoti „Microsoft“ abonementus, gali tekti pateikti „abonemento įrodymus“. Atsakomybę už savo abonemento informacijos ir slaptažodžio konfidencialumą prisiimate jūs. Savo „Microsoft“ abonementą galite naudoti norėdami pasiekti kitus „Microsoft“ produktus, svetaines ar tarnybas (pvz., „Windows“, „Xbox LIVE“ ir „Windows Phone“); tačiau, jeigu šių produktų, svetainių ar tarnybų nuostatos ir sąlygos skiriasi nuo šios sutarties, jos taip pat galios jums naudojant tą produktą, svetainę ar tarnybą. Norint naudoti firmines „Microsoft“ paslaugas būtina kartkartėmis, ne rečiau kaip kas 270 dienų, prisijungti prie „Microsoft“ abonemento, kad visų paslaugų grupei priklausančios firminės „Microsoft“ paslaugos būtų suaktyvintos, nebent mokamų paslaugų teikimo pasiūlyme būtų nurodyta kitaip. Jei per šį laikotarpį neprisijungsite, prieiga prie firminių „Microsoft“ paslaugų gali būti atšaukta. Jei firminės „Microsoft“ paslaugos bus atšauktos dėl to, kad jūs nebuvote prisijungę, jūsų duomenys gali būti visam laikui panaikinti iš mūsų serverių.

2.2. Ką daryti, jei nepavyksta prisijungti prie „Microsoft“ abonemento? Jei užmiršote slaptažodį arba dėl kitos priežasties negalite prisijungti prie „Microsoft“ abonemento, „Microsoft“ abonementą galite atkurti apsilankę slaptažodžio atstatymo tinklalapyje (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). „Microsoft“ neteikia garantijos, kad „Microsoft“ abonementą atkurti pavyks arba turinys (apibrėžtas toliau) bus išsaugotas.

2.3. Kokios mano teisės, jei „Microsoft“ abonementą įsigijau ne iš „Microsoft“? Kartais „Microsoft“ abonementą leidžiame įsigyti per trečiąją šalį, pvz., mokyklą, įmonę, interneto paslaugų teikėją arba valdomo domeno administratorių (http://www.domains.live.com). Tokiais atvejais ta trečioji šalis gali turėti papildomų teisių į jūsų „Microsoft“ abonementą, pvz., galimybę atstatyti slaptažodį, peržiūrėti abonemento naudojimo arba profilio duomenis, skaityti abonemento turinį arba tokį turinį saugoti, taip pat laikinai sustabdyti arba atšaukti „Microsoft“ abonemento veikimą. Tokiais atvejais jums taikomos šios sutarties sąlygos ir bet kokios papildomos trečiosios šalies naudojimo sąlygos, kurias ta trečioji šalis turi jums pateikti. „Microsoft“ neatsako už trečiųjų šalių teikiamas papildomas naudojimo sąlygas. Jei esate valdomo domeno administratorius, visą atsakomybę už jūsų aplaidumo arba nerūpestingumo sukeltą valdomam domenui priklausančių abonementų veikimą prisiimate jūs.

3. Turinys

3.1. Kam priklauso turinys, kurį įkeliu naudodamas paslaugas? Turiniu laikoma visa, ką nusiunčiate į paslaugas, jose saugote arba jomis naudodamiesi perduodate, pvz., duomenys, dokumentai, nuotraukos, vaizdo įrašai, muzika, el. laiškai ir tiesioginiai pranešimai („turinys“). Teisių į paslaugose pateiktą turinį nereiškiame, nebent tai yra į jums priklausantį turinį įtraukta medžiaga, kurią naudojate pagal mūsų suteiktą licenciją (pvz., iliustracijos). Jūsų turinys ir toliau priklauso jums ir jūs esate už jį atsakingas. Primygtinai patariame reguliariai kurti atsargines savo turinio kopijas. Mes nekontroliuosime, netikrinsime, neapmokėsime ir neparemsime turinio, kuris jūsų ar kitų asmenų dėka bus pasiekiamas tarnybose.

3.2. Kam suteikiama prieiga prie mano turinio? Teisę spręsti, kam suteikti prieigą prie jums priklausančio turinio, visų prima turite jūs. Bendrindami turinį viešosiose paslaugų srityse arba jūsų pasirinktų asmenų pasiekiamose viešosiose srityse tiesiogiai pareiškiate, kad bet kuris asmuo, su kuriuo bendrinamas turinys, gali nemokamai jį naudoti, atkurti, platinti, demonstruoti, perduoti, įrašyti ir teikti tik tiek, kiek tai susiję su paslaugomis ir kitais „Microsoft“ arba jos licencijų turėtojų produktais ir paslaugomis. Jei tokios galimybės kitiems suteikti nenorite, naudodami paslaugas turinio nebendrinkite. Turinio bendrinimas paslaugose pažeidžiant kitų autorių teises, prekių ženklus, kitas intelektinės nuosavybės teises arba privatumą laikomas šios sutarties pažeidimu. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad šios sutarties galiojimo laikotarpiu turite (ir turėsite) visas būtinąsias teises naudoti į paslaugas nusiunčiamą arba jose bendrinamą turinį ir kad šioje pastraipoje apibrėžtas turinio naudojimas nepažeidžia jokių įstatymų arba trečiųjų šalių teisių.

3.3. Kaip „Microsoft“ gali naudoti mano turinį? Įkeldami savo turinį į tarnybas jūs sutinkate, kad jis gali būti keičiamas, modifikuojamas, pritaikomas, įrašomas, reprodukuojamas, platinamas ir rodomas apimtimi, reikiama siekiant apsaugoti jus ir suteikti, apsaugoti ir pagerinti „Microsoft“ produktus ir tarnybas. Pavyzdžiui, kartais mes galime naudoti automatines informacijos izoliavimo nuo el. pašto, pokalbių ar nuotraukų priemones, kuriomis siekiama aptikti ir apsaugoti nuo pašto šiukšlių ir kenkėjiškų programų arba tam, kad tarnybas papildytume naujomis funkcijomis, dėl kurių bus lengviau jomis naudotis. Apdorodama jūsų turinį „Microsoft“ imsis veiksmų, padedančių išsaugoti jūsų privatumą.

3.4. Kokio tipo turinys laikomas neleistinu? Paslaugose negalima naudoti turinio, kuriuo pažeidžiama ši sutartis (į kurią įtraukta ir „Microsoft“ apsaugos nuo pašto šiukšlių strategija (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) bei „Microsoft“ elgesio taisyklės (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426)) arba vietiniai įstatymai. Siekdama užtikrinti tinkamą šios sutarties sąlygų vykdymą, „Microsoft“ pasilieka teisę turinį peržiūrėti. „Microsoft“ gali užblokuoti arba kitaip neleisti į paslaugas perduoti arba iš jų atsisiųsti bet kokio tipo el. laiškų, tiesioginių pranešimų arba kitos korespondencijos, jei tai susiję su mūsų siekiu apsaugoti paslaugas arba klientus ir kitomis priemonėmis užtikrinti tinkamą šios sutarties sąlygų vykdymą.

3.5. Ar „Microsoft“ gali pašalinti paslaugose saugomą mano turinį? Taip. Mes pasiliekame teisę bet kada atmesti turinį arba pašalinti jį iš paslaugų, jei jis bus pripažintas pažeidžiančiu galiojančius įstatymus arba šią sutartį, taip pat jei jis viršys saugotinų elementų arba failų dydžio apribojimus. Atsisakyti publikuoti turinį arba jį pašalinti galime ir dėl bet kokios priežasties arba be priežasties. Jei saugomas turinys yra teisėtas ir neprieštarauja šiai sutarčiai, jei jis apsaugotas autorių teisių įstatymu, bet jūs turite teisę jį naudoti, jums bus suteikta galimybė turinį nuskaityti. Jei turinys iš serverių bus pašalintas todėl, kad per 2.2 skyriuje nurodytą laikotarpį nebuvo suaktyvintas jūsų „Microsoft“ abonementas, tokios galimybės neturėsite.

4. Paslaugų atšaukimas

4.1. Kas bus, jei nevykdysiu šių sąlygų? Jie pažeisite šią sutartį, ir, gavę nurodymą per pakankamą laikotarpį sustabdyti pažeidžiančią veiklą, toliau nevykdysite įsipareigojimų, mes galime imtis prieš jus nukreiptų veiksmų, įskaitant (bet neapsiribojant) turinio pašalinimą iš paslaugų, laikiną prieigos prie paslaugų sustabdymą, nurodymą nevykdyti tam tikros veiklos, paslaugų atšaukimą ir (arba) pranešimą apie tokią veiklą atitinkamoms institucijoms. Ši nuostata nėra susijusi su papildomomis „Microsoft“ teisėmis nedelsiant nutraukti sutartį esant pakankamam pagrindui. Tai gali būti padaryta, pvz., jums pažeidus esminius šios sutarties įsipareigojimus. Esminiai įsipareigojimai – tai visi įsipareigojimai, kuriuos privalu vykdyti siekiant užtikrinti tinkamą šios sutarties sąlygų vykdymą, kurie užtikrina šios sutarties tikslų įgyvendinimą ir kuriuos vartotojai gali apibendrinti kaip įsipareigojimus, kuriuos reikia vykdyti, atsižvelgiant į šios sutarties pobūdį ir turinį. Pašalinant turinį ir atšaukiant paslaugas bus panaikinti duomenys. Duomenys bus panaikinti neatitaisomai, todėl primygtinai patariame reguliariai kurti atsargines paslaugose saugomų duomenų ir turinio kopijas.

4.2. Ar yra dar kokių nors priežasčių, dėl kurių galiu netekti prieigos prie paslaugų teisės? Taip. Norėdami naudoti tam tikras paslaugas (t. y. firmines „Microsoft“ paslaugas) turite bent kartą per 270 dienų prisijungti prie „Microsoft“ abonemento (žr. 2.2 skyrių). Be to, „Microsoft“ gali nustoti teikti tam tikras paslaugas ir dėl kitų priežasčių, įskaitant (bet neapsiribojant) atvejus, kai teikti paslaugą tampa nebeįmanoma, kai sukuriama pažangesnių technologijų, kai klientų atsiliepimai nurodo, kad paslaugą būtina keisti, arba kai tolesnis paslaugos teikimas tampa nepagrįstas arba neracionalus dėl išorinių priežasčių. Tokiu atveju iš tos paslaugų dalies jūsų duomenys bus visam laikui pašalinti. Jei be priežasties pilnutinai atšauksime mokamą paslaugą, grąžinsime jums sumą, proporcingą už paslaugas, kuriomis iki atšaukimo nepasinaudojote, jūsų sumokėtai sumai. Jei prisiregistruosite prie mokamos paslaugų dalies, bet laiku neatliksite mokėjimo, paslaugos teikimą galime laikinai sustabdyti arba atšaukti (išsamesnės informacijos žr. 9.11 skyriuje).

4.3. Kaip nutraukti paslaugų teikimą? Paslaugų teikimą galite nutraukti bet kada ir dėl bet kokios priežasties. Norėdami tai atlikti, apsilankykite savo abonemento svetainėje (https://account.live.com) ir vykdykite joje nurodytus abonemento uždarymo veiksmus. Kaip atšaukti mokamos paslaugos teikimą, žr. 9.10 skyriuje. Nutarę atšaukti paslaugų teikimą, greičiausiai paslaugose saugomą savo turinį galėsite pašalinti patys: rankiniu būdu pašalinkite jį iš įvairių paslaugų komponentų (pvz., patys panaikinkite el. laiškus). Tačiau nepamirškite, kad nors panaikinto arba su uždarytu abonementu susieto turinio patys naudoti nebegalėsite, kurį laiką jis vis dar gali būti saugomas mūsų sistemoje.

4.4. Kokios bus pasekmės, jei paslaugų teikimas man bus atšauktas arba nutrauktas? Jei paslaugų teikimas bus atšauktas arba nutrauktas (nesvarbu, ar tai atliksite jūs, ar mes), jūs nedelsiant neteksite teisės naudoti paslaugas ir baigsis turimos programinės įrangos naudojimo licencijos galiojimas. Tada programinę įrangą turėsite pašalinti, o jei to nepadarysite, mes galime ją išjungti. Jei „Microsoft“ abonementas bus atšauktas arba nutrauktas (nesvarbu, ar tai atliksite jūs, ar mes), jūs nedelsiant neteksite teisės naudoti „Microsoft“ abonemento. Jei paslaugų teikimas bus atšauktas arba nutrauktas, mes galime visam laikui panaikinti jūsų turinį iš savo serverių neįsipareigodami grąžinti jo jums. Todėl patariame reguliariai kurti atsargines savo turinio kopijas.

5. Privatumas

5.1. Ar „Microsoft“ renka mano asmeninę informaciją? Mums rūpi jūsų privatumas. Siekdami užtikrinti paslaugų veikimą ir teikimą, naudojame tam tikrą iš jūsų surinktą informaciją. Be to, teikiant paslaugą gali būti automatiškai nusiųsta informacija apie jūsų kompiuterį, paslaugų naudojimo ypatumus ir jų efektyvumą. Jeigu norite sužinoti apie tai, kaip naudojame ir apsaugome jūsų informaciją, perskaitykite „Microsoft Online“ privatumo patvirtinimą (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457).

5.2. Ar paslaugos naudoja slapukus? Taip, paslaugos naudoja slapukus. Slapukas yra mažas teksto failas, kurį žiniatinklio serveris įkelia į įrenginį. Slapukuose esantį tekstą gali nuskaityti tik slapuką išdavusio domeno žiniatinklio serveris. Pvz., jei slapuką išduoda Bing.com, tą slapuką gali nuskaityti tik Bing.com žiniatinklio serveriai. Paslaugos slapukus naudoja dėl įvairių priežasčių, įskaitant jūsų nuostatų ir parametrų saugojimą, turinio pritaikymą jūsų poreikiams ir žmonių naudojimosi paslaugomis ypatumų analizavimą, leidžiantį mums tobulinti paslaugas. Slapukus naudojame ir autentifikuodami jūsų „Microsoft“ abonementą bei reklamuodamiesi internete (įskaitant pagal veiklą parinktų skelbimų rodymą). Norėdami sužinoti, kaip užblokuoti, valdyti ir panaikinti slapukus, įsikaitant ir „Microsoft“ teikiamos pagal veiklą parinktos reklamos atsisakymą, perskaitykite privatumo patvirtinimo skyrių „Slapukų naudojimas“ (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74170). Naudodami paslaugas sutinkate, kad jūsų įrenginyje mes galime nustatyti slapukus, kiek tai leidžia jūsų individualizuoti parametrai.

5.3. Ar „Microsoft“ atskleidžia mano asmeninę informaciją už „Microsoft“ ribų? Jūs tiesiogiai pareiškiate pritarimą ir sutikimą, kad „Microsoft“ gali pasiekti, atskleisti arba saugoti informaciją, susijusią su jūsų naudojimusi paslaugomis, įskaitant (bet neapsiribojant) jūsų asmeninę informaciją ir turinį arba jums naudojant „Microsoft“ paslaugas gautą su jumis susijusią informaciją (pvz., interneto protokolo adresą arba kitą trečiosios šalies informaciją), jei „Microsoft“ yra įsitikinusi, kad taip elgtis būtina siekiant: a) vykdyti galiojančius įstatymus arba dalyvauti atsakingų valstybinių instancijų vykdomuose teisiniuose procesuose; b) priversti vykdyti šią sutartį arba apginti „Microsoft“ arba mūsų klientų teises arba nuosavybę; arba c) padėti užkirsti kelią bet kurio asmens gyvybės praradimui arba sunkiam fiziniam sužalojimui.

5.4. Kaip „Microsoft“ dalyvauja teisiniame procese? Kaip ir kiti interneto paslaugų teikėjai, „Microsoft“ vykdo įstatymo vykdomųjų, vyriausybinių institucijų ir privačių bylų šalininkų teisinius reikalavimus bei prašymus, susijusius su tinkle saugomu turiniu. Ši informacija gali būti susijusi su kriminaliniu nusikaltimu arba civiline medžiaga ir paprastai ją pateikti reikalaujama vykdant įprastą teisinį procesą toje šalyje arba vietovėje, kurioje buvo užfiksuota netinkama veikla. „Microsoft“ gali būti įsipareigojusi vykdyti prašymus pateikti jūsų informaciją arba turinį, kaip reikalingus vykdant tokius tyrimus arba procesinius veiksmus.

6. Paslaugų triktys ir atsarginių kopijų kūrimas

Siekiame, kad paslaugos nuolat ir efektyviai veiktų, tačiau visų internetinių paslaugų veikimas kartais sutrikdomas arba laikinai nutrūksta. Turite reguliariai kurti atsargines paslaugose saugomo turinio kopijas. Jei turėsite reguliaraus atsarginio kopijavimo planą ir jį vykdysite, turinio pavyks neprarasti.

7. Programinė įranga

7.1. Kokios sąlygos taikomos naudojant paslaugas teikiamai programinei įrangai? Jei teikdami paslaugas mes leidžiame jums naudoti arba atsisiųsti programinę įrangą, ją naudodami turite vykdyti viename iš dviejų licencinių sąlygų rinkinių išdėstytas sąlygas („licencijos sąlygas“). Jei jums bus siūloma sudaryti atskirą programinės įrangos naudojimo licencijos sutartį ir jūs sutiksite su joje išdėstytomis sąlygomis, pateiktos licencinės sąlygos bus taikomos išskirtinai tai programinei įrangai. Jei su licencinėmis sąlygomis nesutiksite, naudoti arba gauti programinės įrangos negalėsite. Jei jokios licencijos sutarties atskirai sudaryti nesiūloma, bus išskirtinai taikomos šioje sutartyje išdėstytos sąlygos. Programinė įranga yra licencijuojama, o ne parduodama, todėl „Microsoft“ pasilieka visas teises į programinę įrangą, kurių pagal licencines sąlygas „Microsoft“ tiesiogiai nesuteikia. Jei ši sutartis taikoma peržiūrimai žiniatinklio svetainei, visi su šia žiniatinklio svetaine susieti arba joje pateikti trečiųjų šalių scenarijai arba kodai yra licencijuojami trečiųjų šalių, kurioms tokie kodai priklauso, o ne „Microsoft“.

7.2. Ką daryti norint naudoti programinę įrangą, teikiamą su paslaugomis? Jums naudojant paslaugas mes suteikiame teisę viename įrenginyje įdiegti ir naudoti vieną programinės įrangos kopiją, kurią vienu metu gali naudoti tik vienas asmuo ir tik tada, jei jūs laikysitės visų kitų šioje sutartyje nurodytų sąlygų.

7.3. Ar yra veiksmų, kurių naudojant programinę įrangą arba paslaugas atlikti negalima? Taip. Be kitų šioje sutartyje nurodytų apribojimų, jūs negalite: apeiti arba nepaisyti jokių technologinės apsaugos priemonių, įtaisytų programinėje įrangoje ar paslaugose arba su jomis susijusių; išskaidyti, dekompiliuoti arba perdaryti kokios nors programinės įrangos arba kitų paslaugų elementų, įtrauktų arba pasiekiamų naudojant paslaugas, nebent ir tik tiek, kiek tai tiesiogiai leidžia galiojantis autorių teisių įstatymas; atskirti programinės įrangos arba paslaugų komponentus ketinant naudoti juos kituose įrenginiuose; programinę įrangą arba paslaugas publikuoti, kopijuoti, išnuomoti, teikti išperkamosios nuomos pagrindais arba skolinti; perleisti programinę įrangą, programinės įrangos licencijas ar bet kokias su paslaugomis susijusias teises, nebent tai tiesiogiai leidžiama pagal šią sutartį. Jūs negalite naudoti paslaugų kaip nors neteisėtai, jei taip būtų trikdomas kurio nors kito asmens naudojimas arba siekiama prisijungti prie kokios nors paslaugos, duomenų, abonemento arba tinklo. Prieigos prie paslaugų neteisėtoms trečiųjų šalių taikomosioms programoms suteikti negalima.

7.4. Kaip naujinama programinė įranga? Mes galime automatiškai patikrinti jūsų programinės įrangos versiją. Siekdami atnaujinti ir patobulinti paslaugas bei išplėsti jų galimybes, jūsų neapmokestindami į jūsų kompiuterį galime automatiškai atsiųsti programinės įrangos naujinimų. Jūs sutinkate gauti pagal šias sąlygas siunčiamus naujinimus, nebent su naujinimais būtų pateiktos kitos sąlygos. Tokiu atveju atnaujintai programinei įrangai būtų taikomos tos kitos sąlygos, ir jei su kitomis naujinimams taikomomis sąlygomis jūs nesutiksite, naudoti arba gauti naujinimų negalėsite. „Microsoft“ nėra įsipareigojusi teikti kokių nors naujinimų ir negarantuoja, kad bus palaikoma sistemos, kuriai skirtos programinės įrangos licenciją įsigijote, versija.

8. Papildomos „Office.com“, MSN ir „Bing“ taikomos sąlygos

8.1. „Office.com“ ir „Office Web App“ medijos elementai ir šablonai. Jei naudojate „Microsoft“, „Office.com“ arba kitas „Microsoft Office Web Apps“, jums gali būti suteikta prieiga prie medijos vaizdų, iliustracijų, animacijos, garso, muzikos, vaizdo įrašų, šablonų ir kitos formos turinio („medijos elementų“), teikiamo su „Office.com“ siūloma programine įranga arba kaip paslauga, susijusi su programine įranga. Medijos elementus galite kopijuoti ir naudoti kurdami projektus bei dokumentus. Negalite i) parduoti arba platinti medijos elementų kopijų tokių, kokios jos yra, arba kaip produkto, jei pirminę produkto vertę sudaro medijos elementai; ii) suteikti savo klientams teisės toliau licencijuoti arba platinti medijos elementus; iii) komerciniais tikslais licencijuoti arba platinti medijos elementus, jei iš juose esančių vaizdų galima atpažinti asmenis, valstybės institucijas, logotipus, prekių ženklus ar emblemas, arba naudoti šių tipų vaizdus taip, kad būtų galima numanyti sąsajas su jūsų produktu, subjektu arba veikla; arba iv) naudodami medijos elementus kurti nepadoraus turinio kūrinius. Daugiau informacijos žr. „Microsoft“ autoriaus teisių saugomam turiniui naudoti skirtame tinklalapyje (http://www.microsoft.com/permission).

8.2. „MSN Video“. „MSN Video“ siūlomi vaizdo įrašai ir įdedami vaizdo įrašų leistuvai yra skirti tik nekomerciniam, asmeniniam naudojimui ir jų negalima atsisiųsti, kopijuoti arba platinti negavus teisių turėtojų leidimo, nebent kurioje nors šios sutarties vietoje yra nurodyta kitaip. Negavus tiesioginio rašytinio mūsų sutikimo, įdedamo vaizdo įrašų leistuvo negalima naudoti žiniatinklio svetainėje, kurios pagrindinis tikslas yra skelbti reklamą arba rinkti prenumeratos įmokas, arba jei ji tiesiogiai konkuruoja su „MSN Video“. Jūs sutinkate, kad naudojant įdedamą vaizdo įrašų leistuvą gali būti taikomi papildomi trečiųjų šalių numatyti mokėjimai, mokesčiai ir honorarai, įskaitant jūsų šalyje arba regione nustatytus honorarus už viešus pasirodymus.

8.3 Balsu suaktyvinama „Bing“ ieška. Naudodami „Bing“ taikomosios programos siūlomą balsu suaktyvinamos ieškos funkciją tiesiogiai sutinkate, kad „Microsoft“ gali įrašyti ir rinkti jūsų balso įvestis. Jūsų balso įvestis naudosime tik siekdami užtikrinti „Bing“ paslaugos teikimą ir tobulindami „Microsoft“ balso atpažinimo produktus ir paslaugas.

8.4. Vieta ir „m.bing.com“ Jeigu naudodamiesi m.bing.com savo prietaise esate įjungę vietos nustatymą, jūs specialiai sutinkate su tuo, kad „Microsoft“ remiantis „Microsoft Online“ privatumo patvirtinimu (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457) gali kaupti ir naudoti duomenis apie jūsų buvimo vietą. Jūsų vietos informaciją naudojame siekdami pateikti tikslesnius ieškos ir žemėlapių rezultatus.

9. Jei mokate „Microsoft“, jums taikomos toliau nurodytos sąlygos

9.1. Mokesčiai. Jei su kuriuo nors paslaugos elementu yra susietas mokestis, jūs sutinkate mokėti tą mokestį. Į nurodytą paslaugų kainą yra įtraukti visi taikomi mokesčiai ir valiutos keitimo išlaidos, nebent būtų nurodyta kitaip.

9.2. Jūsų atsiskaitymo sąskaita. Kad galėtumėte sumokėti paslaugos naudojimo mokesčius, prisiregistruodami prie paslaugos būsite paprašyti nurodyti mokėjimo būdą. Pateiktą atsiskaitymo sąskaitos informaciją ir nurodytą mokėjimo būdą galite peržiūrėti bei keisti atsiskaitymo ir sąskaitų valdymo žiniatinklio svetainėje (https://billing.microsoft.com). Jūs sutinkate užtikrinti, kad atsiskaitymo sąskaitos informacija visada būtų faktinė. Be to, sutinkate leisti „Microsoft“ naudoti visą atnaujintą su mokėjimo būdu susijusią sąskaitos informaciją, pateikiamą išdavusio banko arba nurodomą atitinkamame mokėjimo tinkle. Jei nurodysite nebenaudoti mokėjimo būdo ir, paprašyti per pakankamą laikotarpį nurodyti kitą mokėjimo būdą, to nepadarysite, mes laikysime tai pakankamu pagrindu atšaukti mokamos paslaugos teikimą. Kol negalėsime pagrįstai veikti atsižvelgdami į pakeistą atsiskaitymo sąskaitos informaciją, jūsų pranešimas neturės įtakos taikyti mokesčių atsiskaitymo sąskaitą.

9.3. Atsiskaitymas. Nurodydami „Microsoft“ mokėjimo būdą, jūs i) pareiškiate, kad turite teisę naudoti nurodytą mokėjimo būdą ir visa pateikta mokėjimo informacija yra teisinga ir tiksli; ii) suteikiate „Microsoft“ teisę jus apmokestinti už paslaugų naudojimą taikant jūsų nurodytą mokėjimo būdą; ir iii) suteikiate „Microsoft“ teisę apmokestinti jus už bet kurios mokamos paslaugų funkcijos, kurią nutarsite prisiregistruoti arba naudoti šios sutarties galiojimo laikotarpiu, naudojimą. Atsiskaitymas už paslaugas jūsų nurodytu mokėjimo būdu gali būti vykdomas atsižvelgiant į abipusį susitarimą, įskaitant: a) atliekant pirkimą; b) iškart po pirkimo; arba c) kelis kartus, jei paslaugos yra prenumeruojamos. Jums sutinkant gali būti vykdomas išankstinis atsiskaitymas. Be to, jus apmokestinti mes galime ne didesne kaip jūsų patvirtinta suma, ir turime iš anksto pranešti apie mokėjimo už kartotinių prenumeruojamų paslaugų skirtumus. Galime apmokestinti daugiau nei už ankstesnį ir dabartinį atsiskaitymo laikotarpius.

9.4. Automatinis naujinimas. Jei jūsų šalyje, apskrityje arba rajone leidžiama vykdyti automatinį naujinimą, apie tai, kad paslauga bus automatiškai naujinama, pranešime jums prisiregistruojant gauti paslaugą arba prieš automatiškai naujindami paslaugą. Pranešę, kad paslaugos bus automatiškai naujinamos, mes galime automatiškai atnaujinti paslaugas ir apmokestinti jus nurodydami tuo metu galiojančią kainą už atnaujinimo laikotarpį. Taip pat priminsime, kad atsiskaitymas už paslaugų naujinimą bus vykdomas pasirinktu mokėjimo būdu, ir pateiksime instrukcijas, kaip atšaukti paslaugas. Būsite apmokestinti tuo metu galiojančia kaina už atnaujinimo laikotarpį, nebent ne vėliau kaip likus mėnesiui iki sutarties galiojimo arba atnaujinimo laikotarpio pabaigos, arba vykdydami instrukcijas, kaip atšaukti, kurias galėjome pateikti, būsite pranešę mums kad sutartį norite nutraukti.

9.5. Internetiniai išrašai ir klaidos. Atsiskaitymo ir sąskaitų valdymo žiniatinklio svetainėje (https://billing.microsoft.com) pateiksite internetinį atsiskaitymo išrašą; jį galėsite peržiūrėti ir išspausdinti. Esate įsipareigoję reguliariai, t. y. ne rečiau kaip kartą per mėnesį, tikrinti, ar nepateikta internetinių išrašų. Tai vienintelis mūsų pateikiamas mokėjimo pranešimas. Už tai, kad kiekvienas internetinis išrašas būtų išspausdintas arba įrašytas kaip kopija, kurią būtų galima peržiūrėti vėliau, atsakote jūs. Jei sąskaitoje bus klaidų, mes nedelsdami jas ištaisysime, kai tik mums apie jas pranešite ir mes ištirsime apmokestinimo atvejį. Apie neabejotiną klaidą sąskaitoje turite pranešti per 120 dienų nuo tada, kai ją pirmą kartą pastebėjote. Jei per šį laikotarpį nebus pranešta, mes neprisiimame jokios atsakomybės atlyginti nuostolius, patirtus dėl kokios nors per mažiausio laipsnio neatsargumą ar nerūpestingumą padarytos klaidos; be to, tokiu atveju nebus galima reikalauti, kad ištaisytume klaidą arba grąžintume pinigus. Visais kitais atvejais, jei klaidą sąskaitoje aptiktų „Microsoft“, apie ją praneštumėme ir imtumėmės reikiamų veiksmų, kad ją kuo greičiau ištaisytumėme.

9.6. Pasirinkimo laikotarpis. Jums pageidaujant, kad teiktume paslaugą, suteiksime penkiolikos dienų atšaukimo arba pasirinkimo laikotarpį, nebent paslaugos bus pradėtos teikti nedelsiant – tada atšaukimo arba pasirinkimo laikotarpis nebus suteiktas. Paslaugas galite atšaukti vykdydami 9.10 skyriuje nurodytą procedūrą. „Microsoft“ pinigų grąžinimo strategijų žr. 9.9 skyriuje.

9.7. Bandomojo laikotarpio pasiūlymai. Jei naudojatės kokiu nors bandomojo laikotarpio pasiūlymu, iki bandomojo laikotarpio pabaigos paslaugas turite atšaukti, kad nebūtų pradėti taikyti nauji mokesčiai, nebent nurodytume kitaip. Paslaugas galima atšaukti, kaip nurodyta 9.10 skyriuje. Jei paslaugų neatšauksite, o mes būsime pranešę, kad pasibaigus bandomajam laikotarpiui jos bus konvertuotos į mokamą prenumeratą, be to, būsime pranešę apie taikomus mokesčius ir visas kitas sąlygas, kurios galės būti taikomos, suteiksite mums teisę apmokestinti jus taikant nurodytą mokėjimo būdą ir nurodant tuo metu galiojančią paslaugų kainą.

9.8. Kainos pakeitimai. Jei paslaugos pasiūlyme nurodytas konkretus laikotarpis ir kaina, ta kaina liks galioti iki pasiūlymo laikotarpio pabaigos. Jei paslaugas norite gauti ir toliau, turite priimti kokį nors naują pasiūlymą ir sutikti mokėti nurodytą kainą. Jei paslaugos teikiamos periodiškai (pvz., kas mėnesį), laikotarpis nenurodytas, ir tai nėra bandomasis pasiūlymas, paslaugų kainą galime pakeisti ne daugiau kaip 5 proc. per metus ir tik pranešę apie tai likus ne mažiau kaip 30 dienų iki pakeitimo įsigaliojimo. Prieš pasikeičiant kainai paslaugas galėsite atšaukti. Pranešdami apie kainos pakeitimą stengsimės ypač pabrėžti, kad paslaugų neatšaukus pradės galioti nauja kaina. Pasibaigus terminui ir jums neatšaukus paslaugų, nors apie tokią galimybę buvome pranešę, už paslaugų naudojimą būsite apmokestinami taikant naują kainą. Jei nauja kaina jums nepriimtina, turite atšaukti paslaugas ir nustoti jas naudoti pieš įsigaliojant kainos pakeitimui. Jei paslaugas atšauksite, jos bus nebeteikiamos pasibaigus dabartiniam paslaugų teikimo laikotarpiui, o jei abonementas apmokestinamas periodiškai, – pasibaigus laikotarpiui, kuriuo atšaukėte.

9.9. Pinigų grąžinimo strategijos. Paprastai mokesčiai yra negrąžinami, nebent grąžinimas būtų pagrįstas įprastu atšaukimu arba atšaukimu esant pakankamam pagrindui, taip pat dėl nusikalstamos „Microsoft“ veiklos arba veiksmų nevykdymo, įskaitant ir netinkamą paslaugų teikimą. Jei pagal 9.6 skyrių jums suteikiamas pasirinkimo laikotarpis, per pagrįstą laikotarpį jums bus atlygintos visos faktiškai sumokėtos sumos.

9.10. Paslaugų atšaukimas. Paslaugas galite bet kada atšaukti dėl kokios nors priežasties arba be priežasties. Norėdami gauti daugiau informacijos ir nurodymų, kaip atšaukti paslaugas, eikite į atsiskaitymo ir sąskaitų valdymo žiniatinklio svetainę (https://billing.microsoft.com). Turite vėl peržiūrėti pasiūlyme pateiktą paslaugų aprašą, nes i) galite būti įpareigoti sumokėti visus jūsų atsiskaitymo sąskaitai taikomus mokesčius už paslaugas iki atšaukimo datos; arba ii) atšaukę paslaugas galite netekti prieigos prie „Microsoft“ abonemento.

9.11. Pavėluoti mokėjimai. Jūs turite atlyginti visas pagrįstas išlaidas, kurias mes patiriame surinkdami visas nesumokėtas sumas, įskaitant mokesčius advokatams ir kitus įstatymų ir nuostatų numatytus teisinius mokesčius bei išlaidas. Jei mums atsiuntus priminimą atlikti mokėjimą per atitinkamą laikotarpį – su grasinimu laikinai sustabdyti ir (arba) nutraukti paslaugų teikimą – visos sumos laiku nesumokėsite, galime laikinai sustabdyti arba atšaukti paslaugų teikimą. Jei per atitinkamą priminime nurodytą laikotarpį reikiamą sumą sumokėsite, laikino sustabdymo arba atšaukimo pavyks išvengti. Jei trūkstama suma yra nedidelė, gali būti vykdoma kitokia procedūra. Trūkstamos sumos, sudarančios mažiau nei 2 proc. bendrosios sąskaitos faktūros vertės, visada bus laikomos nedidelėmis. Jei dėl nemokėjimo paslaugų teikimas bus laikinai sustabdytas arba atšauktas, galite netekti prieigos prie „Microsoft“ abonemento.

9.12. Mokėjimas jums. Jei mes turime jums sumokėti, jūs turite laiku ir tiksliai pateikti visą informaciją, kurios mums reikia, kad jums sumokėtume. Visus mokesčius, kurie gali būti taikomi atliekant šį jums skirtą mokėjimą, turite sumokėti jūs. Jei mokėjimą gausite per klaidą, mes galime atšaukti mokėjimą arba reikalauti grąžinti sumokėtą sumą ir mums siekiant tai padaryti jūs privalėsite su mumis bendradarbiauti.

9.13. Interneto prieigos paslaugos ir kiti mokesčiai. Jei interneto prieigos paslauga į paslaugas neįtraukta, interneto prieigos teikėjo taikomus mokesčius turite sumokėti jūs. Šiuos mokesčius turite sumokėti papildomai, neskaitant už paslaugų teikimą mokamų mokesčių. Jei prie paslaugų jungiatės belaidžiu įrenginiu (pvz., mobiliuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu), belaidžio tinklo operatorius gali apmokestinti jus už gaunamus įspėjimus, žiniatinklio naršymą, pranešimų siuntimą ir kitas paslaugas, kurias teikiant naudojamas laidos laikas ir duomenų perdavimo belaidžiu būdu tarnybos. Ar gali būti taikomi kokie nors mokesčiai, teiraukitės savo operatoriaus. Jūs visiškai atsakote už tai, kad būtų sumokėti visi mokesčiai, taikomi prisijungiant prie paslaugų per bet kurią belaidžio arba kitokio ryšio tarnybą.

10. JOKIŲ PAPILDOMŲ GARANTIJŲ NESUTEIKIAME

TEIKIAME PASLAUGĄ TOKIĄ, KOKIA JI YRA, SU VISOMIS KLAIDOMIS IR TADA, KAI GALIME. NEGARANTUOJAME PASLAUGŲ INFORMACIJOS TIKSLUMO ARBA PATEIKIMO LAIKU. JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD KOMPIUTERIŲ IR TELEKOMUNIKACIJŲ SISTEMŲ TRIKTYS, TAIP PAT KARTKARTĖMIS PASITAIKANČIOS PRASTOVOS YRA GALIMOS. MES NEGALIME GARANTUOTI, KAD PASLAUGOS BUS TEIKIAMOS SKLANDŽIAI, LAIKU, SAUGIAI ARBA BE TRIKČIŲ. MES IR SU MUMIS SUSIJUSIOS ĮMONĖS, PARDAVĖJAI, PLATINTOJAI IR TIEKĖJAI JOKIŲ TIESIOGIAI IŠREIKŠTŲ GARANTIJŲ NESUTEIKIA IR SĄLYGŲ NEPATEIKIA. SUTEIKIAMOS VISOS ĮSTATYMU NUMATYTOS GARANTIJOS, BET JOKIŲ KITŲ GARANTIJŲ MES NESUTEIKIAME. ATMETAME VISAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, KONKREČIAM TIKSLUI, TINKAMO VEIKIMO IR PAŽEIDIMO NEBUVIMO.

11. Atsakomybės ribojimas

11.1. „Microsoft“ neatsako už jokį vartotojų pateiktą turinį, įskaitant saitus su trečiųjų šalių žiniatinklio svetainėmis, ir vykdomą veiklą. Tokio turinio ir veiklos „Microsoft“ neturi aiškinti ir jis nėra laikomas išreiškiančiu „Microsoft“ nuomonę.

11.2. „Microsoft“ atsako tik už esminių sutarties įsipareigojimų pažeidimą, atsiradusį dėl „Microsoft“, netiesioginių jos agentų ir (arba) teisinių atstovų neatsargumo ar nerūpestingumo. Esminiai įsipareigojimai – tai visi įsipareigojimai, kuriuos privalu vykdyti siekiant užtikrinti tinkamą šios sutarties sąlygų vykdymą, kurie užtikrina šios sutarties tikslų įgyvendinimą ir kuriuos vartotojai gali apibendrinti kaip įsipareigojimus, kuriuos reikia vykdyti, atsižvelgiant į šios sutarties pobūdį ir turinį.

11.3. „Microsoft“, netiesioginiai jos agentai ir (arba) teisiniai atstovai neatsako už jokią nenumatytą žalą, nebūdingą žalą ir (arba) finansinius nuostolius, patirtus dėl kokios nors netiesioginės žalos, įskaitant pelno praradimą, nebent „Microsoft“, netiesioginių jos agentų ir (arba) teisinių atstovų veikla būtų laikoma bent sąmoningu nerūpestingumu.

11.4. Jokiai įstatymų galią turinčiai objektyviai „Microsoft“ atsakomybei, įskaitant atsakomybės už produktą akte numatytą atsakomybę, taip pat įstatymų galią turinčią atsakomybę už garantijos nesilaikymą, bet ja neapsiribojant, atsakomybės ribojimas įtakos neturi. Tas pats pasakytina ir apie „Microsoft“, netiesioginių jos agentų ir (arba) teisinių atstovų atsakomybę aplaidumo sukelto asmens gyvybės praradimo, kūno sužalojimo arba pakenkimo sveikatai atveju.

11.5. Vykdant šią sutartį ir (arba) naudojant paslaugas gali būti pareikštos tik šio 11 skyriaus 11.1–11.4 poskyriuose apibrėžtos įstatymų galią turinčios ir teisinės pretenzijos, nebent tai būtų anksčiau 11 skyriuje nenumatytas įstatymų galią turinčios ir (arba) teisinės „Microsoft“ atsakomybės už asmens mirtį ir (arba) sužalojimą atvejis.

12. Sutartį su „Microsoft“ sudarantis juridinis asmuo

12.1 Europa. Jei gyvenate (arba jūsų įmonės pagrindinė būstinė yra) Europoje, sutartį sudarote su „Microsoft Luxembourg S.à.r.l.“ (adresas – 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg) ir ši sutartis aiškinama bei pretenzijos dėl jos pažeidimo nagrinėjamos vadovaujantis Liuksemburgo įstatymais, neatsižvelgiant į skirtingų įstatymų principų nesutapimą, nebent jūs gyvenate arba jūsų pagrindinė būstinė yra Ispanijoje: tokiu atveju sutartis aiškinama vadovaujantis Ispanijos įstatymais. Visos kitos pretenzijos, įskaitant pretenzijas, susijusias su vartotojų apsaugos įstatymais, nesąžiningos konkurencijos įstatymais ir civilinės teisės pažeidimais, bus nagrinėjamos pagal šalies, kurioje teikiame paslaugas, įstatymus. Jūs ir „Microsoft“ galite pasirinkti šalį, kurioje teikiamos paslaugos, pagal kurios jurisdikciją bus sprendžiami visi vykdant šią sutartį kylantys arba su ja susiję ginčai, arba galite pasirinkti atsakingąjį Liuksemburgo teismą.

12.2. Jungtinės Amerikos Valstijos.Jeigu gyvenate (ar turite verslą ir būstinę) Jungtinėse Valstijose, jūs sudarote sutartinius santykius su „Microsoft Corporation“, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, JAV. Ši sutartis, pretenzijos dėl jos pažeidimo ir visos kitos pretenzijos (įskaitant pretenzijas dėl vartotojų apsaugos, nesąžiningos konkurencijos ir civilinės teisės pažeidimų), neatsižvelgiant į teisės principų prieštaravimus aiškinamos remiantis valstijos, kurioje gyvenate, įstatymais. Jūs ir mes besąlygiškai sutinkame, kad visi dėl šios sutarties kylantys ir su ja arba paslaugomis susiję teisme (ne arbitražo arba nedidelių ieškinių) nagrinėjami ginčai turi būti sprendžiami pagal išskirtinę jurisdikciją teisminio nagrinėjimo vietoje – valstijos arba federaliniame teisme, esančiame Vašingtone, King apygardoje.

12.3. Šiaurės arba Pietų Amerikos teritorija, nepriklausanti Jungtinėms Amerikos Valstijoms. Jeigu gyvenate (ar turite verslą ir būstinę) Šiaurės ar Pietų Amerikoje, bet ne Jungtinėse Valstijose, jūs sudarote sutartinius santykius su „Microsoft Corporation“, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, JAV. Ši sutartis aiškinama remiantis Vašingtono valstijos įstatymais ir, neatsižvelgiant į pasirinktus teisės principus, galioja pretenzijoms dėl jos pažeidimo. Visos kitos pretenzijos, įskaitant pretenzijas, susijusias su vartotojų apsaugos įstatymais, nesąžiningos konkurencijos įstatymais ir civilinės teisės pažeidimais, bus nagrinėjamos pagal šalies, kurioje teikiame paslaugas, įstatymus.

12.4. Vidurio Rytai arba Afrika. Jei gyvenate (arba jūsų įmonės pagrindinė būstinė yra) Vidurio Rytuose arba Afrikoje, sutartį sudarote su „Microsoft Luxembourg S.à.r.l.“, (adresas – 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg) ir ši sutartis aiškinama bei pretenzijos dėl jos pažeidimo nagrinėjamos vadovaujantis Liuksemburgo įstatymais, neatsižvelgiant į skirtingų įstatymų nesutapimą. Visos kitos pretenzijos, įskaitant pretenzijas, susijusias su vartotojų apsaugos įstatymais, nesąžiningos konkurencijos įstatymais ir civilinės teisės pažeidimais, bus nagrinėjamos pagal šalies, kurioje teikiame paslaugas, įstatymus. Jūs ir mes besąlygiškai sutinkame, kad visi dėl šios sutarties kylantys ir su ja susiję ginčai turi būti sprendžiami pagal išskirtinę jurisdikciją teisminio nagrinėjimo vietoje – Liuksemburgo teismuose.

12.5. Azijos arba Ramiojo vandenyno pietinės dalies šalys, jei jūsų šalis konkrečiai nenurodyta. Jeigu gyvenate (ar turite verslą ir būstinę) Azijoje ar Ramiojo vandenyno regione, jūs sudarote sutartinius santykius su „Microsoft Regional Sales Corp.“ – akcine bendrove, įsteigta remiantis JAV Nevados valstijos įstatymais ir turinčia filialą Singapūre, kurio pagrindinė verslo vieta yra adresu 438B Alexandra Road, #047-09/12, B Block, Alexandra Technopark, Singapure, 119968 – ši sutartis, neatsižvelgiant į teisės principų prieštaravimus, aiškinama pagal Vašingtono valstijos įstatymus. Bet kuris dėl šios sutarties kylantis arba su ja susijęs ginčas, įskaitant visus klausimus dėl jos egzistavimo, pagrįstumo arba nutraukimo, bus nagrinėjamas ir galutinai išspręstas arbitražo tvarka Singapūre vykdant Singapūro tarptautinio arbitražo centro (SIAC) nustatytas arbitražo taisykles, kurios yra laikomos įtrauktomis į šį skirsnį kaip nuoroda. Tribunolą sudarys vienas arbitras, kurį paskirs SIAC pirmininkas. Arbitražo proceso kalba – anglų. Arbitro sprendimas bus galutinis, saistantis, neginčijamas ir galės būti laikomas pagrindu sprendžiant ginčus bet kurioje kitoje šalyje arba regione.

12.6. Japonija. Jei gyvenate (arba jūsų įmonės pagrindinė būstinė yra) Japonijoje, sutartį sudarote su „Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK)“, (adresas – Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075). Tokiu atveju ši sutartis yra aiškinama ir dėl jos kylantys bei su ja susiję klausimai sprendžiami vadovaujantis Japonijos įstatymais. Jūs ir mes besąlygiškai sutinkame, kad visi dėl šios sutarties kylantys ir su ja susiję ginčai turi būti sprendžiami pagal išskirtinę pradinę jurisdikciją teisminio nagrinėjimo vietoje – Tokijo apygardos teisme.

12.7. Kinija. Jei gyvenate (arba jūsų įmonės pagrindinė būstinė yra) Kinijoje, MSN, „Bing“ arba „Windows Live Messenger“ naudojimo sutartį sudarote su „Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited“ (adresas – Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Shanghai, PRC); ši sutartis aiškinama vadovaujantis PRC įstatymais, nes ji yra susijusi su šioje sutartyje numatytų paslaugų, kurias valdo „Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited“, naudojimu. Pagal šią sutartį naudojant MSN, „Bing“ arba „Windows Live Messenger“, bet kuris dėl šios sutarties kylantis arba su ja susijęs ginčas, įskaitant visus klausimus dėl šios sutarties egzistavimo, pagrįstumo arba nutraukimo, bus nagrinėjamas ir galutinai išspręstas arbitražo tvarka Honkonge su Honkongo tarptautinio arbitražo centro (HKIAC) parama vykdant UNCITRAL arbitražo taisykles, kurios yra laikomos įtrauktomis į šį skirsnį kaip nuoroda. Tokiame arbitražo procese dalyvaus vienas arbitras, kurį pagal UNCITRAL arbitražo taisykles paskirs HKIAC. Arbitražo proceso kalba – anglų. Arbitro sprendimas bus galutinis, saistantis, neginčijamas ir galės būti laikomas pagrindu sprendžiant ginčus Kinijoje arba kitoje šalyje. Kad remdamiesi šia sutartimi galėtumėte naudoti visas kitas tarnybas, jūs sudarote sutartinius santykius su „Microsoft Corporation“, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, JAV. Sutartis, šių tarnybų atžvilgiu, neatsižvelgiant į teisės principų prieštaravimus, aiškinama remiantis Vašingtono valstijos įstatymais. Valstijos ar federalinio teismo, esančio King apygardoje, Vašingtone, JAV, jurisdikcija nėra išskirtinė.

12.8. Korėjos Respublika. Jei gyvenate (arba jūsų įmonės pagrindinė būstinė yra) Korėjos Respublikoje, sutartį sudarote su „Microsoft Korea, Inc.“ (adresas – 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea) ir ši sutartis aiškinama vadovaujantis Korėjos Respublikos įstatymais. Jūs ir mes besąlygiškai sutinkame, kad visi dėl šios sutarties kylantys ir su ja susiję ginčai turi būti sprendžiami pagal išskirtinę pradinę jurisdikciją teisminio nagrinėjimo vietoje – Seulo apygardos teisme.

12.9. Taivanas. Jei gyvenate (arba jūsų įmonės pagrindinė būstinė yra) Taivane, sutartį sudarote su „Microsoft Taiwan Corp.“ (adresas – 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110) ir ši sutartis aiškinama vadovaujantis Taivano įstatymais. Jūs ir mes besąlygiškai įvardijame Taipėjaus apygardos teismą kaip pirmos instancijos teismą, turintį jurisdikciją nagrinėti bet kokius dėl šios sutarties kylančius arba su ja susijusius ginčus.

13. Trečiųjų šalių žiniatinklio svetainės

Naudodami paslaugas galite prisijungti prie trečiųjų šalių žiniatinklio svetainių arba paslaugų, kurių „Microsoft“ nekontroliuoja ir nepublikuoja. „Microsoft“ neatsako už trečiųjų šalių svetaines, paslaugas arba turinį, kurį galima pasiekti naudojant paslaugas. Visą atsakomybę už sandorius su trečiosiomis šalimis (įskaitant reklamuotojus) prisiimate jūs. Naudojant trečiųjų šalių žiniatinklio svetaines arba paslaugas gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos.

14. DRM

Jums prisijungus prie „Microsoft“ skaitmeniniu teisių valdymu (DRM) apsaugoto turinio, programinė įranga gali automatiškai internetu pateikti užklausą teisių serveriui dėl laikmenos naudojimo teisių, o tada atsiųsti ir įdiegti DRM naujinimus, kad galėtumėte leisti turinį. Daugiau informacijos žr. „Microsoft Silverlight“ privatumo patvirtinimo DRM informacijai skirtoje dalyje (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857).

15. „Microsoft .NET Framework“ programinė įranga

Programinę įrangą gali sudaryti „Microsoft .NET Framework“ programinė įranga. Ši programinė įranga yra „Windows“ dalis. „Windows“ licencijos sąlygos galioja .NET Framework programinės įrangos naudojimui.

16. Sąlygų galiojimas

6, 9 (išlaidų, patiriamų iki šios sutarties galiojimo pabaigos, dalis), 10, 11, 12, 19 skyriai, taip pat tie, kurie pagal juose išdėstytas sąlygas tebėra taikomi pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui, lieka galioti po bet kokio šios sutarties nutraukimo arba atšaukimo.

17. Priskyrimas ir perleidimas

Mes galime bet kada iš anksto nepranešę visiškai arba iš dalies priskirti, perleisti arba kitaip valdyti šios sutarties suteikiamas teises ir pagal ją prisiimtus įsipareigojimus, jei toks priskyrimas nedaro žalos jums.

18. Pranešimai

Ši sutartis yra elektroninės formos. Elektronine forma galime atsiųsti informacijos apie paslaugas, papildomos informacijos ir informacijos, kurią turime pateikti pagal įstatymą. Būtinąją informaciją galime pateikti el. laiške, siunčiamame adresu, kurį nurodėte prisiregistruodami prie paslaugų, arba jums prisijungus prie nurodytos „Microsoft“ žiniatinklio svetainės. Nurodytą el. pašto adresą rekomenduojame stebėti ir išlaikyti. Jei elektroniniu būdu pranešimų gauti nesutinkate, turite nustoti naudoti paslaugas. Pranešimus „Microsoft“ galite teikti kaip nurodyta 22 skyriaus dalyje dėl paslaugas naudojančių klientų aptarnavimo.

19. Sutarties aiškinimas

Tai yra visa tarp jūsų ir „Microsoft“ sudaryta paslaugų naudojimą apibrėžianti sutartis. Ji pakeičia visas ankstesnes jūsų ir „Microsoft“ sutartis dėl paslaugos naudojimo. Sutarties skyrių pavadinimai pateikti tik kaip nuorodos ir jokio teisinio poveikio jie neturi. Naudojant kitas, čia neapibrėžtas, „Microsoft“ teikiamas paslaugas arba už jas mokant, gali būti taikomos kitos arba papildomos sąlygos. Visos šios sutarties dalys taikomos tiek, kiek tai leidžia atitinkami įstatymai. Teismui pripažinus, kad kuri nors šios sutarties dalis negali įsigalioti tokia, kokia yra parašyta, tas sąlygas galime pakeisti panašiomis sąlygomis tiek, kiek to reikės, kad jos būtų laikomos galiojančiomis pagal atitinkamą įstatymą, bet likusioji šios sutarties dalis nepakis.

20. Tretieji naudos iš sutarties gavėjai

Ši sutartis sudaroma tik mūsų ir jūsų naudai. Ji neteikia naudos jokiems kitiems asmenims, išskyrus leistinus teisių ir kt. perėmėjus.

21. Šriftų komponentai

Norėdami peržiūrėti ir išspausdinti turinį, šriftus galite naudoti tik tol, kol galite naudoti paslaugas. Jokių šriftų įdėjimo apribojimų apeiti negalima.

22. Palaikymas

„Microsoft“ firminių tarnybų techninės priežiūros paslaugos pasiekiamos „Microsoft Answers“ (http://answers.microsoft.com) ir „Windows“ svetainėje (http://windows.microsoft.com). MSN interneto prieigą naudojantys klientai aptarnaujami MSN aptarnavimo svetainėje (https://support.msn.com). „Bing“ ir „Bing“ klientai, naudojantys el. paštą, aptarnaujami „Bing“ aptarnavimo svetainėje (https://support.discoverbing.com). Visi su šios sutarties vykdymu susiję skundai turi būti pateikti šiame skirsnyje nurodytose žiniatinklio svetainėse.

23. Eksporto apribojimai

Nemokama „Microsoft“ programinė įranga ir paslaugos yra Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų jurisdikcijų eksporto ir technologijų įstatymų objektas ir jūs sutinkate vykdyti visus programinei įrangai ir (arba) paslaugoms taikomus įstatymus. Norint perduoti šią nemokamą programinę įrangą ir paslaugas kurios nors šalies, kurioje taikomas embargas, vyriausybei arba tam tikroms uždraustoms šalims, būtina gauti Jungtinių Amerikos Valstijų leidimą. Daugiau informacijos žr. JAV finansų ministerijos žiniatinklio svetainėje (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206). Be to, mokamos paslaugos taip pat yra Jungtinių Amerikos Valstijų eksporto įstatymų ir nuostatų, kurių turite laikytis, objektas. Tokie įstatymai apima paskirties, galutinių vartotojų ir galutinio vartojimo apribojimus. Papildomos informacijos žr. „Microsoft“ produktų eksportavimui skirtoje žiniatinklio svetainėje (http://www.microsoft.com/exporting).

PASTABOS

Pastabos ir procedūra dėl pranešimo apie pažeistas autorių teises. Pranešimus apie nustatytus autorių teisių pažeidimus reikia siųsti „Microsoft“ paskirtam agentui. NEBUS PAISOMA SU ŠIA PROCEDŪRA NESUSIJUSIŲ UŽKLAUSŲ Norėdami sužinoti daugiau ir kontaktinius duomenis žr. Pranešimo ir pretenzijos dėl autoriaus teisių pažeidimo pateikimo procedūra (http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).

Pastabos ir procedūra, susijusios su intelektinės nuosavybės klausimais skelbiant reklamą remiamose svetainėse. Peržiūrėkite mūsų intelektinės nuosavybės nuorodas (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207), susijusias su intelektinės nuosavybės klausimais reklamos tinkluose.

Pastabos dėl autorių teisių ir prekių ženklų. Viso tarnybų turinio autoriaus teisės priklauso „Microsoft Corporation“ ir/arba jos tiekėjams © 2012, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, JAV. Visos teisės ginamos. Mums arba mūsų tiekėjams priklauso pavadinimai, autoriaus teisės ir kitokios tarnybų ir jų turinio intelektinės nuosavybės teisės. „Microsoft“ ir visų „Microsoft“ produktų, programinės įrangos ir tarnybų pavadinimai, emblemos bei piktogramos gali būti „Microsoft“ (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) prekių ženklai arba Jungtinėse Valstijose ir/arba kitose šalyse registruotieji prekių ženklai. Faktinių įmonių ir produktų pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai. Visos tiesiogiai šioje sutartyje nenurodytos teisės išlieka. Tam tikra kai kuriuose „Microsoft“ žiniatinklio svetainės serveriuose naudojama programinė įranga yra iš dalies pagrįsta nepriklausomos JPEG grupės darbu. © Thomas G. Lane, 1991–1996. Visos teisės ginamos. Tam tikruose „Microsoft“ žiniatinklio svetainės serveriuose naudojamos „gnuplot” programinės įrangos teisės pagal 1986–1993 m. suteiktas autorių teises priklauso Thomas Williams, Colin Kelley. Visos teisės ginamos.

Vertybinių popierių kursas ir indeksavimo duomenys (įskaitant indeksavimo vertes). Visa į paslaugas įtraukta „Interactive Data Corporation“ (IDC) ir su ja susijusių įmonių teikiama informacija (IDC informacija) priklauso arba yra licencijuota IDC ir su ja susijusių įmonių. Saugoti, naudoti, analizuoti, performatuoti, spausdinti ir demonstruoti IDC informaciją leidžiama tik asmeninio naudojimo tikslais. Kokiu nors formatu publikuoti, kartotinai kam nors perduoti, platinti ar kitokiu būdu perdaryti kokios nors IDC informacijos negalima. Be to, jokios IDC informacijos negalima naudoti jokioje įmonėje arba komercinėje įstaigoje, taip pat vykdant su ja susijusią veiklą, įskaitant bet kokias su vertybiniais popieriais, investicijomis, apskaita, bankininkyste, teise arba žiniasklaida susijusias įmonės arba įstaigas, bet jomis neapsiribojant. Prieš pradėdami IDC informacija pagrįstą prekybą vertybiniais popieriais, pasikonsultuokite su savo agentu arba kitu finansų atstovu ir pasitikslinkite kainų informaciją. Nei IDC, nei su ja susijusios įmonės arba juos atstovaujantys licencijų išdavėjai nėra įsipareigoję jokiam vartotojui ar kitam subjektui atsakyti už kokį nors IDC informacijos sutrikdymą, netikslumą, atidėjimą, klaidą arba praleidimą, neatsižvelgiant į priežastį, taip pat už jokią dėl to patirtą žalą (nesvarbu, tiesioginę, ar netiesioginę, logiškai išplaukiančią, ar baudžiamąją). Šiame skyriuje išdėstytos sąlygos atitinka „Microsoft“ susitarimą su IDC ir su ja susijusiomis įmonėmis, ir jūs sutinkate, kad šis, o ne kuris nors kitas šios sutarties skyrius bus taikomas IDC informacijai, jei būtų prieštaravimų arba nesuderinamumų su kita šios sutarties sąlyga.

Negalite naudoti jokių „Dow Jones IndexesSM“ žymų, indeksavimo duomenų arba „Dow Jones“ žymų, siekdami išduoti, sukurti, paremti, parduoti, pristatyti rinkai arba reklamuoti kokius nors finansinius dokumentus arba investicijų produktus (pvz., išvestinius, struktūrinius produktus, investicijų fondus, prekybos užsienio valiuta fondus arba investicijų portfelius, kai dokumento arba investicijų produkto kaina, grąžinimas ir (arba) veikimas yra pagrįstas, susijęs arba ketinamas sieti su kokiais nors indeksais arba kokių nors indeksų atstovu), nebent gautumėte rašytinį „Dow Jones“ sutikimą.

Finansinės pastabos. Pagal Jungtinių Amerikos Valstijų federalinį vertybinių popierių įstatymą arba kitų jurisdikcijų vertybinių popierių įstatymus, „Microsoft“ nėra tarpininkas, makleris arba registruotasis investicijų patarėjas ir nepataria asmenims dėl investavimo, vertybinių popierių ir kitų finansinių produktų bei paslaugų pirkimo ir pardavimo. Nė vienas šios paslaugos komponentas nėra pasiūlymas arba prašymas pirkti arba parduoti kokius nors vertybinius popierius. Nei „Microsoft“, nei jos akcijų išrašų arba indeksavimo duomenų licencijų išdavėjai neskatina arba nerekomenduoja naudoti kokių nors konkrečių finansinių produktų arba paslaugų. Joks paslaugos komponentas neturi būti laikomas profesionaliu patarimu, įskaitant su investicijomis arba mokesčiais susijusius patarimus, bet jais neapsiribojant.

Pastaba dėl vaizdo standarto H.264/AVC ir vaizdo įrašų standarto VC-1. Programinėje įrangoje gali veikti H.264/MPEG-4 AVC ir (arba) VC-1 dekodavimo technologija. „MPEG LA, L.L.C.“ reikalauja šios pastabos:

ŠIS PRODUKTAS YRA LICENCIJUOTAS PAGAL „AVC“ IR „VC-1“ PATENTŲ PAKETŲ LICENCIJAS ASMENINIAMS IR NEKOMERCINIAMS VARTOTOJO TIKSLAMS, KAI SIEKIAMA A) UŽŠIFRUOTI VAIZDO ĮRAŠUS PAGAL ŠIUOS STANDARTUS („VAIZDO STANDARTAI“) IR (ARBA) B) IŠŠIFRUOTI „AVC“ IR „VC-1“ VAIZDO ĮRAŠUS, UŽŠIFRUOTUS VARTOTOJO ASMENINIAIS IR NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS IR (ARBA) ĮSIGYTUS IŠ LICENCIJĄ TIEKTI TOKIUS VAIZDO ĮRAŠUS TURINČIO TEIKĖJO. NĖ VIENA IŠ ŠIŲ LICENCIJŲ NETAIKOMA JOKIAM KITAM PRODUKTUI, NESVARBU, AR TOKS PRODUKTAS YRA PATEIKTAS SU BENT VIENA ŠIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS KOPIJA. NAUDOTI JOKIU KITU TIKSLU LICENCIJA NESUTEIKTA IR NEGALI BŪTI NUMANOMA. PAPILDOMOS INFORMACIJOS GALITE GAUTI IŠ „MPEG LA, L.L.C.“. ŽR. MPEG LA SVETAINĖJE (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31690).

Paaiškinimas: šiame skyriuje esantis pranešimas neriboja ir netrukdo pagal šią sutartį teikiamos programinės įrangos naudoti verslo tikslais, tiesiogiai susijusiais su tuo verslu, išskyrus i) programinės įrangos platinimą trečiosioms šalims arba ii) turinio kūrimą pasitelkus su vaizdo įrašų standartais suderinamas technologijas, siekiant platinti turinį trečiosioms šalims.