Namų kompiuterių, kuriuose veikia skirtingos sistemos „Windows“ versijos, tinklasJei jau anksčiau įsirengėte namų tinklą naudodami kompiuterius, kuriuose veikia Windows XP, pamatysite, kad sukurti tinklą iš įvairių kompiuterių, kuriuose naudojamos Windows XP ir Windows Vista, visai nesunku. Tačiau yra keli svarbūs skirtumai – juos supratę, išvengsite kai kurių paprastai pasitaikančių klaidų.

Šiame straipsnyje pateikiami parametrai, kurių reikės nustatyti failų ir spausdintuvo bendrinimą jūsų tinkle.

Kas yra kitaip, nei buvo sistemoje Windows XP

Čia pateikiami pagrindiniai darbo tinkle skirtumai tarp Windows XP ir Windows Vista:

Funkcija Windows XP Windows Vista
Funkcija

Numatytasis darbo grupės pavadinimas

Windows XP

MSHOME sistemos Windows XP Home Edition; DARBO GRUPĖ visose kitose versijose

Windows Vista

DARBO GRUPĖ

Funkcija

Bendrinamo aplanko pavadinimas

Windows XP

Bendrinami dokumentai

Windows Vista

Viešasis

Funkcija

Paprastasis failų bendrinimas

Windows XP

Leidžiamas pagal numatytąją reikšmę

Windows Vista

Pagal numatytąją reikšmę prieiga prie bendrinamų aplankų neleidžiama, įskaitant Viešąjį aplanką (jeigu bendrinamas), reikalaujama vartotojo vardo ir slaptažodžio

Funkcija

Tinklo kompiuterių aptikimas ir prieiga

Windows XP

Aptinka ir gauna prieigą tik prie tos pačios darbo grupės kompiuterių

Windows Vista

Aptinka ir gauna prieigą prie visų tinklo kompiuterių, nesvarbu, kokią operacinę sistemą jie naudoja arba kuriai darbo grupei priklauso

Funkcija

Vieta parametrams ir nuostatoms keisti

Windows XP

Mano tinklo vietos

Windows Vista

Tinklo aplankas

Funkcija

Tinklo valdikliai

Windows XP

Įvairiose operacinės sistemos vietose

Windows Vista

Dažniausiai Tinklo ir bendrinimo centre

Tačiau atminkite. Jeigu esate nepasirengę plėtoti visų savo kompiuterių iki Windows Vista, vis tiek galite įveikti šiuos skirtumus ir tinklas veiks tolygiai. Pateiksime informaciją apie anksčiau minėtus skirtumus ir patarsime, kaip su jais susidoroti. Taip pat nurodysime, kur rasti parametrus, kuriuos turite pakeisti.

Tarkime, jūs jau įsirengėte fizinį tinklą patys. Jei ne, jums padės šios dvi temos:

Patikrinkite, ar visi kompiuteriai priklauso tai pačiai darbo grupei

Kai tinklas sukurtas, kitas žingsnis yra tikslus jo suderinimas taip, kad visi kompiuteriai „matytų“ vienas kitą—, o tai būtina norint užtikrinti failų ir spausdintuvų bendrinimą.

Labai svarbu naudoti tą patį darbo grupės pavadinimą visuose tinklo kompiuteriuose. Tai leidžia skirtingas sistemos Windows versijas naudojantiems kompiuteriams surasti ir pasiekti vienam kitą. Atminkite, kad numatytasis darbo grupės pavadinimas skirtingose sistemos Windows versijose skiriasi.

Jei norite rasti arba pakeisti darbo grupės pavadinimą kompiuteryje, kuriame naudojama Windows XP:

 1. spustelėkite Pradėti, dešiniu pelės klavišu spustelėkite Mano kompiuteris, o tada – Ypatybės.

 2. Būdami parinktyje Sistemos ypatybės spustelėkite skirtuką Kompiuterio vardas ir pamatysite darbo grupės pavadinimą. Norėdami pakeisti pavadinimą spustelėkite Keisti, lauke Kompiuterio vardas įveskite naują vardą ir spustelėkite Gerai.

Jei norite rasti darbo grupės pavadinimą kompiuteryje, kuriame naudojama Windows Vista:

 1. Atidarykite aplanką Sistema spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Sistema ir priežiūra, o tada Sistema.

 2. Darbo grupės pavadinimas rodomas parinktyje Kompiuterio pavadinimas, domeno ir darbo grupės parametrai.

Jei norite pakeisti darbo grupės pavadinimą kompiuteryje, kuriame naudojama Windows Vista:

 1. Atidarykite aplanką Sistema spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Sistema ir priežiūra, o tada Sistema.

 2. Būdami parinktyje Kompiuterio pavadinimas, domenas ir darbo grupės parametrai spustelėkite Keisti parametrus.

 3. Būdami parinktyje Sistemos ypatybės, skirtuke Kompiuterio vardas spustelėkite Keisti.

 4. Būdami Kompiuterio pavadinimo / domeno keitimai parinktyje Darbo grupė įveskite norimą naudoti darbo grupės pavadinimą, tada spustelėkite Gerai. Būsite paraginti paleisti kompiuterį iš naujo.

Sistemos lango paveikslėlis
Darbo grupės pavadinimas rodomas lange Sistema

Nustatydami tinklo vietos tipą nurodykite Privatus

Paskui patikrinkite tinklo vietos tipą visuose kompiuteriuose, kuriuose naudojama Windows Vista. Tinklo vietos tipas yra parametras, leidžiantis sistemai Windows Vista automatiškai nustatyti saugą ir kitus parametrus, atsižvelgiant į tinklo tipą, prie kurio prijungtas kompiuteris. Norėdami rasti daugiau informacijos žiūrėkite Tinklo vietos pasirinkimas.

Yra trys tinklo vietos tipai:

 • Viešasis. Kompiuteris veikia viešai naudojamame tinkle. Viešųjų tinklų tipų pavyzdžiai yra viešieji interneto prieigos tinklai, kokius matome oro uostuose, bibliotekose ir kavinėse. (Šis vietos tipas atitinka tinklo tipą Viešoji vieta.)

 • Privatusis. Kompiuteris veikia tinkle, kuriame yra atitinkamas apsaugos nuo pavojų internete lygis (pvz., maršrutizatorius ir užkarda), o kompiuteriai yra žinomi ir patikimi. Šiai kategorijai priklauso dauguma namų tinklų. (Šis vietos tipas atitinka tinklo tipą Namų arba Darbo.)

 • Domeno. Kompiuteris prijungtas tinkle, kuriame yra katalogų tarnybos Active Directory domeno valdiklis. Domeno tinklo tipo pavyzdys yra darbovietėje naudojamas tinklas.

Kurdami namų tinklą įsitikinkite, kad tinklo vietos tipas nurodytas kaip Privatus. Tikrinti reikia taip:

 • Atidarykite Tinklo ir Bendrojo naudojimo Centrą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Tinklas ir internetas, o tada Tinklas ir bendrinimo centras.

Tinklo vietos tipas rodomas skliausteliuose, greta tinklo pavadinimo.

Parinkties Tinklas ir Bendrinimo centras paveikslėlis
Tinklo vietos pavadinimas rodomas parinktyje Tinklas ir bendrinimo centras

Jeigu tinklo tipas yra Viešasis, pakeisti jį į Privatusis galite šiuo būdu:

 1. spustelėkite Tinkinti į dešinę nuo tinklo pavadinimo ir vietos tipo.

 2. Parinktyje Nustatyti tinklo vietą greta Vietos tipas spustelėkite Privatusis, tada Pirmyn, o tada spustelėkite Uždaryti.

Įspėjimas

 • Tinką į Privatusis keiskite tik tada, kai tinklas yra žinomas ir patikimas, toks kaip, pvz., jūsų namų tinklas. Pakeitus tinklą į Privatusis viešose vietose, kyla grėsmė saugai.

Norėdami leisti failų ir spausdintuvo bendrinimą atidarykite užkardos prievadus

Jeigu naudojate sistemos Windows užkardą, šį skyrių galite praleisti, nes įjungus tinklo aptikimą Windows užkarda automatiškai atidaro reikiamus prievadus failams ir spausdintuvui bendrinti. Jeigu naudojate kitą užkardą, šiuos prievadus turėsite atidaryti patys, kad kompiuteris galėtų rasti kitus kompiuterius ir įrenginius, kuriuose yra norimi bendrinti failai arba spausdintuvai.

Norėdami rasti kitus kompiuterius, naudojančius Windows Vista, atidarykite šiuos prievadus:

 • UDP 3702

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Norėdami rasti kitus kompiuterius, kurie naudoja ankstesnes Windows versijas, ir naudoti failų ir spausdintuvo bendrinimą visose Windows versijose, atidarykite šiuos prievadus:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

Norėdami rasti tinklo įrenginius, atidarykite šiuos prievadus:

 • UDP 1900

 • TCP 2869

Jei norite įjungti papildomas failų ir spausdintuvo bendrinimo parinktis

Pakeitus tinklo vietos tipą į Privatusis, tinklo aptikimas automatiškai įjungiamas Bendrinimo ir aptikimo skyriuje, parinktyje Tinklas ir bendrinimo centras. (Norėdami gauti daugiau informacijos apie tinklo aptikimą žr. Kas yra tinklo aptikimas?) Taip pat turėtumėte įjungti šias bendrinimo ir aptikimo parinktis:

 • failų bendrinimas

 • viešojo aplanko bendrinimas

 • spausdintuvo bendrinimas

Įjungus šias parinktis, jūsų kompiuteris galės:

 • rasti kitus kompiuterius ir įrenginius namų tinkle ir leisti kitiems kompiuteriams rasti jūsų kompiuterį.

 • Bendrinti aplankus.

 • Bendrinti Viešąjį aplanką.

 • Bendrinti spausdintuvus.

Pastaba

 • Slaptažodžiu apsaugotas bendrinimas yra speciali parinktis, apie kurią paaiškinsime toliau.

Norėdami įjungti failų bendrinimą, viešojo aplanko bendrinimą ir spausdintuvo bendrinimą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite Tinklo ir Bendrojo naudojimo Centrą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Tinklas ir internetas, o tada Tinklas ir bendrinimo centras.

 2. Norėdami išplėsti skyrių parinktyje Bendrinimas ir aptikimas spustelėkite rodyklės mygtuką Rodyklės mygtuko paveikslėlis greta Failų bendrinimas, tada spustelėkite Įjungti failų bendrinimą, o tada spustelėkite Taikyti. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.
 3. Norėdami išplėsti skyrių spustelėkite rodyklės mygtuką Rodyklės mygtuko paveikslėlis, esantį greta parinkties Viešojo aplanko bendrinimas, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:
  • Norėdami bendrinti Viešąjį aplanką taip, kad asmenys kituose tinklo kompiuteriuose galėtų atidaryti jo failus, bet negalėtų failų kurti arba keisti, spustelėkite Įjungti bendrinimą, kad kiekvienas, turintis prieigą prie tinklo, galėtų atidaryti failus, o tada spustelėkite Taikyti. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite. Tai numatytasis parametras.

  • Norėdami bendrinti Viešąjį aplanką taip, kad asmenys kituose tinklo kompiuteriuose galėtų atidaryti, kurti arba keisti jo failus, spustelėkite Įjungti bendrinimą, kad kiekvienas, turintis prieigą prie tinklo, galėtų atidaryti, keisti ir kurti failus, o tada spustelėkite Taikyti. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

 4. Norėdami išplėsti skyrių spustelėkite rodyklės mygtuką Rodyklės mygtuko paveikslėlis šalia parinkties Spausdintuvo bendrinimas, tada spustelėkite Įjungti spausdintuvo bendrinimą ir Taikyti. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

Pagalvokite apie slaptažodžiu apsaugoto bendrinimo naudojimą

Kai įjungiamas slaptažodžiu apsaugotas bendrinimas, asmenys, besinaudojantys kitais jūsų tinklo kompiuteriais, negali pasiekti jūsų bendrinamų aplankų, įskaitant Viešąjį aplanką, nebent jie turėtų vartotojo vardą arba slaptažodį, kuris atitinka vartotojo abonementą jūsų kompiuteryje. (Taigi, jeigu naudojate slaptažodžiu apsaugotą bendrinimą, visuose kompiuteriuose turi būti atitinkami vartotojo abonementai.)

Norėdami įjungti slaptažodžiu apsaugotą bendrinimą atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite Tinklo ir Bendrojo naudojimo Centrą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Tinklas ir internetas, o tada Tinklas ir bendrinimo centras.

 2. Norėdami išplėsti skyrių parinktyje Bendrinimas ir aptikimas spustelėkite rodyklės klavišą Rodyklės mygtuko paveikslėlis greta Slaptažodžiu apsaugotas bendrinimas, tada Įjungti slaptažodžiu apsaugotą failų bendrinimą, o tada Taikyti. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

Slaptažodžiu apsaugoto bendrinimo išjungimas tolygus paprastam failų bendrinimui, naudotam sistemoje Windows XP.

Tinklo schemos naudojimas

Tinklo schema Tinklo ir bendrinimo centre – grafinis tinklo kompiuterių ir įrenginių rodinys, kuriame matyti, kaip jie yra sujungti, įskaitant ir problemines sritis. Tai naudinga šalinant triktis. Prieš tai, kai kompiuteris su sistema Windows XP bus aptiktas ir parodytas tinklo schemoje, kompiuteryje reikia įdiegti Susiejimo lygmens topologijos atradimo (LLTD) protokolą. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Microsoft svetainės skyrelį Tinklo schema nerodo kompiuterių, naudojančių Windows XP.

Jeigu LLTD protokolas įdiegtas, bet kompiuteriai, naudojantys Windows XP, tinklo schemoje nerodomi, gali būti, kad užkardos parametrai neleidžia sistemai Windows jų aptikti. Spustelėkite užkardos parametrus ir įsitikinkite, kad bendras failų ir spausdintuvo naudojimas yra įjungtas. Norėdami sužinoti, kaip tai daryti, jei naudojate Windows Firewall, atidarykite žinyną ir pagalbą ir paieškokite Įjungti failų ir spausdintuvo bendrinimą. Atidarykite Žinyno temą, o tada slinkite į galą. Jei naudojate kitą užkardą, patikrinkite informaciją, pateiktą kartu su užkarda. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Šalinti kompiuterių, kurių nematyti tinklo schemoje, triktis.