Namų kompiuterių, kuriuose veikia skirtingos sistemos „Windows“ versijos, tinklas


Šiame straipsnyje aiškinama, kaip nustatyti failų ir spausdintuvų bendrinimą namų tinkle, sudarytame iš kompiuterių su skirtingomis sistemos „Windows“ versijomis.

Peržiūrėkite šį vaizdo įrašą ir sužinokite, kaip kompiuterius su skirtingomis „Windows“ versijomis sujungti į namų tinklą (6:15)

Namų grupės sukūrimas, jeigu visuose namų tinklo kompiuteriuose veikia Windows 7

Paprasčiausias būdas nustatyti failų ir spausdintuvų bendrinimą namų tinkle yra sukurti namų grupę. Namų grupė susieja kompiuterius jūsų namų tinkle, todėl galite bendrinti paveikslėlius, muziką, vaizdo įrašus, dokumentus ir spausdintuvus. Namų grupę galite apsaugoti slaptažodžiu, todėl visada galėsite pasirinkti, ką bendrinti grupėje. Jei visuose kompiuteriuose, kuriuos norite sujungti į tinklą, veikia sistema Windows 7, rekomenduojamas metodas - sukurti namų grupę.

Namų grupė yra prieinama visuose sistemos Windows 7 leidimuose. Jei naudojate „Windows 7 Starter“ ir „Windows 7 Home Basic“, galite prisijungti prie namų grupės, bet negalite jos kurti.

Sukūrus namų grupę, jūsų užduotis atlikta, todėl galite neskaityti likusios šio straipsnio informacijos. Jeigu esate nepasirengę plėtoti visų savo kompiuterių iki sistemos Windows 7, vis tiek galite padaryti taip, kad tinklas veiktų tolygiai. Perskaitykite šiuos skyrius, kad sužinotumėte, kaip susidoroti su sistemos Windows versijų skirtumais

Kompiuterių apjungimas į tą pačią darbo grupę, jeigu tinklo kompiuteriuose veikia skirtingos Windows versijos

Tarkime, jūs jau įsirengėte fizinį tinklą patys. Jei dar neįrengėte, žr. Ko reikia namų tinklui nustatyti.

Kai tinklas sukurtas, kitas žingsnis yra tikslus jo suderinimas taip, kad visi kompiuteriai rastų vienas kitą, o tai būtina norint užtikrinti failų ir spausdintuvų bendrinimą.

Jei kompiuteriai, kuriuose veikia sistema Windows XP, yra jūsų tinklo dalis, svarbu, kad visi tinklo kompiuteriai naudotų tą patį darbo grupės pavadinimą. Tai leidžia skirtingas sistemos Windows versijas naudojantiems kompiuteriams surasti ir pasiekti vienam kitą. Atminkite, kad numatytasis darbo grupės pavadinimas skirtingose sistemos Windows versijose skiriasi.

Darbo grupės pavadinimo suradimas arba pakeitimas kompiuteryje, kuriame naudojama sistema Windows XP

 1. Spustelėkite Pradėti, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Mano kompiuteris, o tada - Ypatybės.

 2. Dalyje Sistemos ypatybės spustelėkite skirtuką Kompiuterio pavadinimas ir pamatysite darbo grupės pavadinimą. Norėdami pakeisti pavadinimą spustelėkite Keisti, lauke Kompiuterio pavadinimas įveskite naują vardą ir spustelėkite Gerai.

Darbo grupės pavadinimo suradimas kompiuteryje, kuriame naudojama sistema Windows Vista arba Windows 7

 1. Spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, dešiniuoju pelės mygtuku Kompiuteris, tada - Ypatybės atidarykite parinktį Sistema.

 2. Darbo grupės pavadinimas rodomas dalyje Kompiuterio vardas, domenas ir darbo grupės parametrai.

Darbo grupės pavadinimo keitimas kompiuteryje, kuriame naudojama sistema Windows Vista arba Windows 7

 1. Spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, dešiniuoju pelės mygtuku Kompiuteris, tada - Ypatybės atidarykite parinktį Sistema.

 2. Dalyje Kompiuterio vardas, domenas ir darbo grupės parametrai spustelėkite Keisti parametrus.

 3. Dalyje Sistemos ypatybės, skirtuke Kompiuterio pavadinimas spustelėkite Keisti.

 4. Dalies Kompiuterio pavadinimo / domeno keitimai parinktyje Darbo grupė įveskite norimą naudoti darbo grupės pavadinimą, tada spustelėkite Gerai. Būsite paraginti paleisti kompiuterį iš naujo.

Lango Sistema paveikslėlis
Darbo grupės pavadinimas rodomas lange Sistema

Tinklo vietos nustatymas kaip Namų arba Darbo

Paskui patikrinkite tinklo vietą visuose kompiuteriuose, kuriuose naudojama sistema Windows Vista arba Windows 7. Tinklo vieta yra parametras, leidžiantis sistemai Windows automatiškai nustatyti saugą ir kitus parametrus, atsižvelgiant į tinklo tipą, prie kurio prijungtas kompiuteris. Norėdami daugiau informacijos, žr. Tinklo vietos pasirinkimas.

Yra keturios tinklo vietos:

 • Namai. Kompiuteris veikia tinkle, kuriame yra atitinkamas apsaugos nuo pavojų internete lygis (pvz., kelvedis ir užkarda), o kompiuteriai yra žinomi ir patikimi. Šiai kategorijai priklauso dauguma namų tinklų. Namų grupė galima tinkluose su Namų tinklo vieta.

 • Darbas. Kompiuteris veikia tinkle, kuriame yra atitinkamas apsaugos nuo pavojų internete lygis (pvz., kelvedis ir užkarda), o kompiuteriai yra žinomi arba patikimi. Šiai kategorijai priklauso dauguma mažų įstaigų tinklų.

 • Viešasis. Kompiuteris veikia viešai naudojamame tinkle. Viešųjų tinklų tipų pavyzdžiai yra viešieji interneto prieigos tinklai, kokius matome oro uostuose, bibliotekose ir kavinėse.

 • Domeno. Kompiuteris prijungtas prie tinklo, kuriame yra katalogų tarnybos „Active Directory“ domeno valdiklis. Domeno tinklo pavyzdys yra darbovietėje naudojamas tinklas. Šios tinklo vietos negalima pasirinkti, ją turi nustatyti domeno administratorius.

Kurdami namų tinklą įsitikinkite, kad tinklo vietos tipas nurodytas kaip Namai. Tikrinti reikia taip:

 • Atidarykite Tinklo ir bendrinimo centrą spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėdami Valdymo skydas. Ieškos lauke įveskite tinklas, o tada spustelėkite Tinklo ir bendrinimo centras.

Tinklo vietos tipas rodomas po tinklo pavadinimu.

Parinkties Tinklo ir bendrinimo centras paveikslėlis
Tinklo vietos pavadinimas rodomas parinktyje Tinklas ir bendrinimo centras

Jeigu tinklo tipas yra viešasis, spustelėkite parinktį Viešasis tinklas, o tada pasirinkite norimą tinklo vietą.

Įspėjimas

 • Tinklą į Namai arba Darbas keiskite tik tada, kai tinklas yra žinomas ir patikimas, toks kaip, pvz., jūsų namų arba mažos įstaigos tinklas. Tinklo keitimas viešoje vietoje į Namai arba Darbas gali kelti grėsmę saugai, nes tai leistų kitiems tinkle esantiems asmenims matyti jūsų kompiuterį.

Patikrinimas, ar užkarda leidžia failų ir spausdintuvo bendrinimą

Jeigu naudojate sistemos Windows užkardą, šį skyrių galite praleisti, nes Windows užkarda automatiškai atidaro reikiamus prievadus failams ir spausdintuvams bendrinti, kai kažką bendrinate ar įjungiate tinklo radimą. (Norėdami daugiau informacijos apie tinklo patikimą, žr. Kas yra tinklo aptikimas?) Jeigu naudojate kitą užkardą, šiuos prievadus turėsite atidaryti patys, kad kompiuteris galėtų rasti kitus kompiuterius ir įrenginius, kuriuose yra norimi bendrinti failai arba spausdintuvai.

Norėdami rasti kitus kompiuterius, naudojančius sistemą Windows Vista arba Windows 7, atidarykite šiuos prievadus:

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Norėdami rasti kitus kompiuterius, kurie naudoja ankstesnes Windows versijas, ir naudoti failų ir spausdintuvo bendrinimą visose Windows versijose, atidarykite šiuos prievadus:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

 • TCP 445

 • UDP 5355

Norėdami rasti tinklo įrenginius, atidarykite šiuos prievadus:

 • UDP 1900

 • TCP 2869

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Tam, kad namų grupė tinkamai veiktų tarp kompiuterių, kuriuose paleista sistema Windows 7, atidarykite šiuos prievadus:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

 • TCP 445

 • UDP 1900

 • TCP 2869

 • UDP 3540

 • TCP 3587

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Papildomų failų ir spausdintuvo bendrinimo parinkčių įjungimas

Pakeitus tinklo vietą į Namai arba Darbas, tinklo aptikimas įjungiamas automatiškai. Šias bendrinimo parinktis galite įjungti ir atskirai:

 • Tinklo aptikimas

 • Failų bendrinimas (sistemoje Windows 7 ši parinktis automatiškai įjungiama, kai bendrinate failą ar aplanką)

 • Viešojo aplanko bendrinimas

Įjungus šias parinktis, jūsų kompiuteris galės:

 • Rasti kitus kompiuterius ir įrenginius namų tinkle ir leisti kitiems kompiuteriams rasti jūsų kompiuterį

 • Bendrinti jo failus ir aplankus

 • Bendrinti Viešuosius aplankus

Pastaba

 • Slaptažodžiu apsaugotas bendrinimas yra speciali parinktis, apie kurią paaiškinsime toliau.

Tinklo radimo, failų ir spausdintuvo bendrinimo ir aplankų bendrinimo įjungimas sistemoje Windows 7

 1. Spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis ir Valdymo skydas atidarykite išplėstinius bendrinimo parametrus. Ieškos lauke įveskite tinklas, spustelėkite Tinklo ir bendrinimo centras, tada kairiojoje srityje spustelėkite Keisti išplėstinius bendrinimo parametrus.

 2. Spustelėkite ševroną Ševrono piktogramos paveikslėlis, kad išplėstumėte tinklo profilį Namai ir darbas.
 3. Pasirinkite parinktis tinklo aptikimui ir failų bendrinimui įjungti.

 4. Parinktyje Viešas aplankų bendrinimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami bendrinti Viešąjį aplanką taip, kad asmenys kituose tinklo kompiuteriuose galėtų atidaryti jo failus, bet negalėtų failų kurti arba keisti, spustelėkite Įjungti bendrą naudojimą, kad kiekvienas, turintis prieigą prie tinklo, galėtų atidaryti failus.

  • Norėdami bendrinti Viešąjį aplanką taip, kad asmenys kituose tinklo kompiuteriuose galėtų atidaryti jo failus bei kurti arba keisti failus, spustelėkite Įjungti bendrą naudojimą, kad kiekvienas, turintis prieigą prie tinklo, galėtų atidaryti, keisti ir kurti failus.

   Spustelėkite parinktį Įrašyti keitimus. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

Tinklo radimo, failų bendrinimo, viešųjų aplankų bendrinimo ir spausdintuvų bendrinimo įjungimas sistemoje Windows Vista

 1. Valdymo skyde atidarykite parinktį Tinklo ir bendrinimo centras.

 2. Būdami Bendrinimas ir aptikimas, spustelėkite ševroną Ševrono piktogramos paveikslėlis greta Failų bendrinimas, kad galėtumėte išplėsti skyrių, spustelėkiteĮjungti failų bendrinimą, o tada spustelėkite Taikyti. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.
 3. Norėdami išplėsti skyrių spustelėkite ševroną Ševrono paveikslėlis, esantį greta parinkties Viešas aplankų bendrinimas, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:
  • Norėdami bendrinti Viešąjį aplanką taip, kad asmenys kituose tinklo kompiuteriuose galėtų atidaryti jo failus, bet negalėtų failų kurti arba keisti, spustelėkite Įjungti bendrą naudojimą, kad kiekvienas, turintis prieigą prie tinklo, galėtų atidaryti failus , o tada spustelėkite Taikyti. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite. Tai numatytasis parametras.

  • Norėdami bendrinti Viešąjį aplanką taip, kad asmenys kituose tinklo kompiuteriuose galėtų atidaryti, kurti arba keisti jo failus, spustelėkite Įjungti bendrą naudojimą, kad kiekvienas, turintis prieigą prie tinklo, galėtų atidaryti, keisti ir kurti failus , o tada spustelėkite Taikyti. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

 4. Norėdami išplėsti skyrių spustelėkite ševroną Ševrono paveikslėlis šalia parinktiesSpausdintuvo bendrinimas, spustelėkite Įjungti spausdintuvo bendrinimą, o tada spustelėkite taikyti. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

Slaptažodžiu apsaugoto bendrinimo naudojimas

Slaptažodžiu apsaugotas bendrinimas yra saugesnis failų ir aplankų bendrinimo tinkle metodas ir jis yra įgalinamas pagal numatytuosius nustatymus. Kai slaptažodžiu apsaugotas bendrinimas yra įgalintas, prie tinklo prisijungę asmenys neturi prieigos prie kituose kompiuteriuose bendrinamų aplankų, įskaitant Viešuosius aplankus, nebent jie turi kompiuterio, kuriame yra bendrinami aplankai, vartotojo vardą ir slaptažodį. Norint prieiti prie bendrinamų aplankų, jie bus paraginti įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį.

Kad prieiga būtų greitesnė, vartotojų abonementai visuose kompiuteriuose turėtų sutapti. Pavyzdžiui, Dana nori pasinaudoti slaptažodžiu apsaugotu bendrinimu, kad galėtų saugiau bendrinti failus ir spausdintuvus tarp savo dviejų kompiuterių. Kompiuteryje A veikia vartotojo abonementas „Dana22“ ir slaptažodis „Fly43$“. Nustačiusi tokį patį vartotojo abonemento ir slaptažodžio derinį kompiuteryje B, ji galės greičiau prieiti prie kompiuteryje B bendrinamų failų. Pakeitusi slaptažodį viename iš šių kompiuterių, Dana turės atlikti tą patį pakeitimą ir kitame kompiuteryje.

Slaptažodžiu apsaugoto bendrinimo įjungimas sistemoje Windows 7

 1. Spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis ir Valdymo skydas atidarykite išplėstinius bendrinimo parametrus. Ieškos lauke įveskite tinklas, spustelėkite Tinklo ir bendrinimo centras, tada kairiojoje srityje spustelėkite Keisti išplėstinius bendrinimo parametrus.

 2. Spustelėkite ševroną Ševrono piktogramos paveikslėlis, kad išplėstumėte tinklo profilį Namai ir darbas.
 3. Aplanke Apsaugotas slaptažodžiu bendras naudojimas spustelėkite Įjungti slaptažodžiu saugomą bendrinimą, o tada spustelėkite Įrašyti keitimus. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

Slaptažodžiu apsaugoto bendrinimo įjungimas sistemoje Windows Vista

 1. Valdymo skyde atidarykite parinktį Tinklo ir bendrinimo centras.

 2. Norėdami išplėsti skyrių parinktyje Bendrinimas ir aptikimas, spustelėkite ševroną Ševrono piktogramos paveikslėlis greta Apsaugotas slaptažodžiu bendras naudojimas, spustelėkite Įjungti slaptažodžiu saugomą bendrinimą, o tada spustelėkite Taikyti. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

Failo arba aplanko bendrinimas

Bet kurioje Windows versijoje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą ar aplanką, tada spustelėkite Bendrinti ir pasirinkite asmenis ar grupes, su kuriais norite bendrinti. Jūs taip pat galite priskirti teises, kad tie asmenys galėtų arba negalėtų keisti bendrinamą failą ar aplanką. Norėdami daugiau informacijos, žr. Failų bendrinimas su kuo nors.

Tinklo schemos naudojimas

Tinklo schema Tinklo ir bendrinimo centre - grafinis tinklo kompiuterių ir įrenginių rodinys, kuriame matyti, kaip jie yra sujungti, įskaitant ir problemines sritis. Tai naudinga šalinant triktis. Prieš tai, kai kompiuteris su sistema Windows XP bus aptiktas ir parodytas tinklo schemoje, kompiuteryje reikia įdiegti Susiejimo lygmens topologijos atradimo (LLTD) protokolą. Jei norite gauti daugiau informacijos, eikite į tinklalapį Tinklo schema nerodo kompiuterių, naudojančių „Windows XP“, esantį „Microsoft“ svetainėje.

Jeigu LLTD protokolas įdiegtas, bet kompiuteriai, naudojantys sistemą Windows XP, tinklo schemoje nerodomi, gali būti, kad užkardos parametrai neleidžia sistemai Windows jų aptikti. Patikrinkite užkardos parametrus ir įsitikinkite, ar įgalintas bendrasis failo ir spausdintuvo naudojimas. Norėdami sužinoti, kaip tai daryti, jei naudojate sistemos Windows užkardą, atidarykite žinyną ir pagalbą ir paieškokite „Įjungti failų ir spausdintuvo bendrinimą“. Atidarykite Žinyno temą, o tada slinkite į galą. Jei naudojate kitą užkardą, patikrinkite informaciją, pateiktą kartu su užkarda.

Straipsnio ID: MSW700032Reikia daugiau pagalbos?