Neleisti vaikams naudotis konkrečiomis programomis


Jei kompiuteris prijungtas prie domeno, tėvų kontrolė negalima.

Norėdami apibrėžti konkrečias programas, kurias gali naudoti vaikas, naudokite tėvų kontrolę. Pavyzdžiui, jeigu naudojatės finansų tvarkymo programa, galite neleisti vaikui jos atidaryti ir peržiūrėti finansinės informacijos.

Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą, žr. Mygtuko Leisti paveikslėlisVideo: Using Parental Controls.
  1. Atidarykite parinktį Tėvų kontrolės spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėdami Valdymo skydas, tada dalyje Vartotojų abonementai ir šeimos sauga spustelėdami Nustatyti tėvų kontroles bet kuriam vartotojui. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  2. Spustelėkite vardą to asmens, kuriam neleisite naudotis konkrečiomis programomis.

  3. Dalyje Tėvų kontrolė spustelėkite Įjungta, įgalina dabartinius parametrus.

  4. Spustelėkite Blokuoti tam tikras programas.

  5. Spustelėkite Asmens vardas gali naudoti tik tas programas, kurias aš leidžiu.

  6. Pažymėkite leidžiamas programas. Jeigu norima programa sąraše nepasirodo, norėdami ją surasti, spustelėkite Naršyti.

Patarimas

  • Įsitikinkite, kad pažymėjote visas programas, kurias norite leisti vaikui naudoti. Tėvų kontrolė blokuos bet kokią sąraše nepažymėtą programą.