Įrašytų TV laidų tvarkymas programoje „Windows Media Center“: dažnai užduodami klausimai


Tinkamai nustatę programą „Windows Media Center“, ją galite naudoti tiesioginei televizijai savo kompiuteryje žiūrėti ir įrašyti. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. TV įrašymas naudojant programą „Windows Media Center“.

Jei jums kyla problemų įrašant TV laidas, žr. Kodėl programai „Windows Media Center“ nepavyko įrašyti TV laidos?

Čia pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie įrašytų TV laidų tvarkymą programoje „Media Center“.

Rodyti viską

Kaip pakeisti televizijos laidų įrašymo parametrus?

Programoje „Media Center“ galite pakeisti įvairius televizijos laidų įrašymo parametrus, pavyzdžiui, kokybę, kuria laidos įrašomos, ir disko, kuriame jos bus saugomos.

 1. Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėkite Visos programos, tada spustelėkite „Windows Media Center“.
 2. Programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite prie Užduotys, spustelėkite Parametrai, TV, Įrašymo įrenginys, Įrašymo įrenginio saugykla, tada atlikite vieną šių veiksmų:

  • Norėdami nustatyti diską, kuriame programa „Media Center“ įrašys TV laidas, dalyje Įrašyti į diską spustelėkite pliusoPliuso mygtuko paveikslėlis arba minusoMinuso mygtuko paveikslėlis ženklo mygtuką ir pasirinkite diską. TV laidas galite įrašyti į standųjį diską savo kompiuteryje arba tiesiai į išorinį standųjį diską. Jei galite naudotis tik viena saugykla, nebus ir pliusoPliuso mygtuko paveikslėlis bei minusoMinuso mygtuko paveikslėlis ženklo mygtukų.
  • Norėdami nustatyti maksimalią disko vietą, skirtą įrašytai TV, dalyje Maksimali TV riba spustelėkite pliusoPliuso mygtuko paveikslėlis arba minusoMinuso mygtuko paveikslėlis ženklo mygtuką ir pakeiskite kiekį. Prieinamos vietos kiekis priklauso nuo turimo standžiojo disko, kurį pasirenkate dalyje Įrašyti į diską.
  • Norėdami nustatyti įrašymo kokybę, kuria bus atliekami būsimi įrašai, dalyje Įrašymo kokybė spustelėkite pliusoPliuso mygtuko paveikslėlis arba minusoMinuso mygtuko paveikslėlis ženklo mygtukus ir pakeiskite parametrą. Kokybės parametras turi įtakos bendram įrašų kiekiui, kuris telpa pasirinktame standžiajame diske. Pavyzdžiui, jei pasirinksite gerą kokybę, galėsite įrašyti kur kas daugiau TV programų nei pasirinkę geriausią kokybę.
  Įrašymo įrenginio saugyklos ekrano paveikslėlis
  Standžiojo disko vaizdas keisis kaskart pakeitus vieną šių parametrų.

Pastaba

 • Raiškiosios TV programos naudojant „Windows Media Center“ gali būti įrašomos tik pasirinkus aukščiausios kokybės parametrus, kad būtų išlaikyta vaizdo ir garso kokybė. Todėl raiškiosios laidos dydis bus kur kas didesnis nei standartinės raiškos laidos, įrašytos geriausia kokybe.

Koks įrašytų TV laidų naikinimo būdas yra geriausias?

Tai priklauso nuo to, kiek vietos turite standžiajame diske. Pagal numatytuosius nustatymus programa „Media Center“ laidas panaikins automatiškai ir atlaisvins standžiojo disko vietą naujiems įrašams. Galite pakeisti automatinio laidų naikinimo parametrus arba TV laidas galite panaikinti rankiniu būdu.

Bendrųjų automatinio įrašytų TV laidų naikinimo parametrų keitimas

 1. Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Visos programos, tada spustelėkite „Windows Media Center“.
 2. Programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite į Užduotys, spustelėkite Parametrai, TV, Įrašymo įrenginys, tada spustelėkite Numatytieji įrašymo parametrai.

 3. Dalyje Išsaugoti spustelėkite pliusoPliuso mygtuko paveikslėlis arba minusoMinuso mygtuko paveikslėlis ženklo mygtuką ir pasirinkite vieną šių parinkčių:
  • Pasirinkite Kol reikės vietos, kad laidos būtų naikinamos automatiškai, kai pasiekiama standžiojo disko riba. Norėdami padidinti ribą, žr. anksčiau pateiktą „Kaip pakeisti įrašytų TV laidų saugojimo parametrus?“.

  • Pasirinkite 1 sav., kad laidos būtų panaikinamos automatiškai praėjus savaitei po įrašymo.

  • Pasirinkite Kol peržiūrėsi, kad laidos būtų automatiškai panaikintos, baigus jas peržiūrėti.

  • Pasirinkite Kol panaikinsiu, kad laidos niekada nebūtų naikinamos automatiškai.

 4. Spustelėkite Įrašyti.

Pastaba

 • Kol reikės vietos yra numatytasis parametras. Jei pakeitus šį parametrą baigsis standžiojo disko vieta, suplanuotos laidos nebebus įrašomos.

Bendrųjų parametrų nepaisymas konkrečiai laidai

Konkrečiai pasirinktai laidai galite netaikyti bendrųjų parametrų. Pavyzdžiui, jei norite, kad programa „Media Center“ prireikus laisvos vietos panaikintų daugelį laidų, bet yra viena laida, kurios nenorite panaikinti, galite pakeisti šios konkrečios laidos parinktis.

 1. Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Visos programos, tada spustelėkite „Windows Media Center“.
 2. Programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite į TV, tada spustelėkite Įrašyta TV.

 3. Spustelėkite įrašytą TV laidą, kurią norite pakeisti, pereikite prie Veiksmai (ekrano viršuje), spustelėkite Išsaugoti, kol, tada pasirinkite parametrą, kuris bus taikomas tik šiai laidai vietoje bendrųjų parametrų.

TV laidos panaikinimas rankiniu būdu

 1. Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Visos programos, tada spustelėkite „Windows Media Center“.
 2. Programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite į TV, tada spustelėkite Įrašyta TV.

 3. Spustelėkite norimą panaikinti laidą, spustelėkite Naikinti, tada spustelėkite Taip.

Kas nutinka laidoms, kurios įrašomos kaip TV sekos dalis?

Tai priklauso nuo bendrųjų automatinio įrašytų TV laidų naikinimo parametrų (žr. anksčiau esantį „Koks įrašytų TV laidų naikinimo būdas yra geriausias?“) bei konkrečios sekos parametrų.

Sekos įrašymo parametrų keitimas

 1. Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Visos programos, tada spustelėkite „Windows Media Center“.
 2. Programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite prie TV, spustelėkite Įrašyta TV, Rodyti planinius, o tada spustelėkite Seka.

 3. Spustelėkite seką, esančią sąraše dešinėje, tada spustelėkite Sekos parametrai. (Jei neturite jokių suplanuotų įrašyti sekų, sąrašas bus tuščias.)

 4. Dalyje Išsaugoti spustelėkite pliusoPliuso mygtuko paveikslėlis arba minusoMinuso mygtuko paveikslėlis ženklo mygtuką ir pasirinkite bendruosius automatinio šios sekos laidų naikinimo parametrus.
 5. Dalyje Išsaugoti iki spustelėkite pliusoPliuso mygtuko paveikslėlis arba minusoMinuso mygtuko paveikslėlis ženklo mygtukus ir pasirinkite maksimalų laidų, kurios bus saugomos vienu metu, skaičių.
 6. Spustelėkite Įrašyti.

Pastaba

 • Pakeitus konkrečios sekos parametrus, programa „Media Center“ šiuos parametrus naudos kartu su bendraisiais parametrais, kad nustatytų, kada laidą automatiškai panaikinti.

Kaip atšaukti sekos įrašymą?

Sekos įrašymo atšaukimas

 1. Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Visos programos, tada spustelėkite „Windows Media Center“.
 2. Programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite prie TV, spustelėkite Įrašyta TV, Rodyti planinius, o tada spustelėkite Seka.

 3. Spustelėkite seką, esančią sąraše dešinėje, spustelėkite Atšaukti sekas, tada spustelėkite Taip. (Jei neturite jokių suplanuotų įrašyti sekų, sąrašas bus tuščias.)

Kas yra kopijavimo apsauga ir kokios įtakos ji turi?

Norint apsaugoti nuo neteisėto platinimo, kai kurios skaitmeninės medijos failai yra apsaugoti medijos naudojimo teisėmis. Šios teisės nurodo, kaip galite naudoti failą, pavyzdžiui, ar galite sinchronizuoti failą su nešiojamuoju įrenginiu arba leisti jį kitame kompiuteryje. Teisių sąlygas nustato failą TV transliuotojui teikiantis asmuo arba įmonė. Programa „Media Center“ negali leisti apsaugoti turinio, nebent atsisiųsite to turinio teises.

Yra keli skirtingi būdai, kaip galima gauti medijos naudojimo teises, bet dažniausias jų - jas atsisiųsti iš turinio teikėjų. Turinio teikėjai suteikia teises, kai atsisiunčiate failą. Jeigu bus leidžiamas failas, kurio teisių neturite, programa „Media Center“ bandys teises gauti automatiškai arba paragins jas gauti.

Be to, kartais TV turinys gali būti pažymėtas kaip saugomas TV turinio savininko, transliuotojo arba kūrėjo. Turinio apsaugos sąlygos yra nustatomos turinio teikėjo ir perduodamos su TV laida. Jeigu įrašote laidą, turinio apsaugos sąlygos saugomos su įrašytos TV programos failu ir paleidžiamos atkūrimo metu.

Kai kurios laidos arba įrašytų laidų dalys gali būti uždraustos leisti kompiuteryje, kuriame jos buvo įrašytos. Jeigu bandysite leisti įrašytos TV laidos failą kitame kompiuteryje, jums bus pranešta, kad tai yra draudžiamas turinys ir jo negalite leisti.

Kai kurie apsaugotos medijos failai arba failų dalys gali turėti medijos naudojimo teisių, kurios baigia galioti po tam tikro laiko. Jeigu bandote leisti failą, kurio teisių galiojimas pasibaigęs, bus pranešta, kad medijos failo nebėra.Reikia daugiau pagalbos?