Naudodami nuotolinio darbalaukio funkciją, galite iš savo kompiuterio prisijungti prie kitoje vietoje esančio kompiuterio (nuotolinio kompiuterio). Pavyzdžiui, dirbdami namų kompiuteriu galite prisijungti prie darbo kompiuterio ir naudoti visas savo programėles, failus ir tinklo išteklius tarsi sėdėtumėte prie darbo kompiuterio.

Rodyti viską

Kaip prisijungti prie kito kompiuterio naudojant nuotolinį darbalaukį?

 1. Nustatykite nuotolinį kompiuterį, kad jis leistų nuotolinius ryšius.

  1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
   (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

  2. Ieškos lauke įveskite nuotolinis darbalaukis, tada bakstelėkite arba spustelėkite Pasirinkti vartotojus, kurie gali naudoti nuotolinį darbalaukį. Būtinos administratoriaus teisės Galite būti paprašyti pateikti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinti savo pasirinkimą.

  3. Dialogo lango Sistemos ypatybės dalyje Nuotolinis darbalaukis pasirinkite mygtuką Leisti nuotolinius ryšius su šiuo kompiuteriu.

  4. Bakstelėkite arba spustelėkite Pažymėti vartotojus ir dialogo lange Nuotolinio darbalaukio vartotojai bakstelėkite arba spustelėkite Įtraukti.

  5. Dialogo lange Vartotojų arba grupių pasirinkimas atlikite šiuos veiksmus:

   1. Norėdami pasirinkti ieškos vietą, bakstelėkite arba spustelėkite Vietos, tada pažymėkite vietą, kurioje norite ieškoti.

   2. Dalyje Įveskite objektų, kuriuos norite pažymėti, pavadinimus įveskite norimo įtraukti asmens vardą arba vartotojo vardą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Gerai. Vardas bus įtrauktas į sąrašą žmonių, galinčių prisijungti prie šio kompiuterio.

 2. Be to, norėdami prisijungti prie nuotolinio kompiuterio, turite žinoti visą to kompiuterio vardą.

  1. Parinktį Sistema atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Sistema ir bakstelėję arba spustelėję Sistema.

  2. Visą kompiuterio vardą rasite atidarę Kompiuterio vardas, domenas ir darbo grupės parametrai.

 3. Toliau turite įsitikinti, kad miego ir užmigdymo parametrai nustatyti kaip Niekada, nes negalima prisijungti prie kompiuterio, kuris veikia miego arba užmigdymo režimu. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Energijos vartojimo planai: DUK

 4. Galiausiai lauke Jungimasis prie nuotolinio darbalaukio įveskite visą nuotolinio kompiuterio vardą.

Pastaba

 • Galite leisti nuotolinius ryšius tik su kompiuteriais, kuriuose įdiegtos tam tikros „Windows“ operacinės sistemos. Daugiau informacijos žr. paskesnę sekciją „Prie kurio kompiuterio galiu prisijungti naudodamas nuotolinio darbalaukio programėlę?“

Prie kurio kompiuterio galiu prisijungti naudodamas nuotolinio darbalaukio programėlę?

Ryšį galite užmegzti naudodami kompiuterį, kuriame veikia bet kurio leidimo „Windows XP“, „Windows Vista“ ir „Windows 7“, arba kompiuterį, kuriame įdiegta „Windows 8“, „Windows RT“, „Windows 8.1“ arba „Windows RT 8.1“. Bet nuotoliniame kompiuteryje turi veikti viena iš šių „Windows“ operacinių sistemų:

 • „Windows 8.1 Pro“

 • „Windows 8.1 Enterprise“

 • „Windows 8 Enterprise“

 • „Windows 8 Pro“

 • „Windows 7 Professional“

 • „Windows 7 Enterprise“

 • „Windows 7 Ultimate“

 • „Windows Vista Business“

 • „Windows Vista Ultimate“

 • „Windows Vista Enterprise“

 • „Windows XP Professional“

Kaip prisijungti prie darbo kompiuterio?

Galite prisijungti prie darbo kompiuterio iš kito darbo kompiuterio arba namų kompiuterio. Prie kompiuterio gali prisijungti tik vienas asmuo. Jei kas nors kitas naudoja darbo kompiuterį, prisijungę automatiškai jį atjungsite. Be to, „Windows“ užkarda automatiškai atidarys reikalingą prievadą, kai užmegsite nuotolinį ryšį. Jei naudojate kitą užkardą, pasirūpinkite, kad būtų atidarytas nuotolinio darbalaukio prievadas (paprastai 3389).

Prisijungimas prie darbo kompiuterio naudojant kitą darbo kompiuterį

 1. Parinktį Nuotolinis darbalaukis atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę mstsc ir bakstelėję arba spustelėję mstsc.

 2. Įveskite kompiuterio, prie kurio norite prisijungti, vardą ir spustelėkite Prisijungti. (Taip pat galite vietoj kompiuterio vardo įvesti IP adresą)

Prisijungimas prie darbo kompiuterio naudojant namų kompiuterį

Norėdami prisijungti prie darbo kompiuterio iš namų kompiuterio, turite prisijungti prie įmonės tinklo. Galite tai atlikti dviem būdais (jei nežinote, kurį pasirinkti, paklauskite sistemos administratoriaus):

 • Virtualus privatusis tinklas (VPN). VPN internetu sujungia kompiuterius į didelius tinklus (paprastai įmonių). Prieš pradėdami prašykite, kad IT administratorius pateiktų VPN serverio vardą.

  1. Prisijungimą prie interneto vediklio atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Tinklo ir bendrinimo centras, tada bakstelėję arba spustelėję Parametrai ir bakstelėję arba spustelėję Tinklo ir bendrinimo centras. Bakstelėkite arba spustelėkite Sukurti naują ryšį arba tinklą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Jungtis prie darbo vietos.

  2. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

  3. Parinktį Nuotolinis darbalaukis atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę mstsc ir bakstelėję arba spustelėję mstsc.

  4. Įveskite kompiuterio, prie kurio norite prisijungti, vardą ir spustelėkite Prisijungti. (Taip pat galite vietoj kompiuterio vardo įvesti IP adresą.)

 • Nuotolinio darbalaukio šliuzo (RD šliuzo) serveris. RD šliuzo serveris padeda prisijungti prie įmonės tinkle esančių darbinių kompiuterių iš bet kurio kompiuterio, turinčio interneto ryšį, net jei tinkluose naudojami skirtingi protokolai. Prisiminkite, kad tinklo administratorius gali neleisti keisti RD šliuzo serverio parametrų.

  1. Parinktį Nuotolinis darbalaukis atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę mstsc ir bakstelėję arba spustelėję mstsc.

  2. Bakstelėkite arba spustelėkite Rodyti parinktis ir skirtuką Papildomos, tada dalyje Jungtis iš bet kur, bakstelėkite arba spustelėkite Parametrai.

  3. Pasirinkite Naudoti šiuos RD šliuzo serverio parametrus, tada įveskite serverio vardą (norėdami gauti šią informaciją, klauskite tinklo administratoriaus).

  4. Dalyje Įėjimo metodas pasirinkite vieną iš nurodytų:

   • Leisti pažymėti vėliau. Ši parinktis leidžia pasirinkti prisijungimo metodą, kai prisijungiate.

   • Prašyti slaptažodžio (NTLM). Ši parinktis prašo slaptažodžio, kai prisijungiate.

   • Intelektualioji kortelė. Ši parinktis prašo įdėti intelektualiąją kortelę, kai prisijungiate.

  5. Kad ryšys būtų spartesnis, pažymėkite žymės langelį Apeiti vietinių adresų RD šliuzo serverį.

   Rekomenduojame šią parinktį, nes šliuzo serveriui esant kitame tinkle, negalėsite prisijungti prie tame tinkle esančio kompiuterio.

  6. Bakstelėkite arba spustelėkite Gerai ir skirtuką Bendra, įveskite kompiuterio, prie kurio norite prisijungti vardą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Prisijungti. (Taip pat galite vietoj kompiuterio vardo įvesti IP adresą.)

Kaip atidaryti pradžios ekraną ir pagrindinius mygtukus, prisijungus prie nuotolinio „Windows 8.1“ kompiuterio iš „Windows 8.1“ kompiuterio?

Naudodami ekrano viršuje rodomą ryšio juostą, atidarykite nuotolinio kompiuterio pradžios ekraną, pagrindinius mygtukus, vėliausias programėles ir naudokite nuotolinį darbalaukį kartu su kitomis programėlėmis.
Pagrindinių mygtukų meniu ryšio juostoje
Pagrindinių mygtukų meniu ryšio juostoje

Pastaba

 • Jei langas Jungimasis prie nuotolinio darbalaukio nėra maksimizuotas, kad matytumėte pradžios ekraną, pagrindinius mygtukus ir kitas parinktis, kairiajame viršutiniame lango kampe spustelėkite nuotolinio darbalaukio piktogramą.

Kodėl negaliu prisijungti naudodamas nuotolinio darbalaukio ryšį?

Čia pateikiami kai kurie bendrųjų problemų, su kuriomis galite susidurti jungdamiesi prie nuotolinio kompiuterio, sprendimai. Jei šie sprendimai nepadės, daugiau pagalbos ieškokite svetainėje „Microsoft“ bendruomenė.

 • Nepavyksta rasti nuotolinio kompiuterio. Jei rodoma ši klaida, pasikalbėkite su nuotolinio kompiuterio sistemos administratoriumi ir sužinokite kompiuterio vardą, tada patikrinkite, ar teisingai jį įvedėte. Jei vis tiek negalite prisijungti, pabandykite vietoj vardo įvesti nuotolinio kompiuterio IP adresą.

 • Kilo tinklo problema. Patikrinkite, ar:

  • Kelvedis įjungtas (tik namų tinkluose).

  • Eterneto kabelis prijungtas prie tinklo plokštės (tik laidiniai tinklai).

  • Jūsų kompiuterio belaidžio tinklo perjungtuvas įjungtas (tik nešiojamųjų kompiuterių, naudojančių belaidį tinklą).

  • Jūsų tinklo plokštė veikia.

  Jei problema kartosis, kreipkitės į asmenį, kuris sukūrė tinklą.

 • Užkarda gali blokuoti nuotolinio darbalaukio prievadą. Jei naudojate „Windows“ užkardą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Parinktį „Windows“ užkarda atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę užkarda ir bakstelėję arba spustelėję „Windows“ užkarda.

  2. Bakstelėkite arba spustelėkite Leisti naudoti programėlę arba funkciją per „Windows“ užkardą.

  3. Bakstelėkite arba spustelėkite Keisti parametrus. Būtinos administratoriaus teisės Galite būti paprašyti pateikti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinti savo pasirinkimą.

  4. Dalyje Leidžiamos programėlės ir funkcijos pasirinkite Nuotolinis darbalaukis, tada bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

  Jei naudojate kitą užkardą, įsitikinkite, kad nuotolinio darbalaukio prievadas (paprastai 3389) atidarytas.

 • Nuotolinio ryšio negalima nustatyti nuotoliniame kompiuteryje. Norėdami išspręsti šią problemą, žr. šios temos klausimą „Kaip prisijungti prie kito kompiuterio naudojant nuotolinį darbalaukį?“.

 • Nuotolinis kompiuteris gali leisti prisijungti tik kompiuteriams, kuriuose nustatytas tinklo lygio autentifikavimas. Daugiau informacijos žr. šios temos klausimą „Kokio tipo jungimąsi prie nuotolinio darbalaukio turėčiau leisti?“.

 • Nuotolinis kompiuteris gali būti išjungtas. Negalite prisijungti prie išjungto ir miego ar užmigdymo režimu veikiančio kompiuterio, todėl pasirūpinkite, kad nuotolinio kompiuterio miego ar užmigdymo režimai būtų nustatyti kaip Niekada. (užmigdymo režimas galimas ne visuose kompiuteriuose.) Daugiau informacijos žr. Energijos vartojimo planai: DUK.

Pastaba

 • Jei matote nuotolinio kompiuterio prisijungimo ekraną, tačiau negalite prisijungti, nesate įtraukti į nuotolinio darbalaukio vartotojų grupę arba kitą grupę, turinčią nuotolinio kompiuterio administratoriaus teises. Paprašykite sistemos administratoriaus atlikti šiuos veiksmus.

Kaip keisti Jungimosi prie nuotolinio darbalaukio parametrus?

Galite keisti įvairius nuotolinio ryšio parametrus, įskaitant nuotolinio kompiuterio ekrano dydį, garsą ir ryšio spartą.

 1. Parinktį Nuotolinis darbalaukis atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę mstsc ir bakstelėję arba spustelėję mstsc.

 2. Įveskite kompiuterio, prie kurio norite prisijungti, vardą.

 3. Prieš prisijungdami bakstelėkite arba spustelėkite Rodyti parinktis, tada atlikite norimus veiksmus skirtukuose Ekranas, Vietiniai ištekliai, Programos, Funkcijos ir Papildomi.

 4. Jei norite įrašyti šiuos parametrus būsimiems ryšiams, bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Bendra, tada bakstelėkite arba spustelėkite Įrašyti.

 5. Bakstelėkite arba spustelėkite Jungtis.

Kodėl negaliu keisti kai kurių nuotolinio darbalaukio parametrų?

Šiuos parametrus valdo sistemos administratorius. Teiraukitės administratoriaus išsamesnės informacijos.

Kokio tipo Jungimąsi prie nuotolinio darbalaukio turėčiau leisti?

Kad galėtumėte prisijungti prie nuotolinio kompiuterio, jame turite pasirinkti tinkamus ryšio parametrus. Norėdami pakeisti nuotolinius parametrus, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Parinktį Sistema atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Sistema ir bakstelėję arba spustelėję Sistema.

 2. Spustelėkite Nuotoliniai parametrai. Būtinos administratoriaus teisės Galite būti paprašyti pateikti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinti savo pasirinkimą.

Galimos dvi nuotolinių parametrų parinktys:

 • Neleisti nuotolinių ryšių su šiuo kompiuteriu. Niekas negalės prisijungti prie jūsų kompiuterio nuotoliniu būdu.

 • Leisti nuotolinius ryšius su šiuo kompiuteriu. Bus galimi nuotoliniai ryšiai su kompiuteriu.

  Jei žinote, kad žmonės, kurie jungsis prie jūsų kompiuterio, savo kompiuteriuose naudoja „Windows 7“, „Windows 8“ arba „Windows 8.1“, pažymėkite žymės langelį Leisti ryšius tik iš kompiuterių, kuriuose veikia nuotolinis darbalaukis su tinklo lygio autentifikavimu (rekomenduojama). Šios „Windows“ versijos naudoja tinklo lygio autentifikavimą, kuris yra autentifikavimo metodas, atliekamas prieš užmezgant ryšį ir pasirodant prisijungimo ekranui. Tai padeda apsaugoti nuotolinį kompiuterį nuo programišių ir kenkėjiškų programų.