Failų atkūrimas iš atsarginės kopijos


Galite atkurti prarastų, pažeistų arba netyčia sugadintų failų versijas, įrašytas atsarginio kopijavimo metu. Taip pat galite atkurti atskirus failus, failų grupes arba visus failus, kurių atsargines kopijas buvote sukūrę.

 1. Atidarykite parinktį Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėdami Valdymo skydas, spustelėdami Sistema ir priežiūra, o tada – Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas.

 2. Atlikite vieną šių veiksmų:

  • Norėdami atkurti failus, spustelėkite Atkurti mano failus.

  • Norėdami atkurti visų vartotojų failus, spustelėkite Atkurti visų vartotojų failus. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

 3. Atlikite vieną šių veiksmų:

  • Norėdami naršyti atsarginio kopijavimo turinį, spustelėkite Ieškoti failų arba Ieškoti aplankų.

   Ieškodami aplankų nematysite pavienių failų aplanke. Norėdami peržiūrėti failus, naudokite parinktį Ieškoti failų.

  • Norėdami ieškoti atsarginio kopijavimo turinyje, spustelėkite Ieška, įveskite visą arba dalį failo vardo ir spustelėkite Ieškoti.

Patarimai

 • Jeigu ieškote failų arba aplankų, susietų su tam tikru vartotojo abonementu, ieškos rezultatus pagerinsite, jei lauke Ieškoti įvesite failo arba aplanko vietą. Pavyzdžiui, norėdami rasti visus JPG failus, kurių atsarginės kopijos buvo sukurtos, įveskite JPG lauke Ko ieškoti. Norėdami ieškoti tik su vartotoju Bill susietų JPG failų, įveskite C:\Vartotojai\Bill\JPG lauke Ko ieškoti.

 • Galite naudoti pakaitos simbolius, pavyzdžiui, *.jpg, jei norite ieškoti visų JPG failų, kurių atsarginės kopijos buvo sukurtos.

Kitame kompiuteryje padarytos atsarginės kopijos atkūrimas

Galite atkurti failus iš atsarginės kopijos, sukurtos kitame kompiuteryje, veikiančiame su sistema „Windows Vista“ arba „Windows 7“.

 1. Atidarykite parinktį Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėdami Valdymo skydas, spustelėdami Sistema ir priežiūra, o tada – Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas.

 2. Spustelėkite Pasirinkti kitą atsarginę kopiją, iš kurios bus atkuriami failai, tada vykdykite vedlio nurodymus. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

Failų, atkurtų iš atsarginių kopijų, sukurtų kitame kompiuteryje, ieškojimas

Jei atkuriate failus iš kitame kompiuteryje sukurtos atsarginės kopijos, failai bus išsaugoti aplanke, pavadintame vartotojo vardu, kuris buvo naudojamas kuriant atsarginę kopiją. Jei vartotojų vardai skiriasi, reikės pereiti prie aplanko, kuriame yra atkurti failai. Pavyzdžiui, jei kompiuteryje, kuriame buvo sukurta atsarginė kopija, jūsų vartotojo vardas buvo Molly, bet kompiuteryje, kuriame atkuriate atsarginę kopiją, jūsų vartotojo vardas yra MollyC, atkurtieji failai bus įrašyti aplanke, pavadintame Molly. Atkurtus failus galite rasti atlikdami šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite aplanką Kompiuteris spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada – Kompiuteris.

 2. Dukart spustelėkite disko, kuriame failai yra įrašyti, piktogramą, pvz., C:\.

 3. Dukart spustelėkite aplanką Vartotojai.

  Pamatysite po aplanką, skirtą kiekvienam vartotojo abonementui.

 4. Dukart spustelėkite aplanką, skirtą vartotojo, kuris buvo naudojamas atsarginei kopijai sukurti, vardui.

  Atkurtieji failai bus įvairiuose aplankuose, atsižvelgiant į tai, kokia buvo jų pradinė vieta.

Failų atkūrimas iš atsarginės failų kopijos atkūrus kompiuterį iš atsarginės sistemos atvaizdo kopijos

Atkūrus kompiuterį iš atsarginės sistemos atvaizdo kopijos, kompiuteryje gali būti naujesnių kai kurių atsarginės kopijos failų, kuriuos norite atkurti, versijų. Kadangi sugrąžinote savo kompiuterio būseną, kurios jis buvo prieš sukuriant atsarginę sistemos atvaizdo kopiją, „Windows“ atsarginis kopijavimas failų atkūrimo vedlio lange nerodys jokių atsarginių failų kopijų, kurios buvo sukurtos po to, kai buvo sukurta atsarginė sistemos atvaizdo kopija. Norėdami failus atkurti iš atsarginės failų kopijos, sukurtos po to, kai buvo sukurta atsarginė sistemos atvaizdo kopija, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite parinktį Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėdami Valdymo skydas, spustelėdami Sistema ir priežiūra, o tada – Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas.

 2. Spustelėkite Pasirinkti kitą atsarginę kopiją, iš kurios bus atkuriami failai. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

 3. Skiltyje Atsarginio kopijavimo laikotarpis pasirinkite atsarginių kopijų diapazoną, kuriame yra norimi atkurti failai, tada atlikite vedlio pateikiamus veiksmus.Reikia daugiau pagalbos?