Muzikos kopijavimas iš CD disko programoje „Windows Media Center“


Garso takelius iš garso CD galite nukopijuoti į kompiuterį naudodami programą „Windows Media Center“. Failai bus įrašyti jūsų kompiuteryje (dažniausiai aplanke Mano muzika), todėl juos visada galėsite pasiekti programa „Media Center“, net kai nebus įdėtas jūsų CD.

Muzikos kopijavimas iš garso CD

  1. Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėkite Visos programos, tada spustelėkite „Windows Media Center“.
  2. Jei programos „Media Center“ viso ekrano režimas nėra įjungtas, spustelėkite mygtuką Maksimizuoti,Mygtuko Maksimizuoti paveikslėlis esantį viršutiniame dešiniajame lango kampe.
  3. Įdėkite garso CD į CD-ROM diskų įrenginį kompiuteryje. Diskas bus paleistas automatiškai.

  4. Ekrane Dabar leidžiama spustelėkite Kopijuoti CD. (Jei išeisite iš ekrano Dabar leidžiama, į jį visada galite sugrįžti iš programos „Windows Media Center“ pradinio ekrano pereidami prie Muzika, spustelėdami Muzikos biblioteka, Albumai, tada spustelėdami įdėtą CD.)

  5. Jei CD diską kopijuojate pirmą kartą, vadovaukitės ekrane CD kopijavimo parinktys pateikiamomis instrukcijomis. (Kitą kartą kopijuodami CD šio ekrano nematysite.)

  6. Dialogo lange Kopijuoti CD spustelėkite Taip, kad nukopijuotumėte garso takelius į kompiuterį. Nukopijuoti muzikos failai automatiškai įtraukiami į jūsų muzikos biblioteką.

Pastabos

  • Kai kurie kopijavimo parametrai, pavyzdžiui, nukopijuotų muzikos failų formatas ir sparta bitais, yra nustatomi pagal „Windows Media“ leistuve nurodytus parametrus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Windows Media“ leistuvo parametrų keitimą, žr. Muzikos įrašų kopijavimo parametrų keitimas.

  • Ekrane CD kopijavimo parinktys galite pasirinkti, ar norite, kad nukopijuoti failai būtų apsaugoti medijos naudojimo teisėmis. Norėdami daugiau informacijos apie kopijavimo apsaugą, žr. Muzikos kopijavimas: dažnai užduodami klausimai.

  • Įdėjus garso CD, jis gali būti paleidžiamas arba kopijuojamas automatiškai - tai priklauso nuo jūsų automatinio paleidimo parametrų. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Automatinio paleidimo parametrų keitimas.

Pastaba

  • Neteisėtas apsaugotos medžiagos autorių teisių įstatymo medžiagos naudojimas ir (arba) kopijavimas gali būti JAV ir (arba) kitų šalių / regionų autorių teisių įstatymo pažeidimas. Autorių teisių įstatymo apsaugota medžiaga apima (bet tuo neapsiriboja) programinę įrangą, dokumentus, grafiką, dainų tekstus, nuotraukas, iliustracijas, animacijas, filmus, vaizdo įrašus, garsus ir muzikos įrašus (įskaitant užkoduotus MP3). Už JAV autorių teisių įstatymo pažeidimus gali būti taikomos griežtos administracinės ir baudžiamosios teisės numatytos nuobaudos ar bausmės.



Reikia daugiau pagalbos?