RSS dinaminės temos

Dinaminės temos per RSS informacijos santrauką prie darbalaukio automatiškai prideda naujų fonų. Čia pateikiami keli atsakymai į klausimus, kurių gali kilti apie šias dažnai atnaujinamas temas ir fonus.

Dažnai užduodami klausimai

Rodyti viską

Kas yra dinaminė tema?

Dinaminė tema yra atnaujinama RSS informacijos santrauka, todėl darbalaukyje automatiškai parodomi nauji vaizdai.

Kaip RSS informacijos santrauka veikia dinaminėje temoje?

Užsiprenumeravus RSS (paprastojo sindikavimo) informacijos santrauką ir būnant prisijungus prie interneto, kompiuteris automatiškai atsisiunčia naujus vaizdus, įtraukiamus į „Microsoft“ temos serverį. Vaizdai įrašomi į specialų aplanką ir automatiškai rodomi darbalaukyje, kai naudojate dinaminę temą.

Ar dinaminė tema yra saugi?

„Windows“ atidžiai tikrina atsisiunčiamų failų ir vaizdų tipus, o mūsų tarnyba yra apsaugota, todėl į darbalaukį įkeliami naujinimai tikrai bus saugūs. Dinaminę temą sudaro tik JPEG failai.

Kaip sužinoti, ar vaizdai informacijos santraukoje buvo atnaujinti?

Naujus vaizdus pamatysite, kai jie automatiškai pasirodys darbalaukio fone.

Taip pat galite tikrinti informacijos santrauką savo naršyklėje ir sužinoti, ar pastaruoju metu ji buvo atnaujinta ir kiek vaizdų buvo atsisiųsta.

 1. Viršutiniame dešiniajame „Internet Explorer“ lango kampe spustelėkite Parankiniai, tada spustelėkite skirtuką Informacijos santraukos.

 2. Informacijos santraukų sąraše dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite temą, pvz., http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=298483 arba http://themeserver.microsoft.com/default.aspx?p=Windows&c=Aqua&m=en-US.

Bus pateiktas visų atsisiųstų arba dabar siunčiamų temos vaizdų sąrašas. Jei šalia vaizdo failo vardo nurodoma būsena „laukiama“, vadinasi, jis tebėra siunčiamas ir kol nebus atsiųstas darbalaukyje jo nebus.

Ar galima pakeisti darbalaukio fono skaidrių demonstravimo greitį?

Taip. Sužinokite, kaip.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite darbalaukį, tada spustelėkite Personalizuoti.

 2. Spustelėkite Darbalaukio fonas.

 3. Norėdami pakeisti skaidrių demonstravimo paveikslėlių keitimo greitį, spustelėkite sąrašą Keisti paveikslėlį kas.

 4. Spustelėkite Įrašyti keitimus.

Kodėl vietoj vaizdų rodomas juodas darbalaukio fonas?

Yra keletas priežasčių, dėl kurių vietoj nuotraukų gali būti rodomas juodas darbalaukio fonas.

 • Jei esate įėję kaip svečias, dinaminė tema nebus taikoma. Jei norite, kad tema būtų taikoma, įeikite kaip administratorius arba įprastas vartotojas.

 • Jei naudojatės naršykle „Mozilla Firefox“, turite dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti darbalaukį ir Personalizuoti. Tada turite pasirinkti dinaminę temą, kad ją pritaikytumėte.

 • Jei naudojamo ryšio sparta yra nedidelė, kol nuotraukos bus atsisiųstos į kompiuterį, gali būti rodomas juodas ekranas.

 • Jei atsisiunčiama tema yra labai didelė (90 arba daugiau vaizdų), jos atsisiuntimas gali trukti ilgai. Apytikslį atsisiunčiamos temos vaizdų skaičių galite pamatyti sąraše Temų puslapyje. Nepamirškite, kad 18 peržiūros vaizdų, rodomų kiekvienos RSS temos išsamios informacijos puslapyje, yra tik pavyzdžiai. RSS informacijos santraukose yra daugiau vaizdų, ir bent kartą per mėnesį daugelis santraukų atnaujinamos įtraukiant naujų vaizdų.

 • Jei kelias RSS vaizdų informacijos santraukas siunčiatės vienu metu, atsisiuntimas gali trukti ilgai. Darbalaukio fonas gali likti juodas, kol neišbandysite vieno iš toliau nurodytų veiksmų.

  1. Dalyje Personalizavimas pasirinkite Darbalaukio fonas ir šiek tiek palaukę pasirinkite Atšaukti.

  2. Perjunkite į kitą temą, kelias minutes palaukite, tada pasirinkite RSS temą dar kartą.

 • Juodas darbalaukio fonas gali būti rodomas, jei informacijos santrauka buvo inicijuota netinkamai. Pabandykite panaikinti RSS temą ir informacijos santrauką ir tada atsisiųsti ją dar kartą.

  1. Personalizavimo valdymo skyde dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą panaikinti temą, pvz., Tema „Aqua Dynamic“, ir pasirinkite Naikinti temą.

  2. Viršutiniame dešiniajame „Internet Explorer“ lango kampe spustelėkite Parankiniai, tada spustelėkite skirtuką Informacijos santraukos.

  3. Informacijos santraukų sąraše dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite temą, pvz., http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=298483 arba http://themeserver.microsoft.com/default.aspx?p=Windows&c=Aqua&m=en-US, o tada spustelėkite Naikinti.

  4. Pasirodžius pranešimui, ar norite panaikinti šią informacijos santrauką, spustelėkite Taip.

  5. Grįžkite į temų puslapį ir dar kartą atsisiųskite RSS temą. Jei pasirodo dialogo langas Taikyti temą su klausimu Užsisakyti RSS informacijos santraukas?, informacijos santrauka buvo sėkmingai panaikinta. Pamatę tai spustelėkite Atsisiųsti priedus.

Ką daryti, jei tema veikė, tačiau nebenaujinama naujais vaizdais?

Jei RSS tema nebeatsinaujina, pabandykite panaikinti temą ir informacijos santrauką bei atsisiųsti ją dar kartą.

 1. Personalizavimo valdymo skyde dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą panaikinti temą, pvz., Tema „Aqua Dynamic“, ir pasirinkite Naikinti temą.

 2. Viršutiniame dešiniajame „Internet Explorer“ lango kampe spustelėkite Parankiniai, tada spustelėkite skirtuką Informacijos santraukos.

 3. Informacijos santraukų sąraše dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite temą, pvz., http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=298483 arba http://themeserver.microsoft.com/default.aspx?p=Windows&c=Aqua&m=en-US, o tada spustelėkite Naikinti.

 4. Kai bus pateiktas „Internet Explorer“ pranešimas su klausimu, ar norite panaikinti šią informacijos santrauką, spustelėkite Taip.

 5. Grįžkite į temų puslapį ir dar kartą atsisiųskite RSS temą. Jei pasirodo dialogo langas Taikyti temą su klausimu Užsisakyti RSS informacijos santraukas?, informacijos santrauka buvo sėkmingai panaikinta. Pamatę tai spustelėkite Atsisiųsti priedus.

Kaip pašalinti dinaminę temą?

 1. Spustelėkite kitą temą, kad ją pritaikytumėte darbalaukiui. Šiuo metu naudojamos temos negalite panaikinti.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą panaikinti temą, o tada – Naikinti temą.

Kodėl lange „Personalizavimas“ rodomas pranešimas „Neįrašyta tema“?

Jei atnaujinate arba pakeičiate lange „Personalizavimas“ rodomos temos parametrus, sistema kompiuteryje sukuria laikiną neįrašytą temą. Norėdami įrašyti atliktus keitimus, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite Neįrašyta tema, tada – Įrašyti temą.