„MICROSOFT“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJOS SĄLYGOS

„MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS”

Šios licencijos sąlygos yra sutartis tarp „Microsoft Corporation” (arba, atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją vietą, vienos iš su ja susijusių įmonių) ir jūsų. Perskaitykite jas. Jos taikomos anksčiau nurodytai programinei įrangai su laikmena, jei ją gavote. Šios sąlygos taip pat taikomos visiems „Microsoft” programinės įrangos:

 • vėlesnei programinės įrangos versijai (įskaitant visus naujinimus arba papildomas programas),

 • naujinimams;

 • papildomoms programoms,

 • internetinėms paslaugoms ir

 • palaikymo paslaugoms,

nebent prie jų pridėtos kitos sąlygos. Jei taip, taikomos tos sąlygos.

Naudodami programinę įrangą, jūs sutinkate su šiomis sąlygomis. Jei su jomis nesutinkate, nenaudokite programinės įrangos.

Kaip aprašyta toliau, šios programinės įrangos diegimas arba naudojimas laikomas jūsų sutikimu perduoti tam tikrą įprastą kompiuterio informaciją tikrinant, automatiškai siunčiantis ir diegiant tam tikrus naujinimus bei naudojantis internetinėmis paslaugomis.

Jei laikotės šios licencijos sąlygų, turite toliau nurodytas teises.

 1. DIEGIMO IR NAUDOJIMO TEISĖS.

  1. Naudojimas namuose. Jei esate namų vartotojas, savo asmeniniuose įrenginiuose galite įdiegti ir naudoti bet kokį programinės įrangos kopijų skaičių, jas gali naudoti jūsų namuose gyvenantys asmenys.

  2. Smulkusis verslas. Jei turite mažą įmonę, galite įdiegti ir naudoti programinę įrangą ne daugiau kaip dešimtyje (10) savo įmonės įrenginių.

  3. Apribojimai. Programinės įrangos negalima naudoti įrenginiuose, priklausančiuose valstybinėms arba akademinėms institucijoms.

  4. Komponentų atskyrimas. Programinės įrangos komponentai yra licencijuoti kaip vienas vienetas. Negalima komponentų atskirti ir įdiegti skirtinguose įrenginiuose.

  5. Įtrauktos Microsoft programos. Programinėje įrangoje gali būti kitų „Microsoft” programų. Naudojant tas programas, taikomos tų programų licencijos sąlygos.

 2. INTERNETINĖS PASLAUGOS. Naudodama šią programinę įrangą „Microsoft” teikia internetines paslaugas. „Microsoft” gali jas pakeisti arba atšaukti bet kuriuo metu.

  1. Sutikimas dėl internetinių paslaugų. Toliau ir „Microsoft Security Essentials” privatumo nuostatos patvirtinime aprašytos programinės įrangos priemonės internetu jungiasi prie „Microsoft” ar paslaugų teikėjo kompiuterio sistemų. Kai kuriais atvejais negausite atskiro pranešimo apie prisijungimą. Tam tikrais atvejais šias priemones galite išjungti arba jų nenaudoti. Daugiau informacijos apie šias priemones žr. go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 . Naudodami šias priemones jūs sutinkate, kad būtų išsiųsta ši informacija. „Microsoft” nenaudoja šios informacijos jums identifikuoti ar susisiekti su jumis.

   1. Kompiuterio informacija. Toliau paminėtos funkcijos naudojasi interneto protokolais, kurie atitinkamoms sistemoms siunčia kompiuterio informaciją, pvz., jūsų interneto protokolo adresą, operacinės sistemos, naršyklės tipą ir naudojamos programinės įrangos pavadinimą bei versiją, taip pat įrenginio, kuriame įdiegta programinė įranga, kalbos kodą. „Microsoft” šią informaciją naudoja tik tam, kad jums būtų pasiekiamos internetinės paslaugos.

    • Naujinimai. Pagal numatytuosius nustatymus programinė įranga automatiškai atsisiųs nustatytus naujinimus. Daugiau informacijos žr. privatumo nuostatose adresu go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 .

    • Kenkėjiškos programinės įrangos šalinimas. Programinė įranga ras ir pašalins tam tikrą pavojingą kenkėjišką programinę įrangą („Kenkėjiška programinė įranga”) iš jūsų įrenginio, atliekant planinius žvalgymus ir kai pasirinksite šį veiksmą. Kai programinė įranga patikrina, ar jūsų įrenginyje nėra Kenkėjiškos programinės įrangos, „Microsoft” siunčiama ataskaita apie aptiktą Kenkėjišką programinę įrangą arba klaidas, kurios įvyksta tikrinant, ar nėra Kenkėjiškos programinės įrangos, pateikiama tam tikra su aptikimu, klaidomis susijusi informacija ir kita informacija apie įrenginį, padedanti mums patobulinti šį ir kitus „Microsoft” produktus bei paslaugas. Į ataskaitą neįtraukiama informacija, kuri galėtų būti panaudota jūsų tapatybei nustatyti.

    • Nepageidaujama programinė įranga. Programinė įranga jūsų kompiuteryje ieškos nuo mažo iki vidutinio pavojingumo Kenkėjiškos programinės įrangos, įskaitant, bet neapsiribojant, šnipinėjimo programas ir kitą programinę įrangą, kuri gali būti nepageidaujama („Nepageidaujama programinė įranga”). Programinė įranga tik pašalins arba išjungs mažo–vidutinio pavojingumo Nepageidaujamą programinę įrangą, jei sutiksite. Pašalinus arba išjungus šią Nepageidaujamą programinę įrangą, gali nustoti veikti kita jūsų kompiuteryje naudojama programinė įranga, ji gali priversti jus pažeisti kitos kompiuteryje naudojamos programinės įrangos licenciją, jei ta įranga jūsų kompiuteryje įdiegė Nepageidaujamą programinę įrangą kaip kitos programinės įrangos naudojimo sąlygą. Prieš šalindami šią Nepageidaujamą programinę įrangą turėtumėte perskaityti kitos programinės įrangos licencijos sutartis. Naudojant šią programinę įrangą gali nutikti, kad jūs arba sistema taip pat pašalins arba išjungs programinę įrangą, kuri nėra Nepageidaujama programinė įranga.

    • „Microsoft Active Protection Service” (MAPS) dalyvavimas. „Microsoft Active Protection Service” (MAPS) apsaugos nuo kenkėjiškų programų bendruomenė yra savanoriška pasaulinė bendruomenė, kurios nariai yra ir „Microsoft Security Essentials” vartotojai. Pirmą kartą įdiegus, vartotojams pagal numatytuosius nustatymus bus suteikta MAPS „pagrindinė” narystė. Pagal šios narystės teises, programinei įrangai esant įjungtai, MAPS gali teikti „Microsoft” informaciją apie kenkėjiškas programas ir kitas galimai nepageidautinos programinės įrangos formas. Jei MAPS pranešime yra informacijos apie kenkėjišką programą arba galimai nepageidautiną programinę įrangą, kurią programinė įranga gali pašalinti, MAPS atsisiųs naujausią parašą, kad tai padarytų. MAPS gali rasti ir tariamai kenkėjiškas programas (kurios tik iš pradžių laikomos kenkėjiškomis, o vėliau pasirodo, kad tokios nėra) ir jas pataisyti. Kai kuriais atvejais atsitiktinai „Microsoft” gali būti išsiųsta ir asmeninė informacija. Tačiau „Microsoft” nenaudos šios informacijos jums identifikuoti ar su jumis susisiekti. Norėdami sužinoti daugiau apie MAPS ir šios priemonės „Microsoft” perduodamą informaciją žr. privatumo nuostatose adresu go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 .

    • Klaidų pranešimai. Ši programinė įranga automatiškai siunčia klaidų pranešimus į „Microsoft” ir nurodo, kuriuose programinės įrangos komponentuose yra klaidų. Jokie dokumentai ar atminties liekanos nebus siunčiami, jei jūs pats to nenorėsite. Daugiau informacijos apie šiuos Klaidų pranešimus žr. go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 .

    • „Windows Update”; „Microsoft Update”. Programinė įranga įjungia automatiško naujinimo iš „Windows Update” ir „Microsoft Update” funkciją. Kad programinėje įrangoje „Windows Update” ir „Microsoft Update” tarnyba veiktų tinkamai, kartais „Windows Update” ir (arba) „Microsoft Update” tarnybai bus reikalingi naujinimai arba atsisiuntimai – jie bus atsisiunčiami ir įdiegiami papildomai jums nepranešus.

   2. Informacijos naudojimas. Mes galime naudoti kompiuterio informaciją, klaidų pranešimus, CEIP informaciją, Kenkėjiškos programinės įrangos ataskaitas, siekdami patobulinti savo programinę įrangą ir paslaugas. Be to, galime bendrinti ją su kitais, pavyzdžiui, aparatūros ir programinės įrangos tiekėjais. Jie gali naudoti šią informaciją norėdami pagerinti savo produktų veikimą su „Microsoft” programine įranga.

 3. LICENCIJOS APRĖPTIS. Programinė įranga yra licencijuota, o ne parduota. Ši sutartis tik suteikia keletą teisių naudotis programine įranga. „Microsoft” pasilieka visas kitas teises. Programine įranga galite naudotis tik tiek, kiek aiškiai leidžia ši sutartis, nebent taikomi įstatymai suteikia jums daugiau teisių, nepaisant šio apribojimo. Taip darydami turite laikytis visų programinės įrangos techninių apribojimų, kurie leidžia ja naudotis tik tam tikrais būdais. Jūs negalite:

  • apeiti programinės įrangos techninių apribojimų,

  • perdaryti, dekompiliuoti ar išskaidyti programinės įrangos, išskyrus tuos atvejus ir tik tiek, kiek, nepaisant šių apribojimų, aiškiai leidžia atitinkami įstatymai,

  • daryti daugiau programinės įrangos kopijų nei nurodyta šioje sutartyje ar leidžia atitinkami įstatymai, nepaisant šių apribojimų;

  • publikuoti programinės įrangos, kad kiti galėtų ją kopijuoti,

  • programinę įrangą nuomoti, suteikti išperkamosios nuomos sąlygomis, skolinti;

  • perduoti programinę įrangą arba šią sutartį trečiajai šaliai arba

  • naudoti šios programinės įrangos komercinės programinės įrangos išteklių nuomos paslaugoms.

 4. ATSARGINĖ KOPIJA. Galite padaryti vieną atsarginę programinės įrangos kopiją. Ją galite naudoti tik programinei įrangai įdiegti iš naujo.

 5. DOKUMENTAI. Bet kuris teisėtą prieigą prie jūsų kompiuterio ar vidinio tinklo turintis asmuo gali kopijuoti ir naudoti dokumentaciją vidiniams informaciniams tikslams.

 6. PERDAVIMAS KITAM ĮRENGINIUI. Galite pašalinti programinę įrangą ir įdiegti ją naudoti kitame įrenginyje. Negalima šios licencijos bendrai naudoti keliuose įrenginiuose.

 7. EKSPORTO APRIBOJIMAI. Programinei įrangai taikomi Jungtinių Amerikos Valstijų eksporto įstatymai ir taisyklės. Turite laikytis visų vietinių ir tarptautinių eksporto įstatymų bei taisyklių, taikomų programinei įrangai. Tokie įstatymai apima paskirties, galutinių vartotojų ir galutinio vartojimo apribojimus. Daugiau informacijos žr. www.microsoft.com/exporting .

 8. PALAIKYMO PASLAUGOS. Kadangi ši programinė įranga pateikiama „tokia, kokia yra”, palaikymo paslaugų jai galime neteikti.

 9. VIENTISA SUTARTIS. Ši sutartis ir papildomų programų naujinimų, internetinių paslaugų ir palaikymo paslaugų sąlygos yra visa sutartis dėl programinės įrangos ir palaikymo paslaugų.

 10. TAIKYTINA TEISĖ.

  1. Jungtinės Amerikos Valstijos. Jei programinę įrangą įsigijote Jungtinėse Amerikos Valstijose, šios sutarties interpretavimą reglamentuoja ir ieškiniams dėl jos pažeidimo yra taikomi Vašingtono valstijos įstatymai, nepaisant įstatymų prieštaravimų. Jūsų valstijos įstatymai reglamentuoja visus kitus ieškinius, įskaitant ieškinius pagal vartotojų apsaugos įstatymus, nesąžiningos konkurencijos įstatymus ir civilinės teisės pažeidimus.

  2. Už JAV ribų. Jei programinę įrangą įsigijote kitoje šalyje, taikomi tos šalies įstatymai.

 11. TEISINĖ GALIA. Šioje sutartyje aprašomos tam tikras teisės. Pagal savo šalies įstatymus galite turėti kitas teises. Be to, galite turėti teisių atsižvelgiant į šalį, iš kurios įsigijote programinę įrangą. Ši sutartis nekeičia teisių, numatytų jūsų šalies įstatymuose, jei jūsų šalies įstatymai to neleidžia.

 12. GARANTIJOS PANEIGIMAS. Ši programinė įranga licencijuota „tokia, kokia yra”. Jūs prisiimate jos naudojimo riziką. „Microsoft” nesuteikia tiesiogiai išreikštų garantijų, garantijų arba sąlygų. Galite turėti papildomų vartotojo teisių pagal vietinius įstatymus, kurių šis susitarimas negali pakeisti. Kiek leidžia vietos įstatymai, „Microsoft” atmeta numanomas garantijas dėl tinkamumo parduoti, tinkamumo atskiriems tikslams ir pažeidimo nebuvimo.

 13. ŽALOS IR NUOSTOLIŲ ATLYGINIMO APRIBOJIMAS BEI ATSISAKYMAS. Iš „Microsoft” ir jos tiekėjų galite atgauti pinigus tik už tiesioginius nuostolius, bet ne daugiau kaip 5 JAV dol. Negalite atgauti pinigų už kitus pažeidimus, įskaitant priežastinius nuostolius, prarastą pelną, ypatingus, netiesioginius ar atsitiktinius nuostolius.

  Šis apribojimas taikomas:

  • visiems su programine įranga susijusiems objektams, paslaugoms, trečiųjų šalių internetinių svetainių turiniui (įskaitant kodą) arba trečiųjų šalių programoms ir

  • ieškiniams dėl sutarties pažeidimo, garantijų arba sąlygų pažeidimo, atsakomybės be kaltės, neatsargumo ir kitais atvejais, kiek maksimaliai leidžia taikytini įstatymai.

   Jis taip pat taikomas, jei „Microsoft” žinojo arba turėjo žinoti apie nuostolių galimybę. Išvardytos išimtys ir ribojimai gali būti netaikomi, jei jūsų šalis neleidžia atsisakyti arba apriboti atsitiktinių, priežastinių arba kitokių nuostolių.