„MICROSOFT“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJOS SĄLYGOS

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Šios licencijos sąlygos laikomos sutartimi tarp „Microsoft Corporation“ (ar vienos iš su ja susijusių įmonių šalyje, kurioje gyvenate) ir jūsų. Perskaitykite jas. Jos taikomos pirmiau nurodytai programinei įrangai, įskaitant laikmeną, kurioje ją gavote (jei laikmena buvo pateikta). Šios sąlygos taip pat taikomos bet kokioms „Microsoft“ programinės įrangos

 • paskesnėms versijoms (įskaitant visus naujinimus arba papildomas programas),

 • naujinimams,

 • papildomoms programoms,

 • internete teikiamoms paslaugoms ir

 • palaikymo paslaugoms,

susijusioms su šia programine įranga, nebent jiems taikomos kitos sąlygos. Jei taip, taikomos tos sąlygos.

Naudodami programinę įrangą, jūs sutinkate su šiomis sąlygomis. Jei su jomis nesutinkate, nenaudokite programinės įrangos.

Kaip aprašyta toliau, įdiegdami arba naudodami programinę įrangą taip pat sutinkate, kad atliekant tikrinimą, automatinį atsisiuntimą, diegiant tam tikrus naujinimus ir naudojant internete teikiamas paslaugas būtų perduodama tam tikra standartinė kompiuterio informacija.

Jei sutinkate laikytis šių licencijos sąlygų, jums suteikiamos toliau nurodytos teisės.


 1. DIEGIMO IR NAUDOJIMO TEISĖS.

  1. Teisė naudoti namų kompiuteryje. Jei esate namų vartotojas, galite įdiegti ir naudoti neribotą programinės įrangos kopijų skaičių savo asmeniniuose įrenginiuose, kuriuose programine įranga galėtų naudotis jūsų namuose gyvenantys žmonės.

  2. Mažos įmonės. Jei valdote mažą įmonę, galite įdiegti ir naudoti programinę įrangą ne daugiau nei dešimtyje (10) savo įmonės įrenginių.

  3. Apribojimai. Programinės įrangos negalima naudoti valdžios arba švietimo įstaigoms priklausančiuose įrenginiuose.

  4. Komponentų atskyrimas. Programinės įrangos komponentai licencijuojami kaip vientisas komponentas. Negalima atskirti komponentų ir jų diegti skirtinguose įrenginiuose.

  5. Įtrauktos „Microsoft“ programos. Programinėje įrangoje gali būti kitų „Microsoft“ programų. Naudojant tas programas taikomos atitinkamos jų licencijos sąlygos.

 2. INTERNETE TEIKIAMOS PASLAUGOS. „Microsoft“ kartu su programine įranga teikia internete teikiamas paslaugas. Jos gali būti pakeistos arba nutrauktos bet kuriuo metu.

  1. Sutikimas dėl internete teikiamų paslaugų. Programinės įrangos funkcijos, aprašytos toliau ir „Microsoft Security Essentials“ privatumo nuostatose, internetu jungiasi prie „Microsoft“ arba paslaugų teikėjo kompiuterinių sistemų. Kai kuriais atvejais jūs negausite atskiro pranešimo apie tokį prisijungimą. Kai kuriais atvejais galite išjungti tokias funkcijas arba jų nenaudoti. Daugiau informacijos apie tokias funkcijas žr. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Naudodami šias funkcijas jūs sutinkate, kad būtų perduodama toliau nurodyta informacija. „Microsoft“ nenaudoja šios informacijos jūsų tapatybei nustatyti arba susisiekti su jumis.

   1. Kompiuterio informacija. Toliau nurodytos funkcijos naudoja interneto protokolus, kurie atitinkamoms sistemoms siunčia kompiuterio informaciją, pvz., interneto protokolo adresą, operacinės sistemos tipą, naudojamos programinės įrangos naršyklę, pavadinimą ir versiją, ir įrenginio, kuriame įdiegėte programinę įrangą, kalbos kodą. „Microsoft“ šią informaciją naudoja tik tam, kad galėtų jums teikti internete teikiamas paslaugas.

    • Naujinimai. Pagal numatytuosius parametrus programinė įranga automatiškai atsisiųs aprašų naujinimus. Daugiau informacijos žr. privatumo nuostatose, pateiktose http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Kenkėjiškos programinės įrangos šalinimas. Programinė įranga ieškos tam tikros didelės svarbos kenkėjiškos programinės įrangos (toliau – kenkėjiškos programos) jūsų įrenginyje ir ją pašalins per suplanuotas nuskaitymo užduotis ir jums pasirinkus šį veiksmą. Kai programinė įranga tikrina, ar įrenginyje yra kenkėjiškų programų, „Microsoft“ bus išsiųsta ataskaita apie aptiktas kenkėjiškas programas ar klaidas, kurios įvyksta, kai programinė įranga tikrina, ar yra kenkėjiškų programų, taip pat bus įtraukta konkreti informacija apie aptikimą ir kita informacija apie įrenginį, kuri padės mums patobulinti šį ir kitus „Microsoft“ produktus bei paslaugas. Į ataskaitą neįtraukiama jokios informacijos, pagal kurią būtų galima nustatyti jūsų tapatybę.

    • Galimai nepageidautina programinė įranga. Programinė įranga ieškos jūsų kompiuteryje įvairaus lygio kenkėjiškų programų (nuo mažos iki vidutinės svarbos), įskaitant šnipinėjimo programas ir kitą galimai nepageidautiną programinę įrangą (toliau – galimai nepageidautina programinė įranga), bet tuo neapsiribojama. Programinė įranga pašalins arba išjungs mažos ir vidutinės svarbos galimai nepageidautiną programinę įrangą, tik jei su tuo sutiksite. Pašalinus arba išjungus šią galimai nepageidautiną programinę įrangą kita programinė įranga gali nustoti veikti jūsų kompiuteryje ir taip galite pažeisti licenciją, leidžiančią jums naudoti kitą programinę įrangą kompiuteryje, jei kita programinė įranga įdiegė šią galimai nepageidautiną programinę įrangą jūsų kompiuteryje, kad būtų galima naudoti kitą programinę įrangą. Prieš šalindami šią galimai nepageidautiną programinę įrangą turite perskaityti kitos programinės įrangos licencijos sutartis. Naudojant šią programinę įrangą gali būti atvejų, kad jūs arba sistema pašalins arba išjungs programinę įrangą, kuri nėra galimai nepageidautina programinė įranga.

    • Dalyvavimas „Microsoft“ aktyviosios apsaugos tarnybos (MAPS) bendruomenės veikloje. „Microsoft“ aktyviosios apsaugos tarnybos (MAPS) nuo kenkėjiškų programų apsauganti bendruomenė yra pasaulinė bendruomenė, kurios veikloje savo noru dalyvauja „Microsoft Security Essentials“ vartotojai. Įdiegus programinę įrangą vartotojai pagal numatytuosius parametrus bus įtraukti į MAPS veiklą pagal pagrindinės narystės sąlygas. Jei pagal pagrindinės narystės nuostatas programinė įranga yra įjungta, MAPS gali pranešti informaciją apie kenkėjiškas programas ir kitas galimai nepageidautinos programinės įrangos formas bendrovei „Microsoft“. Jei MAPS ataskaitose pateikiama išsami informacija apie kenkėjiškas programas arba galimai nepageidautiną programinę įrangą, kurią produktas gali pašalinti, MAPS atsisiųs naujausią jos parašą. Be to, MAPS gali rasti klaidingai teigiamų rezultatų (kai paaiškėja, kad programa, kuri iš pradžių buvo nustatyta kaip kenkėjiška, tokia nėra) ir juos taisyti. Kai kuriais atvejais asmeninė informacija gali būti netyčia nusiųsta bendrovei „Microsoft“. Tačiau „Microsoft“ nenaudos šios informacijos jūsų tapatybei nustatyti arba su jumis susisiekti. Norėdami sužinoti daugiau apie MAPS ir informaciją, kurią ši funkcija perduoda bendrovei „Microsoft“, žr. privatumo nuostatas, pateiktas http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Klaidų ataskaitos. Ši programinė įranga automatiškai siunčia bendrovei „Microsoft“ klaidų ataskaitas, kuriose nurodomi programinės įrangos komponentai, dėl kurių kilo klaidų. Nei failai, nei atminties iškeltys nebus siunčiamos, nebent patys to norėsite. Daugiau informacijos apie klaidų ataskaitas žr. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • „Windows Update“; „Microsoft Update“. Programinė įranga įjungia automatinį naujinimų gavimą iš „Windows Update“ ir „Microsoft Update“. Siekiant užtikrinti tinkamą „Windows Update“ ir „Microsoft Update“ tarnybos veikimą programinėje įrangoje, kartais bus atsisiųsti ir įdiegti su „Windows Update“ ir (arba) „Microsoft Update“ tarnyba susiję naujinimai arba atsisiuntimai apie tai jums nepranešant.

   2. Informacijos naudojimas. Mes galime naudoti kompiuterio informaciją, klaidų ataskaitas, CEIP informaciją ir ataskaitas apie kenkėjiškas programas, siekdami patobulinti savo programinę įrangą ir paslaugas. Be to, galime bendrinti ją su kitais, pavyzdžiui, aparatūros ir programinės įrangos tiekėjais. Jie gali ją naudoti siekdami patobulinti savo produktų veikimą su „Microsoft“ programine įranga.

 3. LICENCIJOS APRĖPTIS. Programinė įranga yra licencijuota, o ne parduota. Ši sutartis suteikia jums tik tam tikrų teisių naudotis programine įranga. „Microsoft“ pasilieka visas kitas teises. Nebent taikytini teisės aktai suteikia jums daugiau teisių, nei nurodyta šiame apribojime, programinę įrangą galite naudoti tik taip, kaip leidžiama šia sutartimi. Tokiu atveju turite laikytis visų programinės įrangos techninių apribojimų, kurie leidžia ją naudoti tik tam tikrais būdais. Jūs negalite:

  • apeiti jokių programinės įrangos techninių apribojimų;

  • perdaryti, dekompiliuoti ar išskaidyti programinės įrangos, išskyrus tuos atvejus ir tik tokia apimtimi, kiek leidžiama taikytinais teisės aktais, nepaisant šio apribojimo;

  • daryti daugiau programinės įrangos kopijų, nei nurodyta šioje sutartyje ar leista atitinkamų teisės aktų, nepaisant šio apribojimo;

  • publikuoti programinės įrangos, kad kiti galėtų ją nukopijuoti;

  • programinės įrangos nuomoti, suteikti išperkamosios nuomos pagrindais, skolinti;

  • perduoti programinės įrangos arba šios sutarties jokiai trečiajai šaliai; arba

  • naudoti programinės įrangos komercinės programinės įrangos išteklių nuomos paslaugoms teikti.

 4. ATSARGINĖ KOPIJA. Galite padaryti vieną atsarginę programinės įrangos kopiją. Ją galite naudoti tik programinei įrangai įdiegti iš naujo.

 5. DOKUMENTACIJA.Bet kuris teisėtą prieigą prie jūsų kompiuterio arba vidinio tinklo turintis asmuo gali kopijuoti ir naudoti dokumentaciją jūsų vidiniais, informaciniais tikslais.

 6. PERKĖLIMAS Į KITĄ ĮRENGINĮ. Galite pašalinti programinę įrangą ir ją įdiegti kitame įrenginyje, kuriuo norite naudotis. Jūs galite to daryti siekdami bendrinti šią licenciją keliuose įrenginiuose.

 7. EKSPORTO APRIBOJIMAI. Programinei įrangai taikomi Jungtinių Valstijų eksporto įstatymai ir taisyklės. Jūs turite laikytis visų šalies ir tarptautinių eksporto įstatymų bei taisyklių, taikomų programinei įrangai. Šie įstatymai apima paskirties, galutinio vartotojo ir galutinio naudojimo apribojimus. Daugiau informacijos žr. www.microsoft.com/exporting.

 8. PALAIKYMO PASLAUGOS. Ši programinė įranga yra „tokia, kokia yra“, todėl galime neteikti su ja susijusių palaikymo paslaugų.

 9. VIENTISA SUTARTIS. Ši sutartis ir sąlygos dėl jūsų naudojamų papildomų programų, naujinimų, internete teikiamų paslaugų ir palaikymo paslaugų sudaro vientisą sutartį dėl programinės įrangos ir palaikymo paslaugų.

 10. TAIKYTINA TEISĖ.

  1. Jungtinės Amerikos Valstijos. Jei jūs įsigijote programinę įrangą JAV, ši sutartis bus interpretuojama ir ieškiniai dėl jos pažeidimo bus sprendžiami remiantis Vašingtono valstijos įstatymais, nepaisant įstatymų kolizijos principo. Valstijos, kurioje gyvenate, įstatymai bus taikomi visiems kitiems ieškiniams, įskaitant ieškinius pagal vartotojų apsaugos įstatymus, nesąžiningos konkurencijos įstatymus ir civilinės teisės deliktą.

  2. Už JAV ribų. Jei įsigijote programinę įrangą kitoje šalyje, taikomi tos šalies įstatymai.

 11. TEISINIS EFEKTAS. Ši sutartis nustato tam tikras įstatymines teises. Pagal savo šalies įstatymus galite turėti kitų teisių. Galite turėti teisių šalies, iš kurios įsigijote programinę įrangą, atžvilgiu. Ši sutartis nekeičia teisių, suteikiamų jūsų šalies įstatymų, jei jūsų ar šalies įstatymai to neleidžia.

 12. GARANTIJOS ATSISAKYMAS. Programinė įranga teikiama „tokia, kokia yra“. Ją naudodami jūs prisiimate riziką. „Microsoft“ neteikia jokių aiškių garantijų ar sąlygų. Galite turėti papildomų vietos įstatymų numatytų vartotojo teisių, kurių ši sutartis negali pakeisti. Jūsų vietos įstatymų leidžiama apimtimi „Microsoft“ nesuteikia jokių numanomų garantijų dėl tinkamumo parduoti, tinkamumo konkrečiam tikslui ir pažeidimo nebuvimo. TAIKOMA TIK AUSTRALIJAI: pagal Australijos vartotojų teisių apsaugos įstatymą jums suteikiamos tam tikros garantijos ir jokiomis čia nurodytomis sąlygoms nesiekiama daryti įtakos toms teisėms.

 13. TEISIŲ GYNIMO PRIEMONIŲ IR NUOSTOLIŲ APRIBOJIMAI. Iš „Microsoft“ ir jos tiekėjų galite reikalauti atlyginti tik tiesioginius nuostolius, kurių suma neviršija 5,00 USD. Negalite reikalauti jokių kitų nuostolių atlyginimo, įskaitant priežastinius nuostolius, prarastą pelną, ypatingus, netiesioginius ar atsitiktinius nuostolius.

  Šis apribojimas taikomas:

  • visiems su programine įranga susijusiems objektams, paslaugoms, trečiosios šalies interneto svetainių turiniui (įskaitant kodą) arba trečiosios šalies programoms, ir

  • ieškiniams dėl sutarties pažeidimo, garantijų arba sąlygų pažeidimo, atsakomybės be kaltės atveju, neatsargumo ir kitais atvejais, kiek maksimaliai leidžia taikytini teisės aktai.

   Tai taip pat taikoma, jei „Microsoft“ žinojo arba turėjo žinoti apie tokių nuostolių tikimybę. Pirmiau išvardyti apribojimai gali būti netaikomi, jei jūsų šalyje neleidžiama atsisakyti arba apriboti atsitiktinių, priežastinių ar kitokių nuostolių atlyginimo.