Žiūrėti nuotraukas kaip skaidrių demonstravimą


Galite peržiūrėti nuotraukas kaip skaidrių demonstravimą visame ekrane. Tai darydami galite pasirinkti, kurias nuotraukas norite matyti skaidrių demonstravime, taip pat nustatyti greitį, kuriuo bus demonstruojamos skaidrės.

Peržiūrėkite šį vaizdo įrašą ir sužinokite, kaip peržiūrėti paveikslėlius naudojant skaidrių demonstravimą (0:52)

Nuotraukų kaip skaidrių demonstravimo peržiūra

  1. Atidarykite Paveikslėlių biblioteką spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada – Paveikslėliai.

  2. Spustelėkite aplanką, kuriame yra nuotraukos, tada - Skaidrių demonstravimas.

    Nuotraukos bus pradėtos rodyti visame ekrane kaip skaidrių demonstravimas, pradedant nuo pirmosios pasirinktame aplanke esančios nuotraukos.

  3. Norėdami stabdyti skaidrių demonstravimą, paspauskite klavišą ESC arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite rodomą skaidrių demonstravimą, tada spustelėkite Išeiti.

Skaidrių demonstravimo valdiklių naudojimas

Skaidrių demonstravimas vyksta automatiškai, todėl norint pereiti nuo vienos nuotraukos prie kitos nereikia naudotis pele ar klaviatūra. Tačiau, jei norite skaidrių demonstravimą valdyti, bet kada galite dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti skaidrių demonstravimą, kad pasirodytų meniu su valdymo parinktimis, tada spustelėti vieną ar daugiau skaidrių demonstravimo parinkčių. Pavyzdžiui, galite pasirinkti, kad nuotraukos būtų rodomos atsitiktine tvarka, pereiti atgal ar į priekį, sustabdyti skaidrių demonstravimą, keisti skaidrių demonstravimo greitį arba išeiti ir skaidrių demonstravimą sustabdyti.Reikia daugiau pagalbos?