Belaidį tinklo kelvedį galima nustatyti keturiais pagrindiniais veiksmais:

Rodyti viską

1. Reikiamos aparatūros įsigijimas

Norint nustatyti belaidį tinklą reikia toliau nurodytos aparatūros ir prijungti ją prie interneto:

 • Belaidžio tinklo kelvedžio.

 • Kompiuterio, turinčio belaidžio tinklo adapterį.

 • Kompiuterio, turinčio laidinį tinklo adapterį. (Laidinis tinklo adapteris naudojamas tik sąrankos metu, jis gali būti tas pats kompiuteris, kuris turi belaidį tinklo adapterį.)

 • Tinklo (eterneto) kabelį.

2. Nustatykite kelvedį

Jei ant jūsų kelvedžio yra „Windows“ logotipas arba užrašas „Suderinama su „Windows“, jį galite nustatyti automatiškai naudodami naujausią „Windows“ „prisijunk iškart“ technologijos (WCN) versiją „Windows 8.1“, „Windows RT 8.1“, „Windows 7“ arba „Windows Vista“ 2 pakeitimų pakete.

Automatinis kelvedžio nustatymas

 1. Išpakuokite kelvedį ir prijunkite jį prie elektros lizdo. Naudojate WCN, todėl fiziškai kelvedžio prie kompiuterio prijungti nereikia.

 2. Prie tinklo prisijunkite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Parametrai (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį aukštyn ir spustelėję Parametrai), tada bakstelėję arba spustelėję tinklo piktogramą (Belaidžio tinklo piktograma arba Laidinio tinklo piktograma). Spustelėkite arba bakstelėkite tinklą, prie kurio norite prisijungti, tada bakstelėkite arba spustelėkite Prisijungti.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite numatytąjį kelvedžio tinklą, kurį galite nustatyti pagal gamintojo pavadinimą.

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite tinklą, prie kurio norite prisijungti, bakstelėkite arba spustelėkite Prisijungti ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Net jei WCN negalima, daugelis kelvedžių pateikiami su sąrankos CD, leidžiančiu nustatyti belaidį tinklą. Peržiūrėkite su kelvedžiu pateikiamą informaciją.

Jei WCN negalima ir neturite sąrankos CD, galite nustatyti kelvedį rankiniu būdu.

Neautomatinis kelvedžio nustatymas

 1. Išpakuokite kelvedį ir prijunkite jį prie elektros lizdo.

 2. Vieną tinklo kabelio galą prijunkite prie kompiuterio laidinio tinklo adapterio, o kitą galą – prie bet kokio belaidžio kelvedžio LAN prievado (bet kurio prievado, nepažymėto kaip „Internetas“, WAN arba „aukštynkryptis saitas“).

  Galinės kelvedžio dalies prievadų vaizdas
  Galinės kelvedžio dalies prievadai
 3. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir įveskite kelvedžio konfigūracijos tinklalapio adresą. Daugelio kelvedžių konfigūracijos tinklalapio adresas yra http://192.168.0.1 arba http://192.168.1.1.

  Konfigūracijos puslapyje prisijunkite naudodami vartotojo vardą ir slaptažodį, pateikiamus kelvedžio dokumentacijoje. Jei nepavyksta rasti vartotojo vardo ir slaptažodžio, bet galite prisijungti prie interneto naudodami kitą kompiuterį, internete daugiau informacijos galite rasti kelvedžio gamintojo svetainėje.

 4. Konfigūruokite šiuos parametrus naudodamiesi informacija, pateikta su kelvedžiu.

  • Pasirinkite savo belaidžio tinklo pavadinimą.

  • Pasirinkite šifravimo tipą (WPA, WPA2 arba WEP), kurį norite naudoti saugai, ir jį įjunkite.

   Rekomenduojame naudoti WPA2. Nerekomenduojame naudoti WEP, nes tai ankstesnė šifravimo forma. WPA ir WPA2 yra saugesni. Jei bandote WPA arba WPA2, o jie neveikia, rekomenduojame naujinti tinklo adapterio versiją į tokią, kuri veikia su WPA arba WPA2.

  • Pasirinkite saugos raktą arba prieigos slaptažodį, tinkamą naudoti jungiantis prie belaidžio tinklo.

  • Pakeiskite numatytąjį kelvedžio administravimo slaptažodį nauju, kad kiti žmonės negalėtų jungtis prie jūsų tinklo.

3. Prijunkite kelvedį prie interneto

Prijungę savo kelvedį prie interneto visiems tinklo nariams suteiksite prieigą prie interneto ryšio.

Atsižvelgiant į turimą įrenginį, šie veiksmai gali skirtis.

Rodyti viską

Prisijungimas prie vieno įrenginio (sujungtas modemas ir kelvedis)

Suderinto modemo ir prijungto kelvedžio iliustracija
Sujungtas modemas ir kelvedis prijungti
 1. Įkiškite įrenginio maitinimo kabelį į elektros lizdą.

 2. Prijunkite vieną telefono laido arba kabelio galą prie įrenginio teritorinio tinklo (WAN) prievado, o kitą įkiškite į lizdą ant sienos. (DSL vartotojai: telefono linijoje nenaudokite DSL filtro.)

 3. Prijunkite vieną tinklo kabelio galą prie įrenginio LAN prievado, o kitą – prie kompiuterio tinklinio sujungimo prievado. (Jei jungiatės naudodami belaidį tinklą, praleiskite šį veiksmą.)

 4. Paleiskite (arba paleiskite iš naujo) kompiuterį.

Dviejų įrenginių (atskiro modemo ir kelvedžio) prijungimas

Modemo ir prijungto kelvedžio iliustracija
Modemas ir kelvedis prijungti
 1. Įkiškite modemo maitinimo kabelį į elektros lizdą.

 2. Prijunkite vieną telefono laido arba kabelio galą prie modemo, o kitą - prie lizdo ant sienos. (DSL vartotojai: telefono linijoje nenaudokite DSL filtro.)

 3. Prijunkite vieną tinklo kabelio galą prie modemo, o kitą – prie kelvedžio teritorinio tinklo (WAN) prievado.

 4. Prijunkite kelvedį prie elektros lizdo.

 5. Prijunkite vieną tinklo kabelio galą prie kelvedžio LAN prievado, o kitą – prie kompiuterio, kurį norite prijungti prie interneto, tinklinio sujungimo prievado. (Jei jungiatės naudodami belaidį tinklą, praleiskite šį veiksmą.)

 6. Paleiskite (arba paleiskite iš naujo) kompiuterį.

4. Kompiuterių prijungimas prie tinklo.

Pagrindinį kompiuterį galite laikyti nuolatos prijungtą prie kelvedžio laidiniu ryšiu arba galite perjungti jį į belaidį ryšį. Toliau pateikiama informacija, kaip prijungti kompiuterį prie tinklo.

Kompiuterio prijungimas prie tinklo

 1. Prisijunkite prie kompiuterio, kurį norite prijungti prie tinklo.

 2. Prie tinklo prisijunkite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Parametrai (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį aukštyn ir spustelėję Parametrai), tada bakstelėję arba spustelėję tinklo piktogramą (Belaidžio tinklo piktograma arba Laidinio tinklo piktograma). Spustelėkite arba bakstelėkite tinklą, prie kurio norite prisijungti, tada bakstelėkite arba spustelėkite Prisijungti.

 3. Pasirodžiusiame sąraše pasirinkite belaidį tinklą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Jungtis.

  Įspėjimas

  • Jei įmanoma, turėtumėte jungtis prie belaidžio tinklo, kuriame įgalinta sauga. Jei jungsitės prie nesaugaus tinklo, kuris nors asmuo, turintis tinkamus įrankius, gali matyti viską, ką darote: lankomas svetaines, dokumentus, su kuriais dirbate, ir naudojamus vartotojo vardus bei slaptažodžius.

 4. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Jei jūsų kelvedis palaiko „Windows“ „prisijunk iškart“ (WCN) arba „Wi-Fi“ apsaugotą sąranką (WPS), o ant kelvedžio yra spaudžiamas mygtukas, paspauskite jį, tada palaukite kelias sekundes, kol kelvedis automatiškai įtrauks kompiuterį į tinklą. Tokiu atveju jums nereikia įvesti saugos rakto arba prieigos slaptažodžio.

  • Įveskite saugos raktą arba slaptažodį, jei jus paragins tai padaryti, tada bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.
Reikia daugiau pagalbos?