Prieš pradedant: Norėdami nuspręsti, kokio tipo tinklą kursite arba kokios reikės aparatūros ir kabelių, žr. Ko reikia namų tinklui nustatyti. Šioje temoje yra informacijos apie skirtingų tipų tinklus (dar vadinamus tinklo technologijomis) ir kiekvieno tipo reikalavimus aparatūrai. Norėdami daugiau sužinoti apie visą tinklo kūrimo procesą, žr. Pradėkite čia ir sukurkite namų tinklą „Windows 7“ sistemoje.

Žinant, kokio tipo tinklo reikia, ir turint reikiamą aparatūrą, reikia atlikti keturis veiksmus:

 1. Įdiekite reikalingą aparatūrą.

 2. Nustatykite interneto ryšį (nebūtina).

 3. Sujunkite kompiuterius.

 4. Paleiskite Tinklo nustatymo vedlį (tik naudojant belaidžius tinklus).

Kiekvienas šių veiksmų išsamiau aprašytas šiame straipsnyje.

Pradėkite nustatydami vieną kompiuterį ir prieš prijungdami papildomus kompiuterius ir įrenginius įsitikinkite, kad tinklas veikia.

Pastaba

 • Informacija šiame straipsnyje skirta asmenims, prie interneto prisijungti naudojantiems ne telefono ryšį, o plačiajuostį ryšį (paprastai DSL, kabelinį ryšį arba optinio pluošto paslaugą (FiOS). Tačiau, norint nustatyti tinklą, interneto ryšio nereikia.

Aparatūros diegimas

Įdiekite tinklo plokštės kompiuteriuose, kuriuose jų reikia arba prijunkite jas prie kompiuterių. (Vadovaukitės su kiekviena plokšte pateiktomis diegimo instrukcijomis.)

Interneto ryšio nustatymas arba patikrinimas (nebūtina)

Nors dauguma žmonių savo tinklą nori naudoti interneto ryšiui bendrinti, tačiau interneto ryšys nereikalingas norint nustatyti tinklą. Interneto ryšiui nustatyti reikalingas kabelis arba DSL modemas ir abonementas su interneto paslaugų teikėju (ISP). Norėdami daugiau informacijos, žr. Ko reikia norint jungtis prie interneto?

Jeigu interneto ryšį jau turite, reikės tik patvirtinti, kad ryšys veikia. Norėdami tai padaryti, atidarykite žiniatinklio naršyklę ir aplankykite svetainę, kurioje paprastai nesilankote. (Jeigu apsilankysite dažnai lankomoje svetainėje, kai kurie tinklapiai gali būti įrašyti kompiuteryje ir bus rodomi teisingai, net jei ryšys yra pažeistas.) Jeigu svetainė atsidaro, o jūs negaunate jokių klaidų pranešimų, vadinasi, ryšys veikia.

Interneto ryšio bendrinimas

Interneto ryšį galima bendrinti tarp dviejų ir daugiau tinklo kompiuterių. Norint tai padaryti, galima arba naudoti tarpininkavimo įrenginį, esantį tarp interneto ryšio ir kompiuterio, arba nustatyti Bendrąjį interneto ryšio naudojimą (ICS). ISP gali apmokestinti kelis interneto ryšius. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ISP.

Naudokite tarpininkavimo įrenginį. Internetui bendrinti galima naudoti kelvedį arba sujungtą kelvedį ir modemą. Jeigu naudojate kelvedį, interneto ryšiu prijunkite jį prie modemo ir kompiuterio, o tada dar kartą patvirtinkite interneto ryšį. Informacijoje, pateiktoje su kelvedžiu, turėtų būti ir prijungimo instrukcijos. Jeigu naudojate kelvedžio ir modemo derinį, prijunkite jį prie kompiuterio. Norėdami gauti išsamesnes prijungimo instrukcijas, patikrinkite informaciją, pateiktą su įrenginiu.

Pastaba

 • Norint naudotis interneto ryšiu bet kuriame tinklo kompiuteryje, kelvedis ir modemas privalo būti įjungti.

Nustatykite ICS. Jei interneto ryšį norite bendrinti nenaudodami kelvedžio, kompiuteryje, kuris prijungtas prie modemo, galite nustatyti ICS. Šiam kompiuteriui reikės dviejų tinklo plokščių: viena jų skirta tam, kad būtų galima prisijungti prie modemo, kita - kad būtų galima prisijungti prie kito kompiuterio.

Kompiuterių sujungimas

Yra keli kompiuterių sujungimo būdai, konfigūracija priklauso nuo modemo, naudojamo interneto ryšio ir tinklo plokščių tipo. Tai taip pat priklauso ir nuo to, ar norite bendrinti interneto ryšį visuose tinklo kompiuteriuose. Šiuose skyriuose trumpai aprašomi keli sujungimo metodai.

Rodyti viską

Eterneto tinklai

Reikia koncentratoriaus, perjungtuvo arba kelvedžio, norint sujungti kompiuterius naudojant eterneto ryšį. (Norėdami daugiau informacijos apie kiekvieną aparatūros tipą, žr. Kuo skiriasi koncentratoriai, perjungtuvai, kelvedžiai ir prieigos taškai?)

Norėdami bendrinti interneto ryšį, turėsite naudoti kelvedį. Prie kompiuterio, prijungto prie modemo, prijunkite kelvedį (jei dar to nepadarėte).

Eterneto tinklo su laidiniu kelvedžiu ir bendrinamo interneto ryšio iliustracija
Eterneto tinklas su laidiniu kelvedžiu ir bendru interneto ryšiu

Jeigu namuose arba įstaigoje yra eterneto tinklas, statykite kompiuterius kambariuose, kuriuose yra eterneto lizdai, ir įjunkite tiesiogiai į eterneto lizdus.

Eterneto tinklo namuose su įmontuoto eterneto laidais iliustracija
Eterneto tinklas naudojantis įtaisytais eterneto kabeliais

Belaidžiai tinklai

Naudodami belaidžius tinklus, prie kelvedžio prijungtame kompiuteryje paleiskite Tinklo nustatymo vedlį (žr. toliau). Vedlyje nurodyta, kokius veiksmus turite atlikti norėdami pridėti kitus kompiuterius ir įrenginius tinkle.

Belaidžio tinklo su bendrinamu interneto ryšiu iliustracija
Bendras interneto ryšys belaidžiame tinkle

„HomePNA“ tinklai

Naudojant „HomePNA“ tinklus, reikia „HomePNA“ tinklo plokštės (dažniausiai išorinės), skirtos kiekvienam kompiuteriui ir telefono lizdui kiekviename kambaryje, kuriame yra kompiuteris. Vykdykite nurodymus, pateiktus su „HomePNA“ plokštėmis.

„Powerline“ tinklai

Naudojant „Powerline“ tinklus, kiekviename kambaryje, kuriame yra kompiuteris, reikia „Powerline“ tinklo plokštės (dažniausiai išorinės), skirtos kiekvienam kompiuteriui ir elektros tiekimo lizdui. Vykdykite nurodymus, pateiktus su „Powerline“ plokštėmis.

Įjunkite visus kompiuterius ir įrenginius, pvz.: spausdintuvus, kuriuos norite turėti tinkle. Jei tinklas yra laidinis (eternetas, „HomePNA“ arba „Powerline“), jis jau turėtų būti nustatytas ir paruoštas naudoti. Turėtumėte patikrinti tinklą (žr. žemiau) ir įsitikinti, ar tinkamai sujungti visi kompiuteriai ir įrenginiai.

Tinklo nustatymo vedlio paleidimas

Jei tinklas yra laidinis, prijungus eterneto kabelius, ryšys atsiras nedelsiant. Jei tinklas belaidis, prie kelvedžio prijungtame kompiuteryje paleiskite Tinklo nustatymo vedlį.

 • Atidarykite Nustatyti tinklą spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėdami Valdymo skydas. Ieškos lange įveskite tinklas, spustelėkite Tinklo ir bendrinimo centras, spustelėkite Sukurti naują ryšį arba tinklą, o tada – Sukurti naują tinklą.

  Vedlyje nurodyta, kokius veiksmus turite atlikti norėdami prijungti kitus kompiuterius ir įrenginius tinkle. Norėdami daugiau informacijos, žr. Įrenginio arba kompiuterio įtraukimas į tinklą.

Tinklo bendro naudojimo įgalinimas

Jei norite bendrinti failus ir spausdintuvus tinkle, įsitikinkite, ar tinklo vietos tipas nustatytas kaip Namai, ar kaip Darbas, ar įjungtas tinklo aptikimas ir failų bendrinimas. Norėdami daugiau informacijos, žr. Tinklo vietos pasirinkimas ir Tinklo aptikimo įjungimas arba išjungimas.

Tinklo tikrinimas

Gerai būtų patikrinti tinklą ir įsitikinti, ar visi kompiuteriai ir įrenginiai tinkamai sujungti ir tinkamai veikia. Norėdami patikrinti tinklą, kiekviename kompiuteryje atlikite šiuos veiksmus:

 • Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėkite savo vartotojo vardą, tada kairiojoje srityje spustelėkite Tinklas.

Turėtumėte matyti visas piktogramas: tiek kompiuterio, prie kurio dirbate, tiek kitų kompiuterių ir bendrai naudojamų spausdintuvų tinkle.

Pastaba

 • Jei aplanke Tinklas piktogramų nematote, tinklo aptikimas ir failų bendrinimas gali būti išjungtas. Norėdami daugiau informacijos, žr. Tinklo aptikimo įjungimas arba išjungimas.

 • Kol aplanke Tinklas pasirodys kompiuteriai, kuriuose veikia ankstesnės sistemos Windows versijos, gali praeiti kelios minutės.

TCP/IP parametrų keitimas

Jei reikia koreguoti tinklo TCP/IP parametrus, žr. Kaip keisti TCP / IP parametrus.

Skreitinio kompiuterio prijungimas iš darbo prie namų tinklo

Norėdami daugiau informacijos apie darbo skreitinio kompiuterio naudojimą namų tinkle, žr. Namų ir darbo vietos tinklų perjungimas.Reikia daugiau pagalbos?