Meniu Pradėti yra pagrindinis šliuzas į kompiuterio programas, aplankus ir parametrus. Jis vadinamas meniu, nes jame pateikiamas pasirinkimų sąrašas taip, kaip restorano meniu. Kaip leidžia suprasti žodis „Pradėti“, dažnai tai yra vieta, kurioje paleidžiami ar atidaromi elementai.

Meniu Pradėti paveikslėlis
Meniu Pradėti

Naudokite meniu Pradėti šioms pagrindinėms operacijoms atlikti:

 • Paleisti programas

 • Atidaryti įprastinius aplankus

 • Ieškoti failų, aplankų ir programų

 • Koreguoti kompiuterio parametrus

 • Ieškokite žinyno informacijos apie „Windows“ operacinę sistemą

 • Išjungti kompiuterį

 • Išeikite iš Windows arba perjunkite į kitą vartotojo abonementą

Darbo su meniu Pradėti pradžia

Norėdami atidaryti meniu Pradėti, spustelėkite kairiajame apatiniame ekrano kampe esantį mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis. Arba paspauskite klaviatūros klavišą Windows logotipas Windows logotipo klavišo paveikslėlis.

Meniu Pradėti yra trys pagrindinės dalys:

 • Didelėje kairiojoje srityje rodomas trumpas kompiuterio programų sąrašas. Kompiuterio gamintojas gali tinkinti šį sąrašą, todėl jo tiksli išvaizda gali keistis. Spustelėjus Visos programos, rodomas visas programų sąrašas (daugiau apie tai vėliau).

 • Kairiosios srities apačioje yra ieškos laukas, kuris leidžia kompiuteryje ieškoti programų ir failų įvedus ieškos žodžius.

 • Dešiniojoje srityje suteikiama prieiga prie įprastinių aplankų, failų, parametrų ir funkcijų. Čia taip pat einama norint išeiti iš Windows arba išjungti kompiuterį.

Programų atidarymas iš meniu Pradėti

Viena iš įprastinių meniu Pradėti funkcijų yra kompiuteryje įdiegtų programų atidarymas. Norėdami atidaryti meniu Pradėti kairiojoje srityje parodytą programą, spustelėkite ją. Programai atsidarius, meniu Pradėti užsidaro.

Jei nematote norimos programos, kairiosios srities apačioje spustelėkite Visos programos. Kairiojoje srityje rodomas ilgas programų, išvardytų abėcėlės tvarka, sąrašas, po kuriuo yra aplankų sąrašas.

Spustelėjus vieną iš programų piktogramų, programa paleidžiama, o meniu Pradėti uždaroma. Kas yra aplankuose? Daugiau programų. Pvz., spustelėkite Reikmenys, ir pasirodys aplanke saugomų programų sąrašas. Spustelėkite programą norėdami ją atidaryti. Norėdami grįžti į programas, kurias matėte, kai pirmą kartą atidarėte meniu Pradėti, spustelėkite Atgal meniu apačioje.

Jei nesate tikri, kokia tai programa, perkelkite ant jos piktogramos ar pavadinimo pelės žymiklį. Pasirodo langas, kuriame dažniausiai būna programos aprašas. Pvz., perkėlus pelės žymiklį ant piktogramos Skaičiuotuvas, rodomas šis pranešimas: „Atliekamos pagrindinės aritmetinės užduotys naudojant ekrano skaičiuotuvą.“ Tai veikia ir su elementais, esančiais dešiniojoje meniu Pradėti srityje.

Galite pastebėti, kad praėjus laikui, meniu Pradėti esantys programų sąrašai keičiasi. Tai vyksta dėl dviejų priežasčių. Pirma, kai diegiamos naujos programos, jos įtraukiamos į sąrašą Visos programos. Antra, meniu Pradėti aptinka, kurios programos naudojamos dažniausiai ir perkelia jas į kairiąją sritį, kad jas būtų galima greičiau pasiekti.

Ieškos laukas

Ieškos laukas yra vienas iš patogiausių būdų elementams kompiuteryje rasti. Tiksli elementų vieta nėra svarbi - Ieškos laukas išnaršys programas ir visus aplankus, esančius asmeniniame aplanke (į kurį įeina Dokumentai, Paveikslėliai, Muzika, Darbalaukis ir kitos bendrosios vietos). Bus ieškoma ir el. laiškuose, įrašytuose tiesioginiuose pranešimuose, paskyrose ir kontaktuose.

Ieškos lango paveikslėlis meniu Pradėti
Meniu Pradėti ieškos laukas

Norėdami naudoti ieškos lauką, atidarykite meniu Pradėti ir pradėkite įvesti tekstą. Nereikia spustelėti lauko viduje. Jums įvedant tekstą, ieškos rezultatai yra rodomi virš ieškos lauko kairiojoje meniu Pradėti srityje.

Programa, failas, aplankas bus rodomi kaip ieškos rezultatas, jeigu:

 • Pavadinime esantis žodis sutampa arba prasideda taip pat, kaip ir ieškomas elementas.

 • Bet koks tekstas failo turinyje, pvz., tekstas tekstų doroklio dokumente, sutampa arba prasideda kaip ir ieškomas elementas.

 • Bet koks failo ypatybių žodis, pvz., autorius, sutampa arba prasideda taip pat, kaip ieškomas elementas. (Norėdami daugiau informacijos apie failų ypatybes, žr. Failo ypatybių keitimas.)

Spustelėkite bet kurį ieškos rezultatą norėdami jį atidaryti. Arba spustelėkite mygtuką Valyti Ieškos lango mygtuko Valyti paveikslėlis meniu Pradėti, jei norite išvalyti ieškos rezultatus ir grįžti prie pagrindinių programų sąrašo. Taip pat galite spustelėti Rodyti daugiau rezultatų, kad būtų ieškoma visame kompiuteryje.

Be programų, failų, aplankų ir ryšių, ieškos laukas taip pat patikrina interneto parankinius ir aplankytų svetainių retrospektyvą. Jeigu kuriuose nors iš šių tinklalapių yra ieškos terminas, jie atsiranda po antrašte „Failai“.

Kas yra dešiniojoje srityje?

Meniu Pradėti dešiniojoje srityje yra saitai į tas Windows dalis, kurias tikriausiai dažnai naudosite. Štai tie saitai iš viršaus į apačią:

 • Asmeninis aplankas. Atidaro jūsų asmeninį aplanką, kuris pavadintas pagal dabar įėjusį į sistemą Windows asmenį. Pvz., jei dabartinis vartotojas yra Molė Klark, aplankas bus pavadintas Molė Klark. Šiame aplanke yra konkretaus vartotojo failai, įskaitant aplankus Mano dokumentai, Mano muzika, Mano paveikslėliai ir Mano vaizdo įrašai.

 • Dokumentai. Atidaro biblioteką Dokumentai, kurioje galite pasiekti ir atidaryti teksto failus, skaičiuokles, pateiktis ir kitų tipų dokumentus.

 • Paveikslėliai. Atidaro biblioteką Paveikslėliai, kurioje galite pasiekti ir peržiūrėti skaitmenines nuotraukas ir grafinių vaizdų failus.

 • Muzika. Atidaro biblioteką Muzika, kurioje galite pasiekti ir leisti muziką bei kitus garso failus.

 • Žaidimai. Atidaro aplanką Žaidimai, kuriame galima pasiekti visus kompiuteryje esančius žaidimus.

 • Kompiuteris. Atidaro langą, kuriame galima pasiekti diskų įrenginius, fotoaparatus, spausdintuvus, skaitytuvus ir kitą prie kompiuterio prijungtą aparatūrą.

 • Valdymo skydas. Atidaro valdymo skydą, kuriame galima tinkinti kompiuterio išvaizdą ir funkcionalumą, diegti ir šalinti programas, nustatyti tinklo ryšius ir valdyti vartotojo abonementus.

 • Įrenginiai ir spausdintuvai. Atidaro langą, kuriame galite peržiūrėti informaciją apie spausdintuvą, pelę ir kitus kompiuteryje įdiegtus įrenginius.

 • Numatytosios programos. Atidaro langą, kuriame galima pasirinkti programą, kurią sistema Windows naudos veiklai, pvz., žiniatinkliui naršyti.

 • Žinynas ir palaikymas. Atidaro Windows žinyną ir palaikymą, kuriame galima naršyti ir ieškoti žinyno temų apie tai, kaip naudoti sistemą Windows ir kompiuterį. Žr. Naudojimasis žinynu.

Dešiniosios srities apačioje yra mygtukas Baigti darbą. Spustelėkite jį, jei norite išjungti kompiuterį.

Spustelėjus rodyklę prie mygtuko Baigti darbą, rodomas meniu su papildomomis parinktimis, reikalingomis vartotojams perjungti, išeiti iš kompiuterio, paleisti kompiuterį iš naujo arba išjungti kompiuterį. Norėdami daugiau informacijos, žr. Išėjimas iš „Windows“ ir Kompiuterio išjungimas: dažnai užduodami klausimai.

Mygtuko Išjungti ir jo išplėsto meniu paveikslėlis
Norėdami išjungti kompiuterį, spustelėkite mygtuką Išjungti arba, jei norite daugiau parinkčių, spustelėkite rodyklę.

Meniu Pradėti tinkinimas

Galite valdyti rodomus meniu Pradėti elementus. Pavyzdžiui, į meniu Pradėti galite įtraukti parankinių programų piktogramas, kad jas būtų lengviau pasiekti arba pašalinti iš sąrašo. Taip pat galite pasirinkti slėpti ar rodyti tam tikrus elementus dešiniojoje srityje. Žr. Meniu Pradėti tinkinimas, jei norite daugiau informacijos.Reikia daugiau pagalbos?