Namų ir darbo vietos tinklų perjungimas


Jei norite iš darbo parsinešti skreitinį kompiuterį namo ir prijungti jį prie namų tinklo, turite pakeisti kai kuriuos kompiuterio parametrus.

Prieiga prie interneto

Jei norite tik naudoti internetą iš namų, prijunkite skreitinį kompiuterį iš darbo prie namų tinklo.

Rodyti viską

Jungimasis prie eterneto namų tinklo

 • Prijunkite vieną eterneto kabelio galą prie skreitinio kompiuterio, o kitą prie koncentratoriaus, perjungtuvo arba kelvedžio. Dabar turėtumėte turėti prieigą prie interneto.

Jungimasis prie belaidžio namų tinklo

Skreitiniame kompiuteryje turi būti belaidžio tinklo plokštė.

 1. Įjunkite skreitinį kompiuterį.

 2. Informacinių pranešimų srityje spustelėdami tinklo piktogramą (Belaidžio tinklo piktogramos paveikslėlis arba Laidinio tinklo piktogramos paveikslėlis) atidarykite parinktį Jungtis prie tinklo.

 3. Pasirinkite iš sąrašo belaidį namų tinklą, o tada, jei reikia, įveskite tinklo saugos raktą.

  Turėtumėte būti prisijungęs prie belaidžio tinklo ir turėti prieigą prie interneto.

Pastaba

 • Jei namų tinklas belaidis, rekomenduojame naudoti tinklo saugos raktą. Jei to nepadarysite, skreitiniame kompiuteryje gali kilti neleistinos įsilaužėlių prieigos arba kenkėjiškos programinės įrangos grėsmė. Norėdami daugiau informacijos, žr. Kodėl reikėtų apsaugoti belaidį tinklą?

Jei kyla problemų jungiantis prie tinklo ir pasiekiant internetą, žr. Kodėl negaliu prisijungti prie tinklo? arba Kodėl negaliu prisijungti prie interneto?

Failų ir spausdintuvo bendrinimo įgalinimas

Kad galėtumėte prieiti prie bendrinamų failų ir spausdintuvų tinkle, pirmiausia turite įgalinti failų ir spausdintuvo bendrinimą. Paprasčiausias būdas tai padaryti yra sukurti namų grupę arba prie jos prisijungti.

Namų grupės naudojimas failams ir spausdintuvams bendrinti

Kompiuteryje nustačius šią sistemos Windows versiją, namų grupė sukuriama automatiškai. Taip pat galite sukurti namų grupę atlikę šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite Tinklo ir bendrinimo centrą spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėdami Valdymo skydas. Ieškos lauke įveskite tinklas, o tada spustelėkite Tinklo ir bendrinimo centras.

 2. Spustelėkite Pasirinkti namų grupės ir bendrinimo parinktis.

 3. Norėdami sukurti namų grupę arba prie jos prisijungti, vadovaukitės nurodymais.

Pastaba

 • Jei jūsų kompiuteris priklauso domenui, negalėsite bendrinti failų ir spausdintuvų su namų grupe, bet galėsite prieiti prie failų ir spausdintuvų, kuriais bendrai naudojasi kiti.

 • Namų grupėmis negalite naudotis sistemoje „Windows  Server 2008 R2“.

Failų ir spausdintuvų bendrinimas nenaudojant namų grupės

Rekomenduojame bendrinant failus ir spausdintuvus tinkle naudoti namų grupę, nes taip lengviau nustatyti bendrinimą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. aukščiau esantį skyrių „Namų grupės naudojimas failams ir spausdintuvams bendrinti“.

 1. Atidarykite Tinklo ir bendrinimo centrą spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėdami Valdymo skydas. Ieškos lauke įveskite tinklas, o tada spustelėkite Tinklo ir bendrinimo centras.

 2. Jei jūsų tinklas yra viešasis tinklas, spustelėkite Viešasis tinklas, tada spustelėkite Namų tinklas arba Darbovietės tinklas.

Jei kompiuterio sistema Windows 7 yra prijungta prie domeno, tikriausiai nepavyks pakeisti tinklo vietos į „Namų“ arba „Darbovietės“. Tokiu atveju kairiojoje srityje spustelėkite Keisti išplėstinius bendrinimo parametrus ir įsitikinkite, kad įjungtos šios parinktys:

 • Tinklo radimas (žr. Tinklo aptikimo įjungimas arba išjungimas )

 • Failų bendrinimas

 • Viešas aplankų bendrinimas (jei norite bendrinti failus, naudojant aplankus Viešieji dokumentai, Viešoji muzika, Viešieji paveikslėliai ir Viešieji vaizdo įrašai)

 • Spausdintuvo bendrinimas

Pastaba

 • Kad galėtumėte naudotis slaptažodžiu saugomo bendrinimo galimybe, abiejuose kompiuteriuose turi būti nustatyti visiškai tokie patys abonementai ir slaptažodžiai. Tai dažniausiai nėra būtina, jei naudojate darbo skreitinį kompiuterį ir namų kompiuterį. (Slaptažodžiu saugomo bendrinimo parinktis neprieinama domeno tinkluose.)

Prieiga prie spausdintuvo

Kad galėtumėte naudotis spausdintuvu, kuris iš skreitinio kompiuterio prijungtas prie namų kompiuterio, pirmiausia įjunkite tinklo aptikimo funkciją (jei spausdintuvas susietas su kompiuteriu, turinčiu sistemą Windows 7), tada patikrinkite, ar spausdintuvas bendrai naudojamas.

Rodyti viską

Patikrinimas, ar spausdintuvas yra bendrinamas, arba spausdintuvo bendrinimo nustatymas

 1. Įeikite į kompiuterį, kuris priklauso namų tinklui ir yra prijungtas prie spausdintuvo.

 2. Atidarykite parinktį Įrenginiai ir spausdintuvai spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada meniu Pradėti spustelėdami Įrenginiai ir spausdintuvai.

 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite spausdintuvą, kuriuo norite bendrai naudotis, spustelėkite Spausdintuvo ypatybės, tada spustelėkite skirtuką Bendrinimas.

  Jei spausdintuvą galima bendrai naudoti, bus pasirinkta Bendrai naudoti šį spausdintuvą. Jei jis nepasirinktas, spustelėkite Bendrai naudoti šį spausdintuvą, tada spustelėkite Gerai.

Norėdami naudoti bendrai naudojamą spausdintuvą, turite pridėti jį skreitiniame kompiuteryje.

Spausdintuvo pridėjimas

 1. Atidarykite Spausdintuvo diegimo vedlį spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėdami Valdymo skydas, spustelėdami Aparatūra ir garsas, spustelėdami Spausdintuvai, o tada – Įtraukti spausdintuvą.

 2. Pasirinkite Įtraukti tinklo, belaidį arba Bluetooth spausdintuvą ir vadovaukitės vedlio patarimais.

Failų ir aplankų bendrinimas

Failus ir aplankus galima bendrai naudoti dviem būdais: naudojantis paprastojo failų bendrinimo funkcija - perkeliant failus ar aplankus į bendrai naudojamą aplanką arba naudojantis failų bendrinimo vietojefunkcija - pažymint atskirus failus ar aplankus, kurie bus bendrai naudojami, neperkėlus jų iš esamos vietos.

Rodyti viską

Bendrinimo nustatymas kompiuteriuose, kuriuose paleista sistema Windows XP

Jei kuriame nors namų kompiuteryje paleista sistemos Windows XP versija, ankstesnė nei Windows XP su 2 pakeitimų paketu (SP2), prieš nustatant bendrinimą, reikia atnaujinti versiją .

 1. Kiekviename kompiuteryje paleiskite Tinklo sąrankos vedlį, net jei to nebuvote atlikę.

 2. Kai būsite paraginti, įgalinkite bendrąjį failų naudojimą. Taip kiekviename kompiuteryje sukuriamas aplankas Bendrai naudojami dokumentai. Šiame aplanke esančius failus gali pasiekti bet kuris tinkle esantis asmuo.

Pastabos

 • Norėdami atidaryti aplanką Bendrai naudojami dokumentai, spustelėkite Pradėti, spustelėkite Mano dokumentai, o tada - Bendrai naudojami dokumentai.

 • Sistemoje Windows XP negalima bendrinti atskirų failų. Turite bendrinti visą aplanką. Norėdami bendrai naudoti aplankus ir jų turinį neperkeldami jų į aplanką Bendrai naudojami dokumentai, eikite į vietą, kurioje yra norimas bendrai naudoti aplankas, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite aplanką, o tada spustelėkite Bendrinimas ir sauga. Spustelėkite skirtuką Bendrinimas, spustelėkite Bendrai naudoti šį aplanką, o tada - Taikyti.

Bendrinimo nustatymas kompiuteriuose, kuriuose paleista sistema Windows Vista

Aplankas Bendrai naudojami dokumentai pakeistas Viešuoju aplanku sistemoje Windows Vista.

 1. Tinklo ir bendrinimo centre spustelėkite ševroną Ševrono piktogramos paveikslėlis, kuris yra netoli prie parinkties Viešas aplankų bendrinimas, tada spustelėkite vieną iš šių parinkčių:
  • Įjungti bendrinimą, kad visi tinkle galėtų atidaryti failus

  • Įjungti bendrinimą, kad visi tinkle galėtų atidaryti, keisti ir kurti failus

 2. Spustelėkite Taikyti. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  Viešajame aplanke esančius failus dabar gali pasiekti bet kuris tinkle esantis asmuo.

Pastabos

 • Norėdami atidaryti Viešąjį aplanką, atlikite šiuos veiksmus: Aplanke Dokumentai, kairiosios srities apačioje spustelėkite rodyklę prie parinkties Aplankai, tada spustelėkite Viešasis.

 • Norėdami bendrinti failus arba aplankus neperkeldami jų į šį aplanką, eikite į vietą, kurioje yra bendrinimui skirtas failas arba aplankas, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą ar aplanką, spustelėkite Bendrinti ir tada vykdykite vedlyje nurodytus veiksmus.

Bendrinimo nustatymas kompiuteriuose, kuriuose paleista sistema Windows 7

Viešasis aplankas sistemoje Windows 7 buvo pakeistas atskirais kiekvienam failo tipui skirtais viešaisiais aplankais (Dokumentai, Paveikslėliai, Muzika ir Vaizdo įrašai).

 1. Spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis ir Valdymo skydas atidarykite išplėstinius bendrinimo parametrus. Ieškos lauke įveskite tinklas, spustelėkite Tinklo ir bendrinimo centras, tada kairiojoje srityje spustelėkite Keisti išplėstinius bendrinimo parametrus.

 2. Spustelėkite ševroną Ševrono piktogramos paveikslėlis, kad išplėstumėte dabartinį tinklo profilį.
 3. Dalyje Viešas aplankų bendrinimas spustelėkite vieną iš šių parinkčių:

  • Įjungti bendrinimą, kad visi turintys tinklo prieigą viešuosiuose aplankuose esančius failus galėtų skaityti ir juose rašyti

  • Išjungti viešųjų aplankų bendrinimą (šiame kompiuteryje įėję asmenys vis tiek gali pasiekti šiuos aplankus)

 4. Spustelėkite parinktį Įrašyti keitimus. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  Viešajame aplanke esančius failus dabar gali pasiekti bet kuris tinkle esantis asmuo.

Pastabos

 • Norėdami atidaryti viešuosius aplankus, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Spustelėkite PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada spustelėkite vartotojo abonemento vardą.
  2. Dukart spustelėkite aplanką Dokumentai, Paveikslėliai, Muzika arba Vaizdo įrašai, tada dukart spustelėkite Viešieji dokumentai, Viešieji paveikslėliai, Viešoji muzika arba Viešieji vaizdo įrašai.

 • Norėdami bendrinti failus arba aplankus neperkeldami jų į viešąjį aplanką, eikite į vietą, kurioje yra bendrinimui skirtas failas arba aplankas, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą ar aplanką, spustelėkite Bendrinti ir tada vykdykite vedlyje nurodytus veiksmus.

Prieiga prie tinklo kompiuterių

Prieš pasiekdami kitą tinklo kompiuterį, turite žinoti jo vardą.

Rodyti viską

Kompiuterio vardo suradimas

 1. Spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, dešiniuoju pelės mygtuku Kompiuteris, tada - Ypatybės atidarykite parinktį Sistema.

 2. Vardas rodomas dalyje Kompiuterio vardas, domenas ir darbo grupės parametrai.

Kai pasiekti namų kompiuterį iš skreitinio kompiuterio

Norėdami pasiekti failus namų kompiuteryje, galite įeiti kaip svečias (tai reiškia, kad galėsite pasiekti tik viešuosiuose aplankuose esančius failus) arba, jei tame kompiuteryje turite vartotojo abonementą, galite įeiti pasinaudoję juo. Norėdami daugiau informacijos apie vartotojų abonementus, žr. Vartotojų abonementai: dažnai užduodami klausimai. Norėdami pasiekti kitą kompiuterį, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite Tinklą spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėdami Valdymo skydas. Ieškos lauke įrašykite tinklas, o tada dalyje Tinklo ir bendrinimo centras spustelėkite Rodyti tinklo kompiuterius ir įrenginius.

 2. Jei turite namų grupę, dukart spustelėkite Namų grupė, tada dukart spustelėkite kompiuterį, kurį norite pasiekti.

 3. Jei neturite namų grupės, dukart spustelėkite kompiuterio piktogramą, kad pamatytumėte failus ir aplankus, kuriuos galite pasiekti.

Pastabos

 • Jei kompiuterio, į kurį šiuo metu įėjote, vartotojo vardas ir slaptažodis skiriasi nuo tų, kurie yra norimame pasiekti kompiuteryje, galite būti raginami įvesti įėjimo informaciją.

 • Jei kitas kompiuteris nustatytas suteikti prieigą kiekvienam tinkle esančiam asmeniui, būsite automatiškai prijungti prie kompiuterio, bet galėsite naudoti tik svečio abonementą. Tai reiškia, kad galėsite pasiekti tik viešuosiuose aplankuose esančius failus. Galite automatiškai jungtis prie kito kompiuterio tinkle, jei naudosite įėjimo informaciją saugodami slaptažodžius. Norėdami daugiau informacijos, žr. Automatinio įėjimo slaptažodžių, sertifikatų ir kitų kredencialų saugojimas.

Kaip pasiekti skreitinį kompiuterį iš namų kompiuterio

 1. Atidarykite Tinklą spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėdami Valdymo skydas. Ieškos lauke įrašykite tinklas, o tada dalyje Tinklo ir bendrinimo centras spustelėkite Rodyti tinklo kompiuterius ir įrenginius.

 2. Dukart spustelėkite skreitinio kompiuterio piktogramą.

 3. Kai būsite paraginti įeiti, įveskite darbo vietos domeną ir vartotojo vardą, atskirtus pasviruoju kairiniu brūkšniu (pavyzdžiui, domenas \ vartotojo vardas), tada įveskite slaptažodį, kurį naudojate įeidami darbe.

  Atsidarys aplankas su skreitiniame kompiuteryje bendrinamais failais ir aplankais.Reikia daugiau pagalbos?