Užduočių juosta (apžvalga)


Užduočių juosta yra ilga horizontali juosta ekrano apačioje. Kitaip nei darbalaukis, kuris uždengiamas atidarytais langais, užduočių juosta beveik visada matoma. Joje yra trys pagrindinės sekcijos:

  • Mygtukas Pradėti Mygtuko Pradėti paveikslėlis, kuris atidaro meniu Pradėti. Žr. Meniu Pradėti (apžvalga).
  • Vidurinė sekcija, kurioje rodoma, kurios programos ir failai atidaryti, ir leidžiama greitai juos perjungti.

  • Pranešimų sritis, kurioje yra laikrodis ir piktogramos (maži paveikslėliai), pranešančios apie tam tikrų programų ir kompiuterio parametrų būseną.

Tikriausiai dažniausiai naudosite vidurinę užduočių juostos sekciją, todėl ją aptarsime pirmą.

Langų stebėjimas

Jei vienu metu atidarysite daugiau nei vieną programą arba failą, darbalaukyje galėsite greitai pradėti krauti atidarytus langus. Langai dažnai uždengia vienas kitą arba užima visą ekraną, todėl sunku pamatyti, kas dar yra po jais, arba prisiminti, kas jau yra atidaryta.

Todėl užduočių juosta yra naudinga. Atidarius programą, aplanką arba failą sistema Windows sukuria atitinkamą mygtuką užduočių juostoje. Mygtuke yra piktograma, atitinkanti atidarytą programą. Žemiau esančiame paveikslėlyje pavaizduotos dvi atidarytos programos - Skaičiuotuvas ir žaidimas „Išminuotojas“, kurių kiekviena turi po mygtuką užduočių juostoje.

Darbalaukyje rodomo skaičiuotuvo ir žaidimo „Išminuotojas“ bei jų užduočių juostos mygtukų paveikslėlis
Kiekvienai programai užduočių juostoje priklauso atskiras mygtukas

Atkreipkite dėmesį, kaip pažymėtas žaidimo „Išminuotojas“ užduočių juostos mygtukas. Tai reiškia, kad žaidimas „Išminuotojas“ yra aktyvus langas, t. y. jis yra prieš kitus atidarytus langus ir yra parengtas sąveikai.

Norėdami persijungti į kitą langą, spustelėkite jo užduočių juostos mygtuką. Šiame pavyzdyje spustelėjus programos Skaičiuotuvas užduočių juostos mygtuką jos langas perkeliamas į priekį.

Skaičiuotuvo ir žaidimo „Išminuotojas“ bei pažymėto skaičiuotuvo užduočių juostos mygtuko paveikslėlis
Norėdami įjungti langą, spustelėkite jo užduočių juostos mygtuką

Užduočių juostos mygtukų spustelėjimas - tai vienas iš kelių būdų langams perjungti. Norėdami daugiau informacijos, žr. Darbas su langais.

Langų minimizavimas ir atkūrimas

Kai langas yra aktyvus (jo užduočių juostos mygtukas yra pažymėtas), spustelėjus lango užduočių juostos mygtuką jis minimizuojamas. Tai reiškia, kad langas dingsta iš darbalaukio. Minimizavus langą jis nėra uždaromas arba jo turinys nėra naikinamas, jis tik laikinai pašalinamas iš darbalaukio.

Žemiau esančiame paveikslėlyje programa Skaičiuotuvas yra minimizuota, bet neuždaryta. Ji dar veikia, nes užduočių juostoje yra šios programos mygtukas.

Sumažinto skaičiuotuvo užduočių juostoje paveikslėlis
Minimizavus skaičiuotuvą užduočių juostoje matomas jo mygtukas

Taip pat galite minimizuoti langą spustelėję minimizavimo mygtuką viršutiniame dešiniajame lango kampe.

Pelės žymiklio ant lango sumažinimo mygtuko paveikslėlis
Mygtukas Minimizuoti (kairėje)

Norėdami atkurti minimizuotą langą (parodyti jį dar kartą darbalaukyje), spustelėkite jo užduočių juostos mygtuką. Norėdami daugiau informacijos apie šiuos mygtukus, žr. Darbas su langais.

Atidarytų langų peržiūra

Perkėlus pelės žymiklį ant užduočių juostos mygtuko, pasirodo mažas paveikslėlis, rodantis miniatiūrinę atitinkančio lango versiją. Ši peržiūra, taip pat vadinama miniatiūra, yra labai naudinga. Jei viename iš langų leidžiamas vaizdas arba animacija, pamatysite ją peržiūroje.

Pastaba

  • Miniatiūras galite matyti tik jei jūsų kompiuteryje gali veikti „Aero“ ir esate paleidę Windows 7 temą.

Pranešimų sritis

Informacinių pranešimų srityje, esančioje dešiniajame užduočių juostos kampe, yra laikrodis ir piktogramų grupė. Tai atrodo šitaip.

Informacinių pranešimų srities paveikslėlis
Informacinių pranešimų sritis užduočių juostos dešinėje

Šios piktogramos praneša apie elementų būseną kompiuteryje arba suteikia prieigą prie tam tikrų parametrų. Matomas piktogramų rinkinys priklauso nuo įdiegtų programų ir tarnybų bei nuo to, kaip kompiuterio gamintojas nustatė kompiuterį.

Perkėlus pelės žymiklį ant konkrečios piktogramos, matysite tos piktogramos pavadinimą arba parametro būseną. Pavyzdžiui, perkėlus pelės žymiklį ant garsumo piktogramos Perspėjimų srities garsumo piktogramos paveikslėlis, rodomas dabartinis kompiuterio garsumo lygis. Perkėlus pelės žymiklį ant tinklo piktogramos Perspėjimų srities užduočių juostos tinklo piktogramos paveikslėlis, rodoma informacija apie tai, ar esate prisijungęs prie tinklo, apie ryšio spartą ir signalo stiprumą.

Dukart spustelėjus piktogramą pranešimų srityje, paprastai atidaroma programa arba su ja susijęs parametras. Pvz., dukart spustelėjus garsumo piktogramą, atidaromi garsumo valdikliai. Dukart spustelėjus tinklo piktogramą, atidaromas Tinklo ir bendrinimo centras.

Kartais piktograma pranešimų srityje rodys mažą iškylantįjį langą (vadinamą pranešimu) tam, kad ką nors praneštų. Pvz., tai galite pamatyti pridėję naują aparatūros įrenginį į kompiuterį.

Informacinio pranešimo „Įrenginio tvarkyklės programinė įranga įdiegta“ paveikslėlis
Įdiegus naują aparatūrą informacinių pranešimų srityje rodomas pranešimas
Spustelėkite mygtuką UždarytiPerspėjimo uždarymo mygtuko paveikslėlis viršutiniame dešiniajame pranešimo kampe, jei norite jį uždaryti. Jei nieko nedarysite, po kelių sekundžių pranešimas dings pats.

Kad sumažintų nereikalingą sangrūdą, Windows slepia piktogramas pranešimų srityje, jei kurį laiką jų nenaudojate. Kai piktogramos paslepiamos, spustelėkite mygtuką Rodyti paslėptas piktogramas, kad paslėptos piktogramos būtų laikinai rodomos.

Informacinių pranešimų srities, kurioje parodytas mygtukas Rodyti paslėptas piktogramas, paveikslėlis
Spustelėkite mygtuką Rodyti paslėptas piktogramas, kad informacinių pranešimų srityje būtų parodytos visos piktogramos

Užduočių juostos tinkinimas

Yra daug būdų, kaip galima tinkinti užduočių juostą, kad ji atitiktų jūsų nuostatas. Pvz., galima perkelti visą užduočių juostą į ekrano kairę, dešinę arba viršų. Galima padidinti užduočių juostą, leisti Windows automatiškai ją slėpti, kai jos nenaudojate, arba į ją įtraukti įrankių juostų.Reikia daugiau pagalbos?