„Windows Media Center“ vadovo naudojimas


Jei prie kompiuterio esate prijungę TV signalą, galite naudotis vadovu ir sekti TV programų sąrašus programoje „Windows Media Center“. Vadovas yra naudinga priemonė, kai reikia suplanuoti norimas įrašyti programas arbai kai tiesiog peržiūrinėjate kanalus, norėdami sužinoti, ką rodo televizija.

Vadovo programoje „Media Center“ paveikslėlis
Vadove galite naršyti kas vieną laiko atkarpą arba galite peršokti keliomis dienomis ar net savaitėmis į priekį ir sužinoti, kas bus rodoma per TV.

Prieš pradedant naudotis vadovu, reikia trijų dalykų:

Naršymas po vadovą

Naršyti po vadovą galite naudodami pelę ir klaviatūrą arba „Media Center“ nuotolinio valdymo pultą. Norint naudoti nuotolinio valdymo pultą, reikia pasirinktinio „Media Center“ nuotolinio valdymo pulto ir imtuvo.

Norėdami
Naudodami pelę ir klaviatūrą
Naudodami „Media Center“ nuotolinio valdymo pultą

Atidaryti vadovą

Programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite prie TV, tada spustelėkite Vadovas.

Paspausti mygtuką GUIDE.

Pereiti tiesiogiai į vadove nurodytą kanalą

Naudokite klaviatūrą kanalo numeriui įrašyti.

Įveskite kanalo numerį, spausdami mygtukus su skaičiais.

Pereiti prie kito arba ankstesnio laiko

Spustelėkite rodyklės dešinėn arba rodyklės kairėn mygtuką.

Paspauskite rodyklės dešinėn arba rodyklės kairėn mygtuką.

Greitai slinkti per laiko atkarpas

Nuspauskite ir palaikykite rodyklės dešinėn arba rodyklės kairėn mygtuką.

Nuspauskite ir palaikykite rodyklės dešinėn arba rodyklės kairėn mygtuką.

Slinkti per TV kanalus po vieną

Spustelėkite rodyklės žemyn arba aukštyn mygtuką.

Paspauskite rodyklės žemyn arba aukštyn mygtuką.

Greitai slinkti per TV kanalus

Nuspauskite ir laikykite rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn mygtuką.

Paspauskite mygtuką CH/PG+ arba CH/PG-.

Filtruoti vadovą pagal kategoriją

Spustelėkite Kategorijos (vadovo kairėje), tada spustelėkite kategoriją. Norėdami peržiūrėti, galite palaikyti pelę virš kiekvienos kategorijos. Norėdami peržiūrėti nefiltruotą vadovą, spustelėkite Viskas. (Kai kuriuose regionuose vadovo filtruoti negalite.)

Iš dabartinės laiko atkarpos dukart spauskite rodyklę kairėn, kad atidarytumėte meniu Kategorijos. Spauskite rodyklę aukštyn arba žemyn, kad pasirinktumėte kategoriją, tada spauskite Gerai, kad filtruotumėte vadovą pagal kategoriją. (Žr. toliau pateikiamą skirsnį „Mėgstamų kanalų kategorijos kūrimas“, kad sužinotumėte, kaip sukurti savo kategoriją arba mėgstamiausiųjų sąrašą.)

Peržiūrėti programos informaciją

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programą, tada spustelėkite Išsami programos informacija.

Pasirinkite programą, spauskite mygtuką MORE, pasirinkite Išsami programos informacija, tada spauskite mygtuką OK.

Pasirinkti norimą žiūrėti programą

Spustelėkite dabar transliuojamą programą.

Pasirinkite šiuo metu transliuojamą programą, tada paspauskite mygtuką OK.

Įrašyti programą naudojant vadovą

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programą, tada spustelėkite Įrašyti arba Įrašyti sekas.

Pasirinkite programą, tada spauskite mygtuką RECORD. Norėdami įrašyti sekas, dar kartą spauskite mygtuką RECORD.

Vadovo parametrų keitimas arba pačių naujausių sąrašų atsisiuntimas

Galite pakeisti, kokiu būdu bus sukonfigūruoti jūsų vadovo sąrašai. Pavyzdžiui, galite rankiniu būdu įtraukti į vadovą kanalų, kurie nebuvo aptikti nustatant TV signalą.

  • Programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite prie Užduotys, spustelėkite Parametrai, TV, Vadovas, tada atlikite vieną šių veiksmų:

    • Norėdami pakeisti vadove esančių kanalų parametrus arba išjungti papildomus kanalus, kurie nebuvo priimami iš TV imtuvo, spustelėkite Redaguoti kanalus, tada vykdykite pateikiamus nurodymus.

    • Norėdami rankiniu būdu įtraukti kanalą, kurio nėra vadove, spustelėkite Įtraukti trūkstamų kanalų, tada vykdykite pateikiamus nurodymus.

    • Norėdami pakeisti kai kuriuos pagrindinius vadovo sąrašų rodymo parametrus, pavyzdžiui, kanalų rikiavimą pagal pavadinimą, o ne pagal numerį, arba fono spalvų taikymą pagal kategorijas, spustelėkite Vadovo puslapio parinktys, tada vykdykite pateikiamus nurodymus.

    • Norėdami rankiniu būdu atsisiųsti pačius naujausius vadovo sąrašus, spustelėkite Gauti naujausius vadovo sąrašus. (Programa „Media Center“ paprastai to neatlieka automatiškai.)

    • Norėdami peržiūrėti techninę informaciją apie vadovo sąrašus, pavyzdžiui, TV signalo tipą, su kuriuo jie yra susieti, spustelėkite Apie vadovo sąrašus.

Pastabos

  • Kai kurie TV paslaugų teikėjai siūlo kanalus, kuriuose nėra reikiamos informacijos, kurią galima būtų tinkamai rodyti vadove. Kai kuriais atvejais vis tiek galėsite žiūrėti šiuos kanalus, nors ir programa „Media Center“ negalės automatiškai informacijos rodyti vadove. Norėdami naudotis šiais kanalais programoje „Media Center“, vykdykite anksčiau pateiktus nurodymus ir rankiniu būdu įtraukite trūkstamus kanalus.

  • Programa „Media Center“ tam tikru dienos laiku automatiškai atsisiųs naujausius vadovo sąrašus, tačiau šiuos parametrus galite keisti. Programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite prie Užduotys, spustelėkite Parametrai, Bendra, tada spustelėkite Automatinio atsisiuntimo parinktys.

  • Jei atsisiųsdami vadovo informaciją gaunate klaidą, taip gali nutikti dėl laikinai neveikiančio vadovo serverio, nutrūkusio interneto ryšio arba dėl įvairiausių kitų priežasčių. Norėdami gauti išsamios informacijos, atidarykite sistemos „Windows“ įvykių peržiūros programą, tada dalyje Taikomųjų programų ir tarnybų žurnalai, peržiūrėkite žurnalą Media Center. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Kokia informacija rodoma įvykių žurnaluose (Įvykių peržiūros programoje)?

  • Jei vadovas rodomas tuščias, o rankiniu būdu naujausių vadovo sąrašų atsisiųsti negalima, jums gali tekti dar kartą nustatyti TV signalą. Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti, žr. TV signalo nustatymas programoje „Windows Media Center“.

Mėgstamų kanalų kategorijos kūrimas

Galite sukurti pasirinktinę kategoriją, vadinamą mėgstamiausiųjų sąrašu, tada greitai filtruoti vadovą, kad pamatytumėte tik norimus kanalus.

  1. Programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite prie Užduotys, spustelėkite Parametrai, spustelėkite TV, spustelėkite Vadovas, o tada spustelėkite Redaguoti mėgstamiausiųjų sąrašus.

  2. Spustelėkite Įtraukti naują, įveskite kategorijos pavadinimą, tada spustelėkite Įrašyti.

  3. Spustelėkite žymės langelį prie mėgstamų kanalų, tada spustelėkite Įrašyti.

    Grįžę į vadovą kairėje galite spustelėti Peržiūrėti kategorijas, tada spustelėkite pasirinktinę kategoriją, kad būtų parodyti tik jūsų mėgstami kanalai.Reikia daugiau pagalbos?