Rašant laišką arba skaičiuojant skaitinius duomenis, naudojimasis klaviatūra yra pagrindinis būdas informacijai įvesti į kompiuterį. Ar žinojote, kad klaviatūrą galima naudoti ir kompiuteriui valdyti? Kelios paprastos klaviatūros komandos (kompiuterio instrukcijos) padės efektyviau dirbti. Šiame straipsnyje aiškinami klaviatūros operacijų pagrindai ir kaip paleisti klaviatūros komandas.

Kaip sutvarkyti klavišai

Klaviatūros klavišai gali būti suskirstyti į kelias grupes pagal jų funkcijas:

 • Įvesties (raidiniai ir skaitiniai) klavišai. Raidiniai, skaitiniai, skyrybos ir simbolių klavišai yra tokie patys kaip ir tradicinės rašomosios mašinėlės.

 • Valdymo klavišai. Šie klavišai naudojami atskirai arba kartu su kitais klavišais tam tikriems veiksmams atlikti. Dažniausiai naudojami valdymo klavišai yra Ctrl, Alt, Windows logotipo klavišas „Windows“ logotipo klavišo paveikslėlis ir klavišas Esc.
 • Funkciniai klavišai. Funkciniai klavišai naudojami konkrečioms užduotims atlikti. Jie pažymėti kaip F1, F2, F3 ir t. t. iki F12. Skirtingų programų šių klavišų funkcijos skiriasi.

 • Naršymo klavišai. Šie klavišai naudojami judėti dokumentuose arba svetainėse ir tekstui redaguoti. Tai yra rodyklių klavišai, Home, End, Page Up, Page Down, Delete ir Insert.

 • Skaičių klaviatūra. Skaičių klaviatūra patogi norint greitai įvesti skaičius. Skaičiai sugrupuoti kartu bloke kaip įprastinis skaičiuotuvas arba skaičiavimo mašinėlė.

Ši iliustracija rodo, kaip šie klavišai išdėstyti įprastinėje klaviatūroje. Jūsų klaviatūros išdėstymas gali skirtis.

Klaviatūros, rodančios klavišų tipus, paveikslėlis
Kaip klavišai išdėstyti klaviatūroje

Teksto įvedimas

Kai reikės ką nors įvesti programoje, el. laiške arba teksto lauke, pamatysite mirksinčią vertikalią liniją (Žymeklio paveikslėlis ). Tai žymiklis, taip pat vadinamas įterpimo vieta. Jis nurodo, kur prasidės įvedamasis tekstas. Žymiklį galite perkelti spustelėdami norimoje vietoje pele arba naudodami naršymo klavišus (žr. šio straipsnio skyrių „Naršymo klavišų naudojimas“).

Be raidžių, skaičių, skyrybos ženklų ir simbolių, įvesties klavišai taip pat yra Shift, Caps Lock, Tab, Enter, tarpo klavišas ir Backspace.

Klavišo pavadinimas
Kaip jį naudoti

Shift

Norėdami įvesti didžiąją raidę paspauskite klavišą Shift kartu su raide. Paspauskite klavišą Shift kartu su kitu klavišu, jei norite įvesti jo viršutinėje dalyje esantį simbolį.

Caps Lock

Norėdami įvesti visas didžiąsias raides, vieną kartą paspauskite klavišą Caps Lock. Paspauskite klavišą Caps Lock dar kartą, jei norite šią funkciją išjungti. Klaviatūroje gali užsidegti lemputė, nurodanti, kad funkcija Caps Lock įjungta.

Tab

Paspauskite klavišą Tab, jei norite žymiklį perkelti keliais tarpais į priekį. Taip pat galite paspausti klavišą Tab, jei norite pereiti į kitą formos teksto lauką.

Enter

Paspauskite klavišą Enter, jei norite žymiklį perkelti į kitos eilutės pradžią. Jei norite pasirinkti paryškintą mygtuką, dialogo lange paspauskite klavišą Enter.

Tarpo klavišas

Norėdami žymiklį perkelti vienu tarpu į priekį paspauskite tarpo klavišą.

Backspace

Norėdami panaikinti prieš žymiklį esantį simbolį arba pažymėtą tekstą paspauskite klavišą Backspace.

Sparčiųjų klavišų naudojimas

Spartieji klavišai - tai būdai, kaip atlikti veiksmus naudojant klaviatūrą. Jie vadinami sparčiaisiais klavišais, nes padeda dirbti greičiau. Beveik kiekvieną veiksmą arba komandą, kurią atlikdami naudojate pelę, galėsite atlikti greičiau, jei naudosite vieną ar daugiau klavišų klaviatūroje.

Žinyno temose pliuso ženklas (+) tarp dviejų ar daugiau klavišų nurodo, kad tie klavišai turi būti paspausti kartu. Pavyzdžiui, Ctrl + A reiškia laikyti nuspaudus Ctrl ir tada spausti A. Ctrl + Shift + A reiškia laikyti nuspaudus Ctrl ir Shift ir tada spausti A.

Rasti sparčiuosius programų klavišus

Daugumoje programų galima atlikti veiksmus naudojant klaviatūrą. Norėdami pamatyti, kurios komandos turi sparčiuosius klavišus, atidarykite meniu. Spartieji klavišai (jei yra) rodomi prie meniu elementų.

Užrašinės redagavimo meniu, rodančio sparčiuosius klavišus prie meniu komandų, paveikslėlis
Spartieji klavišai pasirodo prie meniu elementų.

Pasirinkti meniu, komandas ir parinktis

Galima atidaryti meniu ir pasirinkti komandas ir kitas parinktis naudojant klaviatūrą. Programoje, kurios meniu yra pabrauktų raidžių, paspauskite klavišą Alt ir pabrauktą raidę, kad atidarytumėte atitinkamą meniu. Spauskite pabrauktą raidę meniu elemente komandai pasirinkti. Programose, naudojančiose juostelę, pavyzdžiui, Piešimas ir Tekstų doroklis, paspaudus klavišą Alt perdengiama (o ne pabraukiama) galima paspausti raidė.

Programos Piešimas meniu, rodančio pabrauktas raides meniu komandose, paveikslėlis
Norėdami atidaryti meniu Failas, paspauskite klavišus Alt + F, tada spauskite klavišą P, kad pasirinktumėte komandą Spausdinti.

Ši gudrybė veikia taip pat dialogo languose. Jei dialogo lange matote parinkčiai priskirtą pabrauktą raidę, reiškia, kad norėdami pasirinkti tą parinktį galite spausti klavišą Alt kartu su ta raide.

Naudingi spartieji klavišai

Šioje lentelėje išvardinti keli naudingiausi spartieji klavišai. Norėdami peržiūrėti išsamų sąrašą, žr. Spartieji klavišai.

Spauskite
Norėdami
Windows logotipo klavišas „Windows“ logotipo klavišo paveikslėlis

Atidaryti meniu Pradėti

Alt + Tab

Perjungti atidarytas programas arba langus

Alt + F4

Uždaryti aktyvųjį elementą arba išeiti iš aktyviosios programos

Ctrl + S

Įrašyti dabartinį failą arba dokumentą (veikia daugumoje programų)

Ctrl + C

Kopijuoti pažymėtą elementą

Ctrl + X

Iškirpti pažymėtą elementą

Ctrl + V

Įklijuoti pažymėtą elementą

Ctrl + Z

Anuliuoti veiksmą

Ctrl + A

Pažymėti visus elementus dokumente arba lange

F1

Rodyti programos žinyną arba Windows

Windows logotipo klavišas „Windows“ logotipo klavišo paveikslėlis + F1

Rodyti Windows žinyną ir palaikymą

Esc

Atšaukti dabartinę užduotį

Taikomosios programos klavišas Taikomosios programos klavišo paveikslėlis

Atidaryti komandų, susijusių su žymėjimu programoje, meniu. Tai tas pats, kaip ir spustelėti žymėjimą dešiniuoju pelės mygtuku.

Naršymo mygtukų naudojimas

Naršymo mygtukai leidžia perkelti žymiklį, judėti dokumentuose ir tinklalapiuose bei redaguoti tekstą. Šioje lentelėje išvardytos kelios pagrindinės šių klavišų funkcijos.

Spauskite
Norėdami

Rodyklė kairėn, rodyklė dešinėn, rodyklė aukštyn arba rodyklė žemyn

Perkelti žymiklį arba žymėjimą vienu tarpu arba eilute rodyklės kryptimi arba slinkti tinklalapių rodyklės kryptimi

Home

Perkelti žymiklį į eilutės pradžią arba į tinklalapio viršų

End

Perkelti žymiklį į eilutės pabaigą arba į tinklalapio apačią

Ctrl + Home

Perkelti į dokumento viršų

Ctrl + End

Perkelti į dokumento apačią

Page Up

Perkelti žymiklį arba puslapį vienu ekranu į viršų

Page Down

Perkelti žymiklį arba puslapį vienu ekranu į apačią

Delete

Naikinti po žymiklio esantį simbolį arba pažymėtą tekstą, esantį sistemoje Windows, naikinti pažymėtą elementą ir perkelti jį į Šiukšlinę

Insert

Įjungti arba išjungti įterpimo režimą. Kai įterpimo režimas įjungtas, įvedamas tekstas įterpiamas į žymiklį. Kai įterpimo režimas išjungtas, įvedamas tekstas keičia esamus simbolius.

Skaičių klaviatūros naudojimas

Skaičių klaviatūroje skaitmenys nuo 0 iki 9, aritmetiniai operatoriai + (sumavimas), - (atimtis), * (daugyba), / (dalyba) ir dešimtainis kablelis išdėstyti taip, kaip skaičiuotuve arba skaičiavimo mašinėlėje. Šie simboliai pasikartoja visoje klaviatūroje, bet klaviatūros išdėstymas leidžia greitai viena ranka įvesti skaitinius duomenis arba matematines operacijas.

Skaičių klaviatūros paveikslėlis
Skaičių klaviatūra

Norėdami naudoti skaičių klaviatūrą skaičiams įvesti, paspauskite Num Lock. Daugelyje klaviatūrų užsidega lemputė, nurodanti, ar funkcija Num Lock įjungta, ar išjungta. Kai funkcija Num Lock išjungta, skaičių klaviatūra veikia kaip antras naršymo klavišų rinkinys (šios funkcijos užrašytos ant klavišų šalia skaičių ar simbolių).

Galima naudoti skaičių klaviatūrą paprastiems skaičiavimams naudojant skaičiuotuvą atlikti.

Naudoti skaičiuotuvą naudojant skaičių klaviatūrą

 1. Atidarykite Skaičiuotuvą spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis. Ieškos lauke įrašykite Skaičiuotuvas, o tada rezultatų sąraše spustelėkite Skaičiuotuvas.

 2. Patikrinkite, ar dega klaviatūros lemputė, nurodanti, ar funkcija Num Lock įjungta. Jei ne, paspauskite klavišą Num Lock.

 3. Naudodami skaičių klaviatūrą, įveskite pirmąjį skaičiavimo skaičių.

 4. Klaviatūra įveskite + norėdami sumuoti, - norėdami atimti, * norėdami dauginti ir / norėdami dalinti.

 5. Įveskite kitą skaičiavimo skaičių.

 6. Norėdami suskaičiuoti, paspauskite klavišą Enter.

Trys skirtingi klavišai

Iki šiol aptarėme beveik visus klavišus, kuriuos tikriausiai naudosite. Bet tikriems smalsuoliams išnagrinėkime tris labiausiai paslaptingus klaviatūros klavišus: PrtScn, Scroll Lock ir Pause / Break.

PrtScn (arba Print Screen)

Labai seniai šis klavišas darė tai, kas ant jo užrašyta - siuntė teksto ekrano vaizdą spausdintuvui. Dabar, paspaudus klavišą Print Screen, įrašomas viso ekrano vaizdas („ekrano nuotrauka“) ir tai kopijuojama į mainų sritį kompiuterio atmintyje. Iš ten jį galima įklijuoti (CTRL + V) į programą „Microsoft“ piešimas arba kitą ir, jei norite, spausdinti iš tos programos.

Dar sunkiau suprantamas yra klavišas Sys Rq, kai kuriose klaviatūrose bendrai naudojantis klavišą su funkcija Print Screen. Istoriškai SYS RQ buvo „užklausa sistemai“, bet ši komanda neįgalinta sistemoje Windows.

Daugiau informacijos apie ekrano spausdinimo klavišą ieškokite Ekrano vaizdo fiksavimas (ekrano spausdinimas).

Patarimas

 • Norėdami įrašyti ne viso ekrano, o tik aktyviojo lango vaizdą, paspauskite Alt + Print Screen.

ScrLk (arba Scroll Lock)

Daugelyje programų klavišo Scroll Lock paspaudimas neturi jokios įtakos. Keliose programose, paspaudus klavišą Scroll Lock, pakeičiamas rodyklių klavišų, klavišų Page Up ir Page Down veikimo būdas; paspaudus šiuos klavišus, dokumentas slenka nekeisdamas žymiklio arba žymėjimo srities padėties. Klaviatūroje gali užsidegti lemputė, nurodanti, kad funkcija Scroll Lock įjungta.

Pause / Break

Šis klavišas yra retai naudojamas. Senesnėse programose paspaudus šį klavišą programa pristabdoma, o paspaudus jį kartu su klavišu Ctrl programa sustabdoma.

Kiti klavišai

Kai kuriose šiuolaikinėse klaviatūrose yra „spartieji klavišai“ arba mygtukai, leidžiantys vienu paspaudimu pasiekti programas, failus arba komandas. Kituose modeliuose yra garsumo valdikliai, slinkimo ratukai, mastelio keitimo ratukai ir kiti įtaisai. Norėdami gauti išsamios informacijos apie šias funkcijas, patikrinkite informaciją, gautą kartu su klaviatūra arba kompiuteriu, arba eikite į gamintojo svetainę.

Patarimai, kaip saugiai naudoti klaviatūrą

Tinkamas klaviatūros naudojimas gali padėti išvengti riešų ir rankų skausmo arba sužeidimo, ypač jei kompiuterį naudojate ilgą laiką. Čia yra keli patarimai, kaip išvengti problemų:

 • Padėkite klaviatūrą alkūnės lygyje. Viršutinės rankų dalys turi būti atsipalaidavusios.

 • Padėkite klaviatūrą centre prieš save. Jei klaviatūroje yra skaičių klaviatūra, tarpas gali būti naudojamas kaip centrinis taškas.

 • Įvesdami tekstą rankas laikykite taip, kad rankos ir riešai būtų virš klaviatūros, kad galėtumėte visa ranka pasiekti tolesnius klavišus, o ne tiesti rankas.

 • Nedėkite delnų arba riešų ant klaviatūros įvesdami tekstą. Jei klaviatūroje yra atrama delnams, naudokite ją tik per pertraukas įvesdami tekstą.

 • Įvesdami tekstą, lengvai lieskite klavišus ir laikykite riešus tiesiai.

 • Kol neįvedate teksto, atpalaiduokite rankas.

 • Kas 15–20 minučių darykite pertraukas.

Daugiau informacijos apie kitas kompiuterio dalis rasite Kompiuterio dalys.