Meniu, mygtukų, juostų ir laukų naudojimas


Meniu, mygtukai, slinkties juostos ir žymės langeliai yra pele arba klaviatūra valdomų valdiklių pavyzdžiai. Šie valdikliai leidžia pasirinkti komandas, keisti parametrus arba dirbti su langais. Šiame skyriuje aprašoma, kaip atpažinti ir naudoti valdiklius, kuriuos dažnai matote naudodami Windows.

Meniu naudojimas

Daugelyje programų yra dešimtys arba netgi tūkstančiai komandų (veiksmų), naudojamų dirbant su programa. Daugelis iš šių komandų nurodytos meniu. Panašiai kaip meniu restorane, programos meniu rodomas pasirinkimų sąrašas. Kad ekranas atrodytų tvarkingai, meniu yra paslėpti, kol paspaudžiate jų pavadinimus meniu juostoje, esančioje po pavadinimo juosta.

Norėdami pasirinkti vieną iš meniu pateiktų komandų, spustelėkite ją. Kartais parodomas dialogo langas, kuriame galima pasirinkti kitas parinktis. Jei komanda negalima ir jos negalima spustelėti, ji rodoma pilkos spalvos.

Kai kurie meniu elementai nėra komandos. Jie atidaro kitus meniu. Šiame paveikslėlyje perkėlus pelės žymiklį ant „Naujas“, atidaromas antrinis meniu.

Meniu ir submeniu paveikslėlis
Kai kurios meniu komandos atidaro antrinius meniu

Jei nematote norimos komandos, pažiūrėkite į kitą meniu. Vilkite pelės žymiklį išilgai meniu juostos ir jo meniu atsidarys automatiškai; jums nereikės dar kartą spustelėti meniu juostos. Norėdami uždaryti meniu nepažymėję komandų, spustelėkite meniu juostą arba bet kurią lango dalį.

Atpažinti meniu nėra visada lengva, nes ne visi meniu valdikliai yra panašūs arba pasirodo meniu juostoje. Kaip galima juos atpažinti? Žiūrėdami į rodyklę prie žodžio arba paveikslėlio, tikriausiai matote meniu valdiklį. Čia yra keletas pavyzdžių:

Windows meniu valdiklių sistemos paveikslėlis
Meniu valdiklių pavyzdžiai

Patarimai

  • Jei galimi komandos spartieji klavišai pasiekiami, jie rodomi šalia komandos.

  • Meniu galima valdyti ir klaviatūra, ne tik pele Žr. Klaviatūros naudojimas.

Slinkties juostų naudojimas

Kai dokumentas, tinklalapis arba paveikslėlis viršija lango dydį, pasirodo slinkties juosta, kuri leidžia peržiūrėti nerodomą informaciją. Šis paveikslėlis rodo slinkties juostos dalis.

Horizontalių ir vertikalių slinkties juostų paveikslėlis
Horizontalios ir vertikalios slinkties juostos

Norėdami naudoti slinkties juostą:

  • Spustelėkite viršutines arba apatines slinkties rodykles lango turiniui paslinkti į viršų arba žemyn mažais atstumais. Nenorėdami nutraukti slinkimo, laikykite nuspaudę pelės mygtuką.

  • Norėdami slinkti vienu puslapiu aukštyn arba žemyn, spustelėkite tuščioje slinkties juostos vietoje viršuje arba apačioje.

  • Vilkite peržiūros juostą aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn langui paslinkti ta kryptimi.

Patarimas

  • Jei pelė turi slinkties ratuką, galima jį naudoti norint slinkti per dokumentus ir tinklapius. Norėdami slinkti žemyn, sukite ratuką atgal (į save). Norėdami slinkti viršun, sukite ratuką į priekį (nuo savęs).

Komandų mygtukų naudojimas

komandos mygtukas atlieka komandą (kažkas įvyksta) jį spustelint. Dažniausiai matysite juos dialogo languose, kurie yra maži langeliai su parinktimis užduočiai atlikti. Pvz., jei pirma neįrašę uždarysite programos Piešimas paveikslėlį, gali būti rodomas toks dialogo langas.

Programos Piešimas dialogo lango paveikslėlis
Dialogo langas su trimis mygtukais

Norėdami uždaryti paveikslėlį, pirma turite spustelėti mygtuką Įrašyti arba Neįrašyti. Spustelėjus Įrašyti, įrašomas paveikslėlis ir bet kokie atlikti pakeitimai, o spustelėjus Neįrašyti, naikinamas paveikslėlis ir atmetami bet kokie atlikti pakeitimai. Spustelėjus Atšaukti, atsisakoma dialogo lango ir grįžtama į programą.

Patarimas

  • Paspaudus klavišą ENTER atliekamas toks pat veiksmas, kaip ir spustelėjus pažymėtą komandos mygtuką (su kontūru).

Esantys ne dialogo languose komandų mygtukai skiriasi išvaizda, todėl kartais sunku nustatyti, kuris yra mygtukas, o kuris – ne. Pvz., komandos mygtukai dažnai pasirodo kaip mažos piktogramos (paveikslėliai) be jokio teksto arba stačiakampio rėmelio.

Patikimiausias būdas nustatyti, ar kuris nors yra komandos mygtukas, yra perkelti ant jo žymiklį. Jei jis „užsidega“ ir atsiranda stačiakampio rėmelyje, vadinasi, aptiktas mygtukas. Daugelis mygtukų taip pat rodys tekstą apie savo funkciją perkėlus ant jų žymiklį.

Jei mygtukas skyla į dvi dalis perkėlus ant jo žymiklį, aptikote atskyrimo mygtuką. Spustelėjus pagrindinę mygtuko dalį, vykdoma komanda, o spustelėjus rodyklę, atidaromas meniu su daugiau parinkčių.

Perskyrimo mygtukų paveikslėlis
Atskyrimo mygtukai skyla į dvi dalis perkėlus ant jų žymiklį

Parinkčių mygtukų naudojimas

Parinkčių mygtukai leidžia pasirinkti iš dviejų ar daugiau parinkčių. Jie dažnai pasirodo dialogo languose. Šiame paveikslėlyje parodyti du parinkčių mygtukai. Parinktis „Spalva“ yra pažymėta.

Parinkčių mygtukų paveikslėlis
Spustelėjus mygtuką, pažymima ta parinktis

Norėdami pažymėti parinktį, spustelėkite vieną iš mygtukų. Gali būti pažymėta tik viena parinktis.

Žymių langelių naudojimas

Žymių langeliai leidžia pažymėti vieną ar daugiau nepriklausomų parinkčių. Kitaip nei naudojant parinkčių mygtukus, leidžiančius tik vieną pasirinkimą, žymių langeliai leidžia pažymėti kelias parinktis vienu metu.

Žymės langelių su pelės žymikliu ant tuščio langelio paveikslėlis
Spustelėkite tuščią žymės langelį, kad pažymėtumėte tą parinktį

Norėdami naudoti žymės langelius:

  • Spustelėkite tuščią kvadratėlį, kad pažymėtumėte arba „įjungtumėte“ tą parinktį. Varnelė pasirodys kvadratėlyje nurodydama, kad parinktis pažymėta.

  • Norėdami išjungti parinktį, išvalykite (nuimkite) varnelę ją spustelėdami.

  • Parinktys, kurių šiuo metu negalima pažymėti arba išvalyti, rodomos pilka spalva.

Slankiklių naudojimas

Slankiklis leidžia nustatyti parametrą pagal įvairias reikšmes. Tai atrodo šitaip.

Slankiklio paveikslėlis
Slankiklio perkėlimas keičia žymiklio greitį

Slankiklis, esantis palei juostą, rodo šiuo metu pažymėtą reikšmę. Aukščiau parodytame pavyzdyje slankiklis yra tarp Lėtai ir Greitai ir nurodo vidutinį žymiklio greitį.

Norėdami naudoti slankiklį, vilkite jį link norimos reikšmės.

Teksto laukų naudojimas

Teksto laukas leidžia įvesti informaciją, pvz., ieškomą elementą arba slaptažodį. Šiame paveikslėlyje parodytas dialogo langas, kuriame yra teksto laukas. Į teksto lauką įvestas žodis „bear“.

Teksto lauko paveikslėlis
Teksto lauko, esančio dialogo lange, pavyzdys

Mirksinti vertikali linija, vadinama žymikliu, nurodo, kur bus įvestas tekstas. Pavyzdyje žymiklis yra po raidės „r“ žodyje „bear.“ Galima perkelti žymiklį spustelint naujoje vietoje. Pvz., norint pridėti žodį prieš žodį „bear“, pirma reikėtų perkelti žymiklį spustelint prieš raidę „b“.

Jei teksto lauke nematote teksto, vadinasi, teksto laukas dar neparuoštas įvesti. Pirma spustelėkite lauką ir tada pradėkite rinkti tekstą.

Teksto laukai, reikalaujantys įvesti slaptažodį, slėps jį, kol bus įvedamas, tam atvejui, jei kas nors žiūrėtų į ekraną.

Slaptažodžio teksto lauke paveikslėlis
Slaptažodžių teksto laukai paprastai slepia slaptažodį

Išplečiamųjų sąrašų naudojimas

Išplečiamieji sąrašai panašūs į meniu. Užuot spustelėję komandą, pasirenkate parinktį. Kai jis uždarytas, išplečiamasis sąrašas rodo tik šiuo metu pažymėtą parinktį. Kitos galimos parinktys paslėptos, kol spustelėsite valdiklį, kaip parodyta žemiau.

Išskleidžiamojo sąrašo paveikslėlis
Rodomas uždarytas (kairėje) ir atidarytas (dešinėje) išplečiamasis sąrašas

Norėdami atidaryti išplečiamąjį sąrašą, spustelėkite jį. Norėdami pažymėti parinktį iš sąrašo, spustelėkite ją.

Sąrašo laukų naudojimas

Sąrašo laukas rodo parinkčių sąrašą, iš kurio galima rinktis. Kitaip nei naudojant išplečiamąjį sąrašą, kelios ar visos parinktys yra matomos neatidarant sąrašo.

Sąrašo lauko paveikslėlis
Sąrašo laukas

Norėdami pažymėti parinktį iš sąrašo, spustelėkite ją. Jei norima pažymėti parinktis nematoma, naudokite slinkties juostą, kad paslinktumėte sąrašą aukštyn arba žemyn. Jei virš sąrašo lauko yra teksto laukas, galima įvesti parinkties pavadinimą arba reikšmę.

Skirtukų naudojimas

Kai kuriuose dialogo languose parinktys yra suskirstytos į du ar daugiau skirtukų. Vienu metu galima rodyti tik vieną skirtuką arba parinkčių rinkinį.

Skirtukų paveikslėlis
Skirtukai

Šiuo metu pažymėtas skirtukas pasirodo prieš kitus skirtukus. Norėdami perjungti į kitą skirtuką, spustelėkite skirtuką.Reikia daugiau pagalbos?