Teisės yra taisyklės, susietos su objektais kompiuteryje arba tinkle, pavyzdžiui, failai ir aplankai. Teisės nustato, ar galite prieiti prie objekto ir ką su juo galite daryti. Pavyzdžiui, jūs turite prieigą prie dokumento, esančio bendrojo naudojimo aplanke tinkle. Ir nors jūs galite skaityti dokumentą, jūs galite neturėti teisių jo keisti. Sistemos administratoriai ir asmenys, turintys kompiuterių administratoriaus abonementus, gali suteikti teises atskiriems vartotojams ar grupėms.

Šioje lentelėje išvardyti teisių lygiai, kuriuos dažniausiai galima taikyti failams ir aplankams.

Teisių lygis Aprašas
Teisių lygis

Visiškas valdymas

Aprašas

Vartotojai gali matyti failo arba aplanko turinį, keisti esamus failus arba aplankus, kurti naujus failus ir aplankus, taip pat aplanke vykdyti programas.

Teisių lygis

Modifikavimas

Aprašas

Vartotojai gali keisti esamus failus ir aplankus, bet negali kurti naujų.

Teisių lygis

Skaitymas ir vykdymas

Aprašas

Vartotojai gali matyti esamų failų ir aplankų turinį bei aplanke vykdyti programas.

Teisių lygis

Skaitymas

Aprašas

Vartotojai gali matyti aplanko turinį ir atidaryti failus bei aplankus.

Teisių lygis

Rašymas

Aprašas

Vartotojai gali kurti naujus failus ir aplankus bei keisti esamus failus ir aplankus.

Failo ar aplanko teisių patikrinimas

  1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą arba aplanką, tada spustelėkite Ypatybės.

  2. Spustelėkite skirtuką Sauga.

  3. Lange Grupių arba vartotojų vardai spustelėkite vartotojo ar grupės vardą.

    Pažymėto vartotojo ar grupės teisės rodomos apatinėje ypatybių dialogo lango dalyje.Reikia daugiau pagalbos?