Kokia informacija rodoma įvykių žurnaluose? (Įvykių peržiūros programa)


Šiuos veiksmus galima atlikti tik įėjus kaip administratoriui. Jei nesate įėję administratoriaus teisėmis, galite keisti tik tuos parametrus, kurie taikomi vartotojo abonementui, be to, kai kurie įvykių žurnalai nebus prieinami.

Įvykių žurnalai yra specialūs failai, kurie įrašo reikšminius įvykius kompiuteryje, pvz., kai vartotojas įeina į kompiuterį arba kai programa aptinka klaidą. Kai tik atsiranda šių tipų įvykiai, sistema Windows įrašo juos į įvykių žurnalą, kurį galite skaityti naudodami Įvykių peržiūros programą. Įgaliotiesiems vartotojams išsami informacija įvykių žurnale gali būti naudinga šalinant sistemos Windows ir kitų programų triktis.

Įvykių peržiūros programa seka informaciją keliuose skirtinguose žurnaluose. Į sistemos Windows žurnalus įeina:

  • Taikomosios programos (programos) įvykiai. Atsižvelgiant į įvykio svarbą, įvykiai klasifikuojami kaip klaidos, įspėjimai arba informacija. Klaida yra reikšminė problema, pvz., duomenų praradimas. Įspėjimas yra įvykis, kuris nebūtinai yra reikšminis, bet gali nurodyti galimą problemą ateityje. Informacijos įvykis aprašo sėkmingą programos, tvarkyklės arba tarnybos operaciją.

  • Su sauga susiję įvykiai. Tokie įvykiai vadinami auditais ir yra aprašomi kaip sėkmingi arba nepasisekę atsižvelgiant į įvykį, pvz., ar vartotojo bandymas įeiti į sistemą Windows sėkmingas.

  • Sąrankos įvykiai. Kompiuteriuose, kurie konfigūruoti kaip domeno valdikliai, papildomi žurnalai bus rodomi čia.

  • Sistemos įvykiai. Į sistemos įvykius įeina sistema Windows ir Windows tarnybos, o jie klasifikuojami kaip klaidos, įspėjimai arba informacija.

  • Persiųsti įvykiai. Šie įvykiai yra persiųsti į šį žurnalą kitų kompiuterių.

Taikomųjų programų ir tarnybų įvykiai skiriasi. Tai atskiri žurnalai apie kompiuteryje paleistas programas ir išsamesni žurnalai, susiję su sistemos Windows tarnybomis.

  1. Atidarykite Įvykių peržiūros programą spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada – Valdymo skydas, Sistema ir sauga, Administravimo įrankiai, tada dukart spustelėdami Įvykių peržiūros programa. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  2. Spustelėkite įvykių žurnalą kairiojoje srityje.

  3. Dukart spustelėkite įvykį, norėdami rodyti įvykio išsamią informaciją.

Pastaba

  • Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie įvykių žurnalus, spustelėkite meniu Žinynas, o tada spustelėkite Žinyno temos.Reikia daugiau pagalbos?