Kas yra XPS peržiūros programa?


XPS dokumentas - tai bet kuris failas, įrašytas XML dokumento specifikacijos arba .xps formatu. Galite kurti XPS dokumentus (.xps failus) naudodamiesi bet kuria programa, iš kurios galima spausdinti sistemoje Windows; tačiau peržiūrėti XPS dokumentus galima tik naudojant XPS peržiūros programą, pvz., tokią, kokia yra šioje sistemos Windows versijoje.

Kai spustelite ant XPS dokumento, jis automatiškai atidaromas XPS peržiūros programoje. XPS peržiūros programoje yra keletas parinkčių XPS dokumentams peržiūrėti ir tvarkyti, tarp jų:

  • XPS dokumento kopijos įrašymas kompiuteryje

  • Žodžio arba frazės dokumente ieška

  • Artinimas ir tolinimas norint palengvinti teksto ir paveikslėlių skaitymą

  • Skaitmeninis XPS dokumento pasirašymas

  • Nustatymas, kas ir kaip ilgai turės prieigą, taikant dokumento teises

Norėdami daugiau informacijos apie XPS dokumento formatą, žr. XPS dokumentai: dažnai užduodami klausimai. Norėdami daugiau informacijos apie XPS peržiūros priemonę, žr. XPS peržiūros programos naudojimas.