Atidarius programą, failą arba aplanką, jis rodomas ekrano lauke arba rėmelyje, vadinamame langu (štai iš kur sistemos Windows operacinė sistema pavadinimas). Kadangi sistemoje Windows langų yra visur, svarbu suprasti, kaip juos perkelti, keisti jų dydį arba panaikinti.

Lango dalys

Nors kiekvieno lango turinys vis kitoks, visi langai turi bendrų dalykų. Vienas iš jų yra tas, kad langai visada rodomi darbalaukyje - pagrindinėje ekrano darbo srityje. Be to, dauguma langų turi tas pačias pagrindines dalis.

Programos Užrašinė lango su skirtingomis pažymėtomis dalimis paveikslėlis
Įprastinio lango dalys
 • Pavadinimo juosta. Rodo dokumento ir programos pavadinimą (arba aplanko pavadinimą, jei dirbote su juo).

 • Mygtukai Minimizuoti, Maksimizuoti ir Uždaryti. Šie mygtukai slepia langą, padidina jį iki viso ekrano dydžio ir atitinkamai jį uždaro (netrukus bus pateikta daugiau išsamios informacijos apie juos).

 • Meniu juosta. Susideda iš elementų, kuriuos galima spustelėti norint ką nors pasirinkti programoje. Žr. Meniu, mygtukų, juostų ir laukų naudojimas.

 • Slinkties juosta. Leidžia slinkti lango turinį, kad pamatytumėte informaciją, esančią dabar nematomame rodinyje.

 • Kraštinės ir kampai. Juos galite vilkti pelės žymikliu, norėdami keisti lango dydį.

Kiti langai gali turėti papildomų mygtukų, laukų arba juostų. Bet jie taip pat turi pagrindines dalis.

Lango perkėlimas

Norėdami perkelti langą, perkelkite pelės žymiklį ant jo pavadinimo juostos Pelės žymiklio paveikslėlis. Tada vilkite langą iki norimos vietos. (Vilkti reiškia perkelti pelės žymiklį ant elemento, laikyti nuspaudus pelės mygtuką, perkelti elementą naudojant žymiklį ir atleisti pelės mygtuką.)

Lango dydžio keitimas

 • Norėdami išplėsti langą per visą ekraną, spustelėkite jame mygtuką MaksimizuotiMygtuko Maksimizuoti paveikslėlis arba dukart spustelėkite lango pavadinimo juostą.
 • Norėdami atkurti pradinį maksimizuoto lango dydį, spustelėkite jame mygtuką AtkurtiMygtuko Atkurti paveikslėlis (jis pasirodo mygtuko Maksimizuoti vietoje). Arba dukart spustelėkite lango pavadinimo juostą.
 • Norėdami keisti lango dydį (jį sumažinti arba padidinti), perkelkite pelės žymiklį ant bet kurios lango kraštinės arba kampo. Kai pelės žymiklis virsta strėle su dviem smaigaliais (žr. žemiau pateiktą paveikslėlį), vilkite kraštą arba kampą, kad langą sutrauktumėte arba padidintumėte.

  Lango kraštinių su mastelio keitimo žymikliais paveikslėlis
  Vilkite lango kraštinę arba kampą, kad pakeistumėte jo dydį.

  Maksimaliai padidinto lango dydžio keisti negalima. Pirmiausia reikia atkurti ankstesnį jo dydį.

Pastaba

 • Nors daugumą langų galima maksimizuoti ir keisti jų dydį, yra langų, kurių dydis yra fiksuotas, pvz., dialogo langai.

Lango slėpimas

Lango slėpimu yra vadinamas jo minimizavimas. Jei norite laikinai pašalinti langą jo neuždarydami, minimizuokite jį.

Norėdami minimizuoti langą, spustelėkite jo mygtuką MinimizuotiMygtuko Minimizuoti paveikslėlis. Langas dingsta iš darbalaukio ir matomas tik kaip mygtukas užduočių juostoje, ilgoje horizontalioje juostoje ekrano apačioje.
Skaičiuotuvo užduočių juostos mygtuko paveikslėlis
Užduočių juostos mygtukas

Norėdami parodyti minimizuotą langą dar kartą darbalaukyje, spustelėkite jo užduočių juostos mygtuką. Pasirodo toks langas, koks buvo prieš jį minimizuojant. Norėdami daugiau informacijos apie užduočių juostą, žr. Užduočių juosta (apžvalga).

Lango uždarymas

Uždarius langą, jis šalinamas iš darbalaukio ir užduočių juostos. Jei baigėte darbą su programa arba dokumentu ir neturite prie jų tuoj pat grįžti, uždarykite juos.

Norėdami uždaryti langą, spustelėkite jo mygtuką UždarytiUždarymo mygtuko paveikslėlis.

Pastaba

 • Jei uždarysite langą neįrašę atliktų keitimų, pasirodys pranešimas, pateikiantis keitimų įrašymo parinktį.

Langų perjungimas

Jei bus atidaryta daugiau nei viena programa arba dokumentas, darbalaukis gali greitai būti perkrautas langais. Nėra lengva sekti, kurie langai atidaryti, nes kai kurie langai gali iš dalies arba visiškai uždengti kitus.

Užduočių juostos naudojimas. Užduočių juosta teikia galimybę tvarkyti visus langus. Kiekvienas langas turi atitinkamą mygtuką užduočių juostoje. Norėdami perjungti į kitą langą, tiesiog spustelėkite jo užduočių juostos mygtuką. Langas pasirodo visų kitų langų viršuje ir tampa aktyviu langu - tuo, kuriame šiuo metu dirbate. Norėdami daugiau informacijos apie užduočių juostos mygtukus, žr. Užduočių juosta (apžvalga).

Norėdami lengvai identifikuoti langą, perkelkite pelės žymiklį ant jo užduočių juostos mygtuko. Kai perkeliate pelės žymiklį ant užduočių juostos mygtuko, matote miniatiūros dydžio lango peržiūrą, neatsižvelgiant į tai, ar lango turinys yra dokumentas, nuotrauka ar netgi leidžiamas vaizdo įrašas. Ši peržiūra yra ypač naudinga, jei negalite identifikuoti lango pagal jo pavadinimą.

Miniatiūros peržiūros užduočių juostoje paveikslėlis
Perkėlus pelės žymiklį ant lango užduočių juostos mygtuko, rodoma lango peržiūra

Pastaba

Klavišų Alt + Tab naudojimas. Paspausdami klavišus Alt + Tab galite perjungti ankstesnį langą arba peržiūrėti visus atidarytus langus ir darbalaukį laikydami nuspaudę klavišą Alt ir pakartotinai spausdami klavišą Tab. Norėdami rodyti pažymėtą langą, atleiskite klavišą Alt.

„Aero“ trimačio vartymo naudojimas. „Aero“ trimatis vartymas rūšiuoja langus į trimatę rietuvę leisdamas greitai juos apversti. Norėdami naudoti trimatį vartymą:

 1. Norėdami atidaryti trimatį vartymą, laikykite nuspaudę Windows logotipo mygtuką Windows logotipo klavišo paveikslėlis ir spustelėkite klaviatūros klavišą Tab.
 2. Jei norite keisti langus, laikydami nuspaudę klavišą Windows logotipas, spauskite Tab pakartotinai arba sukite pelės ratuką. Taip pat, norėdami pereiti vienu langu pirmyn, galite paspausti klavišus Rodyklė dešinėn ar Rodyklė žemyn arba, norėdami pereiti vienu langu atgal, paspausti klavišus Rodyklė kairėn ar Rodyklė aukštyn.

 3. Atleiskite klavišą Windows logotipas, kad būtų parodyti pirmieji rietuvėje esantys langai. Arba spustelėkite bet kurią rietuvės lango dalį, kad būtų parodytas tas langas.

  „Aero“ trimačio vartymo paveikslėlis
  „Aero“ trimatis vartymas

Patarimas

 • Trimatis vartymas yra darbalaukio aplinkos „Aero“ dalis. Jei jūsų kompiuteris nepalaiko „Aero“, galite peržiūrėti kompiuteryje atidarytas programas ir langus spausdami Alt + Tab. Norėdami keisti atidarytus langus, galite paspausti klavišą Tab, rodyklių klavišus arba naudoti pelę. Norėdami daugiau sužinoti apie „Aero“, žr. Kas yra „Aero“ kompiuterio naudojimo patirtis?

Automatinis langų rūšiavimas

Žinodami, kaip perkelti ir keisti langų dydį, galite rūšiuoti juos norima tvarka darbalaukyje. Windows taip pat gali automatiškai rūšiuoti juos vienu iš trijų būdų: pakopomis, vertikaliai rietuvėje arba vieną greta kito.

Išdėstytų pakopomis, vertikalioje šūsnyje ir šalia vienas kito langų paveikslėlis
Rūšiuoti langus pakopomis (kairėje), vertikaliai rietuvėje (centre) arba vieną greta kito (dešinėje)

Norėdami pasirinkti vieną iš šių parinkčių, darbalaukyje atidarykite keletą langų, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščioje užduočių juostos srityje ir spustelėkite Išdėstyti langus pakopomis, Rodyti langus, išdėstytus rietuvėje arba Rodyti langus greta.

Langų išdėstymas naudojant pririšimo funkciją

Pririšimo funkcija automatiškai keičia langų dydį, kai juos perkeliate, arba pridedate į ekrano kraštą. Naudodami pririšimo funkciją galite išdėstyti langus greta, išplėsti vertikaliai arba maksimizuoti langą.

Langų išdėstymas greta

 1. Vilkite ploną lango juostelę į kairę arba dešinę ekrano pusę, kol pasirodys išplėsto lango kontūras.

 2. Norėdami išplėsti langą, atleiskite pelės mygtuką.

 3. Atlikite 1 ir 2 veiksmus su kitu langu, jei norite langus išdėstyti greta.

Lango, užimančio pusę darbalaukio, paveikslėlis
Vilkite langą į darbalaukio šoną, norėdami jį išplėsti per pusę ekrano.

Lango išplėtimas vertikaliai

 1. Perkelkite pelės žymiklį ant viršutinio arba apatinio lango krašto, kol žymiklis pavirs dviguba rodykle Vertikalios rodyklės, nurodančios langą, kurio aukštis parengtas keisti, paveikslėlis.
 2. Vilkite lango kraštą į ekrano viršų arba apačią, jei norite išplėsti langą per visą darbalaukio aukštį. Lango plotis nekinta.

Lango per visą darbalaukio aukštį paveikslėlis
Vilkite lango viršų arba apačią norėdami išplėsti jį vertikaliai.

Lango maksimizavimas

 1. Nuvilkite lango pavadinimo juostą į ekrano viršų. Lango kontūras išsiplės per visą ekraną.

 2. Norėdami, kad langas užpildytų visą darbalaukį, atleiskite pelės mygtuką.

Lango, užimančio darbalaukio viršų, paveikslėlis
Vilkite langą į darbalaukio viršų, norėdami jį visiškai išplėsti.

Dialogo langai

Dialogo langas yra ypatingo tipo langas, kuris klausia, leidžia pažymėti užduočiai atlikti reikalingas parinktis arba pateikia informaciją. Dažnai matysite dialogo langus, kai programai arba sistemai Windows reikės jūsų atsakymo norint tęsti.

Programos Piešimas dialogo lango paveikslėlis
Jei išeinate iš programos neįrašę darbo, pasirodo dialogo langas

Kitaip nei įprastinių langų, daugelio dialogo langų negalima maksimizuoti, minimizuoti arba keisti jų dydžio. Tačiau juos galima perkelti.Reikia daugiau pagalbos?