Papildomi ieškos sistemoje „Windows“ patarimai

Ieškoti sistemoje „Windows 7“ gali būti taip pat lengva, kaip įvesti kelias raides ieškos lauke, tačiau galite naudoti iš išplėstinius paieškos būdus. Norint ieškoti failų, šių būdų nereikia žinoti, tačiau jie gali būti naudingi, atsižvelgiant į tai, kur ieškote ir ko ieškote.

Patarimas

 • Jei žinote failo tipą, ieškos lauke galite tiesiog įvesti failo plėtinį (pvz., JPG). Norėdami daugiau sužinoti apie įprastus ieškos būdus sistemoje „Windows“, žr. Failo arba aplanko ieška.

Operatorių įtraukimas

Vienas iš ieškos tikslinimo būdų yra naudoti operatorius AND (ir), OR (arba) ir NOT (ne). Šiuos operatorius reikia įrašyti didžiosiomis raidėmis.

Operatorius Pavyzdys Naudokite, jei norite
Operatorius

IR

Pavyzdys

tropinė IR sala

Naudokite, jei norite

Rasti failus, kuriuose yra žodžiai „tropinė“ ir „sala“ (nei jei tie žodžiai yra skirtingose failo vietose). Palyginti su paprasto teksto ieška, gaunami tokie patys rezultatai kaip įvedus „tropinė sala“.

Operatorius

NE

Pavyzdys

tropinė NE sala

Naudokite, jei norite

Rasti failus, kuriuose būtų žodis „tropinė“, bet ne „sala“.

Operatorius

ARBA

Pavyzdys

tropinė ARBA sala

Naudokite, jei norite

Rasti failus, kuriuose būtų žodis „tropinė“ arba „sala“.

Ieškos filtrų įtraukimas

Ieškos filtrai yra nauja sistemos „Windows 7“ funkcija, padedanti lengviau ieškoti failų pagal jų ypatybes (pvz., pagal autorių arba dydį).

Ieškos filtro įtraukimas į iešką

 1. Atidarykite aplanką, biblioteką arba diską, kuriame norite ieškoti.

 2. Spustelėkite ieškos lauką, tada spustelėkite ieškos filtrą (pvz., Kūrimo data: paveikslėlių bibliotekoje).

 3. Spustelėkite vieną iš pateikiamų parinkčių. (Pavyzdžiui, jei spustelėjote Kūrimo data:, pasirinkite datą arba datų diapazoną.)

  Ieškos filtro „Darymo data“ ieškos lauke paveikslėlis
  Ieškos filtras „Kūrimo data“

Į iešką galite įtraukti kelis ieškos filtrus arba net juos maišyti su įprastiniais ieškos žodžiais ir dar labiau tikslinti iešką.

Ieškos filtro meniu „Žymės“ ieškos lauke paveikslėlis
Galite naudoti du ieškos filtrus ir ieškoti nuotraukos, pažymėtos „šeima“, kurią padarėte labai seniai.

Atsižvelgiant į ieškos vietą galite naudoti tik tam tikrais ieškos filtrais. Pavyzdžiui, jei ieškote bibliotekoje Dokumentai, galėsite rinktis kitokius ieškos filtrus nei bibliotekoje Paveikslėliai. Negalite nurodyti norimų matyti ieškos filtrų, tačiau galite keisti failo tipą, kuriam biblioteka yra pritaikyta. Taip bus pakeisti ir ieškos filtrai, rodomi ieškant šioje bibliotekoje. Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti, žr. Bibliotekos tinkinimas.

Raktažodžių naudojimas ieškai patikslinti

Jei norite filtruoti pagal ypatybę, kuri nerodoma spustelėjus ieškos lauką, galite naudoti specialius raktažodžius. Paprastai po ypatybės pavadinimo reikia rašyti dvitaškį, kartais operatorių, tada įvesti reikšmę. Raktažodžiai neskiria didžiųjų ir mažųjų raidžių.

Ieškos žodžio pavyzdys Naudokite, jei norite rasti
Ieškos žodžio pavyzdys

System.FileName:~<"pastabos"

Naudokite, jei norite rasti

Failus, kurių vardai prasideda žodžiu „pastabos“. ~< reiškia, kad raktažodis yra ieškomo teksto pradžioje.

Ieškos žodžio pavyzdys

System.FileName:="ketvirčio ataskaita"

Naudokite, jei norite rasti

Failus, kurie pavadinti „ketvirčio ataskaita“. = reiškia tikslią atitiktį.

Ieškos žodžio pavyzdys

System.FileName:~="pro"

Naudokite, jei norite rasti

Failus, kurių varduose yra žodis arba skiemuo „pro“ (pvz., „procesas“ arba „procedūra“). ~= reiškia, kad tekste yra nurodytas raktažodis.

Ieškos žodžio pavyzdys

System.Kind:<>paveikslėlis

Naudokite, jei norite rasti

Failus, kurie nėra paveikslėliai. <> reiškia „nėra“.

Ieškos žodžio pavyzdys

System.DateModified:05/25/2010

Naudokite, jei norite rasti

Failus, kurie buvo modifikuoti nurodytą dieną. Taip pat galite įvesti „System.DateModified:2010“, kad rastumėte failus, kurie buvo pakeisti bet kuriuo metu tais metais.

Ieškos žodžio pavyzdys

System.Author:~!"herb"

Naudokite, jei norite rasti

Failus, kurių autorių varduose nėra žodžio „herb“. ~! reiškia „nėra“.

Ieškos žodžio pavyzdys

System.Keywords:"saulėlydis"

Naudokite, jei norite rasti

Failus, kurie yra pažymėti žodžiu saulėlydis.

Ieškos žodžio pavyzdys

System.Size:<1mb

Naudokite, jei norite rasti

Failus, kurie mažesni negu 1 MB.

Ieškos žodžio pavyzdys

System.Size:>1mb

Naudokite, jei norite rasti

Failus, kurie didesni negu 1 MB.

Pastaba

 • Galite naudoti klaustuko ženklą (?) kaip vieno simbolio pakaitos simbolį, o žvaigždutę (*) – kaip bet kokio simbolių skaičiaus pakaitos simbolį.

Ieškos raktažodžius galite susieti operatoriais AND, OR ir NOT. (Nepamirškite, kaip skliaustų naudojimas gali pakeisti ieškos filtro veikimą.)

Ieškos žodžio pavyzdys Naudokite, jei norite rasti
Ieškos žodžio pavyzdys

System.Author:Jonas AND Pet

Naudokite, jei norite rasti

Failus, kurių autorius yra Jonas, bei failus, kurių varde arba bet kurioje ypatybėje yra skiemuo Pet.

Ieškos žodžio pavyzdys

System.Author:Jonas AND System.DateModified:>2009

Naudokite, jei norite rasti

Failus, kuriuos sukūrė Jonas po 2009 metų.

Ieškos žodžio pavyzdys

System.Author:(Jon* AND Pet)

Naudokite, jei norite rasti

Failus, kuriuos sukūrė Jonas ir Pet arba Jonukas ir Pet.

Ieškos žodžio pavyzdys

System.Author:"Jonas Pet"

Naudokite, jei norite rasti

Failus, kuriuos sukūrė žmogus tiksliai tokiu vardu.

Natūraliosios kalbos ieškos naudojimas

Galite įjungti natūraliosios kalbos iešką ir atlikti paprastesnes ieškas, kuriose nereikia naudoti dvitaškių ir įvesti didžiosiomis raidėmis IR ir ARBA. Pavyzdžiui, palyginkite šias dvi ieškas:

Be natūraliosios kalbos Su natūraliąja kalba
Be natūraliosios kalbos

System.Music.Artist:(Bethovenas OR Mocartas)

Su natūraliąja kalba

muzika Bethovenas arba Mocartas

Be natūraliosios kalbos

System.Kind:dokumentas System.Author:(Charlie AND Herb)

Su natūraliąja kalba

dokumentai Charlie ir Herb

Natūraliosios kalbos ieškos įjungimas

 1. Atidarykite parinktį Aplanko parinktys spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėdami Valdymo skydas, spustelėdami Išvaizda ir personalizavimas, o tada – Aplanko parinktys.

 2. Spustelėkite skirtuką Ieška.

 3. Pažymėkite žymės langelį Naudoti natūraliosios kalbos iešką.

Net įjungę natūraliosios kalbos iešką, ieškos lauku galite naudotis kaip iki įprasta. Jei norite naudoti operatorius arba ieškos raktažodžius, turite tokią galimybę. Skirtumas tas, kad ieškas galite įvesti paprastesniu būdu. Štai keletas pavyzdžių:

 • el. paštas šiandien

 • dokumentai 2011

 • autorė Susan

 • nuotraukos atostogos

Pastaba

 • Įjungus natūraliosios kalbos iešką ir atliekant tam tikras ieškas gali būti pateikta daugiau rezultatų nei tikėtasi. Pavyzdžiui, jeigu ieškote, „el. pašas šiandien“ pamatysite visus laiškus, išsiųstus šiandien, o taip pat visus laiškus turinyje su žodžiu „šiandien“.