Spalvų valdymo parametrų keitimas

Spalvų valdymo sistemos užtikrina, kad spalvų turinys būtų generuojamas taip tiksliai, kaip įmanoma, visur, taip pat ir įrenginiuose, pvz., monitoriaus ekrane ir spausdintuve.

Monitoriaus, spausdintuvo ir spalvų ratuko viduryje paveikslėlis
Spalvų valdymo sistemos padeda užtikrinti, kad spalvos atrodytų identiškai skirtinguose įrenginiuose

Skirtingų tipų įrenginiai pasižymi skirtingomis spalvų charakteristikomis ir galimybėmis. Pavyzdžiui, monitoriaus ekranas negali parodyti tokio pat spalvų rinkinio, kokį gali pateikti spausdintuvas. Taip yra todėl, kad įrenginiai naudoja skirtingus procesus spalvų turiniui kurti. Skaitytuvai ir skaitmeniniai fotoaparatai taip pat pasižymi skirtingomis spalvų charakteristikomis. Netgi skirtingos programos kartais supras ir apdoros spalvas skirtingai. Be suderintos spalvų valdymo sistemos ta pati nuotrauka kiekviename šių įrenginių gali atrodyti skirtingai.

Kaip atrodo spalvų turinys, priklauso ir nuo peržiūros sąlygų (pvz., aplinkos apšvietimo), nes žmogaus akis prisitaiko prie skirtingų apšvietimo sąlygų netgi peržiūrėdama tą patį paveikslėlį. Spalvų valdymo sistemos išlaiko tinkamą spalvos išvaizdą skirtingų spalvinių galimybių įrenginiuose ir esant įvairioms peržiūros sąlygoms.

Kada reikėtų keisti spalvų valdymo parametrus

Nereikėtų labai dažnai keisti spalvų valdymo parametrų. Paprastai tiks numatytieji spalvų valdymo parametrai. Keiskite šiuos parametrus tik jei turite tam tikrų spalvų valdymo reikalavimų, kurių neatitinka dabartiniai spalvų parametrai. Paprastai šios parinktys skirtos naudoti spalvų profesionalams.

Apsvarstykite galimybę keisti spalvų valdymo parametrus, jei norite atlikti vieną iš šių veiksmų:

 • pridėti arba šalinti spalvos profilį;

 • susieti vieną arba daugiau skirtingų spalvų profilių su vienu iš įrenginių;

 • pakeisti vieno iš įrenginių numatytąjį spalvos profilį;

 • keisti tam tikro įrenginio numatytuosius sistemos spalvų parametrus visiems kompiuterio vartotojams;

 • keisti numatomąjį spalvinį atvaizdavimą arba numatytąją spalvų schemą.

Kas yra spalvų profilis?

Spalvų profilis - tai failas, aprašantis spalvų charakteristikas konkrečiam įrenginiui jam veikiant tam tikru režimu. Profilyje taip pat gali būti papildomos informacijos, apibrėžiančios peržiūros sąlygas arba gamos atvaizdavimo metodus. Dirbant su kompiuterio spalvų valdymo sistema, spalvų profiliai padeda užtikrinti, kad spalvų turinys priimtinai generuojamas, neatsižvelgiant į įrenginio ar peržiūros sąlygas.

Spalvų valdymo sistemoje spalvų profiliai naudojami kuriant spalvų transformacijas, kurias programos naudoja spalvoms konvertuoti iš vieno įrenginio spalvų schemos į kito. (Spalvų schema yra trimatis modelis, kuriame spalvų atspalvis, šviesumas ir grynumas pateikiami diagramomis, nurodančiomis įrenginio vaizdų generavimo galimybes.) Prie kompiuterio pridėjus naują įrenginį, šio įrenginio spalvų profilis gali būti įdiegiamas automatiškai.

Sistema Windows tęsia dviejų pagrindinių spalvų profilių tipų palaikymą: Windows spalvų sistemos (WCS) ir Tarptautinio spalvų konsorciumo (ICC) spalvų profilių. Tai suteikia didelę pasirinkimo įvairovę spalvų valdymo parinktims ir spalvų veiksmų srautams tinkinti. WCS yra pažangi spalvų valdymo sistema, įtraukta į naujesnes sistemos Windows versijas. Palaikydama ICC profiliais pagrįstą spalvų valdymą, WCS pateikia išplėstines galimybes, kurių nerasite esamose ICC spalvų valdymo sistemose.

Įrenginio spalvų profilio pridėjimas

Paprastai diegiant naujus įrenginius spalvų profiliai pridedami automatiškai. Spalvų profiliai taip pat gali būti pridėti naudojantis spalvų valdymo įrankiais, pvz., monitorių kalibravimo įrenginiu. Tikėtina, kad jūsų įrenginiams skirti spalvų profiliai jau įdiegti kompiuteryje. Kaip bebūtų, jeigu reikia įdiegti naują spalvų profilį, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite parinktį Spalvų valdymas spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėdami Valdymo skydas. Ieškos lauke įrašykite spalvų valdymas, o tada spustelėkite Spalvų valdymas.

 2. Spustelėkite skirtuką Visi profiliai, o tada spustelėkite Pridėti.

 3. Raskite ir pažymėkite naują spalvų profilį, o tada spustelėkite Pridėti.

 4. Spustelėkite Uždaryti.

Spalvų profilių susiejimas su įrenginiu

Įrenginys gali turėti daugiau nei vieną spalvų profilį. Taip yra todėl, kad spalvos profilis nurodo konkretaus įrenginio, veikiančio tam tikru režimu, spalvos charakteristiką. Bet koks pakeitimas, dėl kurio keičiasi įrenginio spalvos veikimo būdas, gali reikalauti atskiro profilio. Be to, profiliai gali būti optimizuojami skirtingų tipų projektams. Pavyzdžiui, spausdintuvas gali turėti kelis profilius, kurių kiekvienas skirtas skirtingoms popieriaus arba rašalo rūšims.

Jeigu turite daugiau nei vieną įrenginio profilį, galite nurodyti, kuris bus naudojamas konkrečiam projektui.

Rodyti viską

Kelių spalvų profilių susiejimas su vienu įrenginiu

 1. Atidarykite parinktį Spalvų valdymas spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėdami Valdymo skydas. Ieškos lauke įrašykite spalvų valdymas, o tada spustelėkite Spalvų valdymas.

 2. Spustelėkite skirtuką Įrenginiai.

 3. Sąraše Įrenginys pažymėkite spalvų įrenginį, kurį norite susieti su vienu ar daugiau spalvų profilių.

 4. Pažymėkite žymės langelį Šiame įrenginyje naudoti nustatytus parametrus, o tada spustelėkite Pridėti.

 5. Dialogo lange Susietas spalvų profilis atlikite vieną ar abu šiuos veiksmus:

  • Jei norite naudoti kompiuteryje jau įdiegtą spalvų profilį, spustelėkite jį sąraše, o tada spustelėkite Gerai.

  • Jei norite naudoti pasirinktinį spalvų profilį, kuris neįdiegtas kompiuteryje, spustelėkite Naršyti, raskite norimą naudoti pasirinktinį spalvų profilį ir spustelėkite Pridėti.

   Pasirinktas spalvų profilis (arba profiliai) bus susietas su įrenginiu, jį bus galima naudoti programose, naudojančiose Windows spalvų valdymą to įrenginio spalvų charakteristikoms nustatyti. Norėdami naujai susietą spalvų profilį naudoti kaip pasirinkto įrenginio numatytąjį, spustelėkite Nustatyti kaip numatytąjį profilį.

 6. Spustelėkite Uždaryti.

Pastaba

 • Paveikslėlių arba grafikos redagavimo programa gali leisti pasirinkti spalvų profilius. Kai tokiose programose keičiate spalvų parametrus, pakeisti parametrai paprastai naudojami tik toje programoje.

Spalvų profilio atsiejimas nuo įrenginio

 1. Atidarykite parinktį Spalvų valdymas spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėdami Valdymo skydas. Ieškos lauke įrašykite spalvų valdymas, o tada spustelėkite Spalvų valdymas.

 2. Spustelėkite skirtuką Įrenginiai.

 3. Sąraše Įrenginys pažymėkite spalvų įrenginį, kurį norite atsieti nuo vieno ar daugiau spalvų profilių.

 4. Pažymėkite žymės langelį Šiame įrenginyje naudoti nustatytus parametrus, spustelėkite norimą nuo pažymėtojo įrenginio atsieti spalvų profilį, o tada spustelėkite Pašalinti.

  Pasirinktas spalvų profilis (arba profiliai) bus atsietas nuo įrenginio ir nebebus naudojamas programose, naudojančiose Windows spalvų valdymą to įrenginio spalvų charakteristikoms nustatyti.

 5. Spustelėkite Uždaryti.

Pastaba

 • Paveikslėlių arba grafikos redagavimo programa gali leisti pasirinkti spalvų profilius. Kai tokiose programose keičiate spalvų parametrus, pakeisti parametrai paprastai naudojami tik toje programoje.

Įrenginio susiejimo įrašymas ir naudojimas

Susieję spalvų profilį (arba profilius) su įrenginiu, galite įrašyti ir keliais skirtingai būdais naudoti naująjį spalvų įrenginio susiejimą. Daromi pakeitimai turės įtakos tik dabartinio vartotojo abonemento ir pasirinktojo įrenginio spalvų parametrams.

 1. Atidarykite parinktį Spalvų valdymas spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėdami Valdymo skydas. Ieškos lauke įrašykite spalvų valdymas, o tada spustelėkite Spalvų valdymas.

 2. Spustelėkite skirtuką Įrenginiai.

 3. Atlikite vieną arba kelis iš šių veiksmų:

  • Norėdami sulieti esamus įrenginio naudojamus sistemos numatytuosius spalvų parametrus su esamu profilių rinkiniu, kurį susiejote su įrenginiu, spustelėkite Profiliai, o tada - Jungti mano parametrus su sistemos numatytaisiais parametrais.

  • Jei nebenorėsite naudoti spalvų profilių, kuriuos susiejote su įrenginiu, ir norėsite vietoj jų naudoti sistemos numatytuosius spalvų parametrus, spustelėkite Profiliai, o tada - Iš naujo nustatyti mano parametrus į numatytąsias sistemos reikšmes arba išvalykite žymės langelį prie Šiame įrenginyje naudoti nustatytus parametrus.

  • Norėdami įrašyti susiejimą tarp pažymėto įrenginio ir jo naudojamo profilių rinkinio, spustelėkite Profiliai, tada - Įrašyti susiejimus. Lauke Failo pavadinimas įveskite įrenginio susiejimo pavadinimą, tada spustelėkite Įrašyti.

   Įrašę įrenginio susiejimo failą, vėliau galėsite jį įkelti, taip grąžindami tuos pasirinktojo įrenginio spalvų parametrus. Pavyzdžiui, galite įrašyti skirtingus įrenginio susiejimo failus keliems projektams ir prireikus greitai perjungti spalvų parametrus įkeldami kitą įrenginio susiejimo failą. Kiekviename įrenginio susiejimo faile saugoma informacija apie tai, koks spalvų profilis buvo numatytasis failo įrašymo metu.

  • Norėdami įkelti įrenginio susiejimo failą, kad įrenginys naudotų jame nurodytus spalvų parametrus, spustelėkite Profiliai, o tada - Įkelti susiejimus. Radę failą, pažymėkite jį ir spustelėkite Atidaryti.

 4. Spustelėkite Uždaryti.

Įrenginio spalvų parametrų keitimas visiems kompiuterio vartotojams

Bet kokie vykdomi spalvų parametrų keitimai daro įtaką tik dabartiniam vartotojui. Tačiau galite pakeisti sistemos numatytuosius tam tikro įrenginio spalvų parametrus ir taip, kad tie spalvų parametrai būtų naudojami visų kompiuterio vartotojų (nepažymėjusių to įrenginio spalvų valdyme žymės langelio Šiame įrenginyje naudoti nustatytus parametrus). Norėdami keisti sistemos numatytuosius spalvų parametrus, turite būti prisijungę vartotojo abonementu, turinčiu administratoriaus teises.

Spalvų parametrų keitimas visiems vartotojams

 1. Atidarykite parinktį Spalvų valdymas spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėdami Valdymo skydas. Ieškos lauke įrašykite spalvų valdymas, o tada spustelėkite Spalvų valdymas.

 2. Spustelėkite skirtuką Išsamiau, o tada spustelėkite Keisti numatytąsias sistemos reikšmes.

 3. Dialogo lango Spalvų valdymas - numatytieji sistemos parametrai sąraše Įrenginys pažymėkite spalvų įrenginį, kurį norite susieti su vienu arba daugiau spalvų profilių visiems kompiuterio vartotojams, naudojantiems to įrenginio numatytuosius spalvų parametrus.

 4. Atlikite vieną arba kelis iš šių veiksmų:

  • Norėdami pažymėtam įrenginiui pridėti naują spalvų profilį, spustelėkite Pridėti, o tada pereikite prie 5 veiksmo.

  • Jei nebenorite, kad spalvų profilis būtų susietas su pažymėtuoju įrenginiu, spustelėkite spalvų profilį, tada spustelėkite Šalinti, o tada - Taip, kad atsietumėte profilį nuo įrenginio. Norėdami tęsti, pereikite prie 6 veiksmo.

  • Jei įrenginiui pasirinktas daugiau nei vienas spalvų profilis, spustelėkite spalvų profilį, kurį norite nustatyti kaip numatytąjį tam įrenginiui, o tada spustelėkite Nustatyti kaip numatytąjį profilį. Norėdami tęsti, pereikite prie 6 veiksmo.

 5. Dialogo lange Susietas spalvų profilis atlikite vieną ar abu šiuos veiksmus:

  • Jei norite nustatyti kompiuteryje jau įdiegtą spalvų profilį, spustelėkite jį sąraše, o tada spustelėkite Gerai.

  • Jei norite nustatyti pasirinktinį spalvų profilį, kuris neįdiegtas kompiuteryje, spustelėkite Naršyti, raskite norimą naudoti pasirinktinį spalvų profilį ir spustelėkite Pridėti.

   Pasirinktas spalvų profilis (arba profiliai) bus susietas su įrenginiu ir bus naudojamas to įrenginio spalvų charakteristikoms nustatyti.

 6. (Nebūtina) Atlikite vieną šių veiksmų:

  • Norėdami įrašyti pažymėto įrenginio ir jo naudojamo profilių rinkinio sąsają, spustelėkite Profiliai, tada - Įrašyti susiejimus. Lauke Failo pavadinimas įveskite įrenginio sąsajos pavadinimą, tada spustelėkite Įrašyti.

  • Norėdami įkelti įrenginio susiejimo failą, kad įrenginys naudotų jame nurodytus spalvų parametrus, spustelėkite mygtuką Profiliai, o tada spustelėkite Įkelti susiejimus. Radę įrašytą susiejimo failą, pažymėkite jį ir spustelėkite Atidaryti.

 7. Dialogo lange Spalvų valdymas - numatytieji sistemos parametrai spustelėkite Uždaryti.

 8. Dialogo lange Spalvų valdymas spustelėkite Uždaryti.

  Jei numatytieji spalvų parametrai dar nėra naudojami (tai reiškia, yra pažymėtas žymės langelis Šiame įrenginyje naudoti nustatytus parametrus), atidarę Windows spalvų valdymą būsite įspėti, kad pakito sistemos numatytieji spalvų parametrai. Tada galėsite pasirinkti, ar sulieti tuos keitimus su savo parametrais, ar iš naujo nustatyti savo spalvų parametrus, kad jie atitiktų naujus pasirinktojo įrenginio sistemos numatytuosius spalvų parametrus.

Kas yra numatomasis spalvinis atvaizdavimas?

Numatomasis spalvinis atvaizdavimas nurodo, kaip atrodys spalvos pereinant iš vieno įrenginio (taip pat ir spalvų schemos) į kitą. Galite manyti, kad numatomasis spalvinis atvaizdavimas yra spalvų generavimo stilius - tai priemonė, kurią naudodama sistema Windows parenka tinkamas spalvas versdama spalvas iš vieno įrenginio į kitą.

Windows spalvų valdymo skirtukas Išsamiau leidžia nurodyti susiejimą tarp WCS gamos schemos modelio profilių ir keturių dažniausių ICC numatomųjų spalvinių atvaizdavimų. Šias numatomųjų spalvinių atvaizdavimų schemas turėtumėte keisti tik tada, jeigu įdiegėte trečiosios šalies WCS priedo gamos schemos modelius ir norite juos naudoti vietoje numatytosios WCS gamos schemos. Daugumai vartotojų šių parametrų niekada nereikės keisti.

Daugelis grafikos redagavimo programų leidžia nustatyti paveikslėlio numatomąjį spalvinį atvaizdavimą. Jei ne, galite patys nustatyti, koks numatomasis spalvinis atvaizdavimas bus naudojamas. Yra keturi dažniausiai naudojami numatomieji spalviniai atvaizdavimai. Atsižvelgiant į numatomąjį spalvinį atvaizdavimą, paveikslėlis atrodys truputį kitaip, nes sistema Windows naudos skirtingą galimų spalvų diapazoną jo vaizdui generuoti. Čia yra keturi bendrai naudojami numatomieji spalviniai atvaizdavimai:

Spalvų generavimas Bendrasis naudojimas
Spalvų generavimas

Suvokimo (nuotraukų vaizdai)

Bendrasis naudojimas

Geriausias nuotraukoms. Konvertuojant spalvas iš vieno įrenginio spalvų schemos į kitą, spalvų ryšys išlaikomas. Tai yra pradinis sistemos Windows numatomojo spalvinio atvaizdavimo parametras.

Spalvų generavimas

Santykinis kolorimetrinis (line art)

Bendrasis naudojimas

Geriausiai tinka, kai reikia tiksliai suderinti kelias konkrečias spalvas, pavyzdžiui, generuojant logotipų grafinius vaizdus. Taip pat tai geriausias pasirinkimas paskutinį kartą atliekant keitimus spausdinimo peržiūrose. Spalvos, esančios abiejų įrenginių leidžiamos spalvų schemos intervale, paliekamos nepakeistos, tačiau gali pasikeisti kitos spalvos, taip gaunamas suglaudintas spalvų tonas. Santykinis kolorimetrinis numatomasis spalvinis atvaizdavimas perkoduos baltą iš šaltinio įrenginio spalvų schemos į baltą paskirties įrenginio spalvų schemoje.

Spalvų generavimas

Absoliutusis kolorimetrinis (imituoti popierių)

Bendrasis naudojimas

Geriausia naudoti paskutinį kartą atliekant puslapių koregavimą, kur nurodote popieriaus spalvą išvestyje. Absoliutusis kolorimetrinis atvaizdavimas nuo santykinio kolorimetrinio atvaizdavimo skiriasi tuo, kad balta spalva šaltinio spalvos schemoje nėra perkoduojama į baltą paskirties spalvų schemoje.

Spalvų generavimas

Darbo grafikai (diagramos ir grafikai):

Bendrasis naudojimas

Geriausia verslo grafikams, kuriuose ryškumas svarbesnis už tikrovišką spalvą, pavyzdžiui, verslo diagramos ir grafikai. Konvertuojant spalvas iš vieno įrenginio spalvų schemos į kitą, santykinis atspalvis yra išlaikomas, bet spalvos gali pasikeisti.

Numatomojo spalvinio atvaizdavimo keitimas

 1. Atidarykite parinktį Spalvų valdymas spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėdami Valdymo skydas. Ieškos lauke įrašykite spalvų valdymas, o tada spustelėkite Spalvų valdymas.

 2. Spustelėkite skirtuką Išsamiau.

 3. Srityje ICC numatomasis spalvinis atvaizdavimas į WCS gamos atvaizdavimą pakeiskite vieną arba daugiau parametrų.

Ekrano kalibravimas

Ekrano kalibravimas - spalvų valdymo dalis, nustatanti žinomą ekrano būseną ir taip padedanti užtikrinti, kad spalvos jame bus atvaizduojamos tiksliai. Naudodami sistemos Windows ekrano spalvų kalibravimą galite atlikti seką veiksmų savo ekrano kalibravimui sukurti ir pagerinti, kaip jame atvaizduojamos spalvos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie ekrano kalibravimą naudojant ekrano spalvų kalibravimą, žr. Ekrano kalibravimas.

Jei kompiuteryje jau įdiegta kito leidėjo programinė įranga, skirta ekranui kalibruoti, galite naudoti ją. Dažnai kartu su kalibravimo programine įranga pridedamas ir ekrano kalibravimo įrenginys. Naudojant kalibravimo įrenginį ir jam skirtą kalibravimo programinę įrangą, kuri dažnai pridedama, pavyks nustatyti tiksliausias ekrano spalvas. Paprastai, jei kalibruodami ekraną naudojate spalvų nustatymo įrenginį, pavyks sukalibruoti geriau, nei tai atliekant vizualiai.

Po kalibravimo sukuriamas naujas kalibruotų spalvų profilis, jis susiejamas su ekranu. Kalibravimo informaciją reikia įkelti iš spalvų profilio į ekrano sistemą. Tai padaryti galima naudojant sistemą Windows arba trečiosios šalies programinės įrangos leidėjo pateiktą kalibravimo programinę įrangą (jei tokia įdiegta kompiuteryje).

Jei naudojate trečiosios šalies ekrano kalibravimo programinę įrangą, ypač jei ji naudoja spalvų nustatymo įrenginį, turėtumėte naudoti ekrano kalibravimo įkelties programą, kuri dažnai įdiegiama kartu su kalibravimo programine įranga. Ši programinė įranga gali automatiškai išjungti sistemos Windows 7 ekrano kalibravimo įkelties programą, kad vietoj jos kalibravimui įkelti būtų naudojama trečiosios šalies programinė įranga. Galite neautomatiniu būdu įjungti arba išjungti sistemos Windows ekrano kalibravimo įkelties programą. Naudodami trečiosios šalies ekrano kalibravimo įrankį, turėtumėte įsitikinti, kad sistemos Windows ekrano kalibravimo įkelties programa yra išjungta.

Sistemos Windows kalibravimo įkelties programos įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti sistemos Windows kalibravimo įkelties programą, turite būti prisijungę vartotojo abonementu, turinčiu administratoriaus teises.

 1. Atidarykite parinktį Spalvų valdymas spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėdami Valdymo skydas. Ieškos lauke įrašykite spalvų valdymas, o tada spustelėkite Spalvų valdymas.

 2. Spustelėkite skirtuką Išsamiau, o tada spustelėkite Keisti numatytąsias sistemos reikšmes.

 3. Dialogo lange Spalvų valdymas - numatytieji sistemos parametrai spustelėkite skirtuką Išsamiau ir atlikite vieną arba daugiau iš šių veiksmų:

  • Norėdami leisti sistemai Windows įkelti ekrano kalibravimus, pažymėkite žymės langelį Naudoti Windows ekrano kalibravimą.

  • Norėdami neleisti sistemai Windows įkelti ekrano kalibravimų, išvalykite žymės langelį prie Naudoti Windows ekrano kalibravimą.

 4. Dialogo lange Spalvų valdymas - numatytieji sistemos parametrai spustelėkite Uždaryti.

 5. Dialogo lange Spalvų valdymas spustelėkite Uždaryti.