Piktogramų rodymo informacinių pranešimų srityje keitimas

Numatyta, kad pranešimų sritis yra dešinėje užduočių juostos pusėje ir joje yra programų piktogramos, kurios teikia būsenos pranešimus, pavyzdžiui, gaunamą el. paštą, naujinimus ir tinklo jungiamumą. Kai įdiegiate naują programą, kartais galite pridėti piktogramą, skirtą šiai programai, prie informacinių pranešimų srities.

Informacinių pranešimų srities, esančios dešiniajame užduočių juostos kampe, paveikslėlis
Išplėskite informacinių pranešimų sritį ir peržiūrėti paslėptas piktogramas

Naujuose kompiuteriuose dažniausiai iš karto būna piktogramos informacinių pranešimų srityje, o kai kurios programos diegimo metu automatiškai prideda piktogramas prie informacinių pranešimų srities. Galite pakeisti pranešimų srityje rodomas piktogramas ir pranešimus, o jei yra kai kurių specialiųjų piktogramų (vadinamų sistemos piktogramomis), galite pasirinkite, ar jas rodyti apskritai.

Galite pakeisti pranešimų srityje rodomų piktogramų tvarką, taip pat slepiamų piktogramų tvarką, vilkdami jas į norimą vietą.

Peržiūrėkite šį vaizdo įrašą ir sužinokite, kaip pertvarkyti informacinių pranešimų srities piktogramas (1:13)
Rodyti viską

Pranešimų srities piktogramos šalinimas arba slėpimas

 • Spustelėkite pranešimų srityje rodomą piktogramą ir nuvilkite ją į darbalaukį.

Slepiamų piktogramų peržiūra

 • Spustelėkite prie pranešimų srities esančią rodyklę

  Jei rodyklės čia nėra, vadinasi, slepiamų piktogramų nėra.

Slepiamos piktogramos įtraukimas į pranešimų sritį

 • Spustelėkite šalia pranešimų srities esančią rodyklę ir vilkite piktogramą, kurią norite perkelti į informacinių pranešimų sritį. Į pranešimų sritį galite vilkti neribotą piktogramų skaičių.

Nustatymas, kad užduočių juostoje nuolat būtų rodomos visos piktogramos

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščioje užduočių juostos srityje, tada spustelėkite Ypatybės.

 2. Dalyje Pranešimų sritis spustelėkite Tinkinti.

 3. Pažymėkite žymės langelį Visada rodyti visas piktogramas ir pranešimus užduočių juostoje, tada spustelėkite Gerai.

Pranešimų srities piktogramų ir pranešimų išvaizdos keitimas

Galite tinkinti, kaip piktogramos ir atitinkami pranešimai veikia užduočių juostoje.

Peržiūrėkite šį vaizdo įrašą ir sužinokite, kaip pakeisti informacinių pranešimų srities piktogramų išvaizdą (1:48)
 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščioje užduočių juostos srityje, tada spustelėkite Ypatybės.

 2. Dalyje Pranešimų sritis spustelėkite Tinkinti.

 3. Sąraše pasirinkite šias su kiekviena piktograma susijusias parinktis:

  • Rodyti piktogramą ir pranešimus. Šis piktograma visada bus matoma užduočių juostos pranešimų srityje, taip pat bus rodomi visi pranešimai.

  • Slėpti piktogramą ir pranešimus. Piktograma slepiama, taip pat nerodomi pranešimai.

  • Rodyti tik pranešimus. Piktograma slepiama, bet jei programa įjungia pranešimo debesėlį, jis rodomas užduočių juostoje.

 4. Spustelėkite Gerai.

Sistemos piktogramų įjungimas arba išjungimas

Sistemos piktogramos, įskaitant laikrodį, garsumą, tinklą, maitinimą ir veiksmų centrą, yra specialiosios piktogramos, kurios yra sistemos „Windows“ dalis. Galite keisti šių piktogramų ir pranešimų išvaizdą, taip pat nurodyti, ar jos turi būti rodomos apskritai. Galite išjungti sistemos piktogramą, jei kompiuterio gamintojas įdiegė panašią programą. Jei išjungsite sistemos piktogramą, vėliau visada galėsite ją įjungti.

Peržiūrėkite šį vaizdo įrašą ir sužinokite, kaip įjungti arba išjungti sistemos piktogramas (1:21)
 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščioje užduočių juostos srityje, tada spustelėkite Ypatybės.

 2. Dalyje Pranešimų sritis spustelėkite Tinkinti.

 3. Spustelėkite Įjungti arba išjungti sistemos piktogramas.

 4. Sąraše, ties kiekviena sistemos piktograma, spustelėkite Įjungta, jei norite, kad piktograma būtų rodoma pranešimų srityje, arba spustelėkite Išjungta, jei norite, kad piktograma būtų visiškai pašalinta iš pranešimų srities.

 5. Spustelėkite Gerai, tada dar kartą spustelėkite Gerai.