Kaip keisti tai, kas nutinka paspaudus kompiuterio maitinimo mygtuką

Yra du būdai pakeisti tai, kas nutinka paspaudus kompiuterio maitinimo mygtuką. Galite keisti tai, kas nutinka paspaudus maitinimo mygtuką kompiuterio korpuse (arba skreitinio kompiuterio krašte), ir galite keisti tai, kas nutinka paspaudus mygtuką Išjungti, esantį meniu Pradėti.

Pakeiskite tai, kas nutinka paspaudus kompiuterio maitinimo mygtuką

Galite pasirinkti tai, kas nutinka paspaudus kompiuterio korpuse (arba skreitinio kompiuterio krašte) esantį maitinimo mygtuką. Kompiuteris gali išsijungti, pradėti veikti miego režimu, būti užmigdytas arba nedaryti nieko. Visiems energijos vartojimo planams galima taikyti tuos pačius parametrus arba atskiriems planams galima taikyti skirtingus parametrus.

Rodyti viską

Tų pačių parametrų taikymas visiems planams

 1. Atidarykite maitinimo parinktis spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėdami Valdymo skydas, spustelėdami Sistema ir sauga, o tada – Maitinimo parinktys.

 2. Puslapio Pasirinkite energijos vartojimo planą kairiojoje srityje spustelėkite Pasirinkite, ką atlieka maitinimo mygtukai.

 3. Puslapyje Nurodykite maitinimo mygtukus ir įjunkite slaptažodžio apsaugą , šalia Kai spaudžiu maitinimo mygtuką pasirinkite, ką kompiuteris turėtų daryti, kai paspaudžiate maitinimo mygtuką.

  Jei naudojate skreitinį kompiuterį, galite pasirinkti atskirus nustatymus - kai skreitinis kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją arba yra įjungtas į elektros lizdą.

 4. Spustelėkite Įrašyti keitimus.

Nustatymo taikymas konkrečiam energijos vartojimo planui

 1. Atidarykite maitinimo parinktis spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėdami Valdymo skydas, spustelėdami Sistema ir sauga, o tada – Maitinimo parinktys.

 2. Puslapyje Pasirinkti energijos vartojimo planą spustelėkite plano, kurį norite keisti, parinktį Keisti plano parametrus.

 3. Puslapyje Keisti plano parametrus spustelėkite parinktį Keisti papildomus maitinimo parametrus.

 4. Skirtuke Išplėstiniai parametrai išplėskite Maitinimo mygtukai ir dangtelis, tada - Maitinimo mygtuko veiksmas, pasirinkite, ką kompiuteris turėtų daryti, kai paspaudžiate maitinimo mygtuką, ir spustelėkite Gerai.

  Jei naudojate skreitinį kompiuterį, galite pasirinkti atskirus nustatymus - kai skreitinis kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją arba yra įjungtas į elektros lizdą.

Pakeiskite tai, kas nutinka paspaudus mygtuką Išjungti

Galite keisti ne tik maitinimo mygtuko atliekamą funkciją, bet ir numatytąjį veiksmą, vykdomą meniu Pradėti spustelėjus mygtuką Išjungti. Pakeitimas to, kas nutinka paspaudus šį mygtuką, niekaip nepaveikia maitinimo mygtuko kompiuterio korpuse parametrų.

Numatytosios parinkties meniu Pradėti keitimas

Kaip numatyta, meniu Pradėti esantis mygtukas Išjungti išjungia kompiuterį. Galite tai pakeisti, kad užuot kompiuterį išjungę išeitumėte, kompiuterį užrakintumėte, paleistumėte iš naujo, perjungtumėte veikti miego režimu ar užmigdytumėte

 1. Atidarykite Užduočių juostos ir meniu Pradėti Ypatybes spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada spustelėdami Valdymo skydas, Išvaizda ir personalizavimas, o tada – Užduočių juosta ir meniu Pradėti.

 2. Spustelėkite skirtuką Meniu Pradėti.

 3. Sąraše Maitinimo mygtuko veiksmas spustelėkite elementą, tada spustelėkite Gerai.

  Kai pakeičiate mygtuko Išjungti atliekamą veiksmą, mygtuko pavadinimas pasikeičia, kad atitiktų naująjį veiksmą.