Elemento, galinčio pasiekti informaciją iš jutiklio, pakeitimas

Galite apriboti programų ar tarnybų (kurios veikia visų vartotojų abonentų fone) prieigą prie informacijos iš jutiklių. Pagal numatytuosius nustatymus, pirmą kartą įgalinus jutiklį, visos programos ir tarnybos gali iš jutiklio pasiekti visų vartotojų abonentų informaciją. Jūs galite apriboti programų galimybę pasiekti informaciją iš jutiklių pagal vartotojų abonementus. Jūs taip pat galite apriboti tarnybų prieigą prie informacijos iš jutiklių, tačiau tai bus taikoma visiems vartotojų abonentams. Norėdami daugiau informacijos apie jutiklius ir privatumą, žr. Kaip jutiklis veikia mano privatumą?

Elemento, galinčio pasiekti informaciją iš jutiklio, pakeitimas

  1. Atidarykite Vietos ir kitus jutiklius spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėdami Valdymo skydas. Ieškos lauke įrašykite jutikliai, o tada spustelėkite Vietos ir kiti jutikliai.

    Pastaba

    • Norint keisti jutiklių vartotojo parametrus, turi būti įdiegtas bent vienas jutiklis.

  2. Kairiojoje srityje spustelėkite Keisti vartotojo parametrus.

  3. Dalyje Jutiklis spustelėkite į sąrašą įtrauktą jutiklį, kurio vartotojo parametrus norite pakeisti.

  4. Dalyje Prieiga pažymėkite šalia kiekvieno vartotojo, kuriam norite suteikti prieigą, vardo esantį žymės langelį arba išvalykite šalia kiekvieno vartotojo, kurio prieigą norite panaikinti, vardo esantį žymės langelį, tada spustelėkite Gerai. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.