Jutiklio įgalinimas arba uždraudimas

Programos gali naudoti informaciją iš jutiklio, kai jis įgalinamas. Kompiuteryje įdiegtus jutiklius galite įjungti ir išjungti valdymo skydo aplanke Vietos ir kiti jutikliai. Uždraudžiant jutiklį jis neišjungiamas. Jei jutiklis uždraudžiamas, kai kurios programos vis tiek gali pasiekti iš jo informaciją. Norėdami daugiau informacijos, žr. Jutiklio įdiegimas arba šalinimas.

Numatyta, kad jei jutiklis įgalinamas, visi kompiuterio vartotojai ir programos iš jo gali pasiekti informaciją. Kai programa arba tarnyba pirmą kartą mėgina pasiekti jūsų kompiuterio vietą iš jutiklio, Windows trumpam parodo vietos ir kitų jutiklių piktogramą Piktogramos Vietos ir kiti jutikliai paveikslėlispranešimų srityje. Norėdami apriboti vartotojus, galinčius gauti informaciją iš jutiklio, kai jį įjungiate, žr. Elemento, galinčio pasiekti informaciją iš jutiklio, pakeitimas. Norėdami daugiau informacijos, kaip jutiklių įjungimas paveikia privatumą, žr. Kaip jutiklis veikia mano privatumą?

Jutiklio įgalinimas arba uždraudimas

  1. Atidarykite Vietos ir kitus jutiklius spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėdami Valdymo skydas. Ieškos lauke įrašykite jutikliai, o tada spustelėkite Vietos ir kiti jutikliai.

  2. Pasirinkite šalia norimo įgalinti jutiklio esantį žymės langelį arba išvalykite žymės langelį, jei jutiklį norite uždrausti, tada spustelėkite Taikyti. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.