Diskų ir diskų įrenginių formatavimas: dažniausiai užduodami klausimai

Standieji diskai, pagrindiniai saugojimo įrenginiai jūsų kompiuteryje, turi būti suformatuoti prieš pradedant juos naudoti. Formatuodami diską jūs konfigūruojate jį su failų sistema, kad operacinė sistema Windows galėtų saugoti informaciją diske. Standieji diskai, naujuose kompiuteriuose vykdantys sistemą Windows, jau yra suformatuoti. Jeigu norėdami išplėsti kompiuterio saugyklą nusipirkote papildomą standųjį diską, jums reikės jį formatuoti.

Kai kurie saugojimo įrenginiai, pavyzdžiui, USB „flash“ atmintinės ir „flash“ atminties kortelės , dažniausiai būna iš anksto suformatuoti gamintojų, todėl tikriausiai jums nereikės jų formatuoti. Kita vertus, kompaktiniai diskai ir DVD naudoja formatus, kurie skiriasi nuo standžiųjų diskų ir keičiamųjų laikmenų įrenginių. Norėdami daugiau informacijos apie CD ir DVD diskų formatavimą, žr. Kurį CD arba DVD disko formatą naudoti?

Įspėjimas

  • Formatavimas ištrina esamus failus iš standžiojo disko. Jeigu formatuojate diską, kuriame yra failai, jie bus panaikinti.

Čia pateikiami atsakymai į kelis bendriausius klausimus apie diskų ir disko įrenginių formatavimą.

Rodyti viską

Kada reikia formatuoti diską arba diskų įrenginį?

Paprastai tada, kai prie kompiuterio pridedate naują saugyklą. Jeigu įdiegiate naują standųjį diską kompiuteryje, jis turi būti suformatuotas naudojant failų sistemą NTFS, kad sistema Windows galėtų jame saugoti failus.

Ką reikia daryti norint formatuoti standųjį diską?

Prieš pradedant formatuoti standųjį diską, pirmiausia jame reikia sukurti vieną arba daugiau skaidinių. Kai suskaidote standųjį diską, galite formatuoti kiekvieną skaidinį. (Terminai tomas ir skaidinys dažnai vartojami sinonimiškai.) Galite suskaidyti standųjį diską, kad jame būtų vienas tomas arba keli tomai. Kiekvienam tomui yra priskirta atskira disko raidė. Norėdami daugiau informacijos, žr. Kurti ir formatuoti standžiojo disko skaidinį.

Kurią failų sistemą naudoti?

Naudojant šią sistemos Windows versiją geriausias standžiųjų diskų pasirinkimas yra NTFS. Kai kurios ankstesnės sistemos Windows versijos reikalauja FAT32, todėl yra kelios aplinkybės, pvz., kompiuteris su sistema su alternatyvių OS įkrova, kuriame gali reikėti FAT32. Norėdami daugiau informacijos, žr. Konvertuoti standųjį diską arba skaidinį į FAT32 formatą.

Kas yra greitasis formatavimas?

Greitasis formatavimas yra formatavimo parinktis, kuri sukuria naują failo lentelę standžiajame diske, bet visiškai neužrašo ant viršaus ir neištrina disko. Greitasis formatavimas yra daug greitesnis, nei normalus formatavimas, kuris visiškai ištrina bet kokius standžiojo disko duomenis.

Kas yra skaidiniai ir tomai?

Skaidinys yra standžiojo disko sritis, kuri gali būti formatuojama ir jai priskiriama disko raidė. Baziniame diske (dažniausiai naudojamas disko tipas) tomas yra suformatuotas pirminis skaidinys arba loginis diskas. (Terminai tomas ir skaidinys dažnai vartojami sinonimiškai.) Jūsų sistemos skaidinys paprastai žymimas raide C. Raidės A ir B yra rezervuotos keičiamiems diskams arba diskų įrenginiams. Kai kuriuose kompiuteriuose yra standieji diskai, kurie yra kaip vienas skaidinys, todėl jūsų visam standžiajam diskui atstovauja raidė C. Kituose kompiuteriuose gali būti papildomas skaidinys, kuriame yra atkūrimo įrankiai, jeigu informacija C skaidinyje būtų sugadinta arba nenaudojama.

Kaip sukurti daugiau skaidinių?

Galite sukurti daugiau skaidinių arba tomų tik tada, jeigu standžiajame diske yra nepriskirtos vietos (neformatuota sritis, kuri nėra esamo skaidinio ar tomo dalis). Norėdami sukurti nepriskirtą vietą, galite sumažinti tomą arba naudoti trečiosios šalies skaidinio įrankį. Norėdami daugiau informacijos, žr. Ar galiu perskirstyti standųjį diską?

Kaip pridėti naują standųjį diską?

Jeigu pridedate vidinį standųjį diską, naudokitės informacija, kuri buvo pateikta su nauju standžiuoju disku. Jeigu diegiate išorinį standųjį diską, kuris prijungtas USB kabeliu, ši sistemos Windows versija turėtų atpažinti standųjį diską. Jei ši „Windows“ versija neatpažįsta disko, žr. Kurti ir formatuoti standžiojo disko skaidinį.

Kas nutinka performatuojant standųjį diską?

Performatavimas reiškia standžiojo disko arba skaidinio, kuris jau yra suformatuotas ir kuriame įrašyti duomenys, formatavimą. Performatuojant diską visi duomenys diske panaikinami.

Kai kuriose ankstesnėse sistemos Windows versijose standžiojo disko performatavimas ir sistemos Windows diegimas iš naujo buvo rekomenduojamas kaip metodas rimtoms kompiuterio triktims šalinti. Performatavimas pašalindavo triktį, tačiau kartu panaikindavo ir visą kompiuteryje esančią informaciją. Iš originalių diegimo failų arba diskų reikėdavo iš naujo įdiegti programas, o tada iš anksčiau sukurtų atsarginių kopijų atkurti visus asmeninius failus, pvz.: dokumentus, muziką ir nuotraukas.

Ši sistemos Windows versija siūlo keletą mažiau drastiškų atkūrimo parinkčių, kuriomis naudojantis lengviau pašalinti kompiuterio triktis. Norėdami gauti daugiau informacijos, sistemos Windows aplanke Žinynas ir palaikymas suraskite skyrių „atkūrimo parinktys“. Performatavimas ir diegimas iš naujo yra kraštutinis veiksmas, kuris atliekamas tik tada, kai visos kitos atkūrimo arba diagnostikos parinktys buvo nesėkmingos.

Kodėl gaunu klaidos pranešimą, kai bandau performatuoti savo standųjį diską?

Negalima performatuoti dabar naudojamo disko arba skaidinio, įskaitant skaidinį, kuriame yra sistema Windows. Tai saugumo funkcija, apsauganti nuo netyčinio sistemos Windows panaikinimo. Norėdami performatuoti kompiuterio standųjį diską ir įdiegti sistemą Windows iš naujo, paleiskite kompiuterį naudodamiesi sistemos Windows diegimo disku (tai paprastai vadinama perkrovimu iš diegimo disko). Sąrankos proceso metu galite iš naujo suskaidyti ir performatuoti standųjį diską, o tada įdiegti sistemą Windows iš naujo. Proceso metu failai ir programos bus panaikintos, todėl prieš pradėdami, nepamirškite sukurti atsarginių duomenų ir programų failų kopijų. Norėdami gauti daugiau informacijos, sistemos Windows aplanke Žinynas ir palaikymas suraskite skyrių „Sistemos Windows diegimas ir diegimas iš naujo“.