Kaip įdiegti arba pašalinti naršyklę „Internet Explorer  9“?

Jei jūsų kompiuteryje naudojama operacinė sistema „Windows Vista“ arba „Windows 7“, galite įdiegti naršyklę „Windows Internet Explorer  9“ norėdami pakeisti esamą „Internet Explorer“ versiją.

Tinklalapyje Atsisiųsti naršyklę „Internet Explorer  9“ reguliariai tikrinkite, ar nėra „Internet Explorer  9“ naujinimų. Jei yra naujinimas, pakartokite diegimo procesą norėdami įdiegti naujausią versiją.

Pastabos

 • Informacijos apie naršyklės „Internet Explorer  9“ sistemos reikalavimus žr. „Internet Explorer  9“ sistemos reikalavimai.

 • Įdiegus naršyklę „Internet Explorer  9“, įdiegiama ir papildoma programinė įranga. Daugiau informacijos žr. Būtinosios naršyklės „Internet Explorer  9“ diegimo sąlygos.

 • Jeigu jau esate įdiegę naršyklės „Internet Explorer  9“ beta arba „Internet Explorer  9“ numatomą išleisti versiją (RC), atlikite toliau nurodytus diegimo veiksmus norėdami atnaujinti į naršyklės „Internet Explorer  9“ galutinio diegimo versiją.

Naršyklės „Internet Explorer“ diegimas

 1. Eikite į tinklalapį Atsisiųsti naršyklę „Internet Explorer  9“.

 2. Pasirinkite kalbą, kuria norite diegti, ir savo operacinės sistemos „Windows“ versiją, tada spustelėkite Atsisiųsti.

 3. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustelėkite Vykdyti, o dialogo lange Vartotojo abonemento valdymas spustelėkite Tęsti.

 4. Spustelėkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių:

  • Paleisti iš naujo dabar (rekomenduojama) (kad būtų baigta diegti dabar).

  • Paleisti iš naujo vėliau

Pastaba

 • Kai įdiegiate naršyklę „Internet Explorer  9“, gali reikėti atnaujinti išorinius priedus, kurie jau įdiegti jūsų kompiuteryje (pvz., „Microsoft Silverlight“, „Adobe Shockwave“, „Adobe Flash“ arba „Java“). Norint gauti naujinimą, gali reikėti apsilankyti išorinio priedo gamintojo svetainėje. Daugiau informacijos apie išorinius priedus žr. Kaip tvarkyti išorinius priedus naudojant naršyklę „Internet Explorer  9“.

Naršyklės „Internet Explorer“ šalinimas

Jei mėginate pašalinti naršyklę „Internet Explorer“, nes išleista nauja naršyklė, pirmiau pažiūrėkite, ar sprendimas nurodytas „Internet Explorer  9“ žinyne ir straipsniuose Kaip.

Toliau pateikiami nurodymai taikomi ir operacinei sistemai „Windows 7“, ir „Windows Vista“.

 1. Spustelėkite mygtuką Pradėti Mygtuko Pradėti paveikslėlis, ieškos lauke įveskite Programos ir funkcijos, tada kairiojoje srityje spustelėkite Rodyti įdiegtus naujinimus.
 2. Dalyje Pašalinti naujinimą slinkite žemyn iki sekcijos „Microsoft Windows“.

 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „Windows Internet Explorer  9“, spustelėkite Šalinti ir, pamatę raginimą, spustelėkite Taip.

 4. Spustelėkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių.

  • Paleisti iš naujo dabar (norėdami baigti šalinti naršyklę „Internet Explorer  9“ ir atkurti ankstesnę „Internet Explorer“ versiją).

  • Paleisti iš naujo vėliau

Pastaba

 • Pašalinus naršyklę „Internet Explorer  9“, kompiuteryje išliks anksčiau įdiegta „Internet Explorer“ versija. Jos nebūtina įdiegti iš naujo.

Jei ankstesniu veiksmu nepavyko pašalinti naršyklės „Internet Explorer“, žr. Kaip pašalinti „Internet Explorer  9“, kai neveikia įprastas šalinimas