Kaip atlikti išplėstines ieškas „Windows Media“ leistuve?

Galite naudoti iešką „Windows Media“ leistuvo bibliotekoje arba tinklo muzikos tarnyboje, norėdami rasti visus elementus, kurie atitinka nustatytus kriterijus. Visi rasti atitikimai pateikiami išsamios informacijos srityje. Taip pat galite prieiti prie saitų, atitinkančių tam tikras bibliotekos kategorijas, spustelėdami išplečiamąją rodyklę ieškos lauke.

Jei leistuvas jau atidarytas ir naudojate režimą Dabar leidžiama, spustelėkite viršutiniame dešiniajame leistuvo kampe esantį mygtuką Perjungti į bibliotekąMygtuko Perjungti į biblioteką paveikslėlis.

Šie pavyzdžiai parodo galimas išplėstines ieškas „Windows Media“ leistuve:

Rodyti viską

Konkrečios dainos, albumo arba atlikėjo paieška

Norėdami rasti tam tikrą dainą, albumą arba atlikėją, įveskite vieną arba daugiau žodžių į ieškos lauką. Pavyzdžiui, norėdami rasti visų dainų, albumų pavadinimus ir atlikėjų vardus, kuriuose yra žodis „Prince“, įveskite Prince ieškos lauke.

Jeigu įvesite keturių skaitmenų skaičių ieškos lauke, leistuvas ieškos dainų ir albumų, kurie buvo išleisti tais metais, ir dainų bei albumų, kurių pavadinimuose yra šie skaičiai. Norėdami susiaurinti ieškos rezultatus dainai ar albumui, kuriame yra keturių skaitmenų skaičius, toks kaip „1999“ Prince'o dainoje, įtraukite vieną ar daugiau papildomų žodžių į ieškos užklausą. Pavyzdžiui, norėdami rasti Prince'o dainą „1999“, įveskite 1999 Prince ieškos lauke.

Elementų išskyrimas iš paieškos

Nenorėdami įtraukti elemento, naudokite NE arba brūkšnelį (-). Įveskite „Wilco“ NE „Sky Blue Sky“ norėdami peržiūrėti visas Wilco atliekamas dainas, išskyrus tas, kurios yra albume „Sky Blue Sky“. Arba įveskite -rokas, ir pamatysite visas dainas, išskyrus tas, kurios priklauso roko žanrui. Atsiminkite, kad žodis NE turi būti įvestas didžiosiomis raidėmis.

Ieškodami tikslios frazės, uždėkite kabutes (“). Pavyzdžiui, įveskite „lengva klausytis“ ieškodami bibliotekoje tų elementų, kuriuose yra visa frazė.

Suderinta paieška

Norėdami suderinti iešką, naudokite ARBA. Pavyzdžiui, norėdami rasti dainas, atliekamas Neilo Diamondo arba Barbros Streisand, įveskite „Neil Diamond“ ARBA „Barbra Streisand“. Arba įveskite rokas ARBA džiazas norėdami rasti visas dainas, kurios priklauso roko arba džiazo žanrui. Atsiminkite, kad žodis ARBA turi būti įvestas didžiosiomis raidėmis.

Paieška naudojant du atributus

Norėdami ieškoti pagal du atributus, naudokite IR arba tarpą. Įveskite „Wilco“ IR „Sky Blue Sky“ norėdami peržiūrėti visas Wilco atliekamas dainas, kurios yra albume „Sky Blue Sky“. Arba įveskite kompozitorius:Beethoven dirigentas:„Gerard Schwartz“ norėdami rasti Beethoveno sukurtą muziką, kurią atliekant dirigavo Gerardas Schwartzas. Atsiminkite, kad IR turi būti įvesta didžiosiomis raidėmis.

Paieška naudojant medijos informacijos atributus

Norėdami apriboti iešką pagal tam tikrą laikmenos informacijos atributą, naudokite formatą atributas:elementas, kurio ieškote. Pavyzdžiui, įveskite žanras:rokas norėdami rasti dainas, kurios priklauso roko žanrui. Arba įveskite kompozitorius:Beethoven norėdami rasti muziką, sukurtą Beethoveno. Šioje lentelėje parodyti įvairių ieškos žodžių pavyzdžiai ir kaip jie yra naudojami.

Rasti Naudokite Pavyzdys
Rasti

Albumo arba kompaktinio disko pavadinimas

Naudokite

Albumas:

Pavyzdys

albumas:„Sky Blue Sky"

Rasti

Pirminis atlikėjas

Naudokite

Albumo atlikėjas:

Pavyzdys

albumo atlikėjas:Wilco

Rasti

Pirminis arba pagalbinis atlikėjas

Naudokite

Atlikėjas:

Pavyzdys

atlikėjas:Wilco

Rasti

Muzikos kompozitorius

Naudokite

Kompozitorius:

Pavyzdys

kompozitorius:„Jeff Tweedy"

Rasti

Orkestro dirigentas

Naudokite

Dirigentas:

Pavyzdys

dirigentas:„Gerard Schwartz“

Rasti

Turinio teikėjas

Naudokite

Turinio teikėjas:

Pavyzdys

turinio teikėjas:išsaugotas vardas

Rasti

Pagalbinis atlikėjas

Naudokite

Pagalbinis atlikėjas:

Pavyzdys

pagalbinis atlikėjas:„Ray Charles“

Rasti

Žanras

Naudokite

Žanras:

Pavyzdys

žanras:rokas

Rasti

Turinio trukmė sekundėmis

Naudokite

Ilgis:

Pavyzdys

ilgis:245

Rasti

Ar turinys apsaugotas laikmenos naudojimo teisėmis?

Naudokite

Apsaugotas:

Pavyzdys

apsaugotas:<taip / ne>

Rasti

Turinio įvertinimai (įskaitant vartotojo ir teikėjo įvertinimus)

Naudokite

Įvertinimas:

Pavyzdys

įvertinimas:4

Rasti

Elemento pavadinimas

Naudokite

Pavadinimas:

Pavyzdys

pavadinimas:„Either Way"

Nepamirškite, kad ieškoje neskiriamos didžiosios ir mažosios raidės, išskyrus tada, kai atliekate suderintas ieškas naudodami NE, ARBA bei IR. Atkreipkite dėmesį, kad tarp ieškos žodžių, dvitaškio ir įvedamo teksto nėra tarpų. Kabutės reikalingos vykdant kelių žodžių frazių iešką arba norint rasti tam tikrą frazę, kabutės būdingos albumų pavadinimams ir visiems atlikėjų vardams.

Jeigu esate bibliotekos kategorijoje, kuri nenaudoja nurodyto ieškos kriterijaus, pvz., atlikėjo ieška nenurodant žanro kategorijos, leistuvas atliks iešką visose kitose bibliotekos kategorijose ir pateiks visų rastų atitikimų sąrašą išsamios informacijos srityje. Visus rastus atitikimus galite matyti ir spustelėję išplečiamąją rodyklę ieškos lauke.

Norėdami greitai išvalyti ankstesnį ieškos kriterijų ieškos lauke, spustelėkite mygtuką Valyti ieškąMygtuko Valyti iešką paveikslėlis.