Kaip jutiklis veikia mano privatumą?

Kaip numatyta, kai įgalinamas jutiklis, visos kompiuterio programos ir vartotojai gali pasiekti informaciją iš to jutiklio. Windows praneša, kada programos mėgina pasiekti informaciją apie jūsų vietą, trumpam parodydama vietos ir kitų jutiklių piktogramą Piktogramos Vietos ir kiti jutikliai paveikslėlispranešimų srityje. Windows parodo piktogramą, kai programa arba tarnyba pirmą kartą bando pasiekti kompiuterio vietą iš jutiklio.

Kai kurios programos iš jutiklių gali be leidimo naudoti asmeninę informaciją (pvz., vietos). Programų galimybę galite apriboti taip, kad informacija iš jutiklių būtų pasiekiama pagal vartotojų abonementą. Norėdami daugiau informacijos, žr. Elemento, galinčio pasiekti informaciją iš jutiklio, pakeitimas. Norėdami daugiau informacijos apie jutiklių įjungimą ir išjungimą, žr. Jutiklio įgalinimas arba uždraudimas.