Kaip sistema Windows pasirenka, kurių failų atsargines kopijas kurti?

Kai naudodamiesi Windows atsarginiu kopijavimu kuriate atsargines failų kopijas, galite leisti spręsti sistemai Windows arba patys pasirinkti konkrečius aplankus ir diskus, kurių atsargines kopijas norite kurti. Atsižvelgiant į tai, ką pasirinksite, jūsų atsarginėse kopijose bus toliau aprašyti elementai.

Rodyti viską

Leidimas rinktis sistemai Windows

Jei leidžiate spręsti sistemai Windows, kuriamos šių elementų atsarginės kopijos:

 • Duomenų failai, įrašyti bibliotekose, darbalaukyje ir numatytuosiuose sistemos Windows aplankuose visiems žmonėms, turintiems vartotojo abonementą kompiuteryje.

  Pastabos

  • Tik vietiniai bibliotekų failai įtraukiami kuriant atsargines kopijas. Bibliotekoje esančių failų atsarginės kopijos nebus kuriamos, jei jie įrašyti diske, esančiame kitame tinklo kompiuteryje, internete, tame pačiame diske, į kurį įrašoma atsarginė kopija, arba diske, kuris suformatuotas naudojant ne NTFS failų sistemą.

  • Numatytieji sistemos Windows aplankai yra Programos duomenys, Kontaktai, Darbalaukis, Atsisiuntimai, Parankiniai, Saitai, Įrašyti žaidimai ir Ieškos.

 • Jei diskas, į kurį įrašote atsarginę kopiją, suformatuotas naudojant NTFS failų sistemą ir jame yra pakankamai laisvos vietos, į atsarginę kopiją taip pat įtraukiami jūsų programų sistemos atvaizdas, sistema Windows ir visos tvarkyklės bei registro parametrai. Šis atvaizdas gali būti panaudotas kompiuterio turiniui atkurti, jei jis arba standusis diskas nustotų veikti. Norėdami daugiau informacijos, žr. Kas yra sistemos atvaizdas?

Mano pasirinkimas

Galite pasirinkti kurti tam tikrų aplankų, bibliotekų arba diskų atsargines kopijas.

Pastabos

 • Visų žinomuose aplankuose (aplankuose, kuriuose yra failai, reikalingi sistemai Windows veikti) esančių failų ir žinomų programų failų (failai, kurie, įdiegus programą, registre save apibūdina kaip programos dalį) atsarginės kopijos nebus kuriamos, net jei jie yra pasirinktame aplanke.

 • Jei aplankas arba diskas nepasirinktas, jo turinio atsarginė kopija nekuriama.

Windows atsarginis kopijavimas nekurs šių elementų atsarginių kopijų:

 • Programų failų (failų, kurie, įdiegus programą, registre save apibūdina kaip programos dalį).

 • Failų, įrašytų standžiuosiuose diskuose, kurie yra suformatuoti naudojant FAT failų sistemą.

 • Failų, esančių Šiukšlinėje.

 • Laikinųjų failų, esančių diskuose, kurių talpa mažesnė nei 1 GB.