Interneto žaidimas „Trik trak“: kaip žaisti

„Trik trak“ yra populiarus dviejų žaidėjų stalo žaidimas, žaidžiamas naudojant figūras, vadinamas akmenimis. Apgaulingai paprastas tikslas? Stenkitės pirmieji pašalinti visus akmenis nuo lentos. Nuo šiol žaidimą galite žaisti prieš kitus žmones internetu.

Rodyti viską

Žaidimo pradžia

 1. Spustelėdami mygtuką Pradėti atidarykite aplanką Žaidimai Mygtuko Pradėti paveikslėlis. Ieškos lauke įveskite žaidimai, tada rezultatų sąraše spustelėkite Žaidimų naršyklė.

 2. Dukart spustelėkite Interneto Trik Trak.

  (Nerandate? Patikrinkite Kur yra mano žaidimai?)

 3. Spustelėkite Žaisti.

  Jei jūsų kompiuteris prijungtas prie interneto, žaidimas prasidės. Jei ne, būsite paraginti prisijungti. Interneto „Trik Trak“ veikia tik tada, jei esate prisijungę prie interneto.

Žaidimo išvaizdos tinkinimas

Galite pasirinkti įvairias žaidimo figūras ir lentas.

 1. Spustelėdami mygtuką Pradėti atidarykite aplanką Žaidimai Mygtuko Pradėti paveikslėlis. Ieškos lauke įveskite žaidimai, tada rezultatų sąraše spustelėkite Žaidimų naršyklė.

 2. Dukart spustelėkite Interneto Trik Trak.

  (Nerandate? Patikrinkite Kur yra mano žaidimai?)

 3. Spustelėkite meniu Žaidimas, tada spustelėkite Keisti išvaizdą.

 4. Pasirinkite ir spustelėkite Gerai.

Pokalbis su priešininku žaidimo metu

Interneto žaidime „Trik Trak“ yra du tuzinai teksto pranešimų, kuriuos galite naudoti leisdami priešininkui suprasti, ką turite galvoje.

 1. Norėdami įsitikinti, kad pokalbiai yra įjungti, būdami dalyje Pokalbiai apatiniame dešiniajame kampe spustelėkite mygtuką Įjungti.

 2. Apatiniame kairiajame kampe spustelėkite Pasirinkite pranešimą siųsti, tada spustelėkite vieną iš parengtų frazių.

Interneto „Trik Trak“ paveikslėlis
Interneto „Trik trak“

Interneto žaidimas „Trik trak“: taisyklės ir pagrindai

Tikslas

Pirmieji pašalinkite visus savo akmenis nuo lentos.

Lenta

„Trik trak“ yra dviejų asmenų žaidimas, žaidžiamas naudojant figūras, vadinamas akmenimis. Kiekviena pusė - Rudoji ir Baltoji - pradeda turėdama po 15 akmenų.

Akmenys išdėstomi lentoje, kurią sudaro dvidešimt keturi siauri trikampiai. Trikampiai, vadinami smaigaliais, kas antras skirtingos spalvos, suskirstyti į ketvirčius po šešis kiekviename iš jų.

Kiekvienoje pusėje smaigaliai sunumeruoti nuo 1 iki 12. Lenta padalyta centrine pertvara, vadinama juosta.

Lentos dešinėje pusėje pamatysite akių skaičių. Tai bendras skaičius smaigalių, kuriais turite perkelti savo akmenis, kad pašalintumėte juos nuo lentos (žaidime „Trik trak“ vadinama nuėmimu). Akių skaičius prasideda nuo 167 smaigalių.

Norėdami nuimti savo akmenis, turite perkelti juos prieš laikrodžio rodyklę iš 1 smaigalio viršutiniame dešiniajame ekrano kampe į 1 smaigalį apatiniame dešiniajame ekrano kampe.

Kaip žaisti

Akmenų perkėlimas

Norėdami nuspręsti, kuris eina pirmas, kiekvienas žaidėjas spusteli mygtuką Mesti, kad išmestų vieną kauliuką. Laimi žaidėjas, kurio skaičius didesnis. Tada žaidėjai pakaitomis meta du kauliukus.

Skaičiai nurodo, kaip toli galite perkelti savo akmenis. Pavyzdžiui, jei išmetate 4 ir 2, galite vieną akmenį perkelti per keturis smaigalius prieš laikrodžio rodyklę, tada dar per du smaigalius perkelti tą patį arba kitą akmenį. (Jei iškrenta du vienodi skaičiai, abiejų kauliukų skaičių galite panaudoti du kartus, perkeldami iki keturių akmenų.)

Norėdami perkelti akmenį, jį spustelėkite, nuvilkite ant naujo smaigalio ir vėl spustelėkite, kad paleistumėte. Sistema „Windows“ neleis atlikti neleistinų veiksmų. Kai esate virš akmens arba jį spustelite, šalia smaigalių, ant kurių jį galite perkelti, rodomi vientisi rombai.

Akmenį galite perkelti per priešininko užimtus smaigalius. Tačiau jūsų akmuo gali būti padėtas tik ant smaigalių, ant kurių yra jūsų akmenys arba mažiau nei dvi priešininko figūros. Smaigalys, ant kurio yra du ar daugiau priešininko akmenų, yra uždaras ir todėl jį draudžiama naudoti.

Jei dėl uždaryto smaigalio galite naudoti tik vieną metimą, turite žaisti didesniu skaičiumi. Jei negalimas nė vienas metimas, jūs prarandate ėjimą.

Nuėmimas

Norėdami pradėti šalinti (arba nuimti) akmenis nuo lentos, turite būti perkėlę visus 15 akmenų į savo namų lentą - šešis smaigalius apatiniame lentos ketvirtyje. Akmenį nuimate perkeldami jį į dešinę nuo lentos.

Nesaugūs smaigaliai

Smaigalys, kuriame yra vienas akmuo vadinamas nesaugiu smaigaliu. Jei jūsų priešininko akmuo padedamas jūsų nesaugiame smaigalyje (arba žaidimo kalba pataiko į jį), jūsų akmuo išstumiamas ant juostos. Jei ant juostos yra akmenų, prieš perkeldami bet kurią kitą figūrą, turite šiuos akmenis perkelti atgal į žaidimą.

Jei visi 6 smaigaliai jūsų priešininko namų lentoje yra uždaryti, jūs užstringate ant juostos. Turite palaukti, kol priešininkas sukurs atvirą smaigalį.

Taškų skaičiavimas

Kiekvienas žaidimas įvertinamas 1 tašku. Žaidimo vertę galite padidinti dvigubindami. Kai spustelite mygtuką Dvigubinti, jūsų priešininkas turi arba priimti dvigubinimą, arba pasiduoti.

Jei priešininkas priima, jis gali vėl dvigubinti. Jei jūs priimate, teisė naudoti mygtuką Dvigubinti grįžta jums. Tai gali tęstis, kol žaidėjai pasieks maksimalų taškų skaičių - 64. Žaidimo vertės keitimą seka dvigubinimo kubas lentos dešinėje.

Jei nuėmėte visus savo akmenis prieš varžovui nuimant nors vieną, žaidimas vadinamas dvigubuoju. Gaunate dvigubą žaidimo taškų skaičių.

Jei nuėmėte visus savo akmenis prieš varžovui nuimant bent vieną ir varžovas turi akmenų ant juostos ar jūsų namų lentoje, žaidimas vadinamas trigubuoju. Gaunate trigubą žaidimo taškų skaičių.

Nutraukimas gali paveikti jūsų taškų skaičių įvairiai, atsižvelgiant į tai, kaip jūs tai padarėte. Jei priešininkas siūlo dvigubinti taškus, o jūs nusprendžiate pasiduoti, priešininkas laimi tiek taškų, kiek buvo prieš pasiūlymą.

Jei spustelėję mygtuką Nutraukti žaidimą nutraukiate jo viduryje, priešininkui turite perleisti tam tikrą skaičių taškų.

Patarimai ir užuominos

Leiskite paraginti. Jūsų priešininkas tyčia delsia arba lėtina žaidimo tempą, tikėdamasis, kad jūs baigtumėte žaidimą? Palaukite, kol pamatysite mygtuką Traukti. Jį spustelėdami priversite kitą žaidėją padaryti ėjimą arba atjungsite jį nuo žaidimo.

Uždarymo laikas.Uždarykite 5-tą ir 7-tą smaigalius kaip įmanoma greičiau. Jei būtina, naudokite akmenis priešininko 12-me smaigalyje. Paskui uždarykite 4-tą smaigalį, tada visus papildomus smaigalius savo namų lentoje.

Nesaugių smaigalių gynimas. Žaidimo pradžioje perkeldami akmenį iš varžovo namų lentos, padėkite jį kuo arčiau varžovo 12-to smaigalio. Reikia vengti perkelti į 9-tą arba 7-tą smaigalį, nes juose labai lengva nukirsti nesaugią figūrą.

Akmenų perskyrimas. Žaidimo pradžioje galite perskirti du akmenis (vadinamus dvejetu) priešininko 1-me smaigalyje. Tačiau iš esmės, žaidimo pradžioje patariama jų neliesti, nebent jie gali nukirsti nesaugią figūrą arba būti perkelti kartu. Pavyzdžiui, tai gali nutikti išmetus 6 ir 6 arba 4 ir 4.

Šešeto kūrimas. Nukirskite nesaugią figūrą 5-me smaigalyje, net jei patys turite palikti nesaugų smaigalį, tikėdamiesi apsaugoti jį kitu ėjimu. Tai gali sudaryti šešių gretimų uždarų smaigalių seką (vadinamą šešetu) - užtvarą, dėl kurios jūsų pozicija siekiant laimėjimo, sustiprėja.

Stebėkite akių skaičių. Akių skaitiklis seka, kiek smaigalių turite pereiti, kad nuimtumėte savo akmenis. Jei jūsų akių skaičius daug didesnis nei jūsų priešininko, galbūt norėsite žaisti atkakliau turėdami mažesnį akių skaičių.

Sugalvokite savo žaidimo pabaigą. Jei jūsų priešininkas siūlo nutraukti žaidimą, galite atsisakyti ir siekti dvigubojo žaidimo, kuris padvigubintų jūsų taškus, rodomus dvigubinimo kube.