Susikaupimo atliekant skaitymo ir spausdinimo užduotis palengvinimas

Kad būtų lengviau skaityti, galite sumažinti informacijos kiekį ekrane ir nustatyti klaviatūrą, kad būtų lengviau įvesti.

Šiuos parametrus galite nustatyti puslapyje Pritaikyti norint lengviau susikoncentruoti skaityti ir įvesti, Lengvos prieigos neįgaliesiems centre.

 1. Atidarykite puslapį Pritaikyti norint lengviau susikoncentruoti atlikti skaitymo ir spausdinimo užduotis spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėdami Valdymo skydas, spustelėdami Lengva prieiga neįgaliesiems, spustelėdami Lengvos prieigos neįgaliesiems centras, o tada – Pritaikyti norint lengviau susikoncentruoti atlikti skaitymo ir spausdinimo užduotis.

 2. Pasirinkite norimas naudoti parinktis:

  • Įjungti diktorių. Ši parinktis nustato, kad įėjus į sistemą Windows būtų paleidžiamas diktorius. Diktorius skaito garsiai tekstus, esančius ekrane, ir apibūdina kai kuriuos įvykius (pvz.: klaidos pranešimų pasirodymus), kurie įvyksta naudojantis kompiuteriu. Norėdami daugiau informacijos apie diktoriaus naudojimą, žr. Diktoriaus garsiai skaitomo teksto klausymas.

  • Pašalinkite fono atvaizdus. Ši parinktis išjungia visus nesvarbius persidengiančius turinio ir fono atvaizdus, kad būtų galima lengviau matyti ekraną.

  • Įjungti klavišų fiksavimą. Ši parinktis nustato, kad įėjus į sistemą Windows būtų įjungiamas klavišų fiksavimas. Užuot vienu metu spaudę tris klavišus (pvz., kai vienu metu spaudžiate klavišus Ctrl, Alt ir Delete norėdami įeiti į sistemą Windows) galite naudoti tik vieną klavišą, jei įjungsite fiksavimo klavišus ir nustatysite parametrus. Šiuo būdu galite paspausti modifikavimo klavišą ir jis liks aktyvus, kol nebus paspaustas kitas klavišas.

  • Įjunkite perjungimo įgarsinimo funkciją. Ši parinktis nustato, kad įėjus į sistemą Windows būtų įjungiami perjungimo klavišai. Perjungimo klavišai gali pateikti garsinį įspėjimą kiekvieną kartą, kai paspausite klavišą Caps Lock, Num Lock arba Scroll Lock. Šie perspėjimai neleis nepastebimai paspausti klavišo.

  • Įjungti klavišų filtravimą. Ši parinktis nustato, kad įėjus į sistemą Windows būtų įjungiamas klavišų filtravimas. Galite nustatyti Windows, kad nebūtų paisoma greito klavišų paspaudimo iš eilės arba klavišų paspaudimo, kai klavišas netyčia kelias sekundes laikomas paspaustas.

  • Išjungti nereikalingas animacijas. Ši parinktis išjungia animacijos efektus, pavyzdžiui, išnykimo, kai uždaromi langai arba kiti elementai.

  • Pasirinkite, kiek laiko turi būti atidaryti sistemos Windows pranešimų dialogo langai. Naudodami šią parinktį, galite pasirinkti, kiek ilgai pranešimai rodomi ekrane prieš juos uždarant.

  • Neleiskite langų tvarkyti automatiškai, kai jie perkeliami į ekrano kraštą. Ši parinktis neleidžia automatiškai keisti langų dydžio ir perkėlus užfiksuoti jų ekrano pakraščiuose.