Spausdintuvo trikčių šalinimo priemonės atidarymas

Jei jūsų kompiuteryje iškilo problemų spausdinant, pabandykite toms problemoms spręsti panaudoti Spausdintuvo trikčių šalinimo priemonę. Ji patikrina, ar spausdintuvas yra prijungtas prie kompiuterio ir ieško dažniausiai pasitaikančių problemų, pavyzdžiui, ar spausdintuve yra pakankamai popieriaus ir miltelių, kad būtų galima baigti spausdinti dokumentą.

Pastaba

  • Kad gautumėte pačias naujausias trikčių diagnostikos priemones iš „Windows“ internetinės trikčių diagnostikos tarnybos, jūsų kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto. Norėdami daugiau informacijos, žr. „Windows“ trikčių diagnostika.

Atidarykite spausdintuvo trikčių diagnostikos priemonę spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėdami Valdymo skydas. Ieškos lauke įrašykite trikčių diagnostikos priemonė, o tada spustelėkite Trikčių diagnostika. Dalyje Aparatūra ir garsas spustelėkite Naudoti spausdintuvą.