Failo keitimų draudimas nustatant jį kaip tik skaitomą

Nustačius svarbius arba asmeninius failus kaip tik skaitomus, galima apsaugoti juos nuo atsitiktinių arba neleistinų keitimų. Kai failas yra tik skaitomas, jo keisti negalima.

  1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą, kurį norite nustatyti kaip tik skaitomą, tada spustelėkite Ypatybės.

  2. Spustelėkite skirtuką Bendra, pažymėkite žymės langelį Tik skaityti, o tada spustelėkite Gerai.

    Jei vėliau reikės keisti failą, išvalę žymės langelį Tik skaityti galėsite išjungti šį parametrą .

    Dialogo lango Ypatybės žymės langelio Tik skaitoma paveikslėlis
    Žymės langelis Tik skaityti dialogo lange Ypatybės

Taip, kaip nustatėte failą tik skaityti, galite nustatyti ir aplanką tik skaityti. Tačiau tai neturi įtakos pačiam aplankui. Nustačius aplanką tik skaityti, visi aplanke esantys failai tampa tik skaitomi. Visi failai, kuriuos į aplanką įtrauksite po jo nustatymo tik skaityti, automatiškai tik skaitomais netaps.

Įspėjimas

  • Tik skaitomų failų negalima modifikuoti, bet galima kopijuoti, perkelti, pervardyti arba panaikinti. Dėl tik skaitomo failo perkėlimo, pervardijimo arba panaikinimo gali nustoti tinkamai veikti nuo to failo priklausoma programa.