Faksogramos siuntimas naudojant Windows faksą ir skaitytuvą

Prieš mėgindami siųsti faksogramą su Windows faksu ir skaitytuvu įsitikinkite, kad kompiuteryje įmontuotas fakso modemas arba kompiuteris prijungtas prie fakso serverio.

Norėdami sužinoti daugiau, žr. Kompiuterio nustatymas, kad jis galėtų siųsti ir priimti faksogramas.

Faksogramos siuntimas naudojant Windows faksą ir skaitytuvą

  1. Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėkite Visos programos, tada spustelėkite „Windows“ faksas ir skaitytuvas.
  2. Įrankių juostoje spustelėkite mygtuką Naujas faksas. Jei faksogramą mėginate siųsti pirmą kartą, jums bus patarta peržiūrėti fakso sąrankos vedlį.

  3. Baigę kurti faksogramą, spustelėkite Siųsti.

Patarimai

  • Jei faksogramą vienu kartu norite išsiųsti daugiau nei vienam gavėjui, lauke Kam atskirdami kabliataškiais įveskite fakso numerius. Gavėjus taip pat galite pasirinkti iš aplanko Windows kontaktai spustelėdami Kam, tada du kartus spustelėdami kiekvieną kontaktą. Gavėjų fakso numerius būtinai įrašykite kontaktų informacijoje.

  • Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie faksogramos eigą, taip pat ir tai, ar ji buvo nusiųsta ir gauta sėkmingai, Fakso būsenos monitoriuje spustelėkite Rodyti išsamią informaciją.

  • Norėdami daugiau sužinoti apie fakso titulinį lapą, žr. Faksogramos titulinio puslapio kūrimas ir redagavimas.