Įrašymo parinkčių nustatymas programoje „Windows Media Center“

Galite tinkinti, kaip TV laidos įrašomos programoje „Windows Media Center“. Pavyzdžiui, galite vieniems įrašymams suteikti pirmenybę kitų atžvilgiu arba pakeisti būsimų įrašymų kokybę.

Jei nežinote, kaip pradėti naudotis „Media Center“ TV laidoms į kompiuterį įrašyti, žr. TV įrašymas naudojant programą „Windows Media Center“.

Jei jums kyla problemų žiūrint arba įrašant televizijos laidas, žr. Kodėl programai „Windows Media Center“ nepavyko įrašyti TV laidos? ir TV žiūrėjimas programoje „Windows Media Center“: dažnai užduodami klausimai.

Rodyti viską

Vietos, į kurią „Media Center“ įrašo TV laidas, keitimas

Kai programa „Media Center“ įrašo TV laidą, failas išsaugomas pirminiame standžiajame diske, aplanke Viešoji įrašyta TV (paprastai esančiame C:\Users\Public\Recorded TV). Jei kompiuteryje turite įdiegę kitą standųjį diską arba išorinį saugojimo įrenginį, galite keisti vietą, kurioje programa „Media Center“ saugo įrašytas TV laidas.

 1. Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Visos programos, tada spustelėkite „Windows Media Center“.
 2. Programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite į Užduotys, spustelėkite Parametrai, spustelėkite TV, spustelėkite Įrašymo įrenginys, o tada spustelėkite Įrašymo saugykla.

 3. Dalyje Įrašyti diske spustelėkite pliusoPliuso mygtuko paveikslėlis arba minusoMinuso mygtuko paveikslėlis ženklo mygtuką, kad pasirinktumėte naują diską, kuriame programa „Media Center“ įrašys televizijos laidas. (Jei kompiuteryje nėra kitų įdiegtų arba prijungtų diskų, šie mygtukai bus neprieinami.)
 4. Spustelėkite Įrašyti.

Patarimai

 • Jei nesate įsitikinę, kiek diske liko tuščios vietos, prieš įrašydami pasirinkite tą diską ir pažiūrėkite diagramoje Visas įrašymo laikas.

 • Norėdami apriboti, kiek vietos standžiajame diske įrašytoms laidoms gali naudoti programa „Media Center“, nustatykite mažesnį parametro Maksimali TV riba skaičių.

Aplankų, kuriuose įrašytas TV laidas stebi programa „Media Center“, keitimas

Nors programa „Media Center“ vienu metu TV laidas gali įrašyti tik į vieną vietą, įrašyto turinio ji gali ieškoti stebėdamas kelias vietas. Tai naudinga, jei įrašinėjate daug TV laidų ir norite kai kurias iš jų saugoti kitur.

 1. Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Visos programos, tada spustelėkite „Windows Media Center“.
 2. Programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite į Užduotys, spustelėkite Parametrai, spustelėkite TV, spustelėkite Įrašymo įrenginys, o tada spustelėkite Medijos bibliotekos.

 3. Spustelėkite Įtraukti aplankus į biblioteką, o tada vykdydami nurodymus pasirinkite naują aplanką (arba aplankus), kuriame įrašytas TV laidas stebės programa „Media Center“.

  Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Medijos failų įtraukimas į programą „Windows Media Center“.

Laidų automatinio panaikinimo valdymas

Galite keisti numatytuosius nustatymus, lemiančius, kada bus automatiškai panaikinamos įrašytos TV laidos.

 1. Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Visos programos, tada spustelėkite „Windows Media Center“.
 2. Programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite į Užduotys, spustelėkite Parametrai, spustelėkite TV, spustelėkite Įrašymo įrenginys, o tada spustelėkite Numatytosios įrašymo reikšmės.

 3. Dalyje Palikti pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

  • Kol nereikia vietos: Automatiškai naikina įrašus, kai prireikia vietos naujiems.

  • Vienai savaitei: Automatiškai panaikina įrašą, po įrašymo praėjus vienai savaitei.

  • Kol žiūriu: Automatiškai panaikina įrašą, kai tik baigiate jį žiūrėti.

  • Kol panaikinsiu: Jokie įrašai nenaikinami automatiškai.

 4. Spustelėkite Įrašyti.

Įrašymo pradžios ir pabaigos laiko keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus programa „Media Center“ pradeda TV laidos įrašymą likus dviem minutėms iki jos suplanuoto laiko ir baigia trys minutės po laidos suplanuoto laiko. Galite pakeisti šiuos parametrus ir leisti daugiau laiko kurioje nors pusėje.

 1. Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Visos programos, tada spustelėkite „Windows Media Center“.
 2. Programos „Media Center“ pradiniame ekrane pereikite į Užduotys, spustelėkite Parametrai, spustelėkite TV, spustelėkite Įrašymo įrenginys, tada spustelėkite Numatytieji įrašymo parametrai.

 3. Atlikite vieną šių veiksmų:

  • Dalyje Pradėti, kai bus įmanoma spustelėkite pliusoPliuso mygtuko paveikslėlis arba minusoMinuso mygtuko paveikslėlis ženklo mygtuką, kad pasirinktumėte, kada norite pradėti įrašymą.
  • Dalyje Stabdyti, kai bus įmanoma spustelėkite pliusoPliuso mygtuko paveikslėlis arba minusoMinuso mygtuko paveikslėlis ženklo mygtuką, kad pasirinktumėte, kada norite baigti įrašymą.
 4. Spustelėkite Įrašyti.

Serialų įrašymo parinkčių keitimas

Kai suplanuojate TV serialo įrašymą, „Media Center“ automatiškai įrašo epizodus remdamasi čia nustatytomis parinktimis.

 1. Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Visos programos, tada spustelėkite „Windows Media Center“.
 2. Programos „Media Center“ pradžios ekrane pereikite į Užduotys, spustelėkite Parametrai, TV, Įrašymo įrenginys ir Numatytieji įrašymo parametrai.

 3. Pereikite žemyn iki skyriaus Sekos, įrašinėjančios tik numatytąsias reikšmes.

 4. Atlikite vieną šių veiksmų:

  • Dalyje Laidos tipas spustelėkite pliusoPliuso mygtuko paveikslėlis arba minusoMinuso mygtuko paveikslėlis ženklo mygtukus, kad įrašytumėte tik naujas serijas, kartojimus arba tiesiogines transliacijas.
  • Dalyje Kanalai spustelėkite pliusoPliuso mygtuko paveikslėlis arba minusoMinuso mygtuko paveikslėlis ženklo mygtuką, kad įrašytumėte šio serialo dalis, rodomas bet kuriuo arba konkrečiu kanalu.
  • Dalyje Rodymo laikas spustelėkite pliusoPliuso mygtuko paveikslėlis arba minusoMinuso mygtuko paveikslėlis ženklo mygtuką, kad įrašytumėte šio serialo dalis bet kuriuo metu arba tik konkrečiu laiku.
  • Dalyje Laikytis pasirinkite, kiek šio serialo epizodų saugoti prieš pradedant automatiškai naikinti seniausius.

 5. Spustelėkite Įrašyti.

Pastabos

 • Įrašant televizijos laidas arba filmus, jie įrašomi aplanke „Windows“ įrašytos TV laidos su .wtv failo plėtiniu. Daugiau informacijos apie .wtv failų konvertavimą į .dvr-ms (senesnis failų tipas, naudotas ankstesnėse programos „Media Center“ versijose), žr. Kaip konvertuoti įrašytą TV failą (.wtv) į senesnį formatą.

 • Norint programoje „Windows Media Center“ leisti ir įrašyti tiesioginę TV, būtinas analoginis arba skaitmeninis TV imtuvas. Jei kompiuteryje TV imtuvo nėra, galite jį pridėti. Norėdami gauti daugiau informacijos apie TV imtuvo įsigijimą, žr. Pagalba naudojantis TV imtuvu arba kreipkitės į kompiuterio gamintoją.