„Windows Media Center“ plėstuvo nustatymas

Naudodami „Windows Media Center“ plėstuvą ir tinkamą sąranką, srautiniu būdu galite perduoti kompiuteryje su „Windows 7“ saugomą mediją į kitus namų kambarius. Norint tai padaryti, jūsų kompiuteris ir plėstuvas turi būti prijungti prie namų tinklo. Norėdami gauti bendrosios informacijos apie namų tinklus, žr. Namų tinklo įrengimas.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie plėstuvus, žr. Kaip naudoti programos „Windows Media Center“ plėstuvą ir „Windows Media Center“ plėstuvai: dažnai užduodami klausimai.

Namų tinklo su vienu kompiuteriu ir trimis plėstuvais diagrama
Skirtinguose kambariuose esantys plėstuvai, prijungti prie namų tinklo, kad būtų galima pasiekti muzikos įrašus, nuotraukas ir kita iš vieno kompiuterio su „Windows 7“.

Iš vieno kompiuterio su „Windows 7“ srautiniu būdu turinį gali perduoti iki penkių plėstuvų. Tačiau plėstuvo efektyvumas priklauso nuo namų tinklo galimybių ir kompiuterio aparatūros bei konfigūracijos. Pavyzdžiui, jei ketinate nuolatos srautiniu būdu perduoti raiškųjį turinį į daugiau nei vieną plėstuvą, turėtumėte pasvarstyti, ar nevertėtų padidinti procesoriaus greičio arba atminties kiekio bei pradėti naudoti laidinį gigabito tinklą. Paprastai kiekvienam plėstuvui turėtų būti skiriamas vienas CPU branduolys ir vienas gigabaitas atminties. Pavyzdžiui, jei ketinate srautiniu būdu perduoti turinį į du plėstuvus, jūsų kompiuteryje turėtų būti dviejų branduolių procesoriai su dviem gigabaitais (2GB) atminties.

Šioje temoje aiškinama, kaip prijungti plėstuvą belaidžiu arba laidiniu būdu (per eternetą) prie namų tinklo, tada, kaip nustatyti ir konfigūruoti „Media Center“ plėstuvą.

Rodyti viską

Plėstuvo prijungimas prie laidinio tinklo

„Media Center“ plėstuvą prie namų tinklo galite prijungti naudodami eterneto kabelį. Toks ryšys vadinamas laidiniu tinklu ir yra labiau rekomenduojamas nei belaidis ryšys, nes jis dažniausia būna greitesnis ir patikimesnis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie namų tinklo nustatymą ir įvairių tinklo ryšių pranašumus ir trūkumus, žr. Ko reikia namų tinklui nustatyti.

 1. Vieną eterneto kabelio galą prijunkite prie kelvedžio eterneto prievado, koncentratoriaus arba perjungtuvo.

 2. Kitą eterneto kabelio galą prijunkite prie savo plėstuvo eterneto prievado.

 3. Prijunkite maitinimo laidą prie plėstuvo.

 4. Įsitikinkite, ar dega tinklo aktyvumo lemputė, skirta prie plėstuvo prijungtam eterneto kabeliui.

Plėstuvo prijungimas prie belaidžio tinklo

Plėstuvą prie namų tinklo galite prijungti belaidžiu ryšiu. Šis ryšys suteikia galimybę plėstuvą prie namų tinklo prijungti namuose nenaudojant eterneto kabelių. Norėdami gauti daugiau informacijos apie namų tinklo nustatymą ir įvairių tinklo ryšių pranašumus ir trūkumus, žr. Ko reikia namų tinklui nustatyti.

Kai jungiatės prie belaidžio tinklo, plėstuvas bando jungtis automatiškai be jūsų veiksmų. Tačiau jei belaidžiame tinkle įgalinti saugos protokolai, pavyzdžiui, WEP protokolo raktas arba „Wi-Fi“ apsaugotosios prieigos (WPA) slaptažodis, šią saugos informaciją nustatydami plėstuvą turėsite įvesti neautomatiškai. Yra trys pagrindinės saugos funkcijos:

 • Tinklo pavadinimas (dar vadinamas SSID)

 • WEP raktas

 • WPA slaptažodis

Jungiant plėstuvą reikalingi tik du šie elementai: tinklo pavadinimas ir WEP raktas arba WPA slaptažodis.

Visi belaidžio tinklo aparatūros gamintojai turi programinę konfigūravimo įrangą, kurioje yra nurodytas tinklo pavadinimas ir kitos saugos funkcijos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie įvairius belaidžio tinklo saugos būdus, žr. Kokie yra belaidžio tinklo saugos metodai?

Be to, norėdami gauti daugiau informacijos, galite peržiūrėti su tinklu gautą dokumentaciją arba susisiekti su tinklo aparatūros gamintoju.

 1. Jei reikia, atjunkite plėstuvą nuo laidinio tinklo ištraukę eterneto kabelį iš tinklo prievado plėstuvo užpakalinėje dalyje, tada išjunkite plėstuvą.

 2. Paleiskite „Media Center“ plėstuvo įrenginį iš naujo.

 3. Paleidus plėstuvą iš naujo, jis bus prijungtas prie belaidžio tinklo.

 4. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus arba skaitykite instrukciją, kurią gavote su savo plėstuvu, ir įveskite visus reikiamus belaidžio tinklo saugos parametrus.

„Xbox 360“ (arba kito įrenginio) kaip plėstuvo nustatymas

Jei prie namų tinklo yra prijungtas „Xbox 360“, jį galite naudoti kaip „Media Center“ plėstuvą. Tai lengvas būdas srautiniu būdu perduoti paveikslėlius, muziką, vaizdo įrašus ir kitą mediją iš savo kompiuterio su sistema „Windows 7“ į televizorių. Norėdami gauti daugiau informacijos, ieškokite žodžio „Plėstuvas“ „Xbox 360“ internete.

Jei jūsų turimas plėstuvo įrenginys yra kitas nei „Xbox 360“, prie savo tinklo jį prijungti galite beveik tokiu pat būdu. Šiais laikais yra daugybė plėstuvo įrenginių, kurie suderinami su sistema „Windows 7“. Pavyzdžiui, kai kuriuose DVD leistuvuose plėstuvo funkcija būna integruota. Šie įrenginiai paprastai teikiami su nuotolinio valdymo pultu, ant kurio yra žalias „Media Center“ paleidimo mygtukas Nuotolinio valdymo pulto žalias paleidimo mygtukas.
 1. Įjunkite kompiuterį ir įeikite į sistemą „Windows“. Patikrinkite, ar jis prijungtas prie namų tinklo. (Tai galite lengvai padaryti atidarydami žiniatinklio naršyklę ir pabandyti prisijungti prie kokio nors tinklalapio.)

 2. Įjunkite plėstuvo įrenginį (pvz., „Xbox 360“) ir patikrinkite, ar jis prijungtas prie namų tinklo.

 3. Savo kompiuteryje atidarykite „Windows Media Center“ spustelėdami mygtuką Pradėtimygtukas Pradėti, Visos programos, tada spustelėdami „Windows Media Center“.
 4. Programos „Windows Media Center“ pradžios ekrane pereikite prie Užduotys, spustelėkite Pridėti plėstuvą, tada vykdykite pateikiamus nurodymus.

  Parinktis Įtraukti plėstuvą „Windows Media Center“ pradžios ekrane
  Parinktis Įtraukti plėstuvą „Windows Media Center“ pradžios ekrane
 5. Atlikite vieną šių veiksmų:

  • Jei naudojate „Xbox 360“, naudodami „Xbox 360“ valdiklį pereikite Mano „Xbox“, tada pasirinkite „Windows Media Center“.

  • Jei naudojate kito tipo plėstuvą, spauskite žalią mygtuką Pradėti nuotolinio valdymo pulto žalias mygtukas Pradėti kuris yra ant plėstuvo nuotolinio valdymo pulto.
 6. Vykdykite televizoriaus ekrane pateikiamus nurodymus, kad gautumėte 8 simbolių „Windows Media Center“ sąrankos raktą. Užsirašykite šį 8 simbolių sąrankos raktą. Tai yra raktas, kurį naudosite norėdami prijungti plėstuvą prie kompiuterio, kuriame yra „Windows Media Center“.

  Nereikės atsisiųsti jokios papildomos programinės įrangos, nes plėstuvo funkcija yra integruota programoje „Windows Media Center“.

 7. Savo kompiuteryje programos „Media Center“ ekrane Įvesti sąrankos raktą įveskite 8 simbolių sąrankos raktą, kuris rodomas jūsų plėstuve, tada tęskite vykdydami nurodymus.

  Atliekant plėstuvo sąranką automatiškai atliekami keli kompiuterio parametrų pakeitimai, įskaitant „Windows“ užkardos parametrų pakeitimus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Windows“ užkardą, žr. „Windows“ užkarda: rekomenduojami saitai.

  Jei jūsų kompiuteryje veikia ne „Windows“ užkarda, įsitikinkite, kad užkardos programinė įranga yra nustatyta taip, kad plėstuvui būtų leidžiama jungtis prie kompiuterio. Kai kurios užkardos taip yra sukonfigūruojamos pagal numatytuosius nustatymus. Tačiau kitose užkardose reikės pakeisti užkardos programinės įrangos nustatymą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kurios užkardos jau būna nustatytos leisti „Media Center“ plėstuvui jungtis, ir informacijos apie tai, kaip nustatyti kitas užkardas, kad jos veiktų su plėstuvu, eikite į „Microsoft“ svetainėje esantį straipsnį Užkardos ir „Media Center“ plėstuvas.

 8. Pasibaigus „Media Center“ sąrankos procesui, spustelėkite Baigti.

  Televizoriuje, prie kurio yra prijungtas plėstuvas, pasirodo „Media Center“ vartotojo sąsaja. Norėdami pasiekti tiesioginę TV, įrašytą TV, paveikslėlius, muziką, vaizdo įrašus ir kitą skaitmeninę mediją savo televizoriuje, naudokite „Xbox 360“ valdiklį arba „Media Center“ nuotolinio valdymo pultą. Jei norite sužinoti daugiau apie konkrečias „Windows Media Center“ funkcijas, kurios negalimos jūsų plėstuve, žr. „Windows Media Center“ plėstuvai: dažnai užduodami klausimai.