Nustatydami belaidžio tinklo kelvedį sukuriate belaidį tinklą. Yra keturi svarbiausi šio proceso veiksmai:

 • Įsigyti reikiamą aparatūrą.

 • Nustatyti kelvedį.

 • Prijungti kelvedį prie interneto (jei norite prieigos prie interneto).

 • Prijungti kompiuterius prie tinklo.

Kiekvienas iš šių veiksmų išsamiai aprašomas toliau pateikiamuose skirsniuose.

Rodyti viską

Įsigyti reikiamą aparatūrą

Norint sukurti belaidį tinklą jums reikia šios aparatūros:

 • Belaidžio tinklo kelvedžio. Norėdami daugiau informacijos, kaip išsirinkti belaidžio tinklo kelvedį, žr. Belaidžio ryšio kelvedžio arba kito belaidžio ryšio įrenginio pasirinkimas.

 • Kompiuterio, kuriame yra belaidžio tinklo plokštė.

 • Kompiuterio su laidinio tinklo plokšte (naudojamas tik sąrankos metu; tai gali būti ir kompiuteris su belaidžio tinklo plokšte).

 • Tinklo (eterneto) kabelio (naudojamas tik sąrankos metu; jei norite prisijungti prie interneto ir naudotis atskiru plačiajuosčio tinklo modemu, jums reikės dar vieno eterneto kabelio).

Kelvedžio nustatymas

Jei ant jūsų kelvedžio yra „Windows 7“ logotipas arba užrašas „Suderinama su „Windows 7“, jį galite nustatyti automatiškai naudodami naujausią „Windows“ „prisijunk iškart“ (WCN) versiją sistemoje „Windows 7“ arba „Windows Vista“ su 2 pakeitimų paketu. Atlikite šiuos veiksmus ir nustatykite savo kelvedį automatiškai:

 1. Išpakuokite kelvedį ir prijunkite jį prie elektros lizdo. Kadangi naudojate WCN, fiziškai kelvedžio prie kompiuterio prijungti nereikia.

 2. Informacinių pranešimų srityje spustelėdami tinklo piktogramą (Belaidžio tinklo piktogramos paveikslėlis arba Laidinio tinklo piktogramos paveikslėlis) atidarykite parinktį Jungtis prie tinklo.

  Rodomas šiuo metu pasiekiamų tinklų sąrašas.

 3. Spustelėkite numatytąjį kelvedžio tinklą, kuris pažymėtas gamintojo pavadinimu.

 4. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Pastaba

 • WCN sukuria tinklą, kuriame sauga įjungiama pagal numatytuosius nustatymus. Jei pageidaujate, saugos parametrus galite keisti vėliau.

Net jei negalite naudotis WCN, daugelis kelvedžių teikiami su sąrankos CD disku, kuris padės jums nustatyti jį. Peržiūrėkite su kelvedžiu teikiamą informaciją.

Jei negalite naudotis WCN, galite atlikti šiuos veiksmus ir nustatyti kelvedį rankiniu būdu:

 1. Išpakuokite kelvedį ir prijunkite jį prie elektros lizdo.

 2. Vieną tinklo kabelio galą prijunkite prie kompiuterio laidinio tinklo plokštės, o kitą galą - prie belaidžio tinklo kelvedžio (į bet kurį prievadą, kuris nėra pažymėtas „Internet“, „WAN“ arba „WLAN“).

 3. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir įveskite kelvedžio konfigūracijos tinklalapio adresą. Daugelio kelvedžių konfigūracijos tinklalapio adresas yra http://192.168.0.1 arba http://192.168.1.1. Toliau pateikiamame sąraše nurodoma, kaip pasiekti tinklalapį, skirtą daugeliui kelvedžių.

  Kelvedis
  Adresas
  Vartotojo vardas
  Slaptažodis

  3Com

  http://192.168.1.1

  admin

  admin

  D-Link

  http://192.168.0.1

  admin

  Linksys

  http://192.168.1.1

  admin

  admin

  Microsoft Broadband

  http://192.168.2.1

  admin

  admin

  Netgear

  http://192.168.0.1

  admin

  slaptažodis

  Atidarę konfigūracijos puslapį galite būti paprašyti prisijungti naudojant vartotojo vardą ir slaptažodį. Vartotojo vardo ir slaptažodžio ieškokite anksčiau pateiktoje lentelėje arba peržiūrėkite su kelvedžiu teikiamą informaciją.

 4. Paleiskite kelvedžio sąrankos priemonę, jei tokia yra. Jei sąrankos priemonės nėra, sukonfigūruokite toliau pateikiamus parametrus rankiniu būdu vadovaudamiesi su kelvedžiu gauta informacija.

  • Pasirinkite belaidžio tinklo pavadinimą nurodydami tinklo tarnybos identifikatorių (SSID).

  • Pasirinkite šifravimo tipą (WPA, WPA2 arba WEP), kurį norite naudoti saugai, ir jį įjunkite.

   Pastaba

   • Jei įmanoma, rekomenduojame naudoti WPA2. WEP naudoti nerekomenduojame. WPA ar WPA2 yra saugesni. Jei bandote WPA ar WPA2, tačiau jie neveikia, rekomenduojame atnaujinti tinklo plokštę tokia, kuri veiktų su WPA ar WPA2.

  • Pasirinkite saugos raktą, kuris bus naudojamas jungiantis prie belaidžio tinklo.

  • Pakeiskite numatytąjį kelvedžio administravimo slaptažodį nauju, kad kiti žmonės negalėtų jungtis prie jūsų tinklo.

Prijungti kelvedį prie interneto

Prijungę savo kelvedį prie interneto visiems tinklo nariams suteiksite prieigą prie interneto ryšio.

Atsižvelgiant į turimą interneto ryšio tipą, šis veiksmas gali skirtis:

 • Jei naudojate plačiajuostį (kabelinį, DSL arba optinį) internetą, prijunkite plačiajuosčio ryšio teikėjo suteiktą kabelį prie kelvedžio (lizdas paprastai būna pažymėtas „Internet“).

 • Jei turite atskirą plačiajuosčio ryšio modemą, prijunkite vieną eterneto kabelio galą prie kelvedžio interneto prievado, o kitą - prie modemo. Tada prijunkite plačiajuosčio ryšio teikėjo teikiamą kabelį prie modemo.

Prijungti kompiuterius prie tinklo

Pagrindinį kompiuterį galite laikyti nuolatos prijungtą prie kelvedžio laidu arba galite perjungti jį į belaidį ryšį. Norėdami prijungti prie tinklo kitų kompiuterių, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Įeikite į norimą prie tinklo prijungti kompiuterį.

 2. Informacinių pranešimų srityje spustelėdami tinklo piktogramą (Belaidžio tinklo piktogramos paveikslėlis arba Laidinio tinklo piktogramos paveikslėlis) atidarykite parinktį Jungtis prie tinklo.

 3. Pasirodžiusiame sąraše pasirinkite belaidį tinklą, tada spustelėkite Jungtis.

  Įspėjimas

  • Jei įmanoma, turėtumėte jungtis prie belaidžio tinklo, kuriame įgalinta sauga. Jei jungsitės prie nesaugaus tinklo, turėkite omenyje, kad asmuo, turintis tinkamus įrankius, gali matyti viską, ką darote: lankomas svetaines, dokumentus, su kuriais dirbate, ir naudojamus vartotojo vardus bei slaptažodžius. Pakeitę tinklo vietos parametrą į Viešasis, sumažinsite riziką. Norėdami daugiau informacijos, žr. Tinklo vietos pasirinkimas ir Kaip žinoti, ar belaidis tinklas saugus?

 4. Atlikite vieną šių veiksmų:

  • Jei jūsų kelvedis palaiko „Windows“ „prisijunk iškart“ (WCN) arba „Wi‑Fi“ apsaugotą sąranką (WPS), o ant kelvedžio yra spaudžiamas mygtukas, paspauskite jį, tada palaukite kelias sekundes, kol kelvedis automatiškai įtrauks kompiuterį į tinklą. Saugos rakto nereikia įvesti.

  • Įveskite saugos raktą arba prieigos slaptažodį, kai būsite paraginti tai padaryti, tada spustelėkite Gerai.

  • Jei norite naudoti USB „flash“ atmintinę ir nukopijuoti tinklo parametrus į savo kompiuterį, o ne įvesti saugos raktą ar prieigos slaptažodį, žinyne ir palaikyme ieškokite „Kompiuterio arba įrenginio įtraukimas į tinklą“.

  Prisijungę prie tinklo, pamatysite patvirtinimo pranešimą.