Kaip bendrinti failus naudojant viešuosius aplankus

Viešasis aplankas - tai patogus kompiuteryje įrašytų failų bendrinimo būdas. Viešuosiuose aplankuose esančius failus galite bendrinti su asmenimis, naudojančiais tą patį kompiuterį, arba su asmenimis, kurie naudoja kitus kompiuterius jūsų tinkle. Bet koks failas arba aplankas, įdėtas į viešąjį aplanką, yra automatiškai bendrinamas su asmenimis, turinčiais prieigą prie viešojo aplanko.

Viešųjų aplankų paveikslėlis
Viešieji aplankai „Windows“ bibliotekose

Kur yra viešieji aplankai?

Viešieji aplankai yra dokumentų bibliotekoje.

Kaip atidaryti viešąjį aplanką

 1. Atidarykite dokumentų biblioteką spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada – Dokumentai.

 2. Kairiosios srities dalyje Bibliotekos spustelėkite rodyklę prie vienos iš bibliotekų (Dokumentai, Muzika, Paveikslėliai arba Vaizdo įrašai).

  Pamatysite kiekvienos bibliotekos viešąjį aplanką.

Ar viešieji aplankai yra vienintelis failų bendrinimo būdas sistemoje „Windows“?

Ne. Failus galite bendrinti ir tiesiogiai iš bet kurio kompiuteryje esančio aplanko, jų nekopijuodami ir neperkeldami į viešuosius aplankus. Bendrindami iš aplanko, labiau kontroliuojate, su kuo failus bendrinate. Taip galite pasirinkti atskirus asmenis ir kiekvienam asmeniui nustatyti bendrinimo teises. Norėdami daugiau informacijos apie tai, kada bendrinti iš viešojo aplanko, o kada - tiesiogiai iš kompiuteryje esančių aplankų, žr. Failų bendrinimo pagrindai ir Failų bendrinimas su kuo nors.

Pastaba

 • Naujas bendrinimo būdas yra Namų grupė. Namų grupė - tai grupė kompiuterių, bendrinančių paveikslėlius, muziką, vaizdo įrašus, dokumentus ir net spausdintuvus. Kad kompiuteriai galėtų dalyvauti namų grupėje, juose turi veikti sistema „Windows 7“. Norėdami sužinoti daugiau, žr. Kas yra namų grupė? ir Namų grupė: dažniausiai užduodami klausimai.

Kas yra viešieji aplankai?

Viešuosiuose aplankuose yra tvarkymą palengvinantys poaplankiai, bet juose nėra failų, kol jūs arba kiti asmenys, besinaudojantys kompiuteriu, ten jų nepadėsite. Šie aplankai yra tvarkomi pagal turinio tipą, pvz.:

 • Viešieji dokumentai

 • Viešoji muzika

 • Viešieji paveikslėliai

 • Viešieji vaizdo įrašai

Ką turėčiau dėti į viešuosius aplankus?

Tai priklauso nuo jūsų. Į viešuosius aplankus galite įdėti failus ir aplankus, kuriuos norite bendrinti. Bendrinamas dainas kopijuokite arba perkelkite į viešąjį muzikos aplanką, paveikslėlius - į viešąjį paveikslėlių aplanką ir t. t. Viešieji aplankai - tai gera vieta bet kokiems failams bendrinti su asmenimis, turinčiais prieigą prie jūsų viešųjų aplankų.

Pastaba

 • Nedėkite failų į viešuosius aplankus, jei nesate tikri, jog norite, kad kiti asmenys juos matytų. Jei norite tik tam tikriems asmenims suteikti prieigą prie failo, bendrinkite jį neviešajame aplanke. Norėdami daugiau informacijos apie bendrinimą šiuo būdu, žr. Failų bendrinimas su kuo nors.

Kas turi prieigą prie viešųjų aplankų?

Viešųjų aplankų bendrinimas yra išjungtas pagal numatytuosius nustatymus (išskyrus namų grupę). Kai įjungtas viešųjų aplankų bendrinimas, visi jūsų kompiuterio vartotojai gali pasiekti šiuos aplankus. Jį išjungus, tik asmenys, jūsų kompiuteryje turintys vartotojo abonementą ir slaptažodį, gali juos pasiekti.

Peržiūrėkite šį vaizdo įrašą ir sužinokite, kaip įjungti arba išjungti viešojo aplanko bendrinimą (1:13)

Viešųjų aplankų bendrinimo įjungimas ar išjungimas

 1. Spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis ir Valdymo skydas atidarykite išplėstinius bendrinimo parametrus. Ieškos lauke įveskite tinklas, spustelėkite Tinklo ir bendrinimo centras, tada kairiojoje srityje spustelėkite Keisti išplėstinius bendrinimo parametrus.

 2. Spustelėkite „V“ pavidalą „V“ pavidalo paveikslėlis, kad išplėstumėte dabartinį tinklo profilį.
 3. Dalyje Viešas aplankų bendrinimas pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

  • Įjungti bendrinimą, kad visi, turintys tinklo prieigą, galėtų skaityti viešuosiuose aplankuose esančius failus ir juose rašyti

  • Išjungti viešųjų aplankų bendrinimą (prie šio kompiuterio prisijungę asmenys vis tiek gali pasiekti šiuos aplankus)

 4. Spustelėkite Įrašyti pakeitimus. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

Pastabos

 • Kai viešąjį aplanką savo kompiuteryje bendrinate su kitais asmenimis, ten įrašytus failus jie gali atidaryti ir peržiūrėti taip, tarsi jie būtų įrašyti į jų kompiuterius. Jeigu suteiksite jiems teisę keisti failus, jų atlikti keitimai bus matomi ir jūsų kompiuterio failuose.

 • Spustelėję viešąjį aplanką ar jo turinį, pamatysite parinktį Išplėstiniai bendrinimo parametrai iš meniu Bendrinti su. Ši parinktis suteikia jums galimybę pereiti į valdymo skydą, kuriame galite įjungti arba išjungti viešojo aplanko bendrinimą.

Valdymo skyde įjungę slaptažodžiu apsaugotą bendrinimą, prieigą prie viešųjų aplankų galite suteikti tik asmenims, turintiems vartotojo abonementą ir slaptažodį jūsų kompiuteryje. Šios parinkties nėra domene.

Slaptažodžiu apsaugoto bendrinimo įjungimas ar išjungimas

 1. Spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis ir Valdymo skydas atidarykite išplėstinius bendrinimo parametrus. Ieškos lauke įveskite tinklas, spustelėkite Tinklo ir bendrinimo centras, tada kairiojoje srityje spustelėkite Keisti išplėstinius bendrinimo parametrus.

 2. Spustelėkite „V“ pavidalą „V“ pavidalo paveikslėlis, kad išplėstumėte dabartinį tinklo profilį.
 3. Dalyje Apsaugotas slaptažodžiu bendras naudojimas pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

  • Įjungti slaptažodžiu apsaugotą bendrinimą

  • Išjungti slaptažodžiu apsaugotą bendrinimą

 4. Spustelėkite Įrašyti pakeitimus. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.