Lengvos prieigos neįgaliesiems funkcijos programoje „Windows Media Center“

Programa „Windows Media Center“ suderinama su šiomis Windows pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis: diktoriaus, didinamojo stiklo ir aprašomojo vaizdo tarnybos (DVS). Galite naudoti diktoriaus funkciją keisdami tekstą į kalbėjimą, nustatyti didinamąjį stiklą, kad pagerintumėte matomumą ekrane ir suaktyvinti savo TV aprašomojo vaizdo tarnybą (DVS).

Norėdami gauti daugiau informacijos apie didelio kontrasto įjungimą programoje „Media Center“, žr. Didelio kontrasto vaizdo įjungimas programoje „Windows Media Center“. Norėdami gauti daugiau informacijos apie subtitrų įjungimą, žr. Uždarytų antraščių ir subtitrų rodymas programoje „Windows Media Center“.

Diktoriaus funkcijos naudojimas

Diktoriaus funkcija - tai tekstą į kalbėjimą keičianti sistemos programa, skirta akliems arba silpnaregiams žmonėms.

„Media Center“ palaiko bendrąsias naršymo naudojant diktorių funkcijas. Jums naršant po „Media Center“, įjungtas diktorius garsiai skaito ekrane esantį tekstą (pvz., mygtukų parinktis arba įvestą tekstą). Norėdami gauti informacijos apie tai, kaip naudoti diktorių, žr. Diktoriaus garsiai skaitomo teksto klausymas.

Didinamojo stiklo naudojimas

Naudojant didinamąjį stiklą silpnaregiams žmonėms lengviau matyti ekrane rodomus objektus ir tekstą. Didinamasis stiklas sukuria specialų langą, kuriame rodoma padidinta ekrano dalis.

Programa „Media Center“ palaiko didinamąjį stiklą ir kitus ekrano didintuvus.

Norėdami gauti informacijos apie tai, kaip naudoti didinamąjį stiklą, žr. Ekrane rodomų elementų padidinimas (didinamasis stiklas).

Pastabos

  • Programą „Media Center“ įjungus viso ekrano režimu, didinamasis stiklas neveiks tinkamai. Norėdami išjungti viso ekrano režimą programoje „Media Center“, spustelėkite mygtuką AtkurtiMygtuko Atkurti paveikslėlis, esantį viršutiniame dešiniajame kampe.
  • Norėdami išjungti didinamąjį stiklą, atidarykite jo valdiklius spustelėdami didinamojo stiklo piktogramą ir spustelėkite mygtuką UždarytiMygtuko Uždaryti paveikslėlis.

Aprašomųjų vaizdų tarnybos (DVS) aktyvinimas

DVS suteikia papildomos informacijos apie ekrane matomus vaizdus. DVS palaikoma ne visuose regionuose. Galite kreiptis į savo TV paslaugų teikėją ir pasiteirauti, ar jūsų regione palaikoma DVS.

Kaip įjungti DVS

  1. Programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite prie Užduotys, spustelėkite Parametrai, tada TV, o tada spustelėkite Garsas.

  2. Dalyje Analoginės TV garsas spustelėdami pliuso ženklą (+) pakeiskite nustatymą į Antrinis garsas (SAP) ir spustelėkite Įrašyti.

    Pastaba

    • Antrinio garso programos (SAP) kanale gali būti papildomas garso takelis su papildomais garso komentarais, DVS arba vertimu į kitas kalbas.