Teksto ir vaizdinių alternatyvų naudojimas vietoj garso

Windows pateikia parametrus, kaip daugelyje programų vietoje garsų naudoti ženklus.

Šiuos parametrus galite koreguoti Lengvos prieigos neįgaliesiems centro puslapyje Naudoti tekstą arba vaizdines garso alternatyvas.

  1. Atidarykite puslapį Naudoti tekstą arba vaizdines garso alternatyvas spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėdami Valdymo skydas, spustelėdami Lengva prieiga neįgaliesiems, spustelėdami Lengvos prieigos neįgaliesiems centras, o tada – Naudoti tekstą arba vaizdines garso alternatyvas.

  2. Pasirinkite norimas naudoti parinktis:

    • Įjungti vaizdinių pranešimų garsus. Ši parinktis nustato, kad veiktų garsiniai pranešimai įėjus į sistemą Windows. Garsiniai pranešimai pakeičia sistemos garsus vaizdinėmis užuominomis, pvz., blykstelėjimas ekrane, kad sistemos įspėjimai būtų pastebėti, nors jie negirdimi. Galite pasirinkti norimą garsinių pranešimų įspėjimo būdą.

    • Įjungti perskaityto dialogo teksto antraštes. Ši parinktis iškviečia sistemos Windows teksto antraštes vietoj garsų, kad parodytų kompiuteryje vykstantį veiksmą (pavyzdžiui, dokumento spausdinimo pradžią arba pabaigą).