Kompiuterio naudojimas be ekrano

Sistemoje Windows yra daug funkcijų, kurios leidžia naudoti kompiuterį be ekrano. Pavyzdžiui, tekstas, esantis ekrane, gali būti skaitomas naudojant diktorių arba Windows gali apibūdinti veiksmus ekrane.

Šių funkcijų parametrus galite įjungti arba koreguoti spustelėję Lengvos prieigos neįgaliesiems centro puslapį Kompiuterio naudojimas be ekrano.

  1. Atidarykite puslapį Naudotis kompiuteriu be ekrano spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėdami Valdymo skydas, spustelėdami Lengva prieiga neįgaliesiems, spustelėdami Lengvos prieigos neįgaliesiems centras, o tada – Naudotis kompiuteriu be ekrano.

  2. Pasirinkite norimas naudoti parinktis:

    • Įjungti diktorių. Ši parinktis nustato, kad įėjus į sistemą Windows būtų paleidžiamas diktorius. Diktorius garsiai skaito ekrane esančius tekstus ir apibūdina kai kuriuos įvykius (pvz., klaidos pranešimų pasirodymas), kurie įvyksta naudojantis kompiuteriu. Norėdami daugiau informacijos apie diktorių, žr. Diktoriaus garsiai skaitomo teksto klausymas

    • Įjungti garso aprašą. Ši parinktis nustato, kad įėjus į sistemą Windows būtų paleidžiamas garso aprašas. Garso aprašai apibūdina veiksmus vaizdo įrašuose.

    • Išjungti nereikalingas animacijas. Ši parinktis išjungia animacijos efektus, pavyzdžiui, išnykimo, kai uždaromi langai arba kiti elementai.

    • Kiek laiko turi būti atidaryti sistemos Windows pranešimų dialogo langai? Ši parinktis nustato, kiek ilgai pranešimai rodomi ekrane prieš juos uždarant.