Galite naudoti skaičiuotuvą norėdami atlikti paprastus skaičiavimo veiksmus, pavyzdžiui, sudėties, atimties, daugybos ir dalybos veiksmus. Skaičiuotuvas taip pat suteikia papildomas programavimo, mokslinių ir statistinių skaičiavimų galimybes.

Skaičiavimus galite atlikti spustelėdami skaičiuotuvo mygtukus arba įrašydami skaičiavimus klaviatūra. Taip pat galite naudoti skaičių klaviatūrą norėdami rašyti skaičius ir operacijas spustelėdami klavišą „Num Lock“. Norėdami daugiau informacijos apie klaviatūros naudojimą su skaičiuotuvu, žr. Spartieji klavišai.

Skaičiuotuvo lango paveikslėlis
Skaičiuotuvo langas
 1. Atidarykite Skaičiuotuvą spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis. Ieškos lauke įrašykite Skaičiuotuvas, o tada rezultatų sąraše spustelėkite Skaičiuotuvas.

 2. Spustelėkite meniu Rodyti, o tada spustelėkite norimą režimą.

  Kai pakeičiate režimą, esami skaičiavimai panaikinami. Skaičiavimų retrospektyva ir atminties klavišais įrašyti skaičiai yra išsaugomi.

 3. Norėdami atlikti skaičiavimus, naudokite skaičiuotuvo klavišus.

Rodyti viską

Inžinerinio režimo naudojimas

 1. Spustelėkite meniu Rodyti, tada spustelėkite Mokslinis.

 2. Norėdami atlikti skaičiavimus, naudokite skaičiuotuvo klavišus.

  Norėdami naudoti atvirkštinės reikšmės funkcijas, spustelėkite klavišą Inv.

Pastabos

 • Naudojamas inžineriniu režimu skaičiuotuvas veikia 32 reikšminių skaitmenų tikslumu.

 • Skaičiuojant inžineriniu režimu skaičiuotuvas atsižvelgia į operatorių pirmumą.

Programavimo priemonės režimo naudojimas

 1. Spustelėkite meniu Rodyti, o tada Programavimo priemonė.

 2. Norėdami atlikti skaičiavimus, naudokite skaičiuotuvo klavišus.

Pastabos

 • Skaičiuotuvo tikslumas, kai naudojamas programavimo priemonės režimas, yra iki 64 bitų, atsižvelgiant į pasirinkto žodžio dydį.

 • Skaičiuojant programavimo priemonės režimu skaičiuotuvas atsižvelgia į operatorių pirmumą.

 • Programavimo priemonės režimas yra tik sveikųjų skaičių režimas. Dešimtainės skaičių dalys yra atmetamos.

Statistikos režimo naudojimas

Dirbdami statistiko režimu galite įvesti duomenis, kurių statistiką norite apskaičiuoti, ir atlikti skaičiavimus. Kai įvedate duomenis, jie rodomi retrospektyvos srityje, o įvestų reikšmių skaičius rodomas skaičiavimo srityje.

 1. Spustelėkite meniu Rodyti ir tada spustelėkite Statistika.

 2. Įrašykite arba spustelėkite pirmąją duomenų dalį, tada spustelėkite Įtraukti, kad įtrauktumėte duomenis į duomenų rinkinį.

 3. Spustelėkite statistikos skaičiavimo, kurį norite atlikti, mygtuką:

  Mygtukas Funkcija
  Mygtukas
  Mygtuko Vidurkis paveikslėlis
  Funkcija

  Reikšmių vidurkis

  Mygtukas
  Mygtuko Kvadratinių nuokrypių vidurkis paveikslėlis
  Funkcija

  Reikšmių kvadratų vidurkis

  Mygtukas
  Mygtuko Suma paveikslėlis
  Funkcija

  Reikšmių suma

  Mygtukas
  Mygtuko Kvadratinių nuokrypių suma paveikslėlis
  Funkcija

  Reikšmių kvadratų suma

  Mygtukas
  Mygtuko Standartinis nuokrypis paveikslėlis
  Funkcija

  Standartinis nuokrypis

  Mygtukas
  Mygtuko Standartinio nuokrypio aibė paveikslėlis
  Funkcija

  Aibės standartinis nuokrypis

Skaičiavimų retrospektyvos naudojimas

Skaičiavimų retrospektyvoje saugomi visi skaičiavimai, kuriuos skaičiuotuvas atliko seanso metu, retrospektyva veikia standartiniu ir inžineriniu režimais. Galite keisti retrospektyvoje saugomų skaičiavimų reikšmes. Redaguojant skaičiavimų retrospektyvą, pasirinkto skaičiavimo rezultatai rodomi rezultatų srityje.

 1. Spustelėkite meniu Rodyti, o tada spustelėkite Retrospektyva.

 2. Dukart spustelėkite norimą redaguoti skaičiavimą.

 3. Įveskite naujas reikšmes, kurias norite skaičiuoti, ir spauskite „Enter“.

Pastaba

 • Skaičiavimų standartiniu ir inžineriniu režimais retrospektyva saugoma atskirai. Retrospektyva rodoma atsižvelgiant į naudojamą režimą.

Reikšmių konvertavimas iš vienos matavimų vienetų sistemos į kitą

Naudodami skaičiuotuvą galite konvertuoti reikšmes į skirtingus skaičiavimo vienetus.

 1. Spustelėkite meniu Rodyti ir tada spustelėkite Vienetų konvertavimas.

 2. Skirtuke Pažymėti konvertuotiną vieneto tipą spustelėkite tris sąrašus pasirinkdami vienetų tipą, į kurį norite konvertuoti, o tada langelyje įveskite reikšmę, kurią norite konvertuoti.

Datų skaičiavimas

Galite naudoti skaičiuotuvą norėdami apskaičiuoti skirtumą tarp dviejų datų arba pridėti ar atimti dienas nuo konkrečios datos.

 1. Spustelėkite meniu Rodyti ir tada spustelėkite Dienų skaičiavimas.

 2. Skirtuke Pažymėti skaičiuotiną laiko tarpą spustelėkite sąrašą ir pasirinkite skaičiavimą, kurį norite atlikti.

 3. Įveskite informaciją, o tada spustelėkite Skaičiuoti.

Degalų sąnaudų, nuomos ar būsto paskolos mokesčiai

Jei norite apskaičiuoti degalų sąnaudas, nuomos mokesčius ir būsto paskolą, galite naudoti skaičiuotuvo šablonus Degalų sąnaudos, Išperkamoji automobilio nuoma ir Būsto paskola.

 1. Spustelėkite meniu Rodyti, nukreipkite pelės žymiklį į Darbalapiai ir tada spustelėkite norimo skaičiavimo darbalapį.

 2. Skirtuke Pažymėti skaičiuotiną reikšmę spustelėkite kintamąjį, kurį norite skaičiuoti.

 3. Teksto laukuose įveskite žinomas reikšmes ir spustelėkite Skaičiuoti.